PhDr. Jiří Jaroš Nickelli: Na margo pláče nad bídou a inflací

(Ekonom Kovanda: Krize přijde, vláda nepomůže)

Na mne to působí dojmem dalšího „politického covidismu“, vyvolávat další paniku, jakoby lidi už tak nebyli dost vyděšení. Jednou jsou tu „Svědkové Covidovi“, nyní zatlačeni „Svědky Ukrajiny“.

O co nám má jít především? O to, aby nám bomby nepadaly na hlavy jako v Jugoslávii nebo na Novorusku. V Jugoslávii i v Zakarpatí jsem byl a viděl…Takže mi nikdo nemá co vykládat o realitě. O jídlo  má jít až ve druhé řadě, taktéž o topení a o jiné věci.

Fakt, že nás vláda přivedla do bídy a státního bankrotu, je tak jasný, tak proč kolem toho stále vyskakovat? Národ takovou vládu ani nesvrhne, ani legálně nepošle k čertu, tak co pořád vyskakovat na netu a plakat?

Ti, co viděli hladovět na snímcích z Novoruska zničené ruské matky, a děti, nemusí hned propadat panice, jak to bude u nás, a co bude s chlebem a  případně s manou nebeskou. Jejich bída a jejich utrpení je nesrovnatelné s tím, co nás podle panikářů očekává… Stejně jako to bylo v Jugoslávii s její bídou a utrpením, kdy například mým srbským příbuzným padaly bomby na hlavy, nikdo zde nehlesl, krom profesora Dolečka, mne a několika jedinců. Tehdy žádní humanisté nevyskakovali a nebědovali nad nevinnými Srby, nad civily, kteří nikomu nezkřivili vlas nad hlavě. 

Je dobré se připravit na bídu tak, jak je to možné, a nebláznit a nepropadat chiliastickému šílenství. Tento národ, jehož děti ve školách vyhazují rohlíky a chleby, o čemž jsem se mnohokrát přesvědčil,  protože chtějí hamburgery a párky, nebo čokoládové pochutiny, se uskrovnit může – a rozežrané mládeži to jen prospěje.

Jiná je samozřejmě otázka osamělých žen samoživitelek, babiček, vdov, nemocných a starodůchodců, a tam stát selhal jako vždy, pouze nám přidal trochu na almužnách, děkujeme vrchnosti, je přece před komunálkami, není-liž pravda? Takže pro nás nic nového pod sluncem.

Tragédie se odehrává přímo v postižených odvětvích – v zemědělství, průmyslu, zejména exportním, a v nadvládě obchodních řetězců a energokoncernů. Tam prostý občan NIC v současnosti nepořídí, krom komunálek, kdy může dát hlas například opozici, a ne neustále propagované koalici bídy bankrotu a válečného štvaní. A hlavně vůbec přijít k volbách a nehlasovat nohama.

To je prozatím vše, co můžeme učinit, krom případných demonstrací (?), abychom dali vládě naprostý nesouhlas s její vražednou politikou. Ovšem, zde je zádrhel v podobě nových inkvizičních opatření státního zástupce, který zjevně opisoval ve svém doporučení první protektorátní zákony. To, že s ním právníci nesouhlasí, je jedna věc a druhá věc je naplnění těchto „doporučení“ (čti hrozeb) zatčením, a třemi roky pobytu na státní útraty se zajištěnými (ne)topnými sezónami, věc druhá.

Občan má tedy na vybranou – veřejně se projevovat a nesouhlasit s vládou a nést persekuci, nebo tiše nesouhlasit a mlčet. Případ  prorežimního aktivismu nebo veřejné  kolaborace s vládou, jak se dnes masově projevuje, a zachází až do absurdit, jako zákazu Čajkovského nebo ruských vajec,  je ovšem jiný příběh. Ten už nepatří na naši barikádu.

Češi netuší, co je čeká. Vláda teď nemůže pomoci, krize teprve přijde, varuje ekonom

Na Čechy se valí obrovská krize, kterou si jen těžko dovedou představit, řekl v rozhovoru pro CNN Prima NEWS hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. V souvislosti s tím považuje za rozumné, že si vláda nechce „vystřílet veškerou munici“ s pomocí okamžitě, protože kritická situace teprve přijde a bude potřeba lidi ukonejšit. Pokud dojde ke smíru na Ukrajině, očekává letní inflaci kolem 16 procent, pokud ne, tak může podle něj vystřelit až k 25 procentům a lidé by si museli zvyknout na to, že zchudnou. Měli bychom tedy začít šetřit a skupovat potraviny?


Zdá se, že seniory ještě letos čeká další zvýšení důchodů. Kdy by se ho mohli dočkat?

Jestliže by dynamika nárůstu inflace byla stále tak rychlá jako byla mezi lednem a únorem, což je poměrně pravděpodobné, tak další hranici pět procent potřebnou pro zákonné navýšení pokoříme už v červnu nebo v červenci. Podmínky pro další mimořádnou valorizaci budou tedy splněné a ze zákona pak navýšení musí proběhnout do pěti měsíců. Už po pěti měsících musí být zvýšené. To v tomto případě znamená, že by to bylo v listopadu nebo v prosinci.

Co říkáte na uvažované navýšení rodičovského příspěvku? Dává to z vašeho pohledu ekonoma dlouhodobě smysl?

Pokud dojde k třetí valorizaci důchodů, tak je asi logické, že se budou další zranitelné sociální skupiny cítit znevýhodněny, protože proč má stát dvakrát mimořádně přidávat důchodcům a jim ne. V rámci sociální spravedlnosti by bylo navýšení asi příhodné. Na druhou stranu jde o plošné opatření, což tato vláda odmítá a chce pomáhat adresně. Je otázka, jestli ještě nejde identifikovat opravdu zranitelné rodiny. Není asi třeba, aby dobře situované rodiny dostávaly mimořádné peníze, zase je ale pravda, že i u těch důchodců to není adresné a týká se to i bohatých důchodců.

Stále to ale není tak plošné opatření, jak navrhovala Babišova vláda, tedy snížení nebo dočasné zrušení DPH.

Snížení DPH je megaplošné opatření, tady už tím, že jsou vyselektovány rodiny s dětmi, nějaká selekce zajištěna je. Obecně si ale myslím, že vláda musí jakékoliv další mimořádné přídavky dělat adresně. Je to i v souladu s tím, co vláda slíbila a co kritizovala na Babišovi. Samozřejmě je to ale politicky nepopulární. Je třeba si uvědomit, že požadavků přibude. Jak se bude zvyšovat inflace, tak se to na vládu pořítí ze všech stran a ona musí skutečně dobře zvažovat zacílená opatření, jinak ji čeká osud Babišovy vlády, že se dostane do velkých dluhů. Jiná možnost tady není.

Dá se nějak shrnout, co nás vlastně čeká?

Budou problémy naprosto se vším. Lidé naštěstí vůbec nevědí a netuší, co je čeká, ale ten inflační náraz bude obrovský a vše samozřejmě záleží na tom, co se stane na Ukrajině. Jestli třeba dojde k vypnutí plynu, tak to bude mít nedozírné důsledky. Poroste nezaměstnanost, protože podniky nebudou vyrábět, bude obrovsky drahá elektřina, zdraží se všechno spotřební zboží, potraviny a některé věci třeba vůbec nebudou.

Problém je v tom, že my ruský plyn nemáme čím nahradit, je to naprosté sci-fi. Částečné řešení by bylo v tom, kdyby už teď Němci měli začít nahazovat své jaderné a uhelné elektrárny, ale zatím se všichni upínají k tomu, že k přerušení dodávek nedojde. Je pravda, že složité by to bylo i pro Rusko, které má příjem zhruba 20 miliard korun denně z vývozu plynu a ropy do EU. To ani Rusko nenahradí.

Podle mých informací vláda ví, že bude ještě hůř, a proto plánuje dělat opatření salámovou metodou. Je to podle vás dobře?

Souhlasím s postojem, že to nejhorší teprve přijde a vláda si teď nemůže vystřílet všechnu munici, protože lidi budou stále nespokojenější a až bude situace skutečně kritická, tak je bude muset vláda něčím uchlácholit. A ta kritická situace teprve nastane.

Kdy bude situace nejkritičtější?

Inflační nálož se v plné síle projeví kolem poloviny roku, ale jak říkám, vše bude záležet na vývoji na Ukrajině. Pokud by se situace uklidnila a došlo k příměří, tak inflace bude gradovat v polovině roku třeba kolem 16 % a pak by se postupně mohla stabilizovat a za celý rok by činila třeba 13 %. I to je ale samo o sobě velký problém, protože mzdy porostou třeba o 6 % a 6 mínus 13 je mínus 7, takže by reálně klesly mzdy, kupní síla, úspory v bance a životní úroveň o sedm procent. To je ale stále pozitivní scénář. Pak tu máme černý scénář, že se válka dále rozlije, nebo že dojde k těžké obchodní válce a zastavení dodávek plynu a dalších věcí. To vše by se projevilo v obrovském nárůstu cen plynu, elektřiny, ale i obilí a tak dále. Firmy v Německu říkají, že kdyby k tomu došlo, tak by to byla nejhorší krize v Evropě od druhé světové války. A myslím, že to není daleko od pravdy.

Co by měli v této situaci dělat obyčejní Češi? Necestovat, šetřit, investovat, vyrazit na nákup potravin?

V této chvíli je každá rada drahá, ale tohle už by se nedalo přečkat jako pandemie s dotacemi od státu. Na to by stát neměl. To by znamenalo, že by razantně stoupla nezaměstnanost, protože firmy by při tak drahých energiích výrobu neutáhly. Statisíce lidí by se octly poměrně rychle bez práce a dále by to zhoršovalo stav ekonomiky. A jsme ve spirále, což je z hlediska ekonoma naprostá černá můra, která ale skutečně hrozí a vlastně nikdo neví, co se stane. Tam by potom predikce mohla být inflace klidně 20 nebo 25 %. Uvědomme si, že něco jiného je růst inflace, když máte práci, ale něco zcela jiného, když ji vůbec nemáte. To už je ekonomika těžce porouchaná, nemá to žádné řešení a lidé by si museli zvyknout na výrazné a dlouhodobé zhoršení životní úrovně.

Těžko asi investovat do akcií. Možná ještě investice do bydlení, ale kdyby byla hluboká krize, tak by mohla začít klesat i cena nemovitostí. Třeba investice do amerických bank nebo německých zbrojařů, ale to zase není pro každého.

A opatření pro běžné občany? Nejezdit na dovolenou? Nakoupit zásoby? Měli by takto lidé přemýšlet?

Jednoznačně ano, na druhou stranu to pak zbrzdí kola ekonomiky. Už jsem ale nějaká čísla viděl a lidé začínají šetřit a daleko více si útratu hlídají. Lidé to podle mě sledují, jsou z toho vylekaní a vyděšení a už mění své spotřebitelské návyky, ale možná zatím nechápou to, že je to teprve začátek a že situace bude mnohem horší, než se nyní jeví.

Tak co, jste   už dost vyděšení!!! Přemýšlíte, kam nás  ta  politika „odpovědných“ pupíků a jejich neustálého provokování dostala?  Respektive, kam nás  asi tak dostane? Já si pro sebe maloval nějaké odhady, ale  tak daleko jako Kovanda jsem se nikdy  nedoprojektoval. Takhle daleko ne!!!

A pokud  se mne  ptáte náhodou, co s  tím, jak se ochránit, odpovím rovnou a  bez vytáček – nemám potuchy.

Ale  dovolím si vyslovit jedno zásadní přání – jestli se to odehraje podle Kovandy, nebo přibližně  tak, pak doufám, že nejen v  tuzemsku. Nýbrž  napříč  celou Evropou. Včetně Německa, Holandska, Skandinávie, Dánska a  dalších ostrůvků západního blahobytu. Proč?

Proto, abychom ty klacky, až si to zdecimovaný  lid půjde vyřídit s těmi co  Evropu do té Kovandovy situace  dostanou,  nesbírali jen v České republice. Ale  aby je ve své bezprostřední blízkosti zaznamenali i ti, co drží kormidlo v Berlíně, Paříži, atd.atd. a  také a  především v Bruselu!

Aby konečně tihle  pochopili, že  nějakým těm  bájným evropským a transatlantickým hodnotám je  vždycky a  vždycky bude nadřazena, respektive  MUSÍ být nadřazena česká hodnota!!!  Zájem, práva a  očekávání  českých daňových poplatníků a voličů!!! Vždycky, všude a  za všech okolností!!!! V České republice!  A už jen  představa  o  20 %  nebo ještě  větší inflaci, predikující, že  nejméně polovina  národa upadne  do akutní chudoby  a nouze  je  naprosto nepřípustná, protože  zvrhlá a  antihumánní! Znamenalo by  to naprosté civilizační selhání a zhroucení!  O ekoterorismu a  magorech, nadřazujících  55 různých pohlaví  a  dalších podobných  úletech z naprosté rozežranosti – nemluvě!!!

Tohle  hrozí opravdu  velkou erupcí násilí!!!  Jestlipak si to  papaláši, co nás do téhle situace dostali, už alespoň začínají uvědomovat???

Příspěvek byl publikován v rubrice Politika se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *