Před 84 lety jsme se stali německým protektorátem. Na dlouhých více než 6 let

Obsazování Čech a Moravy začalo již 14. března 1939, ale oficiální okupace nastala až šestou hodinou ranní 15. března 1939.

Adolf Hitler na nádvoří Pražského hradu při přehlídce německé čestné jednotky.

Když 29. září 1938 podepsali zástupci Německa, Itálie, Velké Británie a Francie Mnichovskou dohodu, zdálo se, že zachránili evropský mír. Adolf Hitler se zavázal, že poskytne Československu, které bylo přejmenováno na Česko-Slovensko, záruky, což však zůstalo pouze na papíře. Ve skutečnosti Německo neustále činilo nátlak na okleštěnou republiku a kladlo si nehorázné požadavky.

Po okleštění Československa v říjnu roku 1938 a odtržení Slovenska a Podkarpatské Rusi 14. března 1939, okupovala den na to zbývající území Čech a Moravy vojska nacistického Německa. 16. března podepsal Adolf Hitler Výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava a na okupovaném území vznikl loutkový totalitní stát, v němž Němci rozpoutali politiku násilí a teroru.

Během nočního jednání v Berlíně v noci ze 14. na 15. března 1939 Hitler prezidentu Emilu Háchovi vyhrožoval a nutil ho k podpisu smlouvy o odevzdání se Německu. Hácha odolával až do doby, kdy ho stihl srdeční záchvat. I po té se snažil jednat, ale nakonec byl zlomen. Před 4. hodinou ranní podepsali Hácha a Chvalkovský (ministr zahraničí) „Prohlášení německé a česko-slovenské vlády“, kde se mimo jiné praví: „Čs. prezident prohlásil, že … klade osud českého národa a země s plnou důvěrou do rukou vůdce Německé říše.“ Ve 3:15 hodin bylo zahájeno zasedání pražské vlády a ve 3:35 byl odeslán všem armádním sborům rozkaz ze zákazem klást jakýkoliv odpor. Ve 4:30 začal pražský rozhlas vysílat zprávu o chystaném vstupu německých vojsk na území Čech a Moravy. Obyvatelstvo má zachovat klid, jít jako obvykle do práce a vyčkávat dalších zpráv.

Prezident Dr. Emil Hácha po návratu do Prahy z Berlína, kde nad ránem 15. března 1939 podepsal kapitulaci před Adolfem Hitlerem.

Ve čtvrtek 16. března vydal Hitler na Pražském hradě Výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Čeští Němci se tímto stali občany Třetí říše. Češi se stali občany nového Protektorátu. Česko-slovenská vláda byla přejmenována v nezměněném složení na vládu protektorátní, která byla navenek zbavena odpovědnosti za obranu, mezinárodní záležitosti, komunikační a celní služby.

Protektorát Čechy a Morava (německy Protektorat Böhmen und Mähren) bylo území okupované od 15. března 1939 nacistickým Německem do jeho kapitulace 8.-9. května 1945.

Příspěvek byl publikován v rubrice ►DŮLEŽITÉ, Dějiny a současnost. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *