Peter Koenig: Celosvětové uchvácení moci WHO

Pozor na nové mezinárodní zdravotnické předpisy a pandemickou smlouvu, zdravotnickou tyranii, o jaké lidstvo v historii ještě neslyšelo.

Andrew Bridgen, poslanec britského parlamentu, označuje nový mezinárodní zdravotní předpis WHO a pandemickou smlouvu za neslýchaný únos moci, který zbavuje všech 194 členských zemí WHO a celý svět suverenity v otázkách národního zdraví.

Nové IHR a Smlouva o pandemii by přenesly pravomoc rozhodovat o tom, co je pandemie a co si zaslouží status mimořádné události mezinárodního významu pro veřejné zdraví (PHEIC), a doslova o tom, jak by se mělo zacházet s jakýmikoliv zdravotními záležitostmi – neomezený mandát diktátu – na generálního ředitele Světové zdravotnické organizace (WHO).

Generální ředitel WHO může vyhlásit úplný zákaz s trestem za používání léků „zakázaných WHO“, i když je prokázána jejich účinnost. Přesně to se stalo v rámci programu COVID. Lékaři a lékárny nesměli předepisovat, doporučovat a prodávat léky účinné proti COVID, protože to WHO zakázala.

Tato pravomoc WHO by byla rozšířena jako mezinárodní právo, nebo spíše jako „řád založený na pravidlech“, což je nový tyranský termín zvolený elitou, který umožňuje obcházet doslova všechny národní a mezinárodní zákony.

Jak o IHR, tak o smlouvě o pandemii se bude hlasovat na nadcházejícím Světovém zdravotnickém shromáždění, které se bude konat ve dnech 21.-30. května 2023. Hlasování je plánováno na 24. května 2023. K přijetí je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů 194členného shromáždění delegátů.

Podívejte se na 20minutové video, na kterém Andrew Bridgen, poslanec britského parlamentu, vysvětluje britskému parlamentu, proč je třeba hlasovat proti nové smlouvě WHO o mezinárodním zdravotním pojištění a pandemii.

Tato univerzální autorita nad otázkami světového zdraví by spočívala výhradně v rukou generálního ředitele WHO Dr. Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse, který není lékařem ani vědcem v oblasti zdravotnictví a který byl dříve členem správní rady GAVI, očkovací aliance a blízkým partnerem WHO. GAVI vytvořil a financuje Bill Gates.

WHO je registrována jako agentura OSN, což ve skutečnosti není. WHO vznikla v roce 1948 na příkaz Davida Rockefellera (1915-2017), známého eugenisty a globalisty, aby kontrolovala „zdraví“ světové populace – a její smrt.

WHO má plnou imunitu vůči trestnímu stíhání a její vedoucí pracovníci mají ve Švýcarsku diplomatický status a jsou osvobozeni od daní.

WHO je z více než 80 % financována ze soukromých zdrojů, většinou z farmaceutického průmyslu, Gatesovy nadace a dalších soukromých sponzorů. WHO zjevně pracuje v zájmu svých sponzorů, většinou farmaceutického průmyslu a Billa Gatese, který je rovněž eugenistou – nikoliv pro lidi.

Viděli jsme, jak špatně, nebo lépe řečeno zločinně, WHO od začátku roku 2020 s COVIDem zachází: celosvětové výluky, sociální distancování, obrovské vyvolávání strachu, ničení ekonomik, živobytí lidí a způsobování úmrtí nikoliv COVIDem, ale nemocemi vyvolanými strachem, depresemi a utrpením, a to kvůli nemoci, která je v nejhorším případě velmi podobná každoroční chřipce. A to pro virus, který se do dnešního dne NIKDY nepodařilo izolovat.

A později, v prosinci 2020, vnucením a donucením všech vlád na světě, aby donutily své obyvatele nechat si aplikovat vakcínu, kterou nazvaly genově modifikovanou zkušební vakcínou typu mRNA, která nebyla nikdy předtím testována. Lidem bylo vyhrožováno a přišli o práci, byl jim zakázán vstup na veřejná místa – a ještě mnohem horší věci – pokud se nechtěli podrobit netestovaným, nebezpečným a dokonce smrtícím vaxům.

Podle příkazů WHO zasáhl COVID celý svět, všech 194 členských států najednou, což ospravedlňuje vyhlášení všeobecné výluky na celém světě dne 16. března 2020. To je naprosto nemožné. I kdyby virus existoval – opakuji, že „virus“ COVID NIKDY nebyl izolován – virus nezasáhne celou zeměkouli najednou.

K 16. březnu 2020 hlásí Johns Hopkins School of Public Health (JHSPH) 179 165 potvrzených případů „COVID“ ve 155 zemích a 7 081 úmrtí. JHSPH je z velké části financována Nadací Billa a Melindy Gatesových. I kdyby tato čísla byla pravdivá, zdaleka by neospravedlňovala celosvětovou výluku.

Již 30. ledna 2020 WHO vyhlásila COVID za mimořádnou událost mezinárodního významu pro veřejné zdraví (PHEIC).

Shodou okolností se ve dnech 21.-24. ledna 2020 konalo nechvalně proslulé zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu. Na WEF 2020, kde se rozhodovalo o pandemii s globálními výlukami, nošením masek a všemi společenskými ponižujícími opatřeními a diktáty, byli přítomni generální ředitel WHO Tedros, Gates, světoví mocipáni a mocenské struktury, Big Pharma, Big Finance, většina OSN a dalších mezinárodních organizací.

Tato „rozhodnutí“ následovala po „suché zkoušce“ nazvané Event 201, simulující virus „corona“, které se 18. října 2019 v New Yorku, sotva tři měsíce před neslavnou a neskutečnou „epidemií“, zúčastnili také všichni mezinárodní, finanční a farmaceutičtí klíčoví hráči.

Mocnosti stojící za WEF pověřily WHO spácháním tohoto kolosálního, dosud nevídaného zločinu na lidstvu, viru „corona“, který později generální ředitel WHO Tedros nazval COVID-19.

Tyto informace o zločinu WHO COVID na lidstvu jsou jen předzvěstí toho, co může následovat, pokud by 24. května 2023 Světové zdravotnické shromáždění odhlasovalo nové Mezinárodní zdravotní nařízení (IHR) a s ním úzce související Smlouvu o pandemii. K ratifikaci by byla zapotřebí dvoutřetinová většina.

Pokud bude nová smlouva o mezinárodních zdravotních předpisech a smlouva o pandemii přijata, stane se zákonem, který bude v roce 2024 prosazovat každá země WHO.

V případě schválení by členové WHO právě schválili „pravidlo“, které by zrušilo klíčové lidské právo, právo lidí rozhodovat o svém těle.

Na lobbování proti tomuto „řádu založenému na pravidlech“ není mnoho času. Udělejte vše pro to, aby vaše vláda hlasovala proti tomuto tyranskému uchopení moci – které by lidstvo uvrhlo do celosvětového zdravotního vězení pod širým nebem.

Pokud bude schválen nový IHR a smlouva o pandemii, musíme my, lidé, podniknout nezbytné kroky a masivně, organizovaně a pokojně, ale neústupně a rozhodně požádat naše vlády, aby s okamžitou platností vystoupily z WHO.

ZDROJ (překlad Zvědavec)

Příspěvek byl publikován v rubrice ►DŮLEŽITÉ, Kauza C-19, Politika se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *