Archiv štítku: Grygar Mojmír

PhDr. Mojmír Grygar, CSc.: Dočkají se Cyril a Metoděj omluvy?

V této souvislosti se i cyrilometodějská mise u nás dostává do jiného světla. Soluňští bratři neměli při šíření východního obřadu na Velké Moravě ustláno na růžích. Jejich největším nepřítelem nebyly předsudky pohanů, kteří se bránili vzdát se svých zvyků a … Celý příspěvek

Rubriky: ►DŮLEŽITÉ, Aktuality, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

PhDr. Mojmír Grygar, CSc.: Jak se pravda stává lží

Při četbě novin a poslechu zpráv každou chvíli narazíme na tvrzení, které v nás vzbuzuje větší nebo menší nesouhlas a odpor, přestože vypadá na pohled jako pravda, jako něco, co nelze popřít.

Rubriky: ►DŮLEŽITÉ, Dějiny a současnost, Politika | Štítky: | Napsat komentář

PhDr. Mojmír Grygar, CSc.: Oslavy, nebo hanobení?

Způsob, jakým prezident Pavel a média ovládána koaliční vládou komentují 79. výročí konce války a osvobození Československa, nápadně připomíná politické přelomy, kterými prošel český a slovenský národ v nedaleké minulosti.

Rubriky: Analytika, Dějiny a současnost, Kauza Ukrajina | Štítky: | Napsat komentář

PhDr. Mojmír Grygar, CSc.: O nákupu granátů, válce na Ukrajině a Fialově americké anabázi

Sledujeme-li naše média, jak unisono vychvalují prezidenta a vládu za shánění nábojů pro Ukrajinu, jak si pochvalují, že se naše republika znenadání ocitla na scéně světové politiky, pak si nemůžeme odpustit kápnout do této bečky medu kapku dehtu.

Rubriky: Analytika, Kauza Ukrajina | Štítky: | Napsat komentář

PhDr. Mojmír Grygar, CSc.: Válka na Ukrajině a Mnichovská krize jako nebe a dudy

Přirovnání války na Ukrajině k situací Československa v období Mnichovské smlouvy zcela přehlíží konkrétní situaci a hrubě zneužívá odlišných historických událostí ve prospěch aktuálního propagačního účelu – v české veřejnosti má vzbudit sympatie pro Ukrajince.

Rubriky: ►DŮLEŽITÉ, Dějiny a současnost, Kauza Ukrajina | Štítky: | Napsat komentář

PhDr. Mojmír Grygar, CSc.: O znásilňování přirozených vztahů mezi zeměmi

Jsou určité přirozené přírodní, zeměpisné podmínky, které podmiňují osudy národů a států. Pokud nějaké vnější politické zájmy a vlivy porušují tyto přirozené vztahy mezinárodních styků, dochází k hlubokým chybám, krizím, válkám.

Rubriky: Analytika, Kauza Ukrajina, Politika | Štítky: | Napsat komentář

PhDr. Mojmír Grygar, CSc.: O terorismu soukromém a státním

Střelba na Filozofické fakultě 21. prosince si vyžádala 14 lidských životů a 25 zraněných. Veřejnost se dodnes nemůže z tohoto ničím nevyprovokovaného masakru vzpamatovat. O několik dní později, 30. prosince ukrajinská armáda ostřelovala ruské pohraniční město Bělgorod.

Rubriky: Analytika, Kauza Ukrajina, Politika | Štítky: | Napsat komentář

PhDr. Mojmír Grygar, CSc.: Co se skrývá za fasádou masového vraždění?

Psychologové, kteří se zamýšleli nad duševním stavem masového vraha střílejícího na Filosofické fakultě a v Klánovickém lese, konstatovali, že nic nesvědčí o tom, že by byl postižen nějakou zjevnou duševní poruchou.

Rubriky: ►DŮLEŽITÉ, Analytika, Glosy | Štítky: | Napsat komentář

PhDr. Mojmír Grygar, CSc.: Máme se smířit s nevyhnutelností válek?

Které sudičky podněcují nenávist mezi Židy a Palestince a vštěpují jim vědomí, že válka je jediné řešení sporu dvou náboženství, sporu, který se táhne od biblických dob a vůbec nepočítá s mírem?

Rubriky: Analytika, Politika | Štítky: | Napsat komentář

PhDr. Mojmír Grygar, CSc.: O tragédii, válečném běsnění a míru

Je obtížné reagovat na stovky a tisíce článků, kterými veřejnost u nás i ve světě reagovala na Kunderovo úmrtí. Pokusím se zaměřit pozornost na dnešní událost číslo jedna, na válku na Ukrajině a celosvětové znejistění mezinárodních vztahů.

Rubriky: Analytika, Kauza Ukrajina | Štítky: | Napsat komentář

PhDr. Mojmír Grygar, CSc.: Válku ukončí jen řešení sporu, který ji vyvolal

Pax ab hominibus non armis (Mír dělají lidé, ne zbraně) 1) Čím víc se mluví, rokuje, dohaduje a blábolí o různém možném ukončení války na Ukrajině, tím víc se přezírá, zamlčuje, zatlouká základní otázka: skutečný mír přinese jen řešení sporu, … Celý příspěvek

Rubriky: Analytika, Kauza Ukrajina | Štítky: | Napsat komentář

PhDr. Mojmír Grygar, CSc.: O tajných přípravách Mnichovské smlouvy

Zdá se, že dnes již je Mnichovská dohoda, která znamenala zánik Českoslovenka a první krok k válce, uzavřenou událostí dostatečně vzdálenou, aby se jí zabývali historikové a archiváři. Ale není tomu tak.

Rubriky: Analytika, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

PhDr. Mojmír Grygar, CSc.: O fanatickém a realistickém pojetí války a o nenávisti mezi národy

Biden podstoupením namáhavé cesty do Kyjeva potvrdil, že se celou svou osobou postavil za Zelenského. Nebyly žádné vážné důvody, aby tu štrapáci podstoupil, nebylo nic, co by nemohl s ním projednat jinou cestou.

Rubriky: Analytika, Kauza Ukrajina, Politika | Štítky: | Napsat komentář

PhDr. Mojmír Grygar, CSc.: Nic než válka!

Bída této chvíle je, že se lidé už neptají: bude velká válka? Nýbrž: lze jí zabránit?

Rubriky: Analytika, Dějiny a současnost, Politika | Štítky: | Komentáře: 2

PhDr. Mojmír Grygar, CSc.: Rusko na pranýři aneb jak se osekává historická pravda

Je zvláštní pozorovat, jak současné vlády evropských států manipulují s historickou pamětí, jak ji využívají a zneužívají pro aktuální válečné cíle na Ukrajině. Plně to platí o Polsku, kde se od dob Kaczińských plně rozhořela nenávist k Rusku a Rusům.

Rubriky: Analytika, Dějiny a současnost, Kauza Ukrajina | Štítky: | Napsat komentář

PhDr. Mojmír Grygar, CSc.: O hranicích, lidských právech a nepřítomnosti fašistů v Kyjevě

Biden pokaždé, kdy se obrací vůči Rusku, se vztyčeným prstem hřímá – Nedovolíme, aby kdokoliv bezdůvodně napadl samostatný stát, je to nepřípustné porušení hranic a mezinárodního práva!

Rubriky: Analytika, Kauza Ukrajina | Štítky: | Napsat komentář

PhDr. Mojmír Grygar, CSc.: Kapka dehtu v bečce ukrajinského medu

Dr. Mojmír Grygar v komentáři pro PrvniZpravy.cz se zamýšlí nad zvláštností, výjimečností, války na Ukrajině. Především to není válka jednoho státu proti druhému. Putin nevyhlásil válku Ukrajině, cíle vojenské operace jsou omezené: obrana ruského obyvatelstva a zničení enklávy nacionalistů, zejména … Celý příspěvek

Rubriky: Analytika, Kauza Ukrajina | Štítky: | Napsat komentář

PhDr. Mojmír Grygar, CSc.: Zemanův přerod a zatloukání Minských dohod

Panu prezidentu Zemanovi ruská invaze na Ukrajinu způsobila nenadálé velké prozření. Tím, že přijal v našem pečlivě střeženém veřejném prostoru jedinou platnou verzi této události, přestal, zdá se, být „Putinovým nohsledem a zaprodancem“ a zařadil se do pestrého sešívaného šiku … Celý příspěvek

Rubriky: Analytika, Kauza Ukrajina | Štítky: | Napsat komentář

PhDr. Mojmír Grygar, CSc.: Kdo zaplatí válku na Ukrajině?

O tom, že „krví války jsou peníze“ (Anatol France), pochybují snad jen idealisté, kteří se domnívají, že hybnou silou války je nadšení vyvolané ideálními pohnutkami, zejména náboženskými, vlasteneckými nebo podobnými vznešenými představami a city.

Rubriky: Ekonomika, Kauza Ukrajina | Štítky: | Napsat komentář

PhDr. Mojmír Grygar, CSc.: Nezodpovězené otázky ukrajinské války

Veřejnost tváří v tvář válečným pohromám na Ukrajině se ze dne na den ocitla jakoby v jiném světě, kde  dosavadní pravidla společenského jednání neplatí. Kde zůstal princip volného trhu, který je dnes znásilňován politickými zájmy? Byla to americká politicko–hospodářská strategie, … Celý příspěvek

Rubriky: Analytika, Dějiny a současnost, Kauza Ukrajina | Štítky: | Napsat komentář