Ing. Monika Hoření: V čele Společnosti Ludvíka Svobody nový předseda

Na shromáždění delegátů Společnosti Ludvíka Svobody, z.s. (dále SLS), 16. června v Praze byl předsedou tohoto vlasteneckého antifašistického spolku zvolen Miroslav Klusák, pravnuk armádního generála a prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody. Spolek posoudil svou činnost za uplynulé čtyři roky a projednal úkoly pro další období.

Dosavadní předseda Ludvík Engel, jenž se ctí vykonával funkci deset let a v nastávajícím období zůstává místopředsedou představenstva spolku, v úvodu přečetl zprávu o činnosti. Přítomní delegáti, kteří se sešli v Klubu restaurace Domu armády Praha, kvitovali pozitivně, že navzdory složité situaci vyvolané pandemií se spolku podařilo uskutečnit v uplynulých třech až čtyřech letech řadu vynikajících konferencí s předními historiky a další veřejné akce.

Bohatý rejstřík akcí

Aktuálně připomeňme letošní konferenci k 77. výročí osvobození Československa od fašismu a nacismu a ukončení druhé světové války (informovali jsme) či květnový pietní akt u rodinné hrobky na hřbitově v Kroměříži, který je výrazem pocty všem bojovníkům ve druhé světové válce za osvobození Československa od německé okupace. Také každoroční akci v rodišti Ludvíka Svobody v Hroznatíně na Vysočině, kde se ve výročí narození Ludvíka Svobody scházejí u tamního Pamětního kamene jeho příznivci z místa, ale i zdaleka, neboť pravidelně přijíždějí primátoři slovenského města Svidníku, vojáci AČR, turisté, členové dalších vlasteneckých spolků ad.

Engel konstatoval, že »čelíme lživým tvrzením o Ludvíku Svobodovi«, k čemuž se uchylují některá režimní média či někteří veřejní činitelé, a poděkoval všem členům a sympatizantům spolku, kteří na tato lživá tvrzení reagovali svými články. Také vyjádřil dík všem, kteří se zastali hrdiny dvou světových válek poté, co se moderátor veřejnoprávní televize Jakub Železný v přímém vysílání do Ludvíka Svobody zcela nepodloženě a bezdůvodně »obul«.

SLS iniciuje také opravy nepravd a lží o Ludvíku Svobodovi na stránkách Wikipedie, kdy tato internetová encyklopedie je vodítkem pro mnohé studenty, žáky i širokou veřejnost. SLS vydala ve spolupráci s Městem Kroměříž životopis Ludvíka Svobody a v těchto měsících dokončuje historik Jiří Fidler novou životopisnou knihu o Svobodovi. K jejímu vydání a slavnostní prezentaci dojde na podzim tohoto roku.

Engel dále informoval, že byl díky péči čestné předsedkyně SLS profesorky Zoe Klusákové Svobodové a badatele Romana Štéra uspořádán v letech 2020-2021 osobní archiv Ludvíka Svobody, jenž se nachází již v Národním archivu ČR. Výkladní skříní aktivit spolku je celobarevný informační časopis-zpravodaj, který dokládá bohatou šíři aktivit SLS. Účelem je, aby se zpravodaj dostal do všech koutů republiky, zejména ke školní mládeži, vyzval Engel.

2023: 80. výročí sokolovské bitvy

V příštím roce 2023 se chce SLS věnovat především připomínce 80. výročí bitvy u Sokolova (8. března 1943), v níž čs. východní jednotka prodělala první bojový křest při obraně Sokolova po boku Rudé armády. Protože nelze spoléhat na to, že by toto významné výročí mělo v mainstreamových sdělovacích prostředcích stejnou publicitu jako 80. výročí operace Anthropoid, jak poznamenal v diskusi místopředseda Zdeněk Suský, musí se této události věnovat právě společnost, jež nosí Svobodovo jméno.

Po volbě zdůraznil nový předseda Miroslav Klusák, že činnost spolku se zaměřuje především dvojím směrem – provádí osvětovou činnost, což jsou konference, provozování webových stránek, vydávání publikací, knih a zpravodaje, a také činnost pietní. V obou je společnost aktivní, ale je co zlepšovat. V diskusi delegátů padlo několik návrhů, jak činnost spolku prohloubit a udělat ji přitažlivou především pro mladé lidi.

Dubnový Den armády

Shromáždění delegátů SLS zaslalo pozdravný dopis prof. Zoe Klusákové Svobodové, dceři generála Svobody. V usnesení si uložilo např. účastnit se akcí organizovaných vlasteneckými organizacemi u příležitosti významných událostí v dějinách Československa, podílet se aktivně na činnosti Vlasteneckého fóra či si vytklo konkrétní úkol – znovu předložit Poslanecké sněmovně návrh na vytvoření nového významného dne v kalendáři ČR, Dne armády, a to v souvislosti s historickým datem překročení hranic vlasti, jež jsou dnes hranicemi České republiky, vojáky 1. čs. armádního sboru. Jedná se o jeden z dubnových dnů, kdy probíhala Ostravsko-opavská operace, ofenziva Rudé armády za významné součinnosti jednotek 1. čs. armádního sboru.

Poslání spolku

Společnost Ludvíka Svobody je nezávislý, nadstranický a neziskový zapsaný spolek, který byl založen v Praze v roce 2004. Jeho činnost je zaměřena na rozvoj těch ideálů svobody našich národů, demokracie, bratrství slovanských národů a míru, za které armádní generál Ludvík Svoboda bojoval v 1. i 2. světové válce a celý svůj bohatý život. Osobnost armádního generála a bývalého prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody si zasluhuje, aby památka na něj a jeho odkaz byly zachovány i pro budoucnost.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Dějiny a současnost. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *