Carlo Maria Viganò: Smlouva WHO je útokem na národní suverenitu a součástí globálního převratu

Stále více osobností se staví proti globální pandemické smlouvě WHO, která má nastolit to, čemu se ještě nedávno říkalo „konspirační teorie“ – tzv. NWO, tedy nový světový řád s jedním nikým nevoleným centrem moci, který bude zastupovat WHO (zdravotnictví, klima, zemědělství) a ve zbývajících kompetencích OSN. Ovšem tyto organizace jsou ovládány ze stejného „centra moci.“

Má to být něco jako návrat do feudalismu, neboť z lidí by měli být nemajetní nevolníci ve světě, kde se vše sdílí, ve světě, kde nikým nevolená WHO může kdykoli nařídit celostátní či dokonce celosvětový lockdown nebo aplikaci nějaké pofiderní látky do vašeho těla.

Jedním z odpůrců nastolované totality je také arcibiskup Viganò, s nímž lze v mnohém souhlasit i v jeho pohledu na covidový podvod nebo na další světové události. Mnoho katolíků, odpůrců Bergoglila, považuje právě arcibiskupa Vigana za skutečného papeže.

Uvádíme jeho prohlášení přesně tak, jak jej pronesl.


Globální správa zdraví je jedním ze základních prvků Nového světového řádu a jako taková musí být odmítnuta a musí se proti ní bojovat.

V nadcházejících dnech budou země přidružené ke Světové zdravotnické organizaci (WHO) hlasovat o rezolucích WHO ohledně řízení pandemie. Tato usnesení převádějí suverenitu nad zdravím občanů na nadnárodní orgán financovaný z velké části farmaceutickým průmyslem a Nadací Billa a Melindy Gatesových. 

Pokud budou tato usnesení přijata většinou, v případě pandemie bude mít WHO jedinou mezinárodní pravomoc uzákonit všechny předpisy, včetně karantén, lockdownů, povinného očkování a osvědčení o očkování. Je třeba si také uvědomit, že tato organizace požívá imunity, a proto její členové nemohou být souzeni ani odsouzeni, pokud se dopustí trestných činů.

Uznávám, že vzdání se suverenity je považováno za zradu podle zákonů jakéhokoli národa, a že parlamenty nesmí vydávat zákony proti zájmům národa, tím méně porušovat přirozené svobody a základní práva občanů, které zastupují, věřím, že to nemůže nikomu uniknout, že tento pokus WHO uchvátit moc, která ve skutečnosti patří jednotlivým národům, má za cíl zabránit jakémukoli odporu vůči „Agendě 2030“, která zahrnuje i drastické omezení zdravotní péče, lékařské a nemocniční služby, privatizaci zdravotnictví a prevence nemocí prostřednictvím vakcín.

Pandemická smlouva posiluje zločinnou WHO nad národy

Psychopandemie ukázala zotročení vládců, politického systému, médií, soudnictví, celého lékařského průmyslu a dokonce i samotného Svatého stolce vůči diktátu skupiny úředníků nadnárodní organizace do očí bijícím střetem zájmů. Katastrofické vedlejší účinky experimentálního séra mRNA jsou teprve nyní rozpoznávány, zatímco mnozí oprávněně očekávají, že osoby odpovědné za tato rozhodnutí by měly být pohnány k odpovědnosti u nezávislého soudu.

Zdá se tedy přinejmenším absurdní dávat WHO závaznou rozhodovací pravomoc, když k největším škodám v podobě úmrtí a trvalého poškození zdraví došlo při zvládání nedávné pandemické mimořádné události a očkovací kampaně. Kromě beztrestnosti, které se těší díky mlčení mainstreamových médií za zločiny, které spáchala, má WHO také úplnou autonomii volby, jak reagovat na nadcházející mimořádné události, které zřejmě plánuje farmaceutická lobby. Ostrakizace zdravotníků, kteří se odvolávají na Hippokratovu přísahu, hrozí, že se stane normou pro umlčení jakéhokoli nesouhlasného hlasu.

V této souvislosti je příznačné, že národy, které se staví proti novému světovému řádu, jako Rusko a Brazílie, si jsou vědomy velmi vážných důsledků, které by ratifikace těchto rezolucí přinesla, a jsou proto proti jejich přijetí. Prezident Donald Trump během svého funkčního období také vyslal neklamný signál tím, že zastavil financování WHO ze strany amerického ministerstva financí. Byl to jeden z důvodů, proč deep state zablokoval jeho znovuzvolení v roce 2020 a podpořil zkompromitovaného a zkorumpovaného jedince, jehož syn Hunter se podílí na financování amerických biolaboratoří na Ukrajině.

Vyjadřuji proto plnou podporu občanům – zejména vědcům, lékařům a právníkům – kteří odsuzují toto ohrožení národní suverenity přidružených národů. Vyzývám hlavy států nebo předsedy vlád, kteří jsou vyzváni, aby se vyjádřili k ratifikaci těchto rezolucí, aby se proti nim postavili, protože jsou v rozporu se společným blahem a jejich cílem je provést celosvětový převrat, o který se WHO a Světové ekonomické fórum (WEF) po léta snaží pod názvy „Agenda 2030“ a „Great Reset“.

Globální správa zdraví je jedním ze základních prvků Nového světového řádu, jak bylo objasněno autoritativními odborníky nekompromisními vůči systému, a jako takovou je třeba ji odmítnout a postavit se proti ní. Logiku kontroly, zisku a masové patologizace musí nahradit politika veřejného zdraví, jejímž konečným cílem je zdraví občanů a ochrana jejich nezadatelných práv.

Svatý stolec musí potvrdit práva a chránit zranitelné

Svatý stolec, který je již rok stálým pozorovatelem při OSN a také ve WHO, má povinnost znovu potvrdit právo jednotlivců přijmout nebo odmítnout  léčbu, zejména tváří v tvář konkrétnímu riziku negativních účinků, z nichž některé jsou dosud neznámé – vzniklých touto experimentální genetickou léčbou. A pokud se Bergoglio a jeho kabala zatím poddali bludům Gatese, Schwaba a Sorose, je na čase, aby katolická církev bránila ty nejslabší, bezbranné nenarozené, děti a staré lidi, stejně jako ty, kteří jsou ohroženi cynismem podnikatelů a spiklenců, aby je donutili nechat se očkovat sérem kontaminovaným buněčnými liniemi potracených plodů.

Současné konspirativní mlčení Vatikánu, po jeho ukvapených prohlášeních na začátku pandemie a jeho ostudné podpoře Big Pharmy, bude připsáno odsouzení římského Sanhedrinu, který se stal spolupachatelem zločinu proti Bohu a lidem. Nikdy v dějinách se hierarchie neprostituovala u světské moci tak submisivním a ubohým způsobem. Modleme se, aby někteří biskupové našli odvahu distancovat se od Bergogliovy kolaborativní linie a našli slova, která by otevřela oči dobrým lidem, kteří byli dosud klamáni globalistickou propagandou.

Příspěvek byl publikován v rubrice Analytika, Politika se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *