Prof. Ing. Bohumil Svoboda DrSc.: Otevřený dopis vojenského experta ministryni obrany České republiky

Paní Černochová!

Jsem plukovník letectva ve výslužbě a věnoval jsem celý svůj život (více než 40 roků), podle svých sil a schopností obraně vlasti.

Představil jsem se hlavně proto, abyste věděla, že problematice, o které Vám budu psát, rozumím snad lépe než Vy, protože nemáte pro svou funkci aprobaci, a žádné odborné vzdělání. (Ostatně ve vládě, ve které sedíte, je podobných diletantů většina.)

Celou dobu vojenské služby a práce jsem byl přesvědčen, že úkolem i posláním armády a celého ministerstva obrany, které „řídíte“, je…

Obrana občanů Československé republiky, a po majetkovém převratu, bohužel, pouze České republiky, proti vnějším (a ve zvláštních případech i vnitřním) nepřátelům. Je to obrana celistvosti a integrity státu, za všech i mimořádných okolností.

Jde jistě o velmi složitý úkol, na kterém jsou zainteresována i jiná ministerstva jako bezpečnosti, výroby, strojírenství, zemědělství i další, a přesto je nedělitelný.

Už vzhledem ke svému celoživotnímu povolání se zajímám o to, jak je výše uvedené poslání armády plněno.

Až nyní se dovídám, že tento úkol je díky Vám a řadou Vašich rozhodnutí plněn velmi špatně, a dokonce je převážně naše vlast, uváděna do velkého nebezpečí. Svědčí o tom především Vaše „nedávné rozhodnutí“ nakoupit pro naši obranu atomovou zbraň. Nemám tušení, kdo Vás k takovému nesmyslu navedl.

V každém případě (pokud se Váš záměr uskuteční), vystavujete republiku a naše občany nebezpečí krutého, preventivního úderu mocnosti, proti které bude namířena, a s velikou pravděpodobností, bude takový úder veden opět adekvátním prostředkem – nukleárního charakteru.

Americký expert Scott Ritter dále připomněl:

V případě, že se Česká vláda rozhodne stíhačky F-35 nakoupit, pak se nemůže divit, že z ruské perspektivy bude ČR vnímána jako někdo, kdo disponuje „jadernou platformou” a je tedy, v případě boje, schopný shazovat na nepřítele jaderné hlavice. To je jediný účel, k čemu tyto letouny slouží. Pak by se Česká republika neměla divit, když se sama ocitne na předním seznamu cílů, v případě použití jaderných zbraní.

Mysleli jste si doteď, že máte pohodlný život a skvělou kulturu? Nemáte, protože v případě pořízení F-35 se z vás stane pouze jaderný cíl. V případě vojenského konfliktu s Ruskem vaše krásná země jednoduše zmizí. A to jen proto, že se teď vláda nezodpovědně rozhodla hrát jaderné hry, na které ale nemá.

Při jiné příležitosti jste projevila názor, že se naší armády a jejího nasazení do bojové činnosti, toto opatření nebude týkat. (Jsem přesvědčen, že něco takového by blbý neřekl, ani kdyby mu hubu rozbil.) Neberu v úvahu, zda jste tím myslela, že naši vojáci nebudou v místě konfliktu nasazeni, což je zcela nereálné. Pravděpodobně nevíte, jaké důsledky po sobě nechá použitá nukleární zbraň. Vzpomeňme si na havárii atomové elektrárny v Černobylu, kdy „atomový mráček“, zachvátil takřka celou Evropu, vyvolal obrovskou paniku nejen vlád postižených zemí a jejich občanů, ale s tím související velké národohospodářské škody a ztráty na životech.

Ví dnes někdo, co způsobili Američané v Japonsku, naprosto zbytečným, shozením prvních lehkých atomových pum na Hirošimu a Nagasaki? Ví, že obě města byla srovnána se zemí a zahynulo v nich řádově statisíce civilních občanů?

Já se Vás ptám, na co bude naše armáda potřebovat nukleární zbraně a proti komu? Ze své životní praxe vím, že pokud něco chce koupit rozumný sedlák, nebo selka, tak si předem rozmyslí, na co to bude potřebovat, používat a zda na to bude mít dost peněz, aby se nemusel zadlužit. Naše republika má každoroční deficit kolem tří set miliard korun a Vy jí chcete zvýšit dluh o desítky až stovky miliard?

Však jste už rozdala ukrajinským nacistům a fašistům dělostřelecké střelivo, tanky, obrněná transportéry a řadu válečných komodit za více než 47 miliard Kč. Jak uvažujete a kde je Vaše zodpovědnost? (Kdo chce mír, nerozdává zbraně.) Kdo Vám dal k tomu mandát? Voliči jistě ne. Pochlubte se! Proto s něčím takovým nemohu spolu s mírumilovnými voliči souhlasit a považuji to, se všemi, pro nás krajně nebezpečné důsledky, za vlastizradu.

Při svém rozdávání zbraní a vojenského materiálu si paní Černochová ještě naříká, že její armáda je zastaralá a že se zbavuje jenom toho, co už nepotřebujeme. Přesto zdůrazňuje, že bez vybavení a výzbroje nezůstaneme. Půjčí nám na ně milostivě USA, a ne nějakou maličkostí. Jde „jenom“ o 2,7 miliardy Kč.

O čem už nemluví, jsou podmínky, za kterých se může půjčka realizovat a jak tyto peníze a za co utratit. To je právě onen danajský dar, protože „naše“ armáda nebude smět kupovat to, co bude chtít a potřebovat pro své moderní vybavení, ale to, čeho se potřebuje armáda Spojených států zbavit. Půjde tedy o starou opotřebovanou techniku, kterou bude třeba opravovat a poskytnout jí enormně nákladný servis. No, a to už bude za naše peníze, protože ta pomoc je půjčkou za velké úroky na 10-15 roků. Za tento „dar“, ve výši okolo 900 miliónů USD, si budeme nuceni koupit právě od nich nekvalitní služby a náhradní díly, které si nebudeme smět vyrobit sami.

Bohužel to, co jsem dosud uvedl je pouhá maličkost proti tomu, že chcete nakoupit „údajně nejnovější a nejlepší americké letouny na světě, F-35.“ Kontrakt, údajně není ještě podepsán, ale Vy jste rozhodnuta jej realizovat.

Dobrá hospodyně by se ptala např.

 • Na co takové monstrum budu potřebovat?
 • Kolik by to stálo?
 • Nemusela bych si na to vypůjčit?
 • Mám dost velké příjmy, abych se brzy zbavila dluhů? Atd.

A možná by si položila další otázky, než se rozhodne. Nu a nyní se ptám, jestli jste si před svým rozhodnutím nějaké otázky položila Vy? Jaké, pochlubte se!

Já přečetl jsem si potřebné informace o tomto letadle, a dobrý dojem na mě neudělalo. Proto jsem se obrátil na odborníka, který bude nestranný a ví o tom víc než já.

Je jím Scott Ritter, bývalý zbrojní inspektor OSN a přední vojenský expert. Byl americkým vojenským expertem, také zbrojním inspektorem OSN v Iráku, hlavním analytikem pro námořní pěchotu a pohovořil o plánovaném nákupu vojenských stíhaček. Svoje analytické poznatky, pro ministryní obrany ČR, shrnul do několika vět.

Uvedu Vám celou jeho analýzu Vámi nakupovaného letounu. Zde je:

 • F-35 je jedná z nejhorších stíhaček, které kdy Spojené státy vyrobily.
 • Jsou velice drahé.
 • Jejich uvedení do provozu by vyžadovalo nesmírné náklady, mimo jiné na výstavbu nového letiště.
 • Ekonomičtí experti odhadují, že nákup a uvedení těchto monster do provozu by vyžadovalo celkové náklady 8-10 biliónů Kč.
 • Zadlužení hospodářství by trvalo 70-90 roků.
 • V tom nejsou započteny úroky z nezbytných půjček.
 • Palubní systémy nefungují, a pokud jste pilot, zemřete.
 • Není to obtížně zjistitelné letadlo, je snadné jej detekovat a sestřelit.
 • Elektronika bojového letounu F-35 prostě a jednoduše nefunguje tak, jak má.
 • Má vysokou poruchovost.
 • Letadlo je velmi náročné na údržbu.
 • Co se motoru týče, i když nejste ve válce, jeho údržba vás přivede na mizinu.
 • Česká republika by kdykoli v budoucnu měla mít 40 % bojovou pohotovost.
 • To by v případě letectva znamenalo, že 4 z 10 letadel budou trvale schopné boje.
 • V případě, že Česká republika budete mít F-35, tak se vám to prostě stejně nepodaří.
 • Podle vyjádření Rittera je důvod velmi jednoduchý: Ta letadla jsou prostě příšerná.
 • Dokonce i americký kongres, který je nechvalně proslulý tím, že vyhazuje peníze za zbraňové systémy, se začíná probouzet a uvědomuje si, že má své limity… obrovské limity.
 • Jednoduše řečeno, pořídit si stíhačky F-35 je velká chyba, řekl dále Ritter.
 • Podle Rittera jsou pokusy s tímto letadlem létat v boji naprostou sebevraždou.
 • F-35 jsou schopné nést jaderné hlavice, což znamená, že jsou certifikovány k manipulaci s jadernou bombou B-61, která je v současné době hlavní zbraní NATO.
 • Přestože, Česká republika, není jadernou velmocí, tak se jí podle nové doktríny NATO v případě pořízení letounů F-35 stane.
 • Každý člen NATO, který má F-35, má zároveň jadernou platformu a NATO očekává, že ji v případě válečného konfliktu použije.

Zkuste se nad tím zamyslet paní Černochová. Rozumný ministr by především revidoval svůj úmysl a tyto letouny by rozhodně nekupoval.

Dosud máme ve výzbroji letectva švédské letouny Gripen. „Máme“ je to pojem zavádějící, protože neslouží obraně našeho vzdušného prostoru.

Naši piloti jsou velmi dobří a inteligentní. Vědí, že v případě úmyslu napadnout leteckou velmoc Rusko, budou sestřeleni dříve, než přeletí její hranice.

I tyto letouny jsou na naše podmínky a jejich účel drahé. Naprosto vyhovující by byly u nás vyrobené MiG-21, kterými jsme měli vyzbrojeny tři stíhací pluky. Co se týče jejich provozních a bojových vlastností, jsou zcela srovnatelné se švédskými Gripeny. To by ovšem ti, co rozhodovali o jejich vyřazení z výzbroje našeho letectva, nesměli být zatíženi tupou nenávistí a rusofobií, kterou našim zaprodaným vládnoucím kruhům nainfikovali „naši noví američtí přátelé“

Nyní, snad na závěr uvedu báseň, kterou naším politikům věnovaly matky, babičky, otcové, dědové a děti nejen z České republiky. Je věnovaná i Vám paní Černochová. Zamyslete se nad ní! NALÉHAVĚ PROSÍM!

HLAS KLUKA

Vy dospělí nám říkáte, že nesmíme se prát.
Sami však války vedete, v nich zemřel můj kamarád.
Já toho kluka neznal, ale chtěl bych si s ním hrát.
Vždyť každé dítě na světe je můj kamarád.

Možná, že chtěl být pilotem, co všechny země spojí.
Možná, že chtěl být lékařem, co rakovinu zhojí.
Možná, že chtěl být hvězdářem, co vidí nebe stále čisté.

Jedno je však jisté!! TEN KLUK CHTĚL ŽÍT.
Zabraňte válkám dospělí. Vy nesmíte se prát.
Vy život dětem dáváte a nesmíte ho brát.

Nevím, jestli jste matkou nebo babičkou, ale chci věřit tomu, že vědomě nechcete dětem život brát. Měla byste si uvědomit, že zbraně, které rozesíláte nacistům, fašistům a pohrobkům ukrajinského Bandery, si nevybírají svoji oběť a podlehly jim stovky dětí, nejen ruských, ale i ukrajinských. To by Vás mělo probudit z Vaší rusofóbie a chorobné nenávisti ke všemu ruskému.

Můj vztah k Rusům a Sovětskému Svazu se formoval už v dětství, kdy nás osvobodila sovětská armáda a nezměnil se za celý můj život. Jenom našim osvoboditelům vděčíme za životy.

Pokud nehodláte změnit své názory ani po volání „Hlasu kluka“, potom Vás musím považovat za exemplární stvůru, která kdy po naší krásná vlasti v historii vůbec kráčela.

Já jsem už starý člověk a moje svíce už asi dohořívá. Nemusel bych se snad ani mírovou politikou zabývat, ale musím.

Chtěl bych mít před sebou, alespoň další dva životy a dost sil, abych svými schopnostmi a znalostmi pomohl obraně naší krásné vlasti a mírovému životu našich dětí.

Mám čtyři děti a jejich životní partnery, šest vnuček a vnuků, pravnučku, samozřejmě milovanou manželku a na ně všechny myslím s dojetím. Nechci v žádném případě stát stranou lidské společnosti v boji za mír.

Příspěvek byl publikován v rubrice ►DŮLEŽITÉ, Analytika, Politika. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

18 komentářů: Prof. Ing. Bohumil Svoboda DrSc.: Otevřený dopis vojenského experta ministryni obrany České republiky

 1. Ing. Jiří Prchal.CSc napsal:

  Na internetu běhá dopis s nesprávným jménem MO v adrese.

 2. Pavel napsal:

  Proč je na fotce člověk, který nikdy nesloužil v armádě a byl katolickým disidentem?

  • admin napsal:

   Pane Pavle, vítejte.

   Za Vaši poznámku díky. Nicméně, není vše natolik jednoznačné, jak by se na první pohled zdálo, ostatně Julian Assange byl rovněž tak souzen za „sex. delikty“, je to tak, že? Aby se následně prokázalo, že tomu tak nebylo.

   K případu Scotta Rittera ve Wikipedii stojí: „Ritter byl zatčen v listopadu 2009. V průběhu videochatu se svlékl a masturboval i přesto, že údajná „Emily” opakovaně řekla, že je jí patnáct let. Ritter ve své vlastní výpovědi během procesu uvedl, že se domníval, že dívka byla dospělá a pouze hrála roli patnáctileté. Ritter odmítl dohodu o přiznání viny a byl shledán vinným v plném rozsahu obvinění. V říjnu 2011 dostal trest odnětí svobody ve výši 1,5 – 5,5 roku ve vězení. Byl podmínečně propuštěn v září 2014.“

   Již dříve byl Ritter za podobný delikt stíhán kvůli jeho nesouhlasu s Bushovou administrativou. Lze tedy zcela oprávněně se domnívat, že na Rittera tzv. ušili boudu, aby se ho moc na čas zbavila. Ono se to tak dělalo odjakživa. Když nepomohly úplatky, čert tzv. nastrčil ženu. Nebyl by to ani první, ani poslední případ, když už. Kdož jsi bez viny, hoď kamenem, však to znáte.

   P.S.
   Pavle, k Vaší poznámce, že Scott Ritter nikdy nesloužil v armádě a byl katolickým disidentem, povím jen jedno: o tom mi není nic známo. Ostatně, ve wikipedii o tom taky nic není. A ještě, Pavle, mi dovolte. Když propukly v nejednom případě sex. skandály kolem nejen katol. kněží, však víte, jak to dopadlo. Nikdo žádnou vinu neshledal, přesně v duchu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.

   • Pavel napsal:

    Ale já píši o té první fotce, to není ten váš Bohumil Svoboda.
    Když lžete, tak to dělejte alespoň pořádně a ne jako malé dítě.

    • admin napsal:

     Pane Pavle,
     za mou lež se omlouvám. Již jsem to napravil. Jste spokojen, doufám.

     P.S.
     Jen mne udivuje, že níže v diskusi prof. Lauro, který se s prof. Svobodou osobně znal, se k té fotce nevyjádřil, natož aby mne obvinil ze lži.

 3. Pavel napsal:

  Tím Scottem Ritterem je myšlen ten odsouzený pedofil?

 4. jmk napsal:

  Rozhodnutí o nákupu F-35 je sice rozhodnutí politické, ale soudím, že bez analýzy jak potřeb obrany ČR, tak odpovídajících nákladů. Je to ale rozhodnutí ve svých důsledcích určitě velmi nákladné. V této souvislosti je zajímavé nedávné upozornění MO SRN na riziko vysokých nákladů akvizice F-35 nebo výhrady Pentagonu k nákladům provozu. S těmi politickými rozhodnutími to bývá takhle. V roce 2000 jsem byl hlavním autorem studie „Orientační analýza nákladů životního cyklu víceúčelového nadzvukového taktického letounu“, zadané ministerstvem Vojenské akademii v souvislosti s uvažovaným nákupem Gripenů. Dost jsem se vyděsil, když mi pak telefonoval mluvčí ministra Tvrdíka pan Řepka s dotazem, jak se media dověděla o výsledcích studie. No protože do parlamentu byly předloženy náklady podstatně nižší, tedy průchozí. Nakonec ale z nákupu stejně sešlo.
  Prof. Jaroslav Komárek, plk. letectva v.v.

  • admin napsal:

   Pane profesore, přeji Vám příjemný večer.

   Za Vaše slova velké DÍKY! Správně píšete, že rozhodnutí ve svých důsledcích to bude určitě velmi nákladné. A nejen to, podotýkám.

   Naprosto zásadní rozdíl oproti ostatním letadlům je ten, že se jedná o nosič jaderných zbraní, což v případě možného konfliktu NATO s RF z nás činí zcela jasný přímý cíl úderu ze strany RF. Tohle však české ministerstvo obrany českému národu neříká!

   P.S.
   Na území ČR a SR vyhasl život 144 tisíc rudoarmějců, bez nichž bychom jako národ byli odsouzeni k nebytí. Nikdo z vlády ČR, natož z ministerstva obrany ČR to nechce slyšet! A nyní to došlo až k hranici, kdy česká reprezentace doslova podněcuje do války s Ruskem celý národ. Ještě štěstí, že v USA jsou voj. odborníci, kteří to vidí jinak:

   https://www.youtube.com/watch?v=7ozLSfPW98M

 5. Prof. ing. Jozef Lauro, CSc. napsal:

  S obsahem dopisu prof. Svobody plně souhlasím a to bez ohledu, či omylem nebo schválně, místo Mig-29 napsal Mig-21. Podstata jeho dopisu vychází z geopolitického postavení a historických zkušeností malých východoevropských zemí (první i druhá světová válka a její důsledky). Opět je tady cíl:

  oslabit Rusko, zmocnit se jeho přírodního bohatství a laciné pracovní síly. K tomu jako „kanonenfutter“ jsou ideální Ukrajinci, Slováci, Češi, Bulhaři a další sousedé Ruska. Jak víme, podobně uvažoval i Hitler. Aby se tak stalo, nejdříve se tyto národy musí přesvědčit, že Rusko se rozpíná, snaží se opět zmocnit bývalých „vazalů“ SSSR a kromě toho nesdílí naše „hodnoty“ a podobný humus. Potom je potřebné, aby tyto národy si zakoupily co nejvíc zbraní (nejlépe v USA), jinde neprodejných a doma druhořadých. Případ paní ministryně není ojedinělý. Podobně je tomu u ministra Nadě na Slovensku, který je ochoten koupit cokoliv made in USA, i kdyby na chleba nezbylo.

  NATO je obranný pakt, to říká jeho status. Letoun F-35 je zbraň útočná, nosič atomové munice. Mohou ji použít atomové mocnosti, pokud jsou napadnuty. Ale vážení, uvědomte si, že po jejich použití už nebude nikdo, kdo by kázal o míru či o válce, o lásce a morálce, o Bohu a spravedlnosti. Zůstaneme všichni v pekle. Ministři i presidenti, chudobní aj bohatí, zvířata i rostliny. Politici by se neměli hrnout do podobného dobrodružství, měli by své rozhodnutí konzultovat se skutečnými odborníky a ne s obchodními agenty zbrojířských firem a jim sloužícími politiky, navíc když je všeobecně známo, že v této oblasti kvete masová korupce.

  • admin napsal:

   Pane profesore,

   NATO vzniklo v dubnu 1949, tedy více než 6 let před Varšavskou smlouvou. Když se zhroutil evropský socialismus v čele se SSSR, skončil i vojenský pakt Varšavská smlouva, avšak pakt NATO nejenže nepřestal existovat, ale, navíc, se začal rozšiřovat o bývalé členské země Varš. smlouvy! Samozřejmě, Ukrajina zapadá do tohoto seznamu jakbysmet! Aby toho nebylo málo, tak ještě Rusko je obklíčeno mnoha voj. základnami USA i mimo Evropu:

   https://nase-pravda.net/2022-11-18-09/

   Ze všeho plyne zásadní nebezpečí, tj. náhodné, byť neúmyslné vypuknutí atomové války. SESTŘIH Z AMER. FILMU DEN POTÉ Z R. 1983 (šitý na dnešní dobu) lze shlédnout dole pod článkem Paula Robertse:

   https://nase-pravda.net/2022-09-15-03/

   A samozřejmě, správně jste napsal, že letoun F-35 je zbraň útočná, nosič atomové munice. Co to znamená, víme oba. Ne však vláda ČR, ta nechápe zhola nic. On to skvěle k nákupu F-35 popsal i bývalý soc-dem. premiér Jiří Paroubek:

   https://nase-pravda.net/2023-01-09-01/

   P.S.
   Pane profesore, kdybyste chtěl, rád zveřejním jakýkoli Váš článek, stačí, když mi jeho text pošlete do pošty: y1x6@yandex.com

  • admin napsal:

   Pane profesore, srdečně Vás zdravím!

   Za Vaše slova velké DÍKY, v dnešní době, bohužel, si národ jaksi odvykl debatovat na vážná celospolečenská témata. Ve výsledku se to projevuje v podobě žalostných volebních výsledků, první kolo prezid. voleb v ČR je toho otřesným dokladem, stejně jako poslední parlamentní volby, ve kterých národ si zvolil tu nejhorší politickou sestavu ze všech možných.

   Bohužel, tohle se týká nejen Česka či Slovenska, ale třeba i Ruska, kde národ naprosto neprozřetelně volí oligarch. stranu Jednotné Rusko, jež ekonomicky a sociálně doslova ruinuje vše, čeho bylo dosaženo za éry Sovětského svazu. Do tohoto rámce zapadá, pochopitelně, i válka Ruska na Ukrajině, která nemůže dopadnout dobře, protože celý ostatní svět činí a učiní vše pro to, aby Rusko zabředlo do vleklého a vyčerpávajícího konfliktu ve stylu války v Afghánistánu v letech 1979-1989.

   Rusko má tak jedinou možnost, jak se vyhrabat z velké tragédie vůči vlastním národům: co nejdříve skončit nesmyslnou válku na Ukrajině a stáhnout vojska zpět na své území. Jakákoli jiná možnost zbídačí Rusko natolik, že tam vypukne obč. válka, protože vnitřní nepřítel Ruska, jenž sídlí za zdmi ruské Centrobanky, dokončí dílo zkázy, jež nakonec vyústí v závěrečné finále, tedy rozpad RF. Ostatně, na tohle nejen ruští komunisté upozorňují dlouho:

   https://nase-pravda.net/2022-12-22-01/

   Samozřejmě, nestáhne-li se Rusko zavčasu z Ukrajiny zpět do Ruska, pak ano, hrozí, že do bratrovražedného boje Rusů a Ukrajinců, kteří kdysi spoluvytvářeli někdejší slovanskou pýchu SSSR, nakonec zabřednou i Češi a Slováci, zejména v tom případě, když by ve 2. kole prezid. voleb zvítězil gen. Petr Pavel, což by byla opravdová celonárodní katastrofa, protože tento bezpáteřní člověk je schopen sehrát roli druhého Emila Háchy.

 6. TDI napsal:

  Naprosto vyhovující by byly u nás vyrobené MiG-21, kterými jsme měli vyzbrojeny tři stíhací pluky.😂😂😂
  vtip?

  • admin napsal:

   Pane TDI, proč vtip?
   Podle mého ČR armádu nepotřebuje. Po vzoru Rakouska můžeme být jako republika neutrální zemí. Ušetřené prostředky za armádu bych věnoval na sociální politiku. K čemu nám budou letadla F-35, když statisíce rodin se protloukají doslova na hraně?

   P.S.
   Proč se USA vtírají svými zbraněmi do Evropy? Aby se tu zažehla 3. světová válka, aby jejich území, jako i za 2. světové, zůstalo netknuté. Mně osobně tohle k smíchu nepřipadá. Kdeže Migy-21 či F-35, všecko k ničemu, útočily by rakety, poprvé a naposledy v lidských dějinách, pane TDI.

   • TDI napsal:

    https://cs.wikipedia.org/wiki/MiG-21

    MIG-21 bylo sice velmi úspěšné letadlo, ale přestalo přestalo se vyrábět v roce 1985. Od roku 2005 toto letadlo armáda nepoužívá. To znamená, že se koupit nedá a vyrobit v České republice samozřejmě také mnoho let ne. Autor pro mne touto větou ztratil důvěru.
    Samozřejmě je mne líto, že ty části průmyslu, které v ČR snesly porovnání se světovou konkurencí jsou pryč (např. Poldi Kladno, Koh-i-noor). Většina těchto fabrik byla založena dlouho před socialistickou revoluci a pokud je nezničili komunisti před sametovou revoluci, tak je zničili bývalí komunisté a STBáci (např Babiš, Sekera).
    Tato věta je buď vtipná nebo hloupá. Některé věci nelze vrátit a vracet se k nim je nesmyslné. Určitě je dobře připomínat co bylo možné v malé zemi a pak mluvit o českých firmách které se skutečně prosazují (http://www.gzmedia.com/cs-CZ/O-nas.aspx) ve světě a nejsou to montovány/sklady/internetoví podvodníci.

    • admin napsal:

     Pane TDI, díky za Vaše slova.

     V zásadě souhlasím, máte pravdu. Možná se autor prostě spletl, místo MIG-21 chtěl napsat MIG-29, co já vím. Pak by to už smysl dávalo. Ale jinak zopakuji, naše republika žádná voj. letadla nepotřebuje.

 7. admin napsal:

  Pane Rosťo, příjemnou,
  ale hlavně mírovou neděli Vám přeji!

  Popsal jste tu Černochovou stručně, avšak VÝSTIŽNĚ, díky! Povím to ještě jinak. Níže si přečtěte naprosto VYNIKAJÍCÍ vystoupení předsedy Českého svazu letectví plk. v.v. ing. Václava Vaška: https://nase-pravda.net/2022-10-20-04/

  Věnujte v onom vystoupení, prosím, zvýšenou pozornost slovům Karla Čapka, cituji: „Český národ je z většiny jen stádo ovcí – je jedno, že na jatka, hlavně že v houfu.“

  P.S.
  Jasně se vyjádřil k plánovanému nákupu F-35 bývalý český premiér ing. Jiří Paroubek: https://nase-pravda.net/2022-12-23-02/

 8. Rosťa napsal:

  Černochová jen plní příkazy svých pánů. Nemá děcka, nemá rodinu, nemá zpětnou vazbu jako každý, kdo má své děti, své blízké.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *