Ukrajinský lid by měl vědět, jakou cenu musí zaplatit NATO

Ochuzený uran: Když nás historie a její tragédie ničemu nenaučí, národ ponese za to odpovědnost. A to po tom všem, co se stalo v Iráku a Srbsku, kde stovky tun střel s ochuzeným uranem devastovaly tyto země a kosily životy miliónů lidí po celá desetiletí a budou tak činit i v dalších desetiletích. Nyní je na řadě Ukrajina díky rozhodnutí Velké Británie poslat takovou výzbroj ukrajinské armádě.

Případ Srbska. Země, která byla včetně Kosova uranizovaná

Uplynulo 24 let a důsledky těchto zločinů USA/NATO jsou nyní viditelné a tragicky pociťované v životech obyvatel.

Ochuzený uran, tento odporný a neúprosný zabiják, pustoší srbské a kosovské obyvatelstvo, dokonce i Albánce, od roku 1999, kdy NATO bombardovalo Jugoslávii. Munice vypálená letadly Aliance před téměř 24 lety nadále rozsévá smrt a bude ji rozsévat ještě celá desetiletí. V posledních letech se výskyt rakoviny v Srbsku zvýšil až osmkrát. Nejrozšířenějšími případy jsou rakovina plic a rakovina reprodukčních orgánů. Postiženi jsou také vojáci NATO, především Italové a Portugalci. Během 78 dnů agrese bombardovaly síly NATO území bývalé Svazové republiky Jugoslávie 112krát izotopem ochuzeného uranu U238.

Bylo kontaminováno na 91 místech, z toho 1 v Černé Hoře, 9 v jižní části středního Srbska a 81 na území Kosova a Metohije. V roce 2000 NATO přiznalo použití zbraní obsahujících ochuzený uran během mise „Milosrdný anděl“, jejímž cílem bylo „nastolit mír“ v Kosovu a demokracii v bývalé Jugoslávii.

Podle německého fyzika Siegwarta-Horsta Günthera je válka s uranovými zbraněmi záměrně a vědomě vyprovokovanou genocidou.

Pentagonu se postupem času nepodařilo utajit příčinu úmrtí na rakovinu mnoha svých vojáků sloužících v regionu. Výpovědi, zejména ze strany amerických sdružení Veteráni za mír, totiž přiměly NATO v březnu 2000 poprvé přiznat, že v průběhu „humanitární války“ svrhlo asi 31 000 střel s ochuzeným uranem, zatímco srbská armáda jich vypověděla více než 50 000. To odpovídá 10 až 15 tunám uranu vyhozeného na zemi.

Uranové střely mají díky vysoké hustotě uranového kovu (1,7krát vyšší než olovo) vysokou průbojnost a jsou vhodné zejména k pronikání ocelovým pancířem a podzemními betonovými bunkry. Ochuzený uran je rovněž hořlavý materiál, který se při průniku pancířem sám vznítí, hoří při teplotě 3 000 stupňů Celsia, vytváří prach oxidu uranu a uvolňuje vysoce toxický a radioaktivní materiál (oxid uranu). Tento aerosol oxidu uranu s nanočásticemi se dostává do lidského těla vzduchem, který dýcháme, vodou a také prostřednictvím potravinového řetězce.

V plicích se prachové částice ochuzeného uranu (anglicky DU – depleted uranium) také navazují na červené a bílé krvinky a dostávají se tak do všech tělesných orgánů včetně mozku, ledvin a varlat, což způsobuje rakovinu mnoha orgánů a nevratné poškození genetického materiálu (DNA). Silná karcinogenita DU je způsobena tím, že chemotoxicita a radiotoxicita působí synergicky. DU se může dostat k plodu také přes placentu a způsobit vážné poškození. Dalším dlouhodobým poškozením mohou být genetické vady novorozenců, přičemž počet narozených deformovaných dětí dnes v regionu prudce vzrostl, a také dětská leukémie, rakovina a poškození ledvin. Protože částice oxidu uranu nabyly vlivem tepla hoření vlastností keramiky, jsou nerozpustné ve vodě, v této formě se v těle fixují a mohou po desetiletí vyvíjet svůj radioaktivní účinek (alfa záření).

Podle mezinárodních statistik je Srbsko na prvním místě v Evropě v úmrtnosti na rakovinu a malformace s průměrnou roční mírou růstu 4 %. Tyto údaje potvrdil srbský onkolog S. Čikarić, předseda Srbské ligy proti rakovině, a uvedl, že důvodem rostoucího počtu případů a úmrtí na zhoubné nádory je důsledek bombardování NATO v roce 1999.

Dodal, že podle zprávy o vývoji zhoubných nádorů z onkologického registru Ústavu pro veřejné zdraví „Dr. Milan Jovanović Batut“ se roční průměr nových případů pohybuje kolem 41 000, zatímco úmrtí se pohybují kole 26 000. Prognózy jsou hrozivé, každoročně se začíná zvyšovat i četnost tzv. solidních nádorů, a protože na naše území pronikl radioaktivní materiál, můžeme očekávat jen trvalý nárůst zhoubných nádorů…

V Srbsku bude počet nových nádorů na milión obyvatel 2,8krát vyšší než světový průměr, což představuje „srbskou katastrofu“. V Srbsku se nachází ochuzený uran, jehož poločas rozpadu je přibližně čtyři a půl miliardy let. Primární a sekundární prevence rakoviny i paliativní péče o pacienty jsou na neexistující úrovni a jedna z hlavních léčebných modalit, radioterapie, je podle evropských standardů na nejnižší úrovni.

Případy lymfomů a leukémií, které představují 5 % všech zhoubných nádorů, se dramaticky zvýšily; za devět let vzrostl jejich výskyt o 110 % a úmrtnost na ně o 118 %, což znamená, že úmrtnost na tato onemocnění vzrostla z 11 % na 12 %. Tento rozmach nemocí začal sedm a půl roku po bombardovací kampani, tedy v roce 2006, a nejedná se o výsledky improvizovaného výzkumu, ale o důkladné šetření zahrnující lékařské údaje 5,5 miliónů občanů.

V místních médiích se objevují zprávy, že jen v jihosrbském regionu Leskovac nedaleko Kosova zemřely v posledních letech stovky veteránů válek v bývalé Jugoslávii 90. let, většinou bývalých účastníků ozbrojeného konfliktu v Kosovu. Oběťmi jsou muži ve věku 37 až 50 let, z nichž 95 % zemřelo na rakovinu. „Neuplyne den, aby naše organizace nepřišla o některého ze svých členů“, uvedl v rozhovoru předseda Sdružení válečných veteránů. Mezi hlavní příčiny úmrtí, jak zdůraznil, patří rakovina střev, jícnu, plic, několik případů infarktu.

Předseda kosovsko-srbské humanitární organizace „Milosrdný anděl“ a lékař zdravotního střediska v Kosovské Mitrovici N. Srbljak vždy tvrdil, že není pochyb: NATO způsobilo Srbsku dramatický nárůst počtu zhoubných nádorů a úmrtí. Za posledních 12 let se počet pacientů s rakovinou v Kosovu zvýšil 300x a roční nárůst počtu onkologických pacientů činí 4,4 procenta. To se týká pouze enkláv, v části pod albánskými separatistickými úřady je ze strany západních pachatelů tohoto zločinu veto hlásit údaje nebo informace o situaci.

Pokud jde o souvislost uranu s nárůstem počtu pacientů trpících zhoubnými chorobami, podle srbského lékaře existují jednoznačné údaje: před bombardováním byl počet pacientů s rakovinou na území Kosovské Mitrovice 1:10000, v roce 2002 se tento poměr již snížil na 1:1000… za pouhý rok 10x.

Zpočátku jsme měli převážně pacienty s rakovinou plic ve věku 35 až 45 let, zatímco před válkou byli postižení zpravidla starší 70 let. Při hlubší analýze jsme zjistili, že většina nemocných byli muži zapojení do obrany země na trase Djakovioca-Pec v Kosovu a Methoji. Že se nejedná o náhodu, potvrzuje skutečnost, že nemocní jsou různého věku, sociálního původu a většina z nich neměla v rodině žádný jiný podobný případ. Případ celé jednotky asi desítky vojáků, kteří se během bombardování ukryli v otvoru po bombě, z níž stoupal dým.

Bomby, z nichž vycházel fialový kouř. Všichni během krátké doby onemocněli rakovinou plic a všichni o pět let později zemřeli. Nejděsivější formou této nemoci mezi obyvatelstvem je výskyt vzácného juvenilního karcinomu kostí s jistou smrtí jako následkem, který se objevuje u dětí již od 11 let. Denně jsme svědky stále se zvyšujícího počtu různých deformací u novorozenců, přibývá potratů a alarmující je zvýšená sterilita, sdělil v rozhovoru doktor Srbljak.

Podle srbského ministerstva zdravotnictví onemocní každý den jedno dítě rakovinou. Celá země je zamořena. Kvůli poškození genetického materiálu (DNA) se budou rodit generace a generace deformovaných dětí. Vědomě a zločinně byla spáchána genocida.

Dokonce i Miodrag Milković, veterinář z jihu Srbska, jedné z nejvíce bombardovaných oblastí, říká, že existují důkazy o tom, co se děje:

Za posledních 20 let jsem viděl mnoho dvouhlavých telat, šestinohých a osminohých jehňat a dalších malformací mezi zvířaty. Mutace jsou normální věc, ale když se objeví tolik případů, je to příznak. Naše příroda je nemocná a určitě i kvůli radioaktivitě na našem území.

Internetové stránky Gazetaexpress odhalily, že OSN zatajila zprávu vedoucího mise vesmírného programu OSN Bakariho Kanteho, v níž se uvádí, že NATO jen při bombardování Kosova v roce 1999 shodilo 10 tun ochuzeného uranu. Zpráva Bakariho Kanteho o strašlivých následcích bombardování Srbska ze strany NATO nebyla nikdy zveřejněna. Části zprávy se objevily díky americkému novináři Robertu Parsonsovi, který odhalil, že zprávy o použití ochuzeného uranu byly v kancelářích OSN cenzurovány a upravovány, o čemž informovala i agentura Kosovapress. PROČ?

Ochuzený uran je odpadní produkt při výrobě uranu. Jen USA ho ročně vyprodukují 30 tisíc tun. Výroba zbraní je nejjednodušší způsob, jak se ho zbavit, právě proto, že má vynikající vojenské účinky. Na mezinárodní úrovni probíhají četné kampaně proti tomuto použití, jejichž cílem je formalizovat v mezinárodní smlouvě nebezpečnost této látky, a zaručit tak alespoň formálně minimum dalších odstrašujících právních nástrojů.

Stále více odvážných a zodpovědných lékařů, bývalých vojáků, politiků a vědců dokázalo v posledních letech prolomit tuto zeď mlčení ve jménu srbského a iráckého národa a mnoha dalších poškozených národů tohoto světa, které sdílejí tento osud. Uranové zbraně jsou zbraně hromadného ničení, to je fakt.

Kéž by ukrajinský lid našel cestu a způsob, jak se vzbouřit proti vlastnímu státnímu převratu a zločinecké vládě, která v honbě za svými ideologickými a politickými cíli, podřízenými cizím zájmům, vydává svůj vlastní lid všanc utrpení, které bude trvat po celé generace.

Nechť se skuteční ukrajinští vlastenci postaví do čela zájmů prostého a pracovitého lidu, za proces zastavení války a skutečné hledání mírového procesu, svržení nacisticko-fašistické a cizině sloužící junty, než bude pozdě a situace se stane nenapravitelnou a nezvratnou. Srbsko a Irák nechť jsou varováním a poslední výzvou k zastavení pádu do propasti.

Enrico Vigna 4. dubna 2023,
mluvčí Bělehradského fóra Itálie a předseda SOS Jugoslávie

Překlad KSM

Příspěvek byl publikován v rubrice Analytika, Dějiny a současnost, Kauza Ukrajina. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *