Crha a Strachota aneb ti, co nám přinesli „jed z Judeje“

Je dobré si některé věci neustále připomínat. Je nutné si připomínat procesy z naší historie, kdy byla naše kultura záměrně indoktrinována cizím jedem.

A kdy nám byla vnucena myšlenka, že na Východě jsme byli vždy jen primitivními lidmi jakési třetí kategorie, pro které je dobrý akorát tak odpad ze Západu a jejichž „elitám“ je vhodné občas hodit nějaké ty „korálky pro Indiány“, tedy drobky ze stolu, aby hezky držely ty „východňáry“ dál pěkně v jedné ohradě.

Každé náboženství bylo vytvořeno proto, aby se ovce lépe ovládaly. Vzniklo, když se setkal podvodník s hlupákem, když ti, co chápou více, potřebovali získat kontrolu nad myšlením těch, co chápou méně. Žít podle vlastního svědomí, lásky k přírodě, v souladu s prostředím? Nevěřit v Boha, ale věřit Bohu (Tvůrci, Prozřetelnosti, Vědomí, Stvořiteli, Absolutnu, Přírodě, Hierarchicky nejvyššímu řízení atd.)? Ne, boj se hříchů, Boha i ďábla, věř v naše židovské pohádky a kaj se. Vytvořit „Království Boží“ zde na Zemi? Ne, chovej se jak chceme a dostaneš se do něj (možná) po smrti, ale to musíš nejdříve věřit v námi vymyšleném příběhu o oživlém zombí. Ale pozor, nesmíš věřit v jeho učení Lásky, ale pouze našim zprzněným pohádkám o něm.

Připomínáme si příchod Cyrila a Metoděje, staročesky Crhy a Strachoty, na Velkou Moravu, tedy příchod tzv. Slovanských věrozvěstů. Věděli jste ovšem, že nebyli Slovany, ale pouze ovládali náš jazyk a to, že byli po matce našeho etnika, jsou jen ničím nepodložené dohady? Věděli jste, že příchod na Velkou Moravu byl jejich až druhou misí (Cyrilovou třetí)? Jaká byla ta jejich první společná mise? Slyšeli jste někdy o Chazarské říši? Učili jste se o ní někdy ve škole? Ptal jsem se učitelů dějepisu a ti tvrdili, že nic takového neexistovalo. Když jsem jim poslal odkazy, tak mi jeden z nich napsal:

Nikdy by mě nenapadlo, že někdo dokáže přepsat dějiny tak, že takto zásadní dějinnou etapu lidstva o jedné z nejmocnějších říší schválně vynechá a to způsobem, kdy o ní ani učitelé nemají tušení.

I ostatní pedagogové mi následně napsali, že pouze zírají…

Chazarská říše existovala mezi lety 618 až 1048, rozléhala se od řeky Dněpr, přes Krym, Kaspické moře až ke Kavkazu. Takže existovala „pouze“ pár set let a měla „pouhé“ 2 milióny km². Ale někdo si dal opravdu velkou práci, aby tuto etapu zcela vymazal ze školních osnov jako zcela nedůležitou. (Pozn. Naší Pravdy: ve wikipedii však zmínka je – ZDE)

Chazaři byli kočovní nájezdníci, žili z toho, že vybírali daně, ale na rozdíl od jiných národů za ně neposkytovali plátcům ochranu. Všechny brali jako své otroky. Časem jim ovšem došlo, že mají slabinu a to NÁBOŽENSTVÍ!!! Křesťané, muslimové i židé drželi často při sobě, i když byli různých národností, ale Chazaři nikam nepatřili a to i když měli dobré vztahy s Byzancí, se kterou společně bojovali proti Arabům. Napadlo je tedy udělat jakési „výběrové řízení“, kterému se dnes říká „chazarská polemika“. Požádali tedy představitele všech tří největších abrahámovských (chápej židovských, přesněji – z jednoho „hnízda“ vytvořených) náboženství, aby jim poslali své největší „učence“ (propagandisty) a ti aby je přesvědčili o tom, že právě ten jejich náhled na Boha je ten nejlepší a k tomu se oni pak s celou říší (!!!) přidají.

Za Byzanc byli vysláni právě „naši“ bratři ze Soluně, kteří ovšem neuspěli. Islám (neboli judaismus v orientální imaginaci) také neuspěl. Uspěl totiž judaismus a to právě z toho důvodu, že jako jediný (v té době) uznával lichvu (4. priorita řízení – podmaňte si druhé tím, že je zadlužíte). A tak se nesemitský (!!!) národ stal ze dne na den národem židovským. Celá obrovská říše. Je celkem zajímavé, nakolik pragmaticky na náboženství Chazaři nahlíželi – jako na čistě světskou, praktickou, obchodní (což jim vydrželo věky, tedy dodnes) záležitost. Časem si je podmanili Arabové (není to ten národ, který je s nimi stále na ostří nože?), ale jen na krátko. Opět se zvedli a byli ještě brutálnější.

Nezbylo tedy, aby se do toho vložila Kyjevská Rus, která tuto říši zla dobyla a to pod velením knížete Svjatoslava Igoreviče. Ten dotyčnou říši rozprášil, ale obyvatele nechal odejít a tak se po různých skupinách rozplynuli po Evropě. Dnes si říkají Aškenázové. Nechtějí od té doby jisté mocenské kliky Rusko zcela vymazat z mapy světa?

Možná, že někoho napadne, proč lidé typu Zuckerberga, Sorose, Marxe, Einsteina nebo třeba Rothschildů nevypadají jako etničtí židé z Blízkého východu?

Nebo proč bylo kompletní vedení VŘSR tohoto etnika a proč nechali zabít tak velké množství etnických Rusů a proč je financovaly ty největší židovské banky? Možná je již celkem zřejmější, proč se někdo pokusil tuto etapu dějin vymazat z učebnic, ne?

A tak k nám bratři ze Soluně dorazili s křesťanstvím a to na pozvání knížete Rostislava (všimněte si, že slovanské „elity“ již tenkrát své národy zradily, protože si uvědomily, že pomocí tohoto jedu se budou jejich poddaní mnohem lépe ovládat i jimi samotnými). Proč je pozval? Protože se u nás tento jed šířil velice pomalu, protože všichni kněží byli z Francké říše, kázali latinsky a řecky a Slované jim nerozuměli. Indoktrinace, ale „musela“ proběhnout v původním jazyce. Proto přijeli oba bratři a Frankové byli okamžitě vyhnáni. Co udělali „věrozvěstové“ jako jednu z prvních věcí? Vydali právní spis Zakon sudnyj ljudem, který říká asi toto:

Budeš-li i nadále uctívat Slovanské bohy a dělat rituály svých otců, tak veškerý tvůj majetek propadne církvi a ty sám budeš prodán do otroctví a peníze za tebe utržené dostane chudý plebs.

Chytré že? Církev dostane tvůj majetek a spodina se sama přičiní, aby tě udala, protože za to dostane drobky ze stolu.

A tak dnes slavíme umělou indoktrinaci našich národů „jedem“, který měl za úkol, stejně jako ostatní dvě abrahámovská náboženství, dostat lidi na úroveň stejnou psychickou algoritmikou postižených zvířátek. A tak se i naše děti neustále učí ve škole lež, že tihle dva „moudří páni“ přinesli Slovanům „naše“ první písmo, i když jsme jej měli již stovky let předtím (ne, Slované skutečně nebyli retardovaní, aby se dorozumívali jen řečí, jako národy žijící v době kamenné). Jenže vše staré bylo křesťany označeno za „pohanství“ a pomocí jimi psaných opisů knih, se celá staletí šířila jen jejich ideologie. Věděli jste, že ten nesmysl o tom, že nám přinesli první písmo se začal v textech objevovat až v době středověku? A dnes o tom ABSOLUTNĚ (!!!) lidé nepochybují.

Jan Hus (kolem r. 1370 Husinec – 6.7.1415 Kostnice) byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel.

A hned poté následuje u nás další náboženský svátek a to upálení mistra Jana Husa. Tedy člověka, který si myslel, že když přidá do misky s jedem spoustu kvalitních ingrediencí, tak že to lidi nezabije. (Pozn. Naší Pravdy: čtenářům doporučujeme článek Dr. Jiřího Silného – ZDE. Pod článkem lze shlédnout trojdílný TV film Jan Hus režiséra Jiřího Svobody z r. 2015 podle románu Evy Kantůrkové.)

Nepleťme si prosím „duchovní cit“, tedy vnitřní touhu po Jednotě s Celkem, po sebepoznání, Lásce (s velkým L), štěstí a harmonii, k čemuž lze dojít pouze duchovní praxí, s „nábožností“ (vírou v ideologii) a „náboženstvím“ (ideologií na ovládání ovcí). Duchovní cit je právě to, co „muselo“ být náboženstvím těmi, co chápou, více zlikvidováno a to tak, že nad těmito přirozenými lidskými potřebami převzali pomocí svých ideologií kontrolu a institucionalizovali je.

Příčí se vám, co je výše napsáno? Jste pobouřen/a? Učí vás v kostele jiné věci? Tak potom je vaše mysl otrávena právě tím jedem, o kterém je tento text. Můžete dál věřit v 21. století v mluvící hady, psychopatického „boha“ JHVH z knihy Tanach, že jsme jen hříšný prach, který se v prach obrátí a můžete věřit i tomu, že vírou v oživlé zombí docílíme „Spásy“, ale pak se nedivte, že se svět nezmění a nezměnil. Není nic děsivějšího, než se stavět proti nynější koncepci globalizace elit a pak se jít do kostela pomodlit k nástroji právě jejich řízení na ovládání ovcí, které jim tak dlouho fungovalo. Zbavme se jedu ze svých myslí a začněme konečně pracovat na změnách, aby byl svět konečně prolidským, bratrským „Královstvím Božím“, ovšem zde na planetě Zemi a ne v teoriích mrtvých teologických dogmat pro ovečky.

Petr Novák, 5.7.2020


Z původní diskuse k článku

Pavol Svätoslav Kováčik
Toto sú počiatky konceptualnej neschopnosti slovanského žrečstva, ktorého následky si užívame dodnes.

Petr Novák
Existují procesy, o kterých se prostě psát nesmí.

Pavol Svätoslav Kováčik
Všetky gnozeologické teoretické metanaratívy stávajú na predpokladoch. To je celkom v poriadku, ide o to, či sa potvrdzujú v živote. Pri posúdení ich celkovej hodnoty je potrebné simultánne zhodnotenie ich explanačnej sily, myšlienkovej konzistentnosti, korešpodencie s faktami, etickej vznosnosti a estetickej pôsobivosti. Metanaratív, s ktorým pracuje KSB, je od začiatku jasný a zrozumiteľný. Nejde iba o tých 40 rokov. Ide o „ich“ „sväté písma“, ktoré si predávajú z pokolenia na pokolenie tisícky rokov, ktorých porušenie sa trestá, to tvorí ich kultúru ako informačno-algorytmicke zabezpečenie ich „fungovania“. A môžeme dedukovať, že púštny otrocký(!) národ si sám od seba koncepciu zotročenia sveta nevybudoval.

Jiří Žurman
Chtěl bych malinko oponovat. Než přišli Crha se Strachotou, byla tady církev katolická kázána v latině, čili přímý úvazek na západ na Franckou říši, na Němce. Crha se Strachotou přinesli Cyrilici a slovanský výklad, mnohem pro všechny, i pro nobilitu, pochopitelnější než latinská varianta. A co se týče vůbec přijetí křesťanství jako jediného oficiálního náboženství. Petře, co měla česká knížata dělat? Hlavně tedy Boleslav I, neprávem označovaný jako Ukrutný, který se nejvíc zasloužil o českou státnost a její přijetí mezi nezávislé země tehdejší Evropy? Jeho šikovné využití bratrovy smrti a povýšení jeho osoby na světce a patrona naší země zabránilo nějakým náboženským (kolonizačním) válkám, které bychom nemohli v důsledku nikdy vyhrát. Boleslav zachránil státnost tím, že z bratra udělal světce (i když Venca žil život normálního feudála, byl ženatý, rozhodně ne světec) a dlouhodobými válkami se západním sousedem, aby taky ukázal, že umí kousat.

Petr Novák
To není „oponování“, protože to, že se o Slovany ucházely dvě koncepce tohoto jedu, tam píši. Vyhrála ta konceptuálně objemnější, která byla lépe připravena pro „plebs“ a které tento rozuměl.
O tom, že slovanské „elity“ zradily, tam také píši. Psát o někom, že přijetím křesťanství zachránil „státnost“, je nesmysl. Stát existuje jako ochránce národů, kteří v něm žijí a národ je kultura, historie a jazyk+písmo. A to celé bylo zlikvidováno. Jakou „státnost“ tedy kdo zachránil?

Přijetím křesťanství již nebylo za co bojovat, co bránit. Národ byl vykastrován a zotročen… Vždy je nutné se ptát, za jakou cenu je který ústupek únosný.

Ján Sebíň
Chazarská ríša nebola ani zďaleka jednou z najväčších. Franská ríša s najväčšou pravdepodobnosťou nejestvovala, podobne, ako antický Rím bola vlastne stará RUS. Dejiny sú lož, na ktorej sa všetci dohodli. Ak vymazali z mapy maličkú Chazarskú ríšu, čo potom povedať o vymazaní z mapy ríše, ktorá kedysi zaberala prakticky celú severnú pologuľu – Veľká Tartária? Pred tým zvaná rôzne tiež Veľká Rasénia, Skýtia, Sarmátia, atď. Kde sa podeli všetky tieto etniká a národy/národnosti, keď o nich dnes nie je ani chýru, ani slychu, možno maximálne tak vidíme ich pozostatky na niektorých priezviskách? Všetky moderné, západné „civilizované“ krajiny boli vytvorené relatívne nedávno, asi tak 16.-17. storočie, niektoré možno už v 15. storočí. Letopočty sa prepísali, pridalo sa tisíc rokov, a do tých tisíc rokov sa navkladali falošné, vymyslené dejiny. Tie staré, originálne sa potom prehodili a priradili novým, „západným“ krajinám, aby sa im dostatočne priradila „starobytnosť“ a aby v budúcnosti mohli poukazovať na to, že to boli práve oni, ktorí diktovali dianie sveta. Lenže to si nikto nechce ani len pripustiť, nie to ešte to priznať! Koľko ľudí vie, že V súčasnom Anglicku, Francúzsku, Nemecku, Španielsku, Taliansku sa hovorilo slovansky, t.j. slovanskými jazykmi? Že Egypt nestavali starí Arabi, ale starí Slovania? Že Kolumbus nič neobjavoval, len znovuobjavoval už dávno objavený kontinent. V r. 1900 Mussoliny robil v Taliansku sčítanie obyvateľstva a na severe v Talianských Alpách našli pol miliónovú menšinu hovoriacu praslovanským jazykom… Po dlhých snahách prísť na to, odkiaľ prišli a kde sa tam vzali, boli nútení priznať, že sú to PôVODNÍ obyvatelia Talianska, ktoré sa niekedy údajne tiež nazývalo Ilýria. Neskôr, podobne, ako všade inde, sa uplatnila násilná asimilácia obyvateľstva. Potaliančovanie, pomaďarčovanie, germanizácia, atď. a v súčasnosti je v móde anglikanizácia. Bohužiaľ, mladá generácia s radosťou preberá anglikanizmy a efektívna tak ničí svoj materinský jazyk – degeneruje ho na vzor primitívnej angličtiny. Takže vážení, dejiny prebehli úplne inak, než sa vyučuje v školách, a ak hovorím úplne, tak si pod tým predstavte toľko, že v podstate všetko to, čo ste sa učili, je chybné!

Fomenko: chýbajúce tisícročie!

Ján Sebíň
Dejiny sa naplnili fantómovými kráľovskými rodmi, ktoré boli mierne upravované a v podstate boli len životy pár rodín skopírované do celého sveta a označené pod inými menami, vložené do iných krajín a v inom čase. Tým sa zamietli stopy po slovanských dejinách. Vedeli ste napr. že Jeruzalem je vlastne Moskovský kremeľ? Že Rímske koloseum nie je vôbec v Ríme v Taliansku, ale s najväčšou pravdepodobnosťou v Tureckom Istanbule, pred tým v Konštantínopole? Že staré záznamy o Koloseu nikdy žiadne koloseum nespomínajú, dokonca ani názov mesta! Spomínajú len amfiteáter v meste… 🙂 Ups. Že nemecký autor Hans Joachim Zilmer vo svojej knihe „Kolumbus přišel jako poslední“ jasne hovorí, že všetky západné jazyky boli vytvorené v kláštoroch podľa matematických vzorcov? (jediný teoretický problém s jeho tvrdením je to, že podľa neho všetky jazyky vznikli zo tzv. „starogermánskeho“. Ale nakoľko germáni boli tiež slovania, tak to nám potom dáva pojem „staroslovanský“.) Niekedy okolo roku 1800 +/- niekoľko desaťročí bola celosvetová potopa a s ňou zanikol starý svet a „vznikol“ nový. Všetky staré pamiatky sú v súčasnosti pripisované niekomu úplne inému, aby sa zamedzilo spomienkam na skutočné dejiny. Víťazné oblúky sú po celom svete a rovnako tak je aj stejná architektúra starých chrámov a budov.

Janka Šťastná
VŘSR vnímám jinak a je to jinak chápáno i v pracech VP SSSR. Zpracovala jsem to i v práci o čs. legiích. Na VŘSR se podílely síly, kterým šlo o záchranu Ruska, které po únorovém puči převzaly právě židozednáři.
Jistě, k moci se dostali i zednáři jako Trocký, ale pokud by nebylo VŘSR, Rusko by shořelo v ohni. (ZDE)

Petr Novák
Nevím, jak jste pochopila můj text, ale není v rozporu s tím, co jste napsala. Nad těmi, co jim šlo o záchranu Ruska, převzali kontrolu marxisté, ale mohli pracovat jen na takové úrovni, jaká jim byla umožněna lidmi jako byl Stalin a také Lenin, na kterého měl obrovský vliv (tím byl GE brán jako zrádce a proto ho „musela“ ztrestat, jak jinak než židovka, Kaplanová). To, že s nimi pak Stalin zatočil, je jasný důkaz v tom, kdo byl kdo.

Podobné diskuse o Rosťovi jsou zcela zbytečné, protože pod vlivem Německa jsme byli předtím i potom. Akorát, že po přijetí křesťanství již jen jako jejich „primitivní domorodci“ a nikoliv jako suverénní konkurenti. Slovanské „elity“ zradily svou kulturu a historii, kdy to vše nechali zabít jedem z Judeje…

Janka Šťastná
Reagovala jsem na větu: „Nebo proč bylo kompletní vedení VŘSR tohoto etnika“, která mi přišla zavádějící.
Podle ruských zdrojů se na VŘSR velkou měrou podílel i Stalin, i když nebyl viditelný, a vlastenečtí generálové. Neřekla bych, že nad nimi převzali kontrolu marxisté, ale šlo o to, jak se píše v práci Sté výročí října, že… „ve Velké Říjnové revoluci ideoví marxisté, internacionální fašisté, a bolševici, to jsou dvě různé politické síly, jejichž krátkodobé zájmy byly v souladu určitou krátkou dobu v důsledku únorového státního převratu.“ Jde o detaily, které mi přišlo dobré dovysvětlit.

Petr Novák
Tu větu jsem napsal proto, že je zcela pravdivá. Kompletní vedení, tedy řídící kádry (!!!) byly tohoto etnika. Absolutně převzaly kontrolu nad bolševiky (proto je dnes to slovo doslova hanlivé, byť to byli zpočátku pouze sociální demokraté) a k nim se přidali důstojníci a někteří členové tajných služeb (a ta plnila čí úkoly?) Stalin „nebyl vidět“ a to proto, že se nezúčastnil (!!!). Do filmů o VŘSR byl následně vretušován, aby to vypadalo, že byl po boku Lenina on a ne Trockij, ale je to lež – byl v té době ještě ve vyhnanství!!!

Pokud nad nimi nepřevzali kontrolu, tak jak vysvětlíte, že byli ve všech řídících funkcích? Byli v nich proto, že nad revolucí nepřevzali kontrolu?

Máte pravdu, že jde o detaily, ale mě šlo vždy o objektivní realitu a nikoliv o propagandu jedné či druhé strany. Jsem Čech, proto nemám potřebu říkat nepravdu, zveličovat banální věci, popírat zjevné, nebo dokonce lhát. To konceptuálně vzdělaní lidé nedělají… jen loutky těch vzdělanějšich.

Janka Šťastná
Stalin nebyl už ve vyhnanství. Z wikipedie: V květnu 1917 Lenin vytvořil čtyřčlenné byro ÚV ve složení Lenin, Zinověv, Kameněv a Stalin.
Od července 1917, kdy se Lenin a Zinověv museli uchýlit do ilegality a současně Trockij s Kameněvem byli ve vězení, vedl Stalin do září až října 1917 stranu. V práci VP SSSR se píše, že Stalin aktivně prosazoval jednání o míru, atd.

Petr Novák
Je možné „vymazat“ celé národy i s jejich kulturou. Na „našem“ území kdysi žili Keltové, dnes po nich není vidu ani slechu, „pouze“ máme z 1/3 jejich DNA… Indiáni kmene Dakotů si dnes většinou říkají Siouxové, což je hanlivá urážka jiného kmene, kterým jim začali nadávat Francouzi a znamená to „malé zmije“. Stačilo jich část zabít a zbytek zavřít do rezervací (6. priorita řízení), zničit je na 5. prioritě alkoholem, zadlužit je na 4. prioritě a pomocí misionářů jim zlikvidovat i kulturu a historii (1 až 3 priorita) a dnes si tento kdysi hrdý národ říká názvem svých nepřátel. Stejně jako dnes existují tzv. novopohani, kteří si zase říkají křesťanskou posměšnou nadávkou a přesto si myslí, jak jsou velkými slovanskými vlastenci… Vymazat mozky lidem, když víte jak, je velice snadné…

Již z textu lidé mohli pochopit, že není určen pro ty, jejichž míra „chápání“, byla tímto jedem znetvořena. Bylo by pro mne zcela zbytečnou energií, cokoliv takto nastavené psychice vysvětlovat. Diskutovat se dá s těmi, kteří v té ohradě buď nejsou a nebo jen zčásti. Ti co se v ní pasou jako správné stádo, nevidí/neslyší. Rybě asi také těžko vysvětlíte, co je to voda…

Janka Šťastná
ANO, vše je jinak. Celá historie se odehrála jinak. Kdo se zajímá o historii, hodně přednášek v ruštině má historik Pyžikov. Např. se věnuje otázce Zlaté hordy a tatarům z pohledu ruských bylin – jak o nich píší ruské byliny na rozdíl od církevních letopisů. Podle bylin je označení „horda“ používáno pro určitou oblast, pro geografickou danost. Tataři nepřipomínají stepní kočovníky, naopak se u nich píše o korábech, lodích. Tataři jsou spojeni s litvou, přičemž litvou se v té době rozuměla převaha latinské víry a tataři přicházeli ze západu.
Takže, kdo byli vlastně tataři? Nebyli to křižáci na výjezdech proti Slovanům?

Petr Novák
Něukropnyj je fanatický obdivovatel Stalina a tak není schopen vyvinout jedinou kritickou myšlenku vůči době, kdy byl ve funkci a navíc ve svém článku nepředkládá prakticky žádná fakta, jen další otazníky… Kaganovič byl stalinista, ale říká se, že jeho angažmá bylo mnohem důležitější než jak se uvádí… je zajímavé, že Stalinova dcera v USA neustále čelila otázce, kdy že si to vzala za muže Kagan. syna, i když tato tvrdila, že za něj provdaná nikdy nebyla. Proč vznikala ta otázka?… VŘSR byla kompletně ze Západu řízenou akcí za pomoci svých židovských lokajů Lenina a Trockého, to že to dnes mnozí ruští „vlastenci“ chtějí stůj co stůj vidět jinak, je věc druhá… za VŘSR rozhodně nestál Stalin, jak tvrdí Strižak, protože k tomu neměl zdrojové a ani informační možnosti – byl v té době ve vyhnanství. Ono nestačí zkopírovat několik propagandistických informací, mnohdy nesouvisejících s VP SSSR a hned je brát jako kvalitní zdroj informací. Stačí se podívat, jakým způsobem popsal průběh roku 1968 Pjakin a jaká byla realita, byť v globálním hodnocení těch událostí se samozřejmě nemýlil… Musíme odhermetizovávat informace co nejvíce se blížící pravdě a nikoliv jen vyměnit jednu lež za druhou, nám momentálně více ku prospěchu… to nedělá Člověk…

Daniel Řehák
Chceš li něco zakrýt nebo znemožnit, udělej z toho konspirační teorii. Vzdělanci, omezení do svých ohrad vše, co je přesahuje, odmítají připustit. Likvidace židů za války se týkala hlavně těch východních, zatímco bohatí, co financovali válku z obou stran, měli výjimku. VK z AE to má propracované jako válku sionistů (nyní GB,USA,Israel) a Chazarskými ž. s těžištěm v Rusku a takė v Israeli. Liší se jen představou, jak dosáhnout stejného cíle – světovlády. Tam se mrtví jiných národů nepočítají. Islám je takový judaismus pro Araby. Vyšel z něj, je veřejný a otevřený všem. Jeho koncepty a kvality nejsou určeny jen vyvolenėmu národu, ale jsou stejně nechutnė. Proto se tak nemilují. Je to konkurenční boj zlodějských ideologií.

Cyril Mrakotsky
Kdo někdy zavadil o knihy Ant.Horáka, Viktora Timury, Oskara Cvengroše a dalších, kdo četl třeba solženicinovu knihu „Dvěstě let pospolu“, tomu je jasné, o čem tu píšete. Když byla rozluštěna první klínopisná tabulka v semitském jazyce ze sumerského Lagaše (datována přibl. k r. 2060 př.n.l.), došlo některým vědcům, že v této epoše se začala celá oblast v tu dobu radikálně měnit. Včetně původně uctívaných božstev. Tyto, původně městské státy, se začaly měnit na větší a větší říše podél Eufratu a Tigridu směrem k Levantě. Kdo někdy narazil na pojem „Zlatý půlměsíc“, ten chápe, kde se na středním a blízkém Východě bojuje a proč právě tady. Před Suezem to bývala jedna z nejdůležitějších (nejvýnosnějších!) tepen dálkového obchodu Evropy s Asií a její potenciál se zdaleka nevyčerpal. Hlavním městem Chazarské říše byl Itil při ústí řeky Volhy do Kaspického moře. Itil je dodnes v některých turkických jazycích název pro řeku Volhu. Když někdy kol. r. 1924 přišli ruští jevreji za Stalinem, aby jim povolil ustanovit na Krymu svou židovskou republiku, vyhověl jim po svém. Dal vzniknout (r. 1929 tuším?) Židovské autonomní oblasti na rusko-čínské hranici. Pokud vás snad napadne, že je to blízko oblasti, kde bují dnes protičínští Ujgurové, je to pravda. Pokud se někdo z vás zabýval pojmem kulak, pak ví, že šlo o lidi mající v šachu celé oblasti ruského samoděržaví prostřednictvím zadlužených a nemajetných nevolníků. Kdo někdy četl o Gulacích, ten zase ví, proč chazaři nenávidí Stalina víc než AH a protože jsou prostřednictvím svých peněz všude, nenávidí jej povinně celý zbylý svět.

Petr Novák
Desatero přikazuje, co se nesmí dělat, nikoliv to co se dělat má, aby se stal člověk Člověkem. Pes se narodí jako pes a kočka jako kočka, ale člověk se Člověkem musí stát usilovnou prací na sobě samém. Pokud psa vychováte od štěněte a nikdy nebude s jinými psy, tak se i tak bude vždy chovat stejně jako ostatní psy. S člověkem to tak nefunguje – hoďte ho mezi vlky a stane se Mauglím. Desatero bylo přikázání, kterým se snažili ti co chápou více převzít kontrolu nad lidským svědomím (lidé co dle něj žijí jsou nebezpeční, nedají se ovládat). Není to zákoník, protože v něm nejsou určeny tresty za porušení. Srovnáme-li Desatero s mnohem starším Chamurapiho zákoníkem, tak se díváme na naprosto primitivních deset příkazů a naopak na špičkově vypracovaný zákon.

Určitě se shodneme, že je rozdíl mezi METODIKOU (což je nástroj jak něčeho prakticky docílit) a mezi IDEOLOGIÍ (což je pouze ucelená soustava NÁZORŮ, kterými se mají ostatní řídit). Je tedy rozdíl učit se metodice jak se třeba orientovat v politice jako celku (což je třeba KSB) a liberální demokracií, což je pouze ideologie, kterou se mají ostatní řídit. A ve spiritualitě je to to samé – Jóga, Advaita, Buddhova Dharma, Zen atd., to jsou metodiky jak poznat sám sebe, jak očistit své vědomí a docílit určitého duchovního poznání. Zatímco judaismus, buddhismus, křesťanství, Islám jsou pouze náboženské ideologie k ovládání mas – učí, čemu se má slepě věřit, aby mohly být ovce lépe ovládány.

Pokud tedy někdo praktikuje celá desetiletí Metodiku, tedy duchovní praxi (meditaci atd.) a pak si přečte výroky Ježíše a to i ty, které se nesměli dostat do Bible (Svitky od Mrtvého moře), tak zjistí, že jsou to výroky osoby, která zcela jasně hovoří o svém poznání, které bylo získáno skrze METODIKU, tedy tu praxi. Pozná to ovšem pouze člověk, kterou tou praxí také prošel/prochází, ten co pouze věří v ideologii, tedy výmysly a interpretace druhých, ten netuší, která bije a tak pouze věří v hady co umějí mluvit, že se Bůh zjevuje lidem v hořících keřích, že ho spasí víra v oživení mrtvoly a podobné, vyloženě ostudné blbosti. A právě proto, aby tuto METODIKU jak se stát skutečným duchovním člověkem lidé nezačali ve velkém praktikovat, tak „museli“ přijít se lží, že byl J. Syn Boží, chodil po vodě, měnil vodu ve víno apod. kraviny.

J.K. byl duchovní mistr, kterých od té doby žilo tisíce a to mnohdy ještě většího poznání než měl on, ale na rozdíl od něj se nesnažili toto poznání hlásat v etniku, které bylo mocnými zvoleno jako jejich kádrová základna a proto byl zavražděn. Protože se jeho učení/metodika šířila i po jeho smrti, tak byla časem využita k řízení ovcí. Není-li možné nějaký, pro řízení nežádoucí, proces zničit, tak je nutné nad ním převzít kontrolu a začít jej řídit. Proto „musel“ přijít Saul z Tarsu, vrah původních Ježíšových učedníků, zničehonic na cestě do Damašku „obrácen“ na víru (vidina již dávno mrtvého Ježíše jej připravila o zrak…Ježíš někomu vzal dočasně zrak – vidíte tu pitomost?) a následně začal zcela upravenou verzi šířit dál, ovšem již jako apoštol Pavel.

Začněte meditovat a přestanete se ptát na „důkazy“, ale budete vědět…

Existují dva druhy ateistů – idealističtí, ti věří v lidmi vymyšlené nesmysly o Bohu, to jsou všichni co se považují za vyznavače jakéhokoliv náboženství a pak ateisté materialističtí, kteří se snaží neexistenci Boha vysvětlit zpochybňováním nesmyslů právě těch prvních…ani jedna skupina NEVÍ, NEZNÁ a NEUMÍ.

Celosvětové průzkumy tvrdí, že ČR je nejateističtější zemí světa (některé tvrdí, že jsme až druzí po Estonsku), ale takový „výzkum“, s přihlédnutím k výše popsanému neříká, jak jsme na tom se skutečnou spiritualitou. Výzkumy z roku 2005 totiž jasně ukazují, že přes 50 % našich obyvatel (kteří jsou v kolonce ateisté, tedy nevěří v žádný druh náboženského jedu) je naopak přesvědčeno, že nějaká Vyšší forma Síly, Boha, Inteligence existuje, ale nikoliv tak jak ji popisují náboženští tmáři. Z tohoto hlediska, jsme na tom třetí na světě!!!! Takže naši obyvatelé mají sklony ke skutečné, praktické spiritualitě, ale již měně sedají na lep různým jedům…

Ježíš/ Byl to duchovně probuzený člověk, osvícený mudrc na úrovni Buddhy, Milarepy, Maharišiho, Maharadže, Moojiho, Adyashantiho atd. Měl jedinou „smůlu“, rozhodl se učit mezi etnikem, které bylo vybráno mocnými jako jejich kádrová základna, proto musel být „odstraněn“…časem se jeho odkaz dál šířil, proto byli původní žido-křesťané zlikvidování a přišel sv. Pavel, který učení zdeformoval, globalizoval a jako nástroj pro ovce distribuoval dál. Nynější křesťanství nemá s J.K. nic společného, je to paulinismus /Pavel/, nástroj pro řízení davu…

Jak mi kdysi řekl jeden kněz: „Ježíše jsem pochopil teprve tehdy, když jsem začal (tajně, aby to kolegové nevěděli) dělat jógovou a zenovou meditační praxi. Pak jsem pochopil, že Ježíš učil z úrovně reálné zkušenosti a chtěl, abychom ji duchovní praxí získali také a nikoliv, abychom v něj nebo cokoliv, slepě věřili. Jeho učení je praktické a nikoliv ideové.“

Těžko říci – celé jeho narození a smrt je kompletně do nejmenších detailů okopírován z perských, summerských a řeckých mýtů, kdy jejich bozi byli také z panny, také měli dvanáct učedníků, také byli ukřižováni atd. „Jeho“ horské kázání je kompletně okopírováno z Buddhovy první sútry po jeho osvícení a většina přímé mluvy je okopírována skoro doslovně od Šimona Maguse a „jeho“ zázraky jsou velmi podobné tomu, co dělal Apollonius z Tayany, který prokazatelně žil v době Krista. Slovo Kristus je navíc hodnost a nikoliv jméno, znamená to něco jako „pomazaný Mesiáš“. Nazaret, ze kterého údajně pocházel, v té době vůbec neexistoval a takto můžeme pokračovat dál a dál.

Pokud to, co píši někoho uráží, tak pouze hlupáky, kteří se ztotožňují s touto proti-lidskou ideologií. Hlupák věřící v tyto lži nikdy nebude mravně výš než ten, který žije dle svého Svědomí a nevěří v lidmi vymyšlené bláboly o Bohu, ale přímo Bohu (Vědomí, Tvůrci, HNŘ atd.). Přestaňte už konečně mezi sebe a Něj klást prostředníky a vymyšlené bláboly a začněte být skutečně spirituální…pak vás přestane urážet, když někdo pojmenuje jed jedem…a začnete být skutečně svobodný a duchaplný.

Staletími osvědčený scénář se stále opakuje. Ve Francii vypálili 30.6.2023 vzbouřenci největší francouzskou knihovnu – knihovna Alcázar v Marseille, která obsahovala archív více než miliónu historicky významných dokumentů. Toto vypalování knihoven se již nese v duchu procesu řízeného globalisty na likvidaci původních evropských národů a tvorbě bezduché masy bez historie. Knihy v národním jazyce jsou tím pojítkem s dějinami, které tímto způsobem zaniká.

Když Španělé přišli do nového světa a s nimi a i katolická církev tak prvně bylo zničit kulturní dědictví (Mayové Aztéků atd) páleni a ničeni všech knih. Tak GP jde jen podle scénářů které už dělal – rozhodně to nebylo poprvé ani naposled. To, co napáchali Cyril s Metodějem, stojí taky za to. Podle mne byla veškerá slovanská kultura potlačena. Byly vymazány zvyky, písemnosti, pověsti a bohové. I mnoho slovanských tradic bylo zrušeno. Ty, které zůstaly, jako čarodějnice a Velikonoce, byly ohnuty do křesťanské podoby. Vyzkoušeli si to na nás a pak zopakovali na indiánech.

Věra Rosa Majerová: Přišla k nám civilizace, nebo jed z východu?

„Věrozvěsti” Cyril a Metoděj nám prý přinesli víru, jazyk a kulturu. Tak zní oficiální verze, avšak podle neoficiální verze tomu tak není. Jazyk jsme měli už dávno před jejich příchodem, 800 let předtím (Starislovienskou bukvici), měli jsme obrazné písmo. Toto lze zjistit radiokarbonovou metodou.

Kompletní bukvice měla 49 znaků, 5 znaků odebrali, 4 znaky přeložili do řečtiny a písmo začali překládat do nově vytvořené cyrilice. Kompletní bukvice složená původně ze 49 znaků aktivovala všechna energetická centra. A tím nás odřízli od našeho Rodu, od našich kořenů.

Víru jsme už také měli. Pravdu jsme znali a vyzařovali ji. Naše kultura víru nepotřebovala, neboť jsme měli čisté, jasné poznání. Oni přinesli ideologii, která s vírou nemá nic společného.

A kulturu? Mluvíme o 9. století a ještě v 17. století bylo temno. Tak jakou kulturu?
Měli jsme KONY. A oni přinesli záKONY (za-kony – zákony jsou podřízené konům)! Donesli totalitní ideologii. Nevíme, kdo jsme, ale probouzíme se! Celý slovanský DUCH. Proč tedy přišli, když už jsme tady všechno měli? Kdo jsme byli před 9. stoletím? Víme, že Slované byli popisovaní jako lidé hrdí, krásní, mravní a čistí. Byli tak opisováni cizinci, například. Římany, Araby.

Naše kultura neměla otroctví. To přišlo ze západních říší. Žili jsme v rodových občinách, državách. Střet védické kultury se západní otrokářskou společností, jejímž následkem byla chudoba. My jsme chudobu neznali. Byly čtyři kasty, ale rovnocenné. Každý přispíval k blahu společnosti stejným dílem. Vojensky jsme byli neporazitelní. Cyril a Metoděj měli od Chazarů jasné instrukce: Rozděl a panuj!

Příspěvek byl publikován v rubrice Dějiny a současnost, Přišlo nám do pošty se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

3 komentáře: Crha a Strachota aneb ti, co nám přinesli „jed z Judeje“

 1. IndyJones napsal:

  Len znôška protikatolíckych kopancov, nič iné. Do RKC treba vŕtať, kopať, ničiť ju slovom i skutkom, aj za cenu vymýšľania, ohovárania a pod. A keď sa nevymyslí nič „nové“, tak sa do nemoty bude opakovať (v škole indoktrináciou) ´naučené´ .

  • admin napsal:

   Pane IndyJones, zdravím Vás.

   Článek s bývalými diskusními příspěvky na FB (vše bylo smazáno) jsem zveřejnil ne proto, že se vším souhlasím, ale proto, aby se oponenti vyjádřili, budou-li to mít zapotřebí. O to mi šlo.

   A k těm kopancům do RKC uvedu jen tolik. Dnes to již opravdu nemá smysl, poněvadž jsou mnohem horší společenské organizace než katolíci, třeba WHO či WEF. Ale pokud zabředneme ve svých úvahách několik staletí do minulosti, pak RKC rozhodně nebyla plyšovým medvídkem pro potěchu plebsu, ale docela surový nástroj na ovládání lidu. Ostatně, zítra si připomeneme mučednickou smrt mistra Jana Husa v Kostnici. A kdo byl viníkem té hrůzy, víte dobře.

 2. tony napsal:

  Také N.A.Morozov už před 100 lety přišel na to, že Tataři byli křižáci
  https://www.biosferaklub.info/n-a-morozov-o-otazke-astronomickeho-overovania-historickych-datumov-a-chronologie/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *