PaedDr. Jindřich Kania: Boj s dezinformacemi nebo oč vlastně jde?

Boj nadstátní moci a jejich kolaborantů s tzv. dezinformacemi vstupuje do další fáze. Doposud se nemluvilo o 150 miliónech pro média a „neziskovky“, které budou patrně nezávislé na české vládě, která ty peníze chce dát.

Cha chá, určitě nezávisle a objektivně budou soudit, co je a co není pravda? To zrovna, dovoluji si poznamenat a mám na mysli i to, zda vůbec dotované subjekty budou mít za úkol oddělovat „zrno do plev“. Totiž pravdu od lží. Skutečně jde vládě o pravdu a současně o upozornění na lži a jejich nositele? Ale ale, kdeže.

Myslím si o tom, že nejlépe umožňuje všemu porozumět hláška, která se před časem objevila a s podivuhodnou upřímností a hlavně přesností vyjadřovala podstatu věci. Totiž, že dezinformace je podle výše uvedených mocných informace, která neodpovídá informaci oficiální, tj. informaci úřední a vládní a neodpovídá informaci české rozhlasové a neodpovídá české televizní informaci.

A tak to také je. Za dezinformace je z vládních pozic, z pozic politické moci, označováno vše, co oficiální stanovisko nepodporuje, co je jiné nebo přímo proti oficiálnímu stanovisku namířené a třeba odhaluje faleš oficiálního stanoviska. A basta. Takže jednoduše je to tak, že dezinformace není lež, je to odlišné stanovisko od stanoviska oficiálního. A dezinformací v tomto pojetí není ani lživá oficiální informace, ani lhaní tzv. nezávislých subjektů a médií, pokud se shodují se stanoviskem oficiálním.

Je zbytečné mudrovat o tom, zda lze nebo nelze najít nezávisle objektivní definici dezinformace, když vláda a politická moc vůbec má zmíněný svůj pohled na věc. A vláda hodlá dát 150 miliónů na to, aby to vypadalo jako nezávislé a objektivní, když budou dezinformace identifikovat média soukromá a „neziskovky“ a teprve potom nastoupí „spravedlivá“ represe státního orgánu činného v trestním řízení.

Filozofování o tom, že dezinformaci nelze snadno nebo možná vůbec definovat jednoznačně, jsou liché nebo vlastně zbytečné, pokud nebudou takové úvahy využity k otevřenému boji proti moci. Vládnoucí moci totiž nejde o poznávání pravdy. A naopak identifikovat, že nějaký pohled na věc je odlišný od názoru mocných, není vůbec složité. A vláda hodlá dát prachy na to, aby pár kolaborantů šmírovalo informační prostor, mělo z toho živobytí a za to přineslo podklady pro terorizování nositelů vlastních názorů odlišných od těch vládních.

Mocní nyní hodlají prostřednictvím poskoků ve vládě a v Parlamentu ČR prosadit zákonnou úpravu, která umožní dezinformátory trestat… Opakuji, že hodlají trestat nikoli ty, kdo lžou, nýbrž ty, kdo si dovolují mít jiný názor než vládnoucí moc, ať je pravda jakákoli. Ve svém videu na to upozornil JUDr. Jindřich Rajchl, když prozradil, jak to budou dělat, když jim to projde. Na základě udání nebo na základě vlastních „poznatků“ příslušné orgány proti tzv. dezinformátorovi zahájí trestní řízení a pokud bude subjekt pokračovat ve své práci a bude nadále podávat nezávislé informace, zavřou ho, protože podle jistého už existujícího paragrafu je třeba zavřít každého, kdo v průběhu trestního řízení pokračuje v páchání…

Až sem nyní dospěla vládnoucí moc, které už nestačí vymývání mozků občanům, provozované každý den od rána do večera prostřednictvím kolaborantských médií. Dávno říkám, že fašismus je na postupu. Protože tak to skutečně je. Fašizace je zatím na postupu krok za krokem a nekouká na to, zda občané věří nebo ne, že se o fašizaci jedná. Lidé mají fašismus spojený s antisemitismem. Když ten není patrný, občané fašismus nevidí. To, že fašistická moc je taková moc, která je charakteristická terorizováním obyvatelstva, šovinismem a imperialistickou dobyvačností, že je to moc těch největších peněz, skutečných globálních lichvářů, to lidé nevnímají úplně snadno.

Nuže tedy k věci. Co tak fašismu vlastní šovinismus, pořádně vyhrocený. Nevidíme antisemitismus, ale není ve skutečnosti přítomen vyhrocený šovinismus, pěstování nenávisti k nějakému národu? Já si dovolím poukázat na to, že už celá léta a myslím si, že to ani není teprve od té chvíle, kdy se v Rusku začali vážně zabývat obnovením suverenity. Nenávist proti Rusku se pěstuje v „civilizované“ křesťansko židovské atlantické společnosti asi odjakživa. Ostatně je podivné, že se tolik hovoří o Židech, kteří byli hubeni a prakticky vůbec se nemluví o Slovanech, kteří byli hubeni rovněž a ve větší míře…

Poctivá historická věda to zná. V posledních desítkách let pěstování nenávisti k Rusům vygradovalo. A není od věci připomenout, že hitlerovci vážně mluvili o ohrožení ze strany židovstva, kterému je nutno čelit, prakticky stejně, jako se dneska mnozí fašouni vyjadřují o ruské hrozbě, kterou je nutno eliminovat. Fašouni mluví i o možnosti vrhnout na Rusko jaderné prostředky hubení obyvatelstva, prý aby Rusové zkrotli. Vyhlazovací tábory už nejsou nutné, ke konečnému řešení nezbytné… Takže pro mě je na místě závěr, že vyhrocený šovinismus, totiž nejméně ten protiruský, je přítomen. A pozor, kdo má názory odlišné od vládnoucí moci, je podle ní ruský šváb. Takže šovinismus má i tento poněkud širší záběr. Nenávist se pěstuje proti Rusům i ruským švábům.

Terorizování obyvatelstva bylo prováděno velmi účinně a je tak i nadále provozováno v oblasti vědomí, tvorby myšlení, formování myšlení lidí. Tento teror nebolí tak, jako rána pendrekem nebo kriminál. Ale jak nám ukazuje naše přítomnost, mocní fašouni se neštítí ničeho a stupňování teroru probíhá. Omezují například lidem živobytí zločinnými prostředky v oblasti zdravotní péče. Podivná péče rozšířit mezi lidi infekci a terorizovat je „hygienickými opatřeními“ a lží o hrozbě smrti. Vydělávat přitom miliardy. Copak to není teror píchat do lidí nějaké svinstvo, o kterém se lže v médiích a vládních prohlášeních a dneska už se ví i o hrozivých důsledcích, které to má a bude mít. Proto si dovoluji ony údajné vakcíny nazývat svinstvem, protože už se skutečně ví…

Dobyvačný imperialismus je přítomen? Neudivuje mě, že v podmínkách dennodenního výplachu mozků si mnozí občané neuvědomují snadno, že koneckonců jde o nejtěžší formu imperialistické dobyvačnosti, které jsme v současnosti svědky. Vždyť těm mocným a globální moci chtivým jde o ovládnutí Země. Vždyť je to jasné, když se jen trochu zamyslíme nad tím, co se ve světě děje. Nepřítel je Rusko, nepřítel je Čína. Je jedno, zda se jedná o kapitalistický nebo komunistický stát nebo společnost. Rusko a Čína se snaží o suverenitu, nechtějí se podrobit tzv. jednopolárnímu uspořádání světa. A to je ta hrůza, to je to ohrožení pro soudobé fašouny. To, že to všelijak falešně vyprávějí, a přitom lžou, švindlují a kradou, se při troše snahy dá vidět. Nestačí však jen čumět na telenovely, zábavné šou a různé gladiátorské zápasy.

Shrnuji následovně: jestliže vycházím z definice fašismu, že pokud je u moci, je to nejterorističtější, nejšovinističtější a nejimperialističtější moc finančního kapitálu, pak si nemohu pomoci a vidím zřetelně, že fašismus je na postupu.

Čelit tomu není snadno, ale je to možné hlavně proto, že je to v podstatě střetnutí mezi devadesáti devíti procenty světové populace na jedné straně a nějakou promilí na straně druhé. Co zbývá do onoho jednoho procenta, jsou uvědomělí kolaboranti. Bohužel je zatím mezi těmi zmíněnými devadesáti devíti procenty nemalé množství lidí málo uvědomělých, lhostejných nebo zmanipulovaných.

Ale to lze změnit. Nikoli jednoduše a ze dne na den, ale lze. To je dnes úkol číslo jedna. Když celých nebo třeba ne úplně celých devadesát devět procent lidstva otevře oči a uši, ti zločinci zůstanou jako kůl v plotě zcela bezmocní a nic nezmůžou. A tak se to i stane.

Příspěvek byl publikován v rubrice Analytika, Politika se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *