Plk. Ing. Jaroslav Štefec: Výbuch muničního skladu Chmelnickij – takový malý „Černobyl“

Nedávno jsem během jedné veřejné debaty dostal otázku, co je vlastně munice s ochuzeným uranem a jak se dívám na její dodávky ukrajinské armádě. Takže po pořádku, píše plk. Jaroslav Štefec na FaceBooku.

Municí s ochuzeným uranem jsou míněny především průbojné střely malé ráže (do 30 mm) proti obrněným vozidlům a dále podkaliberní šípové střely pro tankové kanóny, primárně určené k boji s tanky. Střely jsou vyrobeny z uranu 238 s podílem cca 0,7 % uranu 235. V principu se jedná o odpad z výroby obohaceného uranu (při výrobě 1 kg uranu obohaceného na 5 %, využitelného v energetice, vznikne přibližně 10,8 kg ochuzeného uranu). Vzhledem k jeho vysoké měrné hmotnosti (vyšší, než má k podobnému účelu používaný wolfram) je samozřejmě velmi lákavé vyrábět z něj výše uvedenou munici. Technologie její výroby ovšem není jednoduchá a je přísně utajovaná. Odhaduje se, že hlavní jaderné mocnosti, USA a Ruská federace, disponují každá až půl miliónem tun tohoto materiálu, který má ale i relativně vysoký potenciál mírového využití.

Radioaktivita, kterou střely z ochuzeného uranu obsahují, se dostává do prostředí několika způsoby – jako munice, která minula cíl, jako prach, odštěpky a mikrokapénky, vznikající při dopadech střel na tvrdé povrchy, a konečně jako produkty zahoření uranu při pronikání pancířem. Projektily z ochuzeného uranu jsou totiž samozápalné, což zvyšuje jejich ničivý účinek. V důsledku odpařování hořícího uranu a následné kondenzace vzniká při každém zásahu pancíře oblak jedovatých, mírně radioaktivních mikročástic, na stovky let zamořujících okolní terén. Jedovatých proto, že samotný uran 238 je vysoce toxický.

► Jan Schneider: Ochuzený uran na Ukrajině

Nezávislé lékařské průzkumy prokázaly, že v místech nasazení této munice, a to jak v bývalé Jugoslávii, tak zejména v Iráku, kde Američané použili více než jeden milión těchto střel, je i přes veškerou snahu o bagatelizaci dopadů jejího použití na životní prostředí i po letech výrazně zvýšené riziko malformací u novorozenců, a také až 13x vyšší úmrtnost na specifické formy rakoviny a další choroby, připisované zvýšené koncentraci radionuklidů v prostředí a v zemědělských plodinách. Podle listu The Independent je v irácké Fallúdži úroveň dětské úmrtnosti, rakoviny a leukémie dokonce vyšší, než v Hirošimě po shození atomové bomby.

V této souvislosti je zajímavé zjištění, nakolik byla ČR pouhých 8 let po vstupu do NATO vazalsky podřízena USA. Když 31. října 2007 výbor OSN schválil většinou 122 hlasů návrh rezoluce, požadující přezkoumání zdravotních rizik zbraní s ochuzeným uranem, postavilo se proti němu pouhých šest zemí v čele s USA. Absolutním paradoxem tohoto hlasování byl fakt, že se mezi „velkou šestkou“ díky tehdejšímu MZV Schwarzenbergovi objevila ČR, která následně hlasovala i proti jednáním o omezení zbraňových systémů s ochuzeným uranem 5. prosince téhož roku.

Vzhledem ke zkušenostem s dlouhodobými následky používání munice s ochuzeným uranem ukazují její dodávky ze strany Velké Británie absolutní neúctu Anglosasů k lidem, kteří žijí a budou muset žít i po válce v už tak dost zničeném a těžkými kovy kontaminovaném pásmu (bývalých) bojů. To by se při masovém použití uranové munice stalo neobyvatelným, na stovky let zamořeným prostorem. Svědčí to o pokrytectví Britů, kteří na jedné straně halasně proklamují právo Ukrajinců bránit svou zem proti ruské armádě a rozvíjet v ní po vítězství západní demokracii, a na druhou stranu bezostyšně připravují reálnou ekologickou katastrofu na obrovské ploše jejího území.

Ještě paradoxnější je fakt, že v době, kdy prezident Zelenskij brázdí Evropu, arogantně vyžaduje další a další zbraně a peníze, uráží papeže a objímá se s „nejlepším přítelem“, britským premiérem Rishim Sunakem, provedla ruská armáda raketový úder na vojenský sklad v Chmelnickém. Následná obří exploze uskladněné munice, ne nepodobná jadernému výbuchu, s vysokou pravděpodobností pohltila i podstatnou část, ne-li celou zásobu granátů s ochuzeným uranem, dodaných právě Velkou Británií.

Vzhledem k ochotě uranu při vysoké teplotě zahořet nejspíš došlo vlivem vysokého tlaku a teploty při explozi k odpaření poměrně významné části radioaktivního materiálu uranových střel. Důkazem je skokový nárůst radioaktivity ve městě a jeho okolí (z 80-100 nSv na 140-160 nSv), šířící se vlivem převažujícího směru větru západním směrem. Přítomnost munice obsahující uran ve skladu byla nepřímo potvrzena i bývalým náměstkem Nejvyšší rady Ukrajiny Igorem Mosejčukem, který doporučil evakuovat děti z oblasti výbuchu. Indický The Eastern Herald v této souvislosti dokonce píše o „malém Černobylu“.

A jak se tedy dívám na snahy dodat ukrajinské armádě radioaktivní munici? Je to bezohledný počin, arogantní a pohrdavé přehlížení budoucnosti obyčejných obyvatel Ukrajiny bez ohledu na to, kdo bude vítězem v této naprosto zbytečné válce. Řekl jsem, že podle mého názoru Rusko její použití na bojišti vůbec nepřipustí, a tak se také stalo. Bohužel pro nás, radioaktivní prach a mikročástice uranu se při zmíněné obří explozi dostaly až do vysokých vrstev atmosféry, jsou pomalu hnány západním (a tedy i naším) směrem a postupně vypadávají s dešťovými srážkami na zem. Volám proto spolu se Shakespearovým Macbethem „Běsů, kterých vyvolal jsem, nemohu se zbýti!“

A pár komentářů:

  • No hlavně, že EU zavádí už pomalu kvóty na prdy krav na poli. Skutečná likvidace životního prostředí ale těm idiotům nevadí.
  • A tohle Zeleným nevadí?
  • Následky po použití nábojnic a ochuzeným uranem byly prokázány jak v Jugoslávii, tak v Iráku, proč se o tom nikde nemluví? Ukrajina bude používat tuto munici na území, kde se bojuje? Na tomto území zůstanou do budoucna následky po jejím použití, je v tom logika? Nebo připadá v úvahu i varianta, že Ukrajina už se pomalu smiřuje s tím, že území, která se přihlásila k Rusku, nikdy zpět nedobude, tak je alespoň zamoří?
  • No paráda, predevcirem byl v Chmelnici po výbuchu muničního skladu zaznamenán nárůst gama záření, a proto to hasili ty dálkově ovládané mašiny.
  • Zmrdi. Za tohle všechno jsou zodpovědní „naši“ politici. Nesmí se zapomenout na nic.
  • Díky za tenhle text. Pravda, mnohdy schází a část populace dostává informace jen z provládní ČT a ukrajinských SeznamZpráv a Novinek…
  • Je to takové svinstvo, co se dnes děje. Indoktrinace dětí, ovládnutí médií, nová totalita, ale stokrát horší. Největší zlo po 2. světové válce – USA potažmo Velká Británie. Chci být alespoň trochu optimista a doufám, že lid povstane.
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Ekologie, Kauza Ukrajina. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *