Bc. Miroslav Pořízek: Proměny času v obci Troubky na Moravě

Kdo by neznal obec Troubky na Přerovsku? Katastrofální povodně v létě roku 1997 ji dostaly do povědomí lidí v celé zemi. Vodní živel si tehdy vyžádal kromě obrovských materiálních škod i devět lidských životů a obec ležící poblíže soutoku Moravy a Bečvy patřila k vůbec nejpostiženějším místům na Moravě.

Od té doby už uplynulo téměř celé čtvrtstoletí a Troubky dnes opět patří mezi nejmalebnější hanácké obce. Díky nezměrnému úsilí místních obyvatel a různorodé pomoci, která sem proudila z mnoha míst u nás i v cizině, by nezasvěcený návštěvník dnes už téměř nepoznal, že se zde v červenci před 25 lety přehnala nevídaná povodňová vlna ničící vše, co jí stálo v cestě. (Pozn. Naší Pravdy: viz VIDEO níže o největší povodni na Moravě za posledních min. 500 let)

Dnešní Troubky, nejlidnatější obec s nejrozsáhlejším katastrem z celého Přerovska, se mají čím pyšnit, a to nejen novou výstavbou a úpravou veřejných prostranství, ale i živou občanskou pospolitostí a aktivní činností spolků.

Nejen o tom vypráví skutečně reprezentativní publikace s příznačným názvem TROUBKY V PROMĚNÁCH ČASU. Vznikala více než dva roky poctivým úsilím malého kolektivu pod vedením dlouholetého starosty obce Radka Brázdy, aby v plném lesku roku 2020 spatřila světlo světa. Kniha čítá celkově 184 stran a kromě velkého množství fotografií popisuje vše podstatné, čím Troubky žily v minulosti a čím žijí dnes.

Hned v úvodu je připomenuta pověst o založení sídla, a to kolonisty z původní osady Člunek ležící na ostrůvku obtékaném řekou Bečvou. Jelikož se tato často rozvodňovala, rozhodli se usídlit výše na břehu. A protože zdejší osadníky vedl svobodný pán Trúbek, právě podle něj se prý obec začala nazývat. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1348. Několik století pak Troubky náležely pod tovačovské panství. Jejich poloha v jedné z nejúrodnějších oblastí Hané dává patřičný význam zemědělské činnosti, což platilo nejen v minulosti, ale do značné míry i dnes.

Kniha poskytuje značný prostor představení místních spolků, klubů a organizací. Ostatně co by to bylo za hanáckou dědinu, v níž by nepůsobil myslivecký spolek, sbor dobrovolných hasičů, chovatelé či zahrádkáři! Velmi agilní je i TJ Sokol Troubky, jehož historie sahá až do roku 1919 a v němž dnes působí třeba i oddíl florbalu, malé kopané, podobně jako i oddíl jezdecký a volejbalový. A v obci se solidně daří rovněž fotbalu, který dnes naopak v řadě vesnic spíše strádá.

Troubečtí rozhodně nezapomínají ani na kulturu. Lidové tradice a hanácké obyčeje oživuje Folklorní spolek Hanák, Hanáček a Omladina. Ke kulturnímu dění přispívá rovněž pěvecký sbor Troubečan, vystupující na hodech i jiných akcích. Přibližně každý desátý občan obce je registrován v místní knihovně, která má ve svých fondech na šest tisíc knih. Troubecký zpravodaj získal v roce 2012 vynikající 2. místo v celostátní soutěži o nejlepší obecní zpravodaj, což je bezpochyby vizitkou výborně fungujícího redakčního týmu i dopisovatelů.

Publikace volně navazuje na knihu Minulost a přítomnost obce Troubky 1348-1998, vydanou u příležitosti 650. výročí první písemné zmínky o obci. Její podstatnou část tvoří rozsáhlý soubor barevných a černobílých fotografií. Textová část je sice poměrně stručná, avšak výstižně doplňuje nosnou fotografickou část knihy. Čtenář může pomocí obrazového pásma tu z let nedávno minulých, tu předchozích desetiletí sledovat dění jedné typické hanácké vesnice. Před jeho očima tak krom jiného defilují sličné dorostenky ze spartakiádního průvodu, místní divadelní ochotníci, myslivečtí trubači či budoucí zákazníci nového nákupního střediska, stejně jako účastníci pietního aktu u pomníku obětí povodně nebo členové JZD přítomni na výroční členské schůzi anebo také návštěvnici dostihového dne v Troubkách.

Troubky v proměnách času samozřejmě připomínají i významné návštěvy. Dne 15. února 1948 obec navštívil jeden z nejoblíbenějších poválečných politiků, ministr zahraničí Jan Masaryk, aby po krátkém zastavení pokračoval dále do sousedního Tovačova a Ivaně. O dvanáct let později přijal pozvání místních družstevníků prezident republiky Antonín Novotný. Roku 1991 přijela do Troubek velvyslankyně USA Shirley Temple-Blacková. Uctila zde památku šesti padlých amerických letců. Opakovaně pak do obce zavítal Thomas Qualman, navigátor Liberatoru B-24, který přežil sestřelení letounu při velké letecké bitvě nad Moravou v prosinci 1944. Při jedné z jeho návštěv jej doprovázel i generál František Peřina. Pozorný čtenář nepochybně mezi snímky nepřehlédne ani ten zachycující posledního předlistopadového generálního tajemníka KSČ v družném hovoru s místními zemědělci.

U takto koncipovaných publikací samozřejmě nejednou vyvstane otázka, proč byl zařazen ten daný snímek a nikoliv nějaký jiný. Proč je některá událost zde popsaná a na jinou se prostoru nedostalo. Vždy jde přitom o jistý reprezentativní výběr. Takže podobné připomínky sice mají své opodstatnění, ovšem žádná publikace není tzv. nafukovací a do požadovaného rozsahu se musí vejít hlavně to podstatné. Autoři se ale v tomto směru zhostili svého nesnadného úkolu velmi dobře, což nepochybně i náročnější čtenář a nejeden místní patriot ocení. A to je to hlavní. Navíc dokumentační hodnotu díla často plně docení až další generace.

A co zjistí čtenář, kterému se kniha třeba náhodně dostala do ruky a v samotných Troubkách ani nikdy nebyl? Že nynější Troubky jsou moderní hanáckou obcí, žijící bohatým kulturním děním, chovající úctu k tradicím a k práci předků, kde je k dispozici řada sportovišť, veřejných služeb a k péči o duši pak svatostánek zasvěcený svaté Markétě. A to není ani zdaleka vše. Nakonec proč se nepochlubit, je-li ovšem čím? Troubečtí vskutku mají čím.

Publikaci Troubky v proměnách času vydalo vydavatelství F.R.Z. agency s.r.o., ve svém prvním vydání v roce 2020. Tisku se ujaly Tiskárny Havlíčkův Brod.

ZDROJ


Bc. Miroslav Pořízek (* 17.2.1979 v Přerově) vystudoval stavební průmyslovku v Třebíči (maturita v roce 1997) a později dálkově bakalářský obor sociální práce na JČU v Českých Budějovicích (bakalářské státní zkoušky v roce 2004).

Několik let pracoval jako montér strojních zařízení v elektrárně Dukovany. Dále například také ve školství jako učitel, jako expedient v obchodně-výrobní firmě, externí redaktor internetového portálu ECONNECT a turistický průvodce v městské památkové rezervaci Lipník nad Bečvou. Od roku 2006 po přistěhování z Vysočiny žije v malém městečku Tovačově uprostřed Hané a pracuje ve státní správě, v oblasti sociální péče.

„Jsem nestraník pravidelně využívající svého volebního práva, stoupenec principu trvale udržitelného rozvoje, přímé demokracie a společensko-ekonomického systému, který bude respektovat sociální a ekologické požadavky dnešního světa. Patřím mezi příznivce veřejné dopravy.“, říká o sobě.

V roce 2002 kandidoval za Národně demokratickou stranu v parlamentních volbách, jako nestraník později za Stranu zelených v komunálních volbách ve městě Třebíč. Nyní se projevuje jako aktivista KSČM.

Příspěvek byl publikován v rubrice Dějiny a současnost se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *