Doc. PhDr. Petr Sak, CSc.: Rozvazování uzlu

Všichni známe provaz a na něm uzel. Představme si rovný provaz bez uzlu jako žádoucí přirozený, čistý stav a protikladné síly, které uzel utahují anebo naopak uzel rozvazují a vedou k žádoucímu stavu.

Podobně můžeme vidět sociální entity ve stavu rovného provazu a zauzlování. Uzel v sociální entitě od rodiny po státy představuje konflikt, střet a my můžeme od dávné historie sledovat síly, které utahují uzel až do stavu válečného konfliktu. Opačné síly míru a lidské sociální spolupráce usilují o rozvazování uzlu. Lidská přirozenost je postavena na sociální spolupráci. Bez vzájemné lidské spolupráce by člověk nevznikl, nepřežil a nerozvinulo se jeho myšlení do současné úrovně. Proto utahování uzlu, orgiím sil zla, předchází útok na lidské vědomí, nejdříve měkkými nástroji mediální propagandy a posléze i tvrdými nástroji státní represe.

Před první světovou válkou lidé dlouho nepočítali s válkou, až propaganda zabrala a evropští monarchové, bratranci a vnuci královny Viktorie, kteří si roky společně užívali léto na jachtě, rozpoutali mezi sebou, nebo spíše mezi svými národy, do té doby nepředstavitelná jatka.

Jak si vysvětlit tento masakr národů vedených bratranci? Pouze zrůdností těchto monarchů hlásících se k poselství Ježíše a chovajících se zcela v protikladu k tomuto poselství.

Co pro ně byly národy a lidé, kterým vládli? A jak se dodnes udržuje mýtus těchto zrůdných tvorů?

Nikdo nemluví o desítkách miliónů mrtvých v této válce tak, jako o zavražděné carské rodině. Rozhodně tuto vraždu neomlouvám, ale kde je její odpovědnost za genocidu vlastního národa. K Rakousko-Uhersku se leckdo nostalgicky upíná, aniž by si uvědomoval, že rakouský císař nechal popravit 12 000 Čechů proto, že se odmítli stát masovými vrahy a buď odmítli nastoupit na frontu, nebo z války dezertovali.

Také před 2. světovou válkou jsou rozpoznatelné síly,
které utahovaly uzel k vzájemnému vraždění národů.
Mnichovská smlouva je jasným důkazem.

Za všemi jevy a procesy, které utahovaly uzel a vedly k válce, byl ve skrytu kapitál, který by byl vítězem bez ohledu na výsledek, ať by válka dopadla jakkoliv.

Podobně jako před oběma světovými válkami probíhá běsnění propagandy, a spousta Čechů, zvláště tak jako vždy mladých, mu již podlehla. Válečná fronta je represivně zaměřena na zdroje informací, které nereplikují propagandu a na Čechy, kteří by říkali něco jiného, než je povoleno.

Současná česká vláda, která zavádí cenzuru, vyžaduje od Čechů vzájemné udávání a vyhrožuje tříletými tresty vězení pro odlišné názory, již ztrácí v demokratické společnosti legitimitu.

Z křižovatky, na které česká společnosti stojí, vedou dvě cesty: odchod vlády, nebo opuštění demokracie.

Oproti situaci před světovými válkami mají síly utahující uzel výhodu v manuálu, který jim napsal G. Orwell v distopii „1984“. Někde již reálná skutečnost předstihuje Orwellův román. Je otázkou, zda by Orwell napsal román „1984“, kdyby věděl, že se nestane varováním, ale návodem.

Spousta Čechů se nespokojí s pětiminutovkou nenávisti a nenávistně běsní 24 hodin denně. Dokonce na sociálních sítích jsou nenávistně napadáni uživatelé s českými vlaječkami za údajnou nedostatečnou nenávist vůči Rusům.

Ovšem, kdo si uvědomuje, že obětí jsou především lidé, jejichž mysl je zahlcena nenávistí a tím zablokována k dalšímu duchovnímu a mravnímu vývoji? Jejich vývoj dostává regresivní směr a oni se místo po evoluční spirále propadají do opačných temných hlubin.

Zvláště ti, kteří získali majetek nejrůznějšími způsoby, pro jistotu posouvají deklarování nenávisti stále dále. Na samé dno se propadli ubožáci z jižních Čech, kteří zbavili první kosmonautku světa Valentinu Těreškovovou čestného občanství Českých Budějovic. Pěna dnů opadne, ale skvrna na Českých Budějovicích zůstane. Podobně nejlepší světová sopranistka Anna Netrebko byla vykázána ze západních operních scén. V divadle, které jsme dříve považovali za národní, bylo zakázáno dílo P.I. Čajkovského.

V minulosti sport a kultura patřily k předvoji mírové spolupráce mezi lidmi a národy. V dobách bipolárního světa a studené války byly kultura a sport nástroji uvolňujícími napětí a přibližujícími lidi a národy. Existovala zde souvislost, s růstem naděje se prohlubovala i kulturní a sportovní spolupráce a kontakty. Vzpomínám na šedesátá léta a bohatou původní českou kulturu, ale i na takové kulturní posly v Praze jako byli Luis Armstrong či hvězdy francouzského šansonu.

Současná západní civilizace proměnila sport i kulturu v nástroje nenávisti a agresivity mezi lidmi a národy.

Jsou událostí, které překračují hranice rodiny, národa, státu a jsou především bohatstvím celého lidského rodu, lidstva.

Pro poznání, které přinesl Albert Einstein, není podstatné jeho židovství, němectví či život v USA. Toto poznání je bohatstvím lidského rodu a mezníkem na cestě od velkého třesku ke vzniku života, vědomí a k dalšímu směřování do budoucnosti.

Hudba Ludwiga van Beethovena není sevřena jeho němectvím, ale rozpíná se do celého lidského rodu. Také proniknutí do kosmu první ženou je především zcela průlomový triumf lidstva a teprve v druhé řadě úspěch Sovětského svazu. Pokud ještě někdy pojedu do Českých Budějovic, tak si vždy připomenu: to je město ubožáků.

Připomeňme si však také síly a působení v rozvazování uzlů a vedoucí k mírové spolupráci lidstva. I v Československu se snaha rozvazovat uzel a působit ve prospěch mírové spolupráce projevila u Václava Havla, který požadoval rozpuštění obou vojenských bloků, jak Varšavské smlouvy, tak NATO.

Na závěr několik otázek pro čtenáře.

  • Působí tyto jevy a procesy k rozvazování uzlu a k mírové spolupráci, nebo vedou ke konfliktu a k hrozbě jaderné války a zániku života na Zemi?
  • Existence NATO?
  • Nedodržení slibu amerických prezidentů R. Reagana a G. Bushe M.S. Gorbačovovi o nerozšiřování NATO na východ?
  • Nedodržování mezinárodního práva a prosazování představ agresivního státu o uspořádání druhých států vojenskou silou?
  • Vývoj a výroba zbraní a jejich rozesílání po zeměkouli?
  • Budování vojenských základen na cizím území?
  • Odmítnutí bezpečnostních garancí Rusku?

Významný americký politik a politolog Ron Paul odhalil propojení republikánských i demokratických politiků se zbrojním průmyslem. Dokládá, že hlavním účelem válek vedených USA je válka sama se svou spotřebou zbrojní produkce.

Po skončení bipolárního světa a rozpuštění Varšavské smlouvy, odsunutí okupační armády SSSR z východního Německa a sovětské armády ze států socialistického bloku, opuštění východoevropské a středoevropské sféry vlivu Sovětským svazem a slibem amerických prezidentů, že americká armáda a NATO se neposunou ani o centimetr na východ, se zdálo, že ve vývoji lidstva nastává bezprecedentní stav míru a spolupráce. Uzel se rozvazoval.

Co se však přihodilo, že současná bezpečnostní situace je horší než za dob studené války, a v běžných úvahách se mluví o jaderné válce?

Je-li hrozba jaderné války reálná, znamená to, že lidstvo selhalo, je nevydařeným experimentem ve vesmíru a nemá nárok na existenci.

Anebo se mocensko-ekonomická elita světa vyprofilovala do zrůdné polohy a jediným řešením je přenastavit mocenský systém a lidstvo zbavit zrůdné elity. Jsou poměrně poznatelní svými znaky psychopatie a sociopatie.

Příspěvek byl publikován v rubrice Analytika, Dějiny a současnost se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *