PhDr. Jiří Jaroš Nickelli: Úvahy, založené v dnešních režimech o hodnotě všech lidí, jsou chybné

Proč tomu tak je? Protože dnešní režimy kapitalismu s nelidskou tváří, který jsme sami pomohli nastolit, místo socialismu s lidskou tváří, toto vyžadují pro svou další existenci.

Existence de facto dnešních fašistických režimů je založena na myšlence nerovnosti lidí – na myšlence cennosti tzv. elit a na myšlence nepotřebnosti, druhořadosti, bezcennosti mas.

Říkají to zcela veřejně – mají to teoreticky i prakticky propracováno. Dnes to zakrývají například Zeleným údělem a dalšími ideologickými nesmysly. V dějinách toto zakrývaly církve myšlenkami o „božím zákonu, určujícím rozdělení společnosti na třídu vládců, kněží, a obecného lidu, jenž má poslouchat, dřít a platit.“ Proto byli všichni reformátoři upalováni na hranicích, jako Hus a Jeroným, nebo se skrývali u jiných mocných, jako Luther… Proto byli vyvražděni kataři ve Francii, bogomilové na Balkáně, atd.

Všechny režimy, založené na vykořisťování, toto v dějinách hlásaly.

Myšlenka rovnosti všech lidí byla a je proto potlačována všemi vládnoucím režimy nejméně od dob Spartakova povstání, v moderních dějinách pak zejména od Francouzské buržoasní revoluce, přes Francouzskou Komunu až po Říjnovou revoluci a vznik socialistického tábora.

Marxismus byl a je těmito režimy vnímán jako ideologie satanášů, i proto se dějí církevní výkropy po kancelářích parlamentů obývaných předtím komunisty…

Nejupřímněji tuto nenávist k rovnosti lidí vyjádřil sám Hitler, i když měl předchůdce, zejména v německé, francouzské a britské filosofii a historii. Celé ideologie tzv. národního německého socialismu sloužila pouze jako zástěrka vybudování přísně kastovní společnosti. Podobně to zamýšleli i  Mussolini, Franco, Salazar, Pinochet atd. Jejich režimy pouze tolik nezdůrazňovaly rasovou nadřazenost, jako to hlásal manifest i Hitler. I z těchto důvodů byla vytažena na světlo světa znovu Kallergiho doktrína o míchání ras…

Dnešní americký stav, charakterizovaný dočasným vítězstvím tzv. Hlubokého státu (DEEP STATE) s jeho bývalými představiteli Clintonovci, Bushovci a dnes Bidenovci, má hluboké kořeny v doktrínách agresivních menšin – irské, německé, rakouské, a dalších,  s jejich obdivem k fašismu a nacismu, a s jejich programy zotročení jednak vlastního lidu (což se na čas zdařilo) jednak zotročení světa (což se dosud nezdařilo). Uvědomme si, že bez Rooseveltovy politiky by USA válčily na straně Hitlera a byly spojencem, nikoli nepřítelem tehdy fašistického Japonska. Proti Rooseveltovi a jeho spojencům v USA stála mocná klika Lindbergha, Josepha Kennedyho (otce JFK), Wilkieho, kandidáta na presidenta proti Rooseveltovi. Naštěstí kdyby v dějinách neplatí – a tehdy zvítězili Rooseveltovci a přispěli k vítězství SSSR nad hitlerismem.

Dnes vítězí dočasně nástupci hitlerismu ve všech jeho podobách. Ukrajina je jedním z jejich fašistických předvojů. Totéž se dělo v případech potlačení socialismu v jižní Americe, kde klasickými příklady jsou Chile, Nicaragua, Argentina, Kolumbie a některé další státy. Někde se instalace fašismu nezdařila – na Kubě, ve Venezuele.

Britové zas při rozpadu svého impéria pracovali na rozdělení „osvobozených států“ a tím na vzniku další mezinárodních krizí a válek. Tak rozdělili Indii na Indii a Pákistán, Izrael na Izrael a Palestinu, Saúdskou Arábii a Jemen, některé africké státy, a pod. Podporovali všechny konflikty mezi státy tak, aby se tyto státy vyčerpávaly a mohly se zas navrátit do BSN (Britského společenství národů čili Commonwealthu).

Stejně tak Američané rozdělili po válce Čínu, a pevninskou Čínu a na Taiwan, aby mohli stále vyvolávat konflikty, když  na pevnině zvítězil Mao, podporovali na ostrově Čankajška, jako „spojence protifašistické koalice II.války“. Takto Američané rozdělili i Koreu na socialistický sever, a kapitalistický jih, když prohráli korejskou válku. I ve Vietnamu se to tak zdařilo. Nezdařilo se to v Afghánistánu, kde muslimové vše převálcovali. Ale to všechno již jsou jiné příběhy.

Francie, jako impérium, byla de facto poražena již ve II. válce, a prohry ve Vietnamu a Alžíru toto jen kodifikovaly. Francie postupovala stejně jako Britové a vytvořila FSN – Francouzské společenství národů s cílem skryté kolonializace, nahrazující veřejnou kolonizaci. Apropó, stejně tak postupuje i Německo v případě našeho Česka a Slovenska, Slovinska, Černé Hory, Chorvatska, atd. Dřívější válečnou kolonizaci nahrazuje kolonizací hospodářskou, tzv. skrytou, což však je veřejné tajemství. Ale dosti o tom.

Všechny poválečné režimy vypracované Západem jsou založeny na ideji nerovnosti lidí, na vytvoření úzce třídních, kastovních států, dnes označovaných jako korporátní státy. Proto tyto režimy blokují byť jen zbytky přímé demokracie, kterou při převratech hlásaly k oblbování lidu převratových zemí, lhostejno zdali na Ukrajině, v Česku, nebo v Jugoslávii. Tak například blokují všemi způsoby přímé volby politiků a zákon o referendu, které má například kapitalisty privilegované Švýcarsko. Proto blokovaly titovské „hnutí nezúčastněných zemí“. Proto blokují všechny pokusy o obnovení socialismu v zemích, které si přivlastnily do své okupační zóny. Proto neustále vytvářejí dogmata a doktríny zavrhující jakýkoli typ socialismu a nedej bože komunismu. Proto se celé mladší generace učí o tyranství a nelidskosti komunismu, o jeho hospodářském propadu, o jeho systémové neuskutečnitelnosti – a proto se musí neustále očerňovat a pomlouvat například historický úspěch systému SSSR nebo Kuby, a rovněž bývalé Jugoslávie. Jejich zničení jsou záměrně připisovány jiné příčiny, nežli podstata socialismu. Viz teorie fanatika antislovanství prof. M. C. Putny…

Tyto režimy zničily celé generace lidí, spojených se socialistickými státy – ať to byla Jugoslávie, nebo Československo, baltské státy nebo Albánie, Bulharsko, Rumunsko nebo Moldávie. Všude v těchto zemích popřevratové režimy propagovaly narativ neboli lživou pověst o satanství a nemožnosti socialismu, a jako inkvizice oktrojují lidem „jedinou správnou myšlenku o nenahraditelnosti korporátního kapitalismu“, pokud jej nenahradily manifestním fašismem, jako na dnešní Ukrajině. Proto má konec tzv. bipolárního světa takový význam pro pokračování lidstva. Proto vzrůstá úloha Číny, Ruska, Indie, Brazílie a dalších neeuroatlantických zemí v procesu osvobozování lidstva. A proto proti této frontě národů tak zuřivě bojují zastánci starých pořádků, k nimž jsme zavlečeni i my Čechové, Slováci a ostatní národy bývalého východního bloku. To je celé.

Příspěvek byl publikován v rubrice Analytika, Dějiny a současnost se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *