Veteráni disentu proti perzekuci občanů: Zase dělají z udávání občanskou ctnost (+video)

Proti Represi A Kriminalizaci občanů za jejich svobodné názory, zkráceně PRAK. To je název nově založeného společenství, jehož smyslem bude právní pomoc proti politické perzekuci. „Exekutiva plus zákonodárný sbor chystají nějaká opatření, tak nechceme zůstat pozadu a zároveň jim dát najevo, že se snažíme společnost motivovat k tomu, aby dělala protiopatření proti nim“, vysvětlil jeden ze zakladatelů Jan Schneider.

„Přesně takhle jsme byli terorizováni po podpisu Charty, že jsme byli neustále zváni na výslechy“, odkázala Lenka Procházková na výrok ministra spravedlnosti, že osoby nevhodného smýšlení mají být zvány k podání vysvětlení.

Jan Schneider a Lenka Procházková, spoluzakladatelé společenství PRAK

Hned dva chartisté stojí u založení společenství PRAK, jehož název je zkratkou prvních čtyř slov Proti Represi A Kriminalizaci občanů za jejich svobodné názory. „Je tím míněno občanů, kteří projeví svůj svobodný názor, který není v souladu s tím jediným v současnosti možným a přikázaným. Smyslem našeho společenství bude právní pomoc proti politické perzekuci“, uvedla a zároveň oznámila založení PRAK spisovatelka a signatářka Charty 77 Lenka Procházková. Činnost společenství bude zaměřena pouze na ty případy, u nichž bude třeba vyvrátit, nebo potvrdit podezření z kontaminace politickými zájmy. Nepůjde tedy v žádném případě o zasahování do činnosti orgánů činných v trestním řízení. O tom, kterou kauzou se bude PRAK zabývat, rozhodne grémium složené z jeho zakládajících členů a právních poradců.

Zevrubně popsal důvody vzniku a cíle společenství PRAK publicista, bezpečnostní analytik a zároveň ten, kdo také přiložil svůj podpis pod Chartu 77, Jan Schneider. Připomněl, že opět začalo být omezováno svobodné vyjadřování. „Mediální prostor byl ovládnut názorovými a zájmovými, ekonomicky silnými kartely. Oponentní, kontroverzní, nebo dokonce i pouze jen jiné než mocensky prosazované názory začaly být vytlačovány z masových sdělovacích prostředků a jejich nositelé ostrakizováni. Namísto názorové plurality a nezbytně související diskuse začala být mocensky vnucována dogmatika jediné správné, ba dokonce jediné možné hypotézy, vyšetřovací verze, jediného správného názoru“, přednesl Jan Schneider z preambule PRAK to, co bylo motivací k jeho založení.

Výlučně exekutiva rozhodne, co je pravda a co lež

Tyto autoritářské a diskriminující tendence, které začaly být uplatňovány v médiích, ve školních osnovách a prostřednictvím „cancel culture“ i ve společenském chování považují zakladatelé PRAK z historického pohledu za vyloženě anticivilizační. „Ke všemu jsou v poslední době připravovány pokusy tuto názorovou hegemonii uzákonit a všechny ‚protivné‘ názory a postoje perzekvovat, a dokonce pomocí zneužitých či přímo k tomuto účelu pokroucených zákonů umožnit jejich kriminalizaci. Úplným extrémem jsou pak vládní prohlášení, že ústavně zaručené svobody vyhledávat a šířit informace se netýkají tzv. lží – přičemž o tom, co je lež, rozhodne výlučně exekutiva – završené výzvou k oznamování výskytu vládě nevyhovujících názorů, včetně jejich nositelů, s cynickým dovětkem, že prý nejde o udávání, ale téměř o občanskou ctnost“, upozornil publicista.

Publicista a bezpečnostní analytik Jan Schneider

Pokud se grémium PRAK rozhodne, že se některé kauze hodlá věnovat, oznámí to žadateli a v případě potřeby mu navrhne kvalitní právní zastoupení. „Ze zkušeností víme, jak důležité je informovat veřejnost o případech nespravedlivě stíhaných osob. Medializace takových kauz totiž přispívá k celistvějšímu náhledu občanů na dění v zemi, dotváří jejich schopnost předvídat příští vývoj a zaujmout k němu vlastní stanovisko. Neboť jenom člověk pravdivě informovaný i o věcech, které se jej zatím osobně netýkají, může být připraven na situaci, kdy se on, či někdo jemu blízký, stane předmětem politické perzekuce. Medializace takových případů přispívá i k občanské solidaritě s nespravedlivě stíhanými a mimo jiné prohlubuje právní vědomí společnosti“, zdůraznil Jan Schneider.

Přesně takhle jsme byli terorizováni po podpisu Charty

Lenka Procházková konstatovala, že se nedávno vyjádřil ministr spravedlnosti, že by bylo dobré, aby osoby, které mají nevhodné smýšlení, byly zvány na podání vysvětlení. „Čili to přeloženo znamená výslech, aby se zalekly pokračovat v tom nevhodném smýšlení. Přesně takhle jsme byli terorizováni po podpisu Charty, že jsme byli neustále zváni na výslechy. A to pochopitelně člověku bere klid. Mně tehdy pomohlo, že se začal šířit takový poradní text, díky němuž člověk, který šel k výslechu poprvé, se na něj mohl předtím alespoň teoreticky připravit. Takže i k tomu budou sloužit naše webovky, že tam zaznamenáme ty nejdůležitější kroky, aby veřejnost věděla, jak to zhruba probíhá“, slíbila signatářka Charty.

PhDr. Josef SKÁLA, CSc. Kandidát českých vlastenců na prezidenta ČR

Mezi zakladateli společenství PRAK je i Josef Skála, který se pozastavil nad těmi, co jménem České republiky vykřikují, že jsme ve válce. „A to s jadernou mocností. Někteří dokonce říkají, že ji snad máme porazit. To je něco, co nepamatuji za dlouhé desítky let, co jsem dospělý. A že byly války velmi masívní, vražedné, třeba se čtyřmi miliony obětí v Indočíně. Výkřiky z úst vysokých ústavních činitelů zřejmě mají zabránit svobodnému projevu i na tak zásadní témata. Může se stát, že v zimě v důsledku nedostatku energií zkolabují celá odvětví české ekonomiky. Přitom neexistuje žádný skutečně objektivní důvod pro to, aby bylo méně energií. A jestli někdo chce v této situaci zakázat svobodnou diskusi o příčinách a způsobech řešení této naprosto absurdní křižovatky České republiky, tak o to víc se my musíme ozvat, dokud je ještě čas“, zdůraznil kandidát KSČM do prezidentské volby.

Pozastavil se nad způsobem, jak své tažení ve funkci ministra vnitra ohlásil předseda STAN Vít Rakušan, který chce za pomoci nové elitní jednotky vzniklé rozdělením Národní centrály proti organizovanému zločinu bojovat proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. „Nebude se to líbit extremistům, teroristům a různým proruským švábům, na které si právě tahle jednotka bude chtít posvítit. Vznik jednotky je výsledkem dvouleté práce policistů a státních zástupců v rámci skupiny Reforma,“ chlubil se cizím peřím Vít Rakušan. „Co je to ruský šváb? Dlouhé roky čekám, že někdo přinese jeden jediný důkaz o někom, kdo dostal kopějku, aspoň jednu. Nikdy jsem o nikom takovém neslyšel, ale přesto se může neustále veřejně ostouzet každý, kdo má odlišné názory na Evropskou unii, NATO, Spojené státy, že je nějaký šváb, troll a něco na ten způsob“, poznamenal Josef Skála.

Jako bývalý policista musím říct, že pan Rakušan je úplně mimo mísu a měl by odstoupit, protože terorismus, extremismus i kybernetická kriminalita jsou důležitá témata, ale nás se nic z toho netýká“, přidal se chartista Jan Schneider k hodnocení ministra, jenž stojí v čele subjektu, který je od voleb bez pochyby nejpropíranějším členem koalice. „Exekutiva plus zákonodárný sbor chystají nějaká opatření, tak my nechceme zůstat pozadu a zároveň jim dát najevo, že se snažíme společnost motivovat k tomu, aby dělala protiopatření proti nim. Lidé dnes mohou být vyzváni k podání vysvětlení, ale musejí být informováni, že výpověď mohou odmítnout. Když se dívám na Lenku, tak musím vzpomenout, jak kdysi Ludvík Vaculík odmítal podepsat protokol s odůvodněním, že je český spisovatel a protokol má tolik chyb, že se pod to nemůže podepsat“, pobavil Jan Schneider historkou z časů Charty 77.

Ve svobodném státě si smí každý myslet,
co chce, a říkat, co si myslí

Nizozemský filozof Baruch Spinoza (24.11.1632, Amsterdam – 21.2.1677, Haag)

Právě Lenka Procházková závěrem setkání připomněla citát nizozemského filozofa Barucha Spinozy, že ve svobodném státě si smí každý myslet, co chce, a říkat, co si myslí. „To už je hodně starý citát. Vzpomněla jsem si na něj, když jsem četla, že nejvyšší státní zástupce vyhrožuje lidem a zároveň tím svým výrokem dvakrát poruší Ústavu. Jednou tím, že podle ní je cenzura nepřípustná, a podruhé, že je svoboda názoru zaručená. A takovéhle lidi máme v justici. Ve chvíli, kdy soudní moc, která má být pojistkou v té demokratické trojnožce, jíž tvoří moc zákonodárná, výkonná a soudní, selhává, tak si ta exekutiva může dělat, co chce“, varovala Lenka Procházková.

Zakládajícími členy PRAK jsou Jan Schneider, Lenka Procházková, Radim Valenčík, Jaroslav Šulc, Jan Šolta, Josef Skála, Stanislav Novotný, Pavel Kalenda, Tomáš Fürst a Jindřich Rajchl.

Příspěvek byl publikován v rubrice ►DŮLEŽITÉ, Aktuality, Rozhovory se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *