Archiv štítku: Kučerová Stanislava

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Kolonizace českých zemí

Dr. Antоnín Boháč, ve svém článku v „Národní čítance“ z roku 1918 ukázal, kde se v novém Československu vzala německá menšina. Tu historii by měl znát každý Čech. Dnes jako tehdy. Zopakujme si ji alespoň ve stručnosti.

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Život v soukolí posledních let

Přemýšlivý člověk vychází za všech dob ze svých prožitků a zkušeností. V současnosti se střetáme s převládajícím zklamáním ze společenského vývoje doma i za hranicemi. Publicista, disident a chartista Jan Urban vidí neuspokojivý stav naší společnosti dnešní doby ve dvou … Celý příspěvek

Rubriky: Analytika, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Kdo bude volit lepší budoucnost?

Nové tisíciletí nastolilo nový problém v chápání budoucnosti naší  evropské  (euroatlantické) civilizace. Mnozí ji vidí jako v plném rozkvětu, ale přibývá zneklidňujících úvah o budoucnosti a o vyhlídkách lidstva, o jeho perspektivách, proč a do jaké míry jsou ohroženy.  Přibývá … Celý příspěvek

Rubriky: Analytika, Dějiny a současnost, Politika | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Krize jako systémová chyba dnešní civilizace

Obec potřebuje zákony, jež budou na první místo stavět duševní dobrost, na druhé tělesnou, na třetí hodnoty hmotných statků, sloužících tělu i duši. Platon

Rubriky: Analytika, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Sláva českých dějin

Také prosím, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli. Jan Hus  (List z Kostnice) Mistr Jan Hus, oblíbený kazatel, spisovatel, zakladatel spisovného jazyka českého, oprávce pravopisu, iniciátor počeštění pražské Karlovy university, stal se svým učením, svým … Celý příspěvek

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Staronový problém gymnázií

Od počátku školního roku 2019-2020 máme na stole opět otázku víceletých gymnázií. Ministerstvo školství zjistilo, že víceletá gymnázia přispívají k nerovnosti ve společnosti. To zjištění není ovšem nové, má svou historii. Ještě za „Rakouska“, r. 1848-49,  byla uzákoněna Exner-Bonitzova reforma … Celý příspěvek

Rubriky: Analytika, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: V jaké době žijeme?

Po listopadovém převratu r. 1989 jsme se octli v novém politickém zřízení. Mělo to přinést nápravu nedostatků, chyb a omylů minulosti. Postupně se však ukázalo, že se u nás usadil globální neoliberalismus. Pod egidou neomezené svobody jedince došlo k popření … Celý příspěvek

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Jak se uvedli Lichtensteinové v Českých zemích

Pan Posselt se nedávno zmínil i o tom, jak je významná historie Lichtensteinského rodu ve střední Evropě (včetně českých zemí). Lituji, že to hodnocení pan Posselt nekonkretizoval, nepřiblížil. Učiníme to za něho.

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Karlova cena – Co k ní dodat?

Když jsem se doslechla, že kolaboranti a zrádci od nás dostávají v Německu od tzv. Sudetských Němců za odměnu své protičeské činnosti Karlovu cenu, domnívala jsem se, že jde o cenu zaštítěnou jménem Karla Velikého, mocného franského panovníka, který vedl … Celý příspěvek

Rubriky: ►DŮLEŽITÉ, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Dvě lži, národ rozdělující

„Je s podivem, že zemi, kterou nepustoší tornáda, neničí zemětřesení, úrodu nesežerou kobylky, převážně ji  netrápí  roky sucha, místo sopky vybuchne jen sem tam nějaké parovodní potrubí, nezažila 73  let válku, dokáže dostat na kolena parta zlodějů, podvodníků a lumpů během … Celý příspěvek

Rubriky: ►DŮLEŽITÉ, Analytika | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Současný  úpadek mravů

Už  více než před 100 lety vznikla Československá republika.  A my se občas zamýšlíme nad tím, co nám těch 100 let přineslo. Na počátku byly slavné historické okamžiky, naši rodiče a prarodiče  prožívali  nevyčerpatelnou  radost z osvobození vlasti. Cizí nadvláda  … Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Jiří Poděbradský ─ Husitský král

(V dějinách  jde o  úsek událostí v čase od doby Husovy do Bílé Hory) Ve 14. stol. (za vlády krále  Václava IV.) přibývá v českém  království zbožných kritiků společenských nepravostí. Křesťanství stojí na zásadě lásky k bližnímu,  a přece u … Celý příspěvek

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Pravdy a lži českých dějin

K násilí, jímž byli a jsou lidé a národy ovládáni hmotně, přistoupila jako poslední vymoženost dvacátého století propaganda, která ovládla lidi a národy duševně. Násilí zbavuje lidi svobody vůle. Propaganda je zbavuje svobodného úsudku. Proti násilí se bojuje rukama a … Celý příspěvek

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Poučení  z geopolitiky

Pan Bernd Posselt, mimořádně známý a aktivní mluvčí „sudetoněmecké“ etnické skupiny, pojal svého času ideu oslovit Čechy, aby se připojili k jeho zápasu: “Se zdviženou hlavou a citlivě vzdorovat silám destrukce“. Je to patetická výzva a nám nezbývá, než abychom … Celý příspěvek

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: O významu vlastenectví

V našich novodobých dějinách jsou dva hvězdné okamžiky: 28. říjen a 9. květen. Oba jsou dovršením hrdinského odboje našeho národa proti cizí moci za příznivé historické situace. S oběma je spojeno nezměrné nadšení, nepopsatelná úleva z ukončení válečných útrap.

Rubriky: Analytika, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Pravda české historie je základem nejen naší identity

Ve veřejném prostoru jsme denně svědky tendenčního výkladu událostí. Společenské vrstvy, různé skupiny, strany i jednotlivci stylizují své zprávy o událostech tak, aby sloužily jejich zájmům a potřebám. Je to prastarý způsob, jak uplatnit svůj vliv a oslabit protivníka. Staří … Celý příspěvek

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Nebuďme nespravedliví

Nedávno si na stránkách Národního Osvobození kterýsi čtenář postěžoval, že president Beneš přece jen neměl ustupovat násilí a že jsme se měli bránit. Chtěla bych připomenout, že v době, kdy president Beneš prožíval trpké dny kolem Mnichova, část naší inteligence … Celý příspěvek

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Připomínka Masarykovy Demokratické unie střední Evropy

Za druhé světové války, obsazeni německou armádou, žili jsme v tzv. protektorátu Velkoněmecké říše, v atmosféře strachu, fyzického i mentálního násilí. Každá vzpomínka na předchozí samostatné Československo byla trestána jako velezrada, trestem nejvyšším. Stalo se  jednoho večera v té době, … Celý příspěvek

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Češi nebyli a nejsou rasisti

(Kdo zpívá „Cikánský baron jsem já“, je rasista? Jen „Romský baron“ by bylo správně?) Pozoruhodná etnická skupina asi v 9. století opustila  severozápadní Indii a putovala  přes Persii do Byzance a na Balkán. V Malé Asii  označili nově příchozí slovem … Celý příspěvek

Rubriky: Analytika, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Bez paměti historické není národa

Úroveň historického vzdělání v našem veřejném prostoru není uspokojivá. Právem požaduje autor diskusního příspěvku v Národním osvobození 5/2014 více poznání a znalosti základních pojmů. Jen nevím, zda se opírá o věrohodné informace. Zastává se habsburských panovníků, kteří prý nebyli žádní … Celý příspěvek

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář