15. březen 1939 – připomíná a navěky bude připomínat OKUPACI ČESKOSLOVENSKA NACISTICKÝM NĚMECKEM

Toto datum, nejen v den výročí, ale kdykoliv při jeho vyslovení MUSÍ nám všem vlastenecky smýšlejícím Čechům, Slovákům, Slovanům navěky jako varovné memento připomínat skutečnou, opravdovou OKUPACI Československé republiky NĚMECKEM,

po níž okamžitě následovalo drastické pronásledování, věznění, mučení a zabíjení českých a slovenských vlastenců, komunistů, členů Sokola, odbojářů, jejich rodin, příbuzných, známých a všech těch, kdo se jakýmkoli i sebemenším způsobem „provinil“ proti nově nastolovanému a nastolenému německému nacistickému hitlerovskému „pořádku“. Jménem památky sta tisíců všech německými nacisty umučených, povražděných, zplynovaných, pověšených, zastřelených našich spoluobčanů – občanů Československa, jsme my, Češi a Slováci a příslušníci všech dalších národů žijících tehdy v pospolitosti v Československé republice, povinni pravdivě informovat naše děti, vnuky, pravnuky o hrůzách, zvěrstvech a zločinech Německa, které nastaly právě okupací Německem, tedy dnem 15. březnem 1939.

Adolf Hitler na nádvoří Pražského hradu

A. Hitler v okně Pražského hradu

Řekne-li se kdykoliv a kdekoliv slovo „okupace“ v souvislosti s Československem, okamžitě se nám v mysli musí vybavit právě tato skutečná německá okupace! Ne ta, jak je, a bylo více než 33 let, záměrně vsugerováváno a všemožně i podprahově podsouváno lidem, zejména vždy lehce zmanipulované nic neznající mládeži, všem narozeným po listopadu 89, sovětská, prý okupace!! Ta sovětská, prý okupace, ve skutečnosti a v porovnání s tou opravdovou německou, nikdy žádnou okupací nebyla!! Dá to ještě mnoho a mnoho práce změnit k pravdě myšlení lidí, aby při slově okupace jim na mysli okamžitě vyvstala ta německá likvidující a vyvražďující český a slovenský národ!!

O srovnání obou těch okupací, z nichž jedna byla skutečná, opravdová, ta německá (březen 1939), a druhá prý okupace byla sovětská (srpen 1968), jsem mnohokrát psal různé články. Postupně je znovu budu uveřejňovat. Mladí lidé dnes, bohužel, při slově okupace nic nevědí, nic neznají, ale vždy jen ze sebe vyprsknou – okupace Ruskem, nebo okupace Sovětským svazem, nebo okupace „rusáky“ v srpnu 1968!! A dost!! Nic nevědí, nic neznají, natož pak o té skutečné německé český národ vyvražďující okupaci, která začala právě oním dnem, tedy 15. březnem 1939. Pokud se i tímto nezmění myšlení a uvažování lidí, zejména těch mladých, k pravdě, český národ bude zahuben a zahyne. A po pravdě, nechtěl bych ani žít v takovém prolhaném, falešném, pokryteckém národě, který se nechá lehce obalamutit a nechá si zločinci vnutit jiné dějiny a přepsat svou historii! To raději ať takový národ zahyne!

Znovu, 15. březen 1939 je jedním z nejtragičtějších dnů v dějinách Československa a českého a slovenského národa. Plně završil a dorazil ZRADU československé politické buržoazní „elity“, která naprosto tupě, jako i dnes (vlastně nejen dnes, ale celou tu polistopadovou dobu), je orientovaná výhradně na Západ, tj. na USA, na Velkou Británii, na Francii, potažmo Belgii, Holandsko a celý ten vždy pokrytecký, nedůvěryhodný a hlavně zrádný Západ, a na Německo, své vrahy!!

15. březen 1939 je stejně tragický a smutně srovnatelný s jinými tragickými dny našich dějin. Například s dnem 8. listopadu 1620 (bitva na Bílé hoře), s dnem 30. září 1938 (Mnichovská zrada), se 17. listopadem 1989 (převrat v ČSSR a nástup k likvidaci Československa, nástup k fašizaci společnosti až k nastolení současné fašistické diktatury), se dnem 12. března 1999 (vstup zbytku toho, co zůstalo po ČSSR, tedy území s názvem Česká republika do teroristického zločineckého paktu NATO), se dnem 1. května 2004 (vstup zbytku toho, co zůstalo po ČSSR, tedy území s názvem Česká republika do evropské fašistické čtvrté říše s názvem Evropská unie), se dnem 9. březnem 2023 (inaugurace československého velezrádce a vlastizrádce, nacisty Pavla za prezidenta toho zbytku, co zůstalo po ČSSR).

Dále k 15. březnu 1939 a následné německé okupaci…

Dobrovolným vzdáním se Československa bez boje, tedy velezradou a vlastizradou nejvyšších politiků, vydáním celého zbytku již tak Mnichovem 38 okleštěné republiky do pařátů hitlerovského Německa a začleněním do Velkoněmecké třetí říše, si nacistické Německo neskutečně pomohlo, neboť zesílilo k dalším připravovaným vojenským agresím namířeným hlavně na východ proti Sovětskému svazu. Uvědomte si, že v té době, ve třicátých letech patřilo vysoce rozvinuté, průmyslové Československo mezi deset nejvyspělejších ekonomik světa!! (Po rozpadu Rakousko-Uherska totiž 70 % průmyslu, továren a výroby toho celého kolosu, tj. rakousko-uherského mocnářství, zůstalo v českých zemích, to znamená na území nově vzniklé Československé republiky.) Také jsme měli vynikající zbrojní průmysl, kdy jsme patřili mezi pět největších světových výrobců a vývozců zbraní!! Vyráběli jsme velice kvalitní zbraně, po kterých byla v celém světě poptávka, prostě československé zbraně měly ve světě zvuk a dobré jméno, protože byly na vysoké technické úrovni, spolehlivé, lehce ovladatelné a přitom za přijatelnou cenu.

Toto vše jsme dobrovolně, bez boje vydali do pařátů Hitlerovi!! Hitler mohl být na sebe pyšný a spokojený! A také byl!!! Začleněním naší ekonomiky, průmyslu a zemědělství, lidského pracovního potenciálu do říše Německo, samozřejmě, zesílilo. Jenom zabráním (ukradením) našich, československých zbraní, vojenské techniky – děl, tanků, letadel, obrněných vozidel, kulometů, pušek, pistolí, miliónů kusů granátů, miliardy kusů pěchotní munice, vzrostl okamžitě vojenský potenciál nacistického Německa o 25 %!!! (Dobrovolně – vlastizradou Beneše a buržoazní vlády jsme Hitlerovi do pařátů dali: 582 letadel, 581 protiletadlových děl, 2.175 děl lehkého a těžkého dělostřelectva, 735 minometů, 468 těžkých tanků, 43 876 kulometů, 114 000 pistolí, 1 020 000 pušek, 3 milióny granátů, 1 miliarda ks pěchotní munice!!!) Hezký dárek, hezký náš, československý vklad Hitlerovi do začátku války, že?!! Kde si myslíte, že to všechno použil…?? – Na východní frontě ze začátku proti Polsku, ale zejména a hlavně proti Sovětskému svazu, proti jeho obyvatelům, proti našim slovanským bratrům!! Našimi zbraněmi, naší municí byli stříleni, zabíjeni sovětští vojáci – obránci své vlastní země, bomby u nás vyrobené ničily, pustošily, srovnávaly se zemí ruská, ukrajinská, běloruská města a vesnice, zabíjely jejich obyvatele, ženy, děti, starce, bezbranné, všechny!!

A to ještě ale vůbec není všechno!! Celá naše ekonomika (průmysl, zemědělství, veškerá výroba a lidský potenciál) byla začleněna do říše, byla podrobena a sloužila zájmům Třetí říše, tedy k dobyvačné německé agresi!! Od prvního dne okupace, prakticky až do osvobození, tedy až do 9. května 1945!! Lidé v továrnách a ve službách, na polích, na úřadech, na poštách, železnicích poctivě pracovali pro Němce. Ano, vím… museli. Za jakoukoliv sabotáž hrozil přinejmenším koncentrační tábor, většinou poprava, smrt. (Rusové by klidně o nás Češích mohli napsat, že jsme kolaborovali s Němci celou válku, a to celý národ,… a vidíte – Rusové to nikdy nenapíšou! To jen my, Češi, jsme pěkní hajzlové ve vztahu k Rusku. Ne my všichni Češi, ale celá ta polistopadová pakáž, celá ta havloidní fašistická sebranka a, bohužel, vymozkované polistopadové mladé generace.)

Proč toto vše tak píši…?? Proto, že chci, abyste si laskavě uvědomili, že přes to všechno, co jsme my Sovětskému svazu způsobili, ano i svou zbabělostí, že jsme dopustili jako národ, jako celek, že nás prezident a buržoazní vláda zradili, že se hitlerovci u nás dovyzbrojili, že celá naše ekonomika sloužila poctivě zájmům Třetí říše, tedy vraždění, zabíjení, genocidě na Východě, proti Sovětskému svazu, tak přesto všechno nás ten SOVĚTSKÝ SVAZ a jeho RUDÁ ARMÁDA od toho fašistickému německého teroru a okupace OSVOBODILY!!!

Němci zavraždili, umučili v koncentračních táborech, popravili 365 000 československých obyvatel!! Za to, abychom my přežili, položilo své vlastní životy na území Československa na 144 000 sovětských vojáků Rudé armády!! Jim patří OBROVSKÝ VDĚK, ÚCTA, PODĚKOVÁNÍ!! Čest jejich památce navždy!! Kdyby nás neosvobodila Rudá armáda, nežili bychom!!

Mgr. Petr Michalů

Příspěvek byl publikován v rubrice Dějiny a současnost se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *