Archiv štítku: Kučerová Stanislava

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: K.H. Borovský k vlastenectví

Tak hned naše národní hymna. Kdeže s úctou a láskou! Ironicky a uštěpačně mluví o ní jako o „vlasteneckém šlágru“, „hitu“ z nevalné hry J.K. Tyla (byla to jeho prvotina z r. 1834, „Fidlovačka“, s hudbou F. Škroupa). Hymna je … Celý příspěvek

Rubriky: ►DŮLEŽITÉ, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Jiří Poděbradský ─ Husitský král

Král Jiří z Kunštátu a Poděbrad se narodil 23. dubna roku 1420. Je to více než 600 let. Pohled do kalendáře nám nabízí aspoň letmou vzpomínku na jeho účast v českých dějinách. Bylo to v časovém úseku širšího období od … Celý příspěvek

Rubriky: ►DŮLEŽITÉ, Analytika, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: 17. listopad 1939 – Začátek 2. světové války v Československu

Málem jsme tehdy oslavili 20. výročí vzniku samostatné Československé republiky, blížil se 28. říjen 1938. Ale mnichovský diktát mocností nás o měsíc předešel (29.-30.září 1938). Byl to čas truchlivý, atmosféra bezmoci, zklamání, zrady a křivdy.

Rubriky: ►DŮLEŽITÉ, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Bílá horo, horo kletá…

Bílá hora: 8.11.1620 – Den smutku 21.6.1621: Poprava české státnosti

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Čeština v habsburské monarchii

Otázka postavení českého jazyka v naší vlasti za vlády Rakouska a Rakousko-Uherska se stala předmětem nového zájmu na základě podnětu pana ředitele BIS (Bezpečnostní informační služby). Pan Koudelka totiž prohlásil, že nikdo Čechy nenutil učit se německy. Je to pravda?

Rubriky: Analytika, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Říjnové zamyšlení

Prapory, zástupů jásot a vzruch v modravé vzpomínek dáli, my tančili, v objetí se druhem druh, skrz blažené slzy se smáli…

Rubriky: ►DŮLEŽITÉ, Analytika, Dějiny a současnost | Štítky: | Komentáře: 5

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Kde je historická spravedlnost?

Když se po staletích němého odumírání českého a slovenského etnika podařilo několika generacím obětavých buditelů a obrozenců vrátit je znovu mezi evropské národy, a když se po první světové válce pustili Češi a Slováci do budování nově ustaveného Československa jako … Celý příspěvek

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

PhDr. Jiří Jaroš Nickelli: Odešla významná vlastenka a badatelka

Smutná zpráva, kterou nám poslala dcera paní profesorky Masarykovy university Dr. Stanislavy Kučerové, o jejím úmrtí ve věku 96ti let, nás všechny vlastence velmi rozrušila.

Rubriky: Aktuality, Přišlo nám do pošty | Štítky: , | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Esej o hodnotách západní civilizace

Osidla postmoderny a občanských svobod a práv. Nakonec ne Hybris, ale Éthos. Nemůžeme si zastírat, že by na život nepadly temné stíny.

Rubriky: Analytika, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Rodná řeč dříve a nyní

Dřív se říkalo, že je zelenina čerstvá. Dnes se říká, že je fresh! (Televizní reklama) V dobách dobrých i zlých pěstovali naši předci mateřský jazyk jako největší kulturní statek. Odkazovali jej s úctou a láskou příštím generacím.

Rubriky: ►DŮLEŽITÉ, Analytika, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Jak to bylo po válce

Ve světě Ve dnech 17. července – 2. srpna 1945 se v Postupimi konala konference šéfů vlád tří spojeneckých mocností:

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: 9. květen 1945 ─ Den osvobození

Verše českých básníků Je tomu již 78 let a není mnoho těch, kteří zažili a pamatují tu závratnou radost, pocity štěstí a vděčnosti, s kterými jsme my, pamětníci, stáli 9. května 1945 na chodnících našich měst a obcí a vítali … Celý příspěvek

Rubriky: ►DŮLEŽITÉ, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Rudoarmějci pod „našimi okny“

Delší dobu již musíme brát na vědomí, že existuje vlivná skupina nepřátel všeho ruského. Využívá každé příležitosti, aby nám Rusko a Rusy ukazovala ve špatném světle a aby vyvolávala vůči nim záporné a odmítavé postoje. Teď zrovna mají rusofóbní tvůrci … Celý příspěvek

Rubriky: ►DŮLEŽITÉ, Dějiny a současnost | Štítky: | Komentáře: 6

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Dni světlý

Blížící se konec války na jaře roku 1945 přerušil vyučování i na naší škole. Bylo to z různých důvodů. Všeobecný společenský rozklad, prázdné vyučovací třídy. Studenti vyšších ročníků byli již dříve válečně nasazeni v různých místech Říše.

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Naše česká řeč

Dřív se říkalo, že je zelenina čerstvá. Dnes se říká, že je fresh! (Televizní reklama) K podmínkám šíření informací mezi vzdělanci různých států patří mezinárodní jazyk. Kdysi to byla řečtina, pak latina, posléze francouzština. Dnes jsme svědky invaze angličtiny do … Celý příspěvek

Rubriky: Analytika, Dějiny a současnost | Štítky: | Komentáře: 2

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Anonymní udavač za protektorátu

Bylo to v květnu 1942, ale pan říšský protektor R. Heydrich se ještě těšil dobrému zdraví. Do jeho úřadu a na velitelství Gestapa v jistém krajském městě došly zajímavé anonymní dopisy.

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Jan Amos Komenský (1592-1670), nejpřednější Čech po Mistru Janu Husovi, zakladatel novověkého evropského školství

Ze studií si přinesl touhu po harmonii poznání a života. Skutečnost však shledal plnou disharmonie, plnou strastí, ohrožení a neštěstí. Ani před Bílou horou nebyl jeho život v roli českobratrského kazatele a mladého otce rodiny v Přerově a pak ve … Celý příspěvek

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: 15. března 1939 – Okupace

V mém dětském památníčku se mezi barevnými obrázky a průpovídkami, opisovanými z památníků maminek a babiček, najde jedna stránka výrazně odlišná. Je na ní jednoduchá kresba černou tuší:

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Těch více než 30 uplynulých let je předmětem kritiky

V přítomnosti nastala zvláštní doba. Občané uvažují o volbách a o vládách. Jsou nespokojeni a přáli by si zlepšení té zvláštní doby. Scházejí se, pořádají demonstrace, řeční a píší politické úvahy. Nedávno jsem zaslechla kritiku naší vlády na poliklinice.

Rubriky: Analytika, Politika | Štítky: | Komentáře: 2

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Náš Jan Masaryk

Diplomat a politik, který má stálé místo v našem národním povědomí. Třetí ze čtyř dětí našeho prvního prezidenta T.G. Masaryka a jeho ženy Charlotty. Jan Masaryk je se svým otcem spojen mimo jiné i numericky zajímavým způsobem. Narodil se 14. září … Celý příspěvek

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář