David North: Putinova invaze je zoufalou odpovědí na neúnavný tlak vyvíjený USA a NATO na Rusko

Dopis Davida Northa ruskému soudruhovi

Vážený soudruhu,

jak válka pokračuje, je stále zřejmější, že osud Ukrajiny je pro Spojené státy důležitý pouze v kontextu jejich rozšiřujícího se boje o globální hegemonii.

Bidenova administrativa rozpoutala válku a přivedla Putina, který až do poslední chvíle doufal, že dokáže přesvědčit své „západní partnery“, aby učinili rozumné ústupky „národní bezpečnosti“ ruského státu – do špatně připravené (vojensky i politicky) války.

Je překvapivé, že Putin a jeho vojenské velení zřejmě plně nepochopili rozsah, v jakém NATO vyzbrojilo a vycvičilo ukrajinskou armádu. Toto selhání jejich zpravodajských služeb má kořeny ve stalinském rozpadu Sovětského svazu, který byl založen na divoce nerealistických, až dětinsky naivních koncepcích imperialistického systému. Přestože Kreml zavrhl veškeré spojení s marxismem, zachoval si víru v možnost „mírového soužití“ se svými západními partnery. Putin si krátce předtím, než nařídil invazi, pateticky stěžoval, že Západ „obehrál“ Rusko.

Nicméně je zjevné, že Rusko poté, co nedokázalo tlačit na Západ, nemělo jasný strategický plán. Čeho přesně se Putin snaží dosáhnout? Vojenská operace, alespoň v jejích počátečních fázích, byla katastrofou. Zdá se, že sestává ze série reakcí improvizovaných v reakci na neočekávané potíže. Ztráta sedmi generálů v prvních týdnech války je důkazem ohromující úrovně neschopnosti. Zdá se, že Putin, který čerpá inspiraci z imperiálního Ruska, není jako válečný vůdce o nic kompetentnější než Mikuláš II.

Americká a evropská vláda a média odsuzují ruskou brutalitu. Nejsme vůbec nakloněni minimalizovat, natož popírat ničivý dopad války na ukrajinské masy. Ale odsouzení Ruska je zakryto pokrytectvím USA a NATO. Ruská invaze nezačala „šokem a hrůzou“, tedy typem masivního bombardování, které Spojené státy rozpoutaly proti Bagdádu v roce 1991, a co je ještě horší, v roce 2003. Pokud by Pentagon zahájil válku proti Ukrajině, Kyjev a další velká ukrajinská města by byla víceméně zničena první den války.

To samozřejmě neospravedlňuje Putinovu invazi, která je zoufalou a v podstatě reakcionářskou odpovědí na neúnavný a sílící tlak vyvíjený Spojenými státy a NATO na Rusko. Politicky slabá ruská buržoazie, která stále postrádá podstatnou základnu pro svou vládu, se snaží tomuto tlaku čelit omezenými vojenskými akcemi. Ale tato strategie, založená na konvenční logice buržoazní geopolitiky národního státu, je strategicky neúčinná, takticky katastrofální a politicky zkrachovalá. Poslední aspekt byl nejzřetelněji odhalen v projevu, kterým Putin invazi zahájil.

„Volání do zbraně“ obvykle odkazuje na největší historické zkušenosti, kterými lidé prošli. To však restaurátorská ruská buržoazie nemůže udělat. Z jejího pohledu nelze evokovat „ruské“ dějiny dvacátého století, protože  jsou zakotveny ve zkušenosti Říjnové revoluce a Sovětského svazu. Putin tuto historii odmítá, a tak jeho „válečná řeč“ přeskočila rok 1917. Odmítl Lenina a bolševiky a odvolával se na cara a Děržimordu, velkoruského šovinistického tyrana. Tato reakční výzva nemůže inspirovat masy v Rusku, natož oslovit svět.

V tuto chvíli není snadné předvídat, jak se bude válka vyvíjet vojensky. Lze však předvídat, že tato válka znamená kritický bod obratu v krizi světového kapitalistického systému. Globální rozměry boje budou stále zjevnější. Pro imperialistické mocnosti a především pro Spojené státy je účelem této války nové rozdělení světa. Hlavními cíli tohoto nového rozdělení jsou Rusko a Čína. Spojené státy jsou odhodlány zaprvé ukončit existenci Ruska jako překážku jeho globálních zájmů a zadruhé získat přímou kontrolu nad obrovskými ruskými strategickými zdroji. Realizace těchto cílů vyžaduje rozpad Ruska v jeho stávající podobě. Jak se tento boj vyvíjí, Spojené státy sledují podobné cíle ve vztahu k Číně.

Nemůže být náhoda, že dvěma hlavními cíli amerického imperialismu jsou země, které prošly sociální revolucí. Ačkoli obě země obnovily kapitalismus, zbytkovým historickým dědictvím ruské a čínské revoluce je omezená míra „nezávislosti“ na totálním zasahování USA a kontrole nad jeho ekonomickým a politickým životem. Tragické je, že v případě Ruska se tato nezávislost projevuje převážně negativním způsobem – tedy vlastnictvím jaderného arzenálu vytvořeného SSSR. Tento arzenál však z dlouhodobého hlediska neposkytuje životaschopnou strategii pro existenční boj, kterému Rusko čelí.

Mezinárodní výbor 4. internacionály se staví proti ruské invazi na Ukrajinu. Tento principiální postoj není v rozporu s tím, že uznává nepopiratelnou skutečnost, že konflikt vyvolaly Spojené státy. Trockistické hnutí však svou strategii nezakládá na druhu pragmatických národně založených koncepcí, které určují politiku kapitalistického režimu v Rusku.

Obrana ruských mas proti imperialismu nemůže být podniknuta na základě geopolitiky buržoazního národního státu. Boj proti imperialismu spíše vyžaduje znovuzrození proletářské strategie světové socialistické revoluce. Ruská dělnická třída musí zavrhnout celý zločinný podnik kapitalistické obnovy, který vedl ke katastrofě, a obnovit své politické, sociální a intelektuální spojení se svým velkým revolučním leninsko-trockistickým dědictvím.

Podstatou tohoto dědictví je jeho oddanost revolučnímu internacionalismu. Válka na Ukrajině uvedla do pohybu vír globálních rozměrů. Ekonomické dislokace způsobené válkou, zesilující již tak daleko pokročilou krizi kapitalistického systému, pociťujeme po celém světě. Růst cen a přerušení dodávek energie a potravin již vedlo k masovým protestním demonstracím a stávkám po celém světě. Na Srí Lance se rozzuření dělníci během minulého týdne pokusili zaútočit na prezidentský palác. K podobným událostem dojde v hlavních městech po celém světě.

Úkolem, kterému čelí světové trockistické hnutí vedené Mezinárodním výborem 4. internacionály, je poskytnout dělnické třídě perspektivu a vedení, které v této nové fázi revolučního boje potřebuje.

S vřelým bratrským pozdravem
David North

David North je předsedou Mezinárodní redakční rady World Socialist Web Site a politickým a teoretickým lídrem Mezinárodního výboru 4. internacionály. (Vystoupení k Ruské revoluci ZDE)

ZDROJ (přeložil Aleš Macháček)


Analytická poznámka (zdroj) Leonida Petroviče Rešetnikova, generálporučíka zahraniční zpravodajské služby Ruské federace (ve výslužbě), kandidáta historických věd, docenta, ředitele Ruského institutu pro strategická studia.

Považuji za krajně podlé vinit naši armádu z nedostatečného zajištění komunikačními systémy a neinformovat přitom obyvatelstvo, že naše jednotky na území bývalé Ukrajinské SSR operují proti troj až pětinásobné přesile nepřítele co do živé síly, kterému je navíc poskytována plná podpora výzvědných a radiotechnických možností NATO.

Každý Android, každý iPhone je nepřetržitě monitorován, každý Facebook, WhatsApp a další komunikační digitální aplikace nepřetržitě přenášejí informace, to vše je zpracováváno veškerými kapacitami systémů umělé inteligence a formuje mapu pro vytyčování cílů v režimu reálného času. I v případě, že bude celá ruská armáda komunikovat pouze na šifrovaných komunikačních kanálech, tak jak z toho vyloučíte obyvatelstvo?

Nad Rumunskem a Polskem se neustále vznášejí letouny dálkového radiolokačního průzkumu NATO se zkušenými posádkami a na obloze neustále pracují americké zpravodajské družice. Dovolte mi, abych vám připomněl, že jen s ohledem na finanční rozpočty jsme pro náš Roskosmos vyčleňovali 2,5 miliardy dolarů ročně, přičemž jen civilní rozpočet NASA činil 25 miliard dolarů (takže dílčí rozpočet pro SpaceX se rovná rozpočtu pro celý Roskosmos), nepočítaje v to desítky miliard dolarů, které USA každý rok horečnatě vynakládají na systémy kontroly celé planety.

Za 2-3 roky bude hustota rozvědky a vytyčování cílů ze strany USA vyšší o další řád. Spojené státy vidí nejen naše vojska na zemi, vidí i naše letadla, bezpilotní letouny, studují radarová pole, odhadují dobu doletu Kalibrů. Z operačního řídícího centra v Polsku neustále vydávají řídící pokyny ukrajinským generálům v režimu on-line. Je to tedy snad všechno zásluha bývalé Ukrajinské SSR?

To proto taková přesnost ukrajinského dělostřelectva zaznamenaná našimi jednotkami, to proto raketové brigády Toček-U přesně vědí, kam a jak postupovat, kdy přesně odpálit a kolik času mají na to, aby včas vzaly nohy na ramena ze svých pozic. To proto ukrajinští nacisté vědí, kde máme v našich kolonách mezery v týlu. To nejsou jejich oči a mozky. Jsou to oči a mozky NATO.

Ukronacisté jsou jen bezplatné, svobodně ovládané zombie. A ukrajinská armáda je dálkově ovládaný zombie organismus. Přirozeně, že použití hypersonických Kinžalů a nadzvukových Onixů drasticky snížilo schopnost skrýt nejcitlivější prvky tohoto dálkově ovládaného nacistického zombie organismu. A já znovu upozorňuji, že majitelé tohoto dálkově ovládaného nacistického zombie organismu nutně potřebují zjistit, jaké novinky má Rusko v oblasti radiotechnické rozvědky a radioelektronického boje.

Proto je pro další budoucí vítězství naší ruské armády životně důležité tyto novinky skrývat. Skutečnost, že za těchto podmínek naše málo početné jednotky obsadily oblohu, odstranily ze hry faktor Svatých Bayraktarů a drtí ukrowehrmacht, je jen díky vynikající a tvrdé práci našich vojáků a týlu. Není to stejné jako zlikvidovat biologický reaktor v podobě ISIS/ISIL v Sýrii, není. Taková válka tu ještě nebyla. O taktice a strategii této války se píší učebnice pro vojenské akademie celého světa.

Takže ještě jednou, ruská armáda drtí nacistický zombie organismus, který je plně integrovaný s očima a mozkem NATO. Na zemi i na nebi ruská armáda drtí ruské zombie s mozky vymytými třicetiletou propagandou. V podmínkách totální mašinérie vojensko-psychologického teroru pracující pro Západ, která vypěstovala z ruských dětí nacistické zombie.

Jenže Rusové mají velmi vysokou bojovou vytrvalost a odolnost. Podívejte se do budoucnosti a řekněte mi, kde jinde mohou maniaci z USA a EU najít takovou pěchotu? Kolik zbylo těch „na světě nejlepších commandos“ po Javorovské „Kalibrovce“?

Příspěvek byl publikován v rubrice Analytika. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *