Georgijské poradní kameny: Symbol depopulace planety byl zničen

Georgijské poradní kameny, přezdívané „americké Stonehenge“, tvoří tajemný orientační bod v Elbertonu v Georgii na jihu USA. Byly vyrobené ze čtyř masivních žulových desek, obsahovaly Desatero přikázání pro nový „Věk rozumu“ či Nový světový řád.

V průběhu let si památka získala velkou pozornost jak těch, kteří ji ctí, tak těch, kteří ji nenávidí. Památka byla skutečně místem podivných rituálů a setkání pohanských a okultních skupin.

Monument byl rovněž poničen vandaly, kteří ho opakovaně pomalovali satanistickými symboly a vzkazy proti Novému světovému řádu. Dne 6. července 2022 kolem čtvrté hodiny ranní odpálily „neznámé osoby“ výbušné zařízení. Zde je záznam detonace z průmyslové kamery:

Georgijské poradní kameny na jihu USA.
Více než 42 roky burcovaly svět svým zlověstným poselstvím o nutnosti depopulace lidstva do 500 miliónů max. Od 6.7. t.r. kameny již neexistují.

Výbuch proměnil jednu z desek v suť a vážně poškodil kámen. Po výbuchu byl z místa nehody zaznamenán odjezd vozidla. Úřad pro vyšetřování v Georgii ve svém prohlášení uvedl, že explozi vyšetřuje společně s úřadem šerifa okresu Elbert. O několik hodin později byla stavba z „bezpečnostních důvodů“ zcela zdemolována. Zde je video, na kterém je vidět, jak jsou poradní kameny rozebírány na kusy:

Deset průvodců pro nový věk rozumu:

 1. Udržujte lidstvo pod 500 000 000 v neustálé rovnováze s přírodou.
 2. Inteligentní vedení chovu – zlepšení kondice a rozmanitosti.
 3. Spojte lidstvo novým živým jazykem.
 4. Zvládejte vášeň, víru-tradice a vše ostatní s rozvahou.
 5. Chraňte lidi a národy spravedlivými zákony a spravedlivými soudy.
 6. Nechť si všechny národy vládnou samy sobě a vnější spory nechť řeší světový soud.
 7. Vyhněte se malicherným zákonům a zbytečným úředníkům.
 8. Vyvažte osobní práva a společenskou odpovědnost.
 9. Važte si pravdy – krásy – lásky – hledejte harmonii s nekonečnem.
 10. Nebuďte rakovinou země – nechte prostor přírodě.

Jak vidíte, směrnice požadují drastické snížení světové populace, přijetí nového světového jazyka, světový soud a nejasné náznaky eugeniky. Jinými slovy, plán je velmi podobný plánu Nového světového řádu.

První „přikázání“ je obzvlášť šokující, protože v podstatě stanoví, že 15 ze 16 lidí na Zemi by nemělo existovat. V podstatě by to znamenalo, že by na světě zmizelo všechno kromě třetiny Indie či Číny. Pokud je dnes na světě 8 miliard obyvatel, je to 94 % přebytek. Tedy podle Georg. poradních kamenů by to znamenalo, že přežít může jen 1 ze 16, ostatní by byli násilím vyhubeni.

Někteří z největších amerických miliardářů se tajně sešli, aby diskutovali o tom, jak lze jejich bohatství využít ke zpomalení růstu světové populace a urychlení zlepšení zdravotnictví a vzdělávání. „Filantropové“, kteří se zúčastnili summitu svolaného z iniciativy spoluzakladatele společnosti Microsoft Billa Gatese, diskutovali o tom, jak společně překonat politické a náboženské překážky bránící změně.

Jeden ze zasvěcených jej nazval „Klub dobrých“, do kterého patřili David Rockefeller mladší, patriarcha nejbohatší americké dynastie, Warren Buffett a George Soros, finančníci, Michael Bloomberg, starosta New Yorku, a mediální magnáti Ted Turner a Oprah Winfrey.

Druhé pravidlo („Řídit reprodukci inteligentně – zvyšovat rozmanitost a vhodnost“) v podstatě vyžaduje zapojení zákonodárců do řízení rodinných jednotek. Čteme-li mezi řádky, vyžaduje to vytvoření zákonů regulujících počet dětí v rodině. Kromě toho lze „lepší rozmanitosti a zdatnosti“ dosáhnout „selektivním šlechtěním“ nebo sterilizací nežádoucích členů společnosti. Dříve se tomu říkalo „eugenika“, než se to stalo politicky nekorektní kvůli nacistům.

Většina ostatních pravidel Kamene průvodců požaduje především světovou vládu vedenou „několika osvícenými“, kteří by regulovali všechny aspekty lidského života, včetně víry, sociálních povinností, ekonomiky atd. Tato myšlenka není zdaleka nová, protože ji záhadologické školy podporují již po staletí. Manley P. Hall v roce 1917 napsal:

Když vládne dav, vládne nevědomost, když vládne církev, vládne pověra, a když vládne stát, vládne strach. Aby lidé mohli žít společně v harmonii a porozumění, musí se nevědomost proměnit v moudrost, pověra v osvícenou víru a strach v lásku. Navzdory opačným tvrzením je svobodné zednářství náboženstvím, které usiluje o sjednocení Boha a člověka tím, že své zasvěcence pozvedá na takovou úroveň vědomí, aby mohli jasně vidět dílo Velkého architekta vesmíru.

Vize dokonalé civilizace přetrvává od věků k věkům jako ideál lidstva. Uprostřed této civilizace musí stát mocná univerzita, na níž se budou svobodně vyučovat posvátné i světské vědy o tajemstvích života pro všechny, kdo se hlásí k filozofickému životu. Zde nebude místo pro víru ani dogmata; povrchní věci budou odstraněny a zachováno bude pouze to podstatné. Světu budou vládnout nejosvícenější mysli a každý bude zastávat pozici, pro kterou se nejlépe hodí.

Manley P. Hall, Tajná učení všech věků

V knize Tajný osud Ameriky Hall vysvětluje dávný sen o světovládě, který zastávaly tajné společnosti:

Světová demokracie byla tajným snem velkých klasických filozofů. K dosažení tohoto největšího lidského cíle vypracovali programy výchovy, náboženství a společenského chování, jejichž cílem bylo dosáhnout praktického a všeobecného bratrství. A aby dosáhli svých cílů efektivněji, spojili se tito starověcí učenci určitými mystickými svazky do širokého bratrstva.

V Egyptě, Řecku, Indii a Číně vzniklo státní tajemství. Řády vysvěcených kněží-filozofů vznikly jako svrchovaný orgán, který měl poučovat, radit a vést vládce států.

Manley P. Hall, Tajný osud Ameriky

Vysvětlení přímo od anonymních autorů

Od instalace památníku 22. března 1980 se řada autorů a badatelů pokoušela interpretovat důvody, které se skrývají za deseti doporučeními. Představují skutečně plán nového světového řádu? Jsou to jen pravidla, která se použijí v případě velké katastrofy? Nejlepší způsob, jak získat přesnou odpověď, je zeptat se samotných autorů pravidel. Protože se však rozhodli zůstat v anonymitě, není to možné. Přesto však mnohé osvětluje tento dokument, jenž byl z internetu vesměs odstraněn:

Zanechali však velmi důležitou informaci, kterou téměř všichni badatelé Guidestones přehlédli. Tento úžasný text, který podrobně popisuje jejich motivy, lze nalézt pouze v brožuře Georgia Guidestones Guidebook, kterou vydala společnost Granite, jež památník vyrobila.

Od počátku je jasné, že autoři památníku skutečně usilují o vytvoření nového světového řádu. Nejedná se o „konspirační teorii“ nebo hypotézu. Je napsán jasně a jednoznačně. Zde je tedy přímo z pera tajných autorů vysvětlení několika pojmů, které stojí za pozornost.

Obálka cestovního průvodce Georgie mj. obsahuje

V roce 1980, kdy byly tyto kameny vztyčeny, byla nejpalčivějším celosvětovým problémem potřeba kontroly počtu lidí. V posledních staletích umožnily technologie a dostatek paliv lidstvu rozmnožit se daleko za hranice rozumnosti a dlouhodobé udržitelnosti. Nyní můžeme předvídat blížící se vyčerpání těchto energetických zdrojů a vyčerpání mnoha životně důležitých světových surovin.

Téměř každý národ je dnes přelidněný, pokud jde o stálou rovnováhu s přírodou. Jsme jako flotila přeplněných záchranných člunů, které čelí blížící se bouři. Ve Spojených státech amerických vážně přetěžujeme své zdroje, abychom udrželi současnou populaci v současném stavu prosperity. Ničíme naši zemědělskou půdu a stali jsme se nebezpečně závislými na vnějších zdrojích ropy, kovů a dalších neobnovitelných zdrojů. Země jako Japonsko, Holandsko a Haiti jsou ještě více přelidněné, a proto více ohrožené.

Za těchto okolností už plození není pouze soukromou záležitostí. Společnost musí mít při regulaci této životně důležité funkce své slovo a určitou moc. Přání lidských párů jsou důležitá, ale ne prvořadá. Zájmy současné společnosti a blaho budoucích generací by měly být stále více upřednostňovány při vývoji mechanismů, které zajistí racionální kontrolu naší reprodukce.

Právní a společenský tlak by měl odrazovat od nezodpovědného plození dětí. Páry, které nejsou schopny zajistit slušný příjem a výživné, by neměly mít děti, které by byly na obtíž jejich sousedům. Brát nechtěné děti do přeplněného záchranného člunu je zlo. Je to vůči těmto dětem nespravedlivé. Škodí ostatním obyvatelům a všem živým tvorům. Společnost by takové chování neměla podporovat ani dotovat.

Základem racionálního světového řádu bude rozmanitá a prosperující světová populace v neustálé rovnováze se světovými zdroji. Lidé dobré vůle ve všech zemích musí usilovat o nastolení této rovnováhy.

ZDROJ

Příspěvek byl publikován v rubrice ►DŮLEŽITÉ, Aktuality, Kauza C-19. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

4 komentáře: Georgijské poradní kameny: Symbol depopulace planety byl zničen

 1. Dagmar napsal:

  Regulace porodnosti by měla být nařízena v Africe, v Indii a mezi všemi muslimy. U nás je to problém cikánů a jiných nepřizpůsobivých. To není nic proti těmto věřícím, ani barvě pleti. To je dáno prostě tím, že tito lidé jsou v plození dětí naprosto nezodpovědní. Buďto jsou absolutně nevzdělaní nebo je jim to prostě jedno. A nebo jako u nás je to dáno výší příspěvků na hejno dětí… Tady měli začít s regulací a ne je ještě podporovat.
  Rozumný člověk nemá deset dětí, které ani neuživí.

  • admin napsal:

   Paní Dagmar, zdravím Vás.

   Za Váš názor velké DÍKY. A souhlasím, dlužno říci. Konec konců, v Číně politika jednoho dítěte problém přelidnění řešila naprosto úspěšně.

   K zodpovědnosti uvedu jediné. Na zodpovědnost v kapitalismu spoléhat zcela jednoznačně je bláhové, když určujícím měřidlem je ekonomická pobídka. Pokud ta i nadále bude v přímé úměře záviset na počtu děcek, tak o čem potom vyprávět? Na druhé straně evropské národy vesměs pomalu, ale jistě, vymírají.

 2. admin napsal:

  Máte ve všem pravdu.
  Zásadní otázka však zní: PROČ se národy, v Evropě zejména, tomu svinstvu nepostaví? Vždyť třeba to, co se děje v ČLR pod heslem „nulový kovid“, není nic jiného, než obyčejný fašismus: https://nase-pravda.net/2022-09-08-01/

 3. Anonym napsal:

  Regulovat by se to dalo politikou jednoho dítěte. Takto drasticky jedovatými vakcínami, vydělávat na tom a lhát lidem, věznit je doma, zavádět fašismus, vyvolávat války, energetickou krizi, lhát v médiích, to je nelidské a nedopadne to dobře.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *