Marek Řezanka: Jak za časů feldkuráta Katze

Vládním koordinátorem takzvané strategické komunikace státu se od 1. července 2024 stal plukovník Otakar Foltýn. Po bývalém generálovi Pavlovi, který je současným prezidentem České republiky, je to tedy další vysoká vojenská šarže, která se snaží ovlivňovat naše životy.

Přibližme si některé výroky a názory tohoto člověka, abychom pochopili, jakým způsobem s námi Fialova vláda „komunikuje“ a jak přistupuje k výrazné části naší společnosti:

  • 1) „Já žádnou cenzuru dělat nebudu. A pokud někdo tvrdí, že ano, tak říkám: Prosazuje ruský narativ, jedná proti vlastnímu státu a je kolaborantem současného kremelského režimu proti zájmům České republiky.“

Již tento Foltýnův výrok vypovídá mnohé o jeho nositeli. Pan Foltýn je naturelem voják – a na vojně se musí poslouchat. I když velitel vydá nejnesmyslnější rozkaz, podřízení se jím musí bez výhrad řídit. Je tu ale takový malý problém – Česká republika se zatím oficiálně nepřejmenovala na vojenskou juntu, ale má to být demokratická republika. V demokracii ovšem občané smějí svobodně myslit a formulovat své názory. A pochopitelně smějí být kritičtí ke komukoli a čemukoli. Jasně tedy vidíme, že pan Foltýn nehájí principy demokracie, ale autokracie. 

  • 2) „Mým hlavním úkolem není potlačování dezinformací, ale natolik efektivní komunikace státu, že ty dezinformace nedostanou prostor, nebo aspoň ne tolik.“

Pan Foltýn dokazuje na učebnicovém příkladu, že logické uvažování není jeho silnou stránkou. Popírá totiž sám sobě. Jeho první teze zní: Mým úkolem není potlačování informací. V téže větě ale dospívá k antitezi: „Dezinformace nedostanou prostor.“ To znamená, že ty informace, které pan Foltýn označí za dezinformace, skutečně cenzurovány budou. Omezení prostoru je potlačování.

  • 3) „Když nebudeme ničemu věřit, tak nás může ruský režim rozložit, aniž by sem přijel jediný tank.“

Zde by se ale pan Foltýn měl především ptát, proč nevěříme našim soudům, veřejnoprávním médiím či vládě. Není tomu proto, že by zde lidé podléhali nějaké ruské propagandě. Děje se tak proto, že selhávají ony instituce. Česká televize se opakovaně znemožnila svým nekritickým přístupem jak například ve válce na Ukrajině, tak v Gaze. Oktrojuje přístup osob s „nevhodnými názory“ – a její politické debaty jsou jednostranně zaměřené.

Soudy u nás měří zcela zjevně dvojími metry, což lze doložit například na přístupu k Martinovi Langovi (exstarostovi z ODS) a občanovi bez vlivu, Tomášovi Čermákovi. Oba se dopustili téhož skutku, ale Lang je oproti Čermákovi beztrestný. Dalším příkladem je přístup policie při posuzování schvalování atentátu. Ti, kdo veřejně schvalovali atentát na slovenského premiéra, stíháni nejsou.

A že lidé nevěří politickým představitelům? Jak jim mohou věřit, když takový Vít Rakušan ustojí kauzu Dozimetr i lži v případě postupu policie při střelbě v pražské budově Filosofické fakulty?

Viníky nedůvěry ve funkčnost našeho státu bychom neměli hledat v zahraničí, ale doma. A panu Foltýnovi by měl někdo vysvětlit, že bude-li postupovat, jak začal, důvěra v naše instituce u občanů ještě rapidně klesne. Jen pevně věřím, že tím mazaným ruským agentem, který má rozložit naši důvěru, není právě pan Foltýn, neboť jeho dosavadní kroky by tomu odpovídaly.

  • 4) „Docela dobře se může stát, že se rozplyneme v šedi lží a ignorace.“

S touto Foltýnovou větou nelze než souhlasit. Dokud informovanost ze strany našich médií bude nadále nekvalitní a ovlivněna propagandou – a dokud naše školství bude nadřazovat indoktrinaci nad vzdělávání, nemáme šanci – a utopíme se, jak říká pan Foltýn, v šedi lží a ignorace.

  • 5) „Aktuálně nejsme stranou žádného válečného konfliktu, ale příští válka může proběhnout jen v našich hlavách. A pak by bylo dobré, abychom zároveň v těch hlavách měli uložené základní hodnoty, na kterých stojí náš stát.“

Tady by to chtělo, aby se pan Foltýn nejprve vyjádřil k hoaxu pana premiéra Fialy, že ve válce s Ruskem dávno jsme. A dále, aby rozvedl ony základní hodnoty, na nichž se náš stát má udržet. Jen doufám, že jimi nemyslí: Bezmeznou poslušnost rozkazu.

  • 6) „Západ se snažil takto předejít eskalaci, ale tvrdím, že zbytečně. Rusko neustále říká, že červená čára je, dodáme-li HIMARS, dodáme-li ATACMS a tak dále. Nikdy se ale nic nestalo, jde tedy jen o tzv. hru dřevěných zbraní, kdy předstíráte že neustoupíte, ale je to jen hra nervů.“

Nemohu si pomoci, ale touto statí pan Foltýn přímo provokuje k jaderné válce. Viní Rusko, že neplní své hrozby, a popichuje ho, aby tak učinilo. To není jen hloupé, to je sebevražedné. Pan Foltýn tu hájí systém ATACMS, který byl nedávno použit na civilní cíle v Sevastopolu. Tam vraždila kazetová munice, ale Česká republika je jedním ze signatářů úmluvy odsuzující používání kazetové munice. Pan Foltýn tak jednoznačně podporuje porušování mezinárodních smluv a mezinárodního práva.

  • 7) „Svoboda, spravedlnost, důstojnost, soucit, demokracie, to jsou hodnoty, které nejsou zdaleka tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Dám příklad – demokracie třeba není prostá vláda většiny, demokracie je demokracií pouze za předpokladu dělby moci, vlády zákona, ochrany menšin. A tohle musíte lidem říct.“

Tohle už zní vyloženě jako výrok z knihy o dobrém vojákovi Švejkovi. Demokracie není vláda většiny – a co to tedy je? Vláda pana Foltýna, který sám určí, kdo je občan, a kdo „dezolát“? Když už ale pan Foltýn zmínil dělbu moci, měl by si uvědomit, že v České republice v současnosti žádná není: Senát, Parlament, prezident republiky, média – ti všichni mluví v současnosti stejnou řečí.

  • 8) „Izrael disponuje výrazně silnější, lépe vyzbrojenou a nesrovnatelně lépe vycvičenou armádou, se kterou se Hamás nemůže rovnat. Má-li někde šanci, tak je to informační prostředí a pokus uspět propagandisticky a politicky. To také dlouhodobě dělá a dokud mu část západní populace bude skákat na jeho propagandu, není bez naděje, že nějakým způsobem může vzdorovat…
  • Představa, že každá kolaterální škoda je válečným zločinem, je laický mýtus. Právo ozbrojených konfliktů respektuje fakt, že úplně eliminovat civilní škody není možné. Proto sankcionuje pouze ty civilní škody, které jsou zbytečné a nepřiměřené dosahované vojenské výhodě. Zvláště v tak hustě zastavěné oblasti pochopitelně civilní škody nejsou zrovna malé. Povinností je ale omezit je na nezbytné minimum. Hamás bohužel dotlačil svou brutalitou Izrael do dilematu, zda se bude bránit (a nezbytně způsobí kolaterální škody) anebo se bránit nebude. Pak by se ovšem okamžitě stal zranitelným a stálo by to násobně více životů.“

Těmito dvěma odstavci vyjevil pan Foltýn o sobě a svém uvažování úplně vše. Na jednu stranu tedy máme odsuzovat Rusko za jeho postup na Ukrajině, ale současně máme hájit Izrael za jeho postup v Gaze, neboť: „Právo ozbrojených konfliktů respektuje fakt, že úplně eliminovat civilní škody není možné. Hamás bohužel dotlačil svou brutalitou Izrael do dilematu, zda se bude bránit (a nezbytně způsobí kolaterální škody) anebo se bránit nebude. Pak by se ovšem okamžitě stal zranitelným, a stálo by to násobně více životů.“

Stejně ale argumentuje Rusko – že bylo západem dotlačeno k tomu se bránit. Pan Foltýn tak svou rétorikou postup Ruska legitimizuje. Nevím, zda si premiér Fiala vybral toho správného člověka.

Pan Foltýn mi totiž čím dál více připomíná literárního feldkuráta Otto Katze s jeho neopakovatelným kázáním, z nějž si přibližme následující úryvek:

Pamatujte si, vy dobytku jeden, že jste lidi a že se musíte dívat i skrze temný mrak v daleký prostor a vědět, že zde trvá všechno jen do času, však bůh že je navěky. Sehr gut, nicht wahr, meine Herren? Já bych se měl dnem a nocí za vás modlit, aby milosrdný bůh, vy kluci pitomí, vlil svou duši ve vaše studená srdce a svou svatou milostí smyl hříchy vaše, abyste byli jeho navěky a aby vás, vy darebáci, vždycky miloval. To se ale mýlíte. Já vás do toho ráje uvádět nebudu —“ Polní kurát škytl. „A nebudu“, opakoval umíněně, „nic pro vás neudělám, ani mne nenapadne, poněvadž jste nenapravitelní ničemové. Po cestách vašich vás nepovede dobrota Páně, dech lásky boží vás neprovane, poněvadž milému pánubohu ani nenapadne zabývat se s takovými lotry…“

Pro pana Foltýna je patrně lotrem každý, kdo si dovolí pochybovat o jeho erudici a kompetenci, a dokonce se osmělí špitnout, že jeho „boj s dezinformacemi“ není ničím jiným než prachsprostou cenzurou. Feldkurát Katz aspoň bavil vojáky svým žoviálním vystupováním. Pan Foltýn patrně bere to, co nám vzkazuje, naprosto vážně, a dokonce to dokáže říkat za střízlivého stavu. V tomto bodě se od literárního feldkuráta výrazně liší. Otázkou je, zda mu to lze připsat k dobru, či se jedná o okolnost ryze přitěžující.


K pohledání…

Feldkurát řečnil, třásl se mu hlas:
„Hříšníci jste, a nic vás nezachrání.
Mizerové jste, ano, každý z vás.“
Plamenně mluvil, zabrán do kázání.
„Nedržíte se božích přikázání.“
Do cherubína při těch slovech vráží,
vždy, když má v hlavě, mává svojí paží.
„Banda jste, která nemá ani zdání
o hodnotách, jichž ctný občan si váží“:
Otto Katz kněz byl vskutku k pohledání.

Ty stejné fráze říkal zas a zas
o tom, jak každý císařpána brání.
„Za něho padnout pro vás nastal čas.
Lumpové, vám však schází odhodlání.
Knihy jsou nanic, chce to více zbraní.“
Po těchto slovech Katz své hrdlo svlaží,
aby dál řečnit mohl o pakáži.
„Poslušní budou do nebe vždy zváni.
Vás čeká Peklo“, dodal, jak byl v ráži:
Otto Katz kněz byl vskutku k pohledání.

„Je vám vše jedno, ať vás vezme ďas.
Pro vás je dávno pozdě na pokání.
Jak byste mohli spatřit boží jas,
když každý z vás chce domů, jelimani?
Císařpán s vámi nemá klidné spaní.
Po míru dneska každý bídák baží:
Voják chce válku. Mír má za závaží.
Chybí vám náboj. Slušné vychování.
Každý svůj krk jen zachránit se snaží“:
Otto Katz kněz byl vskutku k pohledání.

Styďte se, lotři. Já se vás teď táži:
Lpět chcete na lži, co vás ke dnu sráží?
Odpovězte mi.“ Kdosi sykl: „Žvaní.
Vždyť jdeme na smrt, a on? Bordel stráží.“
Otto Katz kněz byl vskutku k pohledání…

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Analytika, Politika se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *