Archiv štítku: Kučerová Stanislava

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Evropská unie není totéž co Evropa

Roku 2004 se Česká republika stala členkou Evropské unie. Tehdejší vládní skupina to oslavila jako nejcennější výdobytek polistopadového vývoje. Ale další léta otevřela mnoho otázek a pochybností. Je současná Evropa skutečně demokratická?

Rubriky: Analytika, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Těch 30 uplynulých let

Psychopatů nám vládne stále více. Všichni žijem v blázinci, myslí si psychiatři. Lze ty blázniviny vypočítat?

Rubriky: Analytika, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Pravdy a lži českých dějin

K násilí, jímž byli a jsou lidé a národy ovládáni hmotně, přistoupila jako poslední vymoženost dvacátého století propaganda, která ovládla lidi a národy duševně. Násilí zbavuje lidi svobody vůle. Propaganda je zbavuje svobodného úsudku. Proti násilí se bojuje rukama a … Celý příspěvek

Rubriky: ►DŮLEŽITÉ, Analytika, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Vánoce v českém pojetí

Od 1. do 24. prosince trvá v naší civilizaci čas adventu, čtyři neděle ústící do svátků vánočních. Je to doba rozjímání a dobročinnosti, doba očekávání příchodu Spasitele. Je to jasně definovaná část církevního roku.

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Mistr Alois Jirásek a historické národní tradice

V souvislosti s přeskupováním politických sil jsme po každém společenském převratu svědky přehodnocování našich národních dějin, významu klíčových historických událostí a vůdčích osobností té které doby. V Orwellově krutě pravdivé utopii „1984“ se dějiny přepisují nepřestajně, protože u moci se … Celý příspěvek

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: O významu vlastenectví

V našich novodobých dějinách jsou dva hvězdné okamžiky: 28. říjen a 9. květen. Oba jsou dovršením hrdinského odboje našeho národa proti cizí moci za příznivé historické situace. S oběma je spojeno nezměrné nadšení, nepopsatelná úleva z ukončení válečných útrap.

Rubriky: Analytika, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Havlíčkův Brixen

Není tomu dávno, co jsem se zúčastnila zájezdu do Jižního Tyrolska a navštívila město Brixen-Bressanone. Místo Havlíčkova vyhnanství. Došla jsem až k hotelu U slona, abych si jej prohlédla očima vzpomínek a památky na jednoho z našich čelných obroditelů, Karla … Celý příspěvek

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: K.H. Borovský k vlastenectví

Tak hned naše národní hymna. Kdeže s úctou a láskou! Ironicky a uštěpačně mluví o ní jako o „vlasteneckém šlágru“, „hitu“ z nevalné hry J.K. Tyla (byla to jeho prvotina z r. 1834, „Fidlovačka“, s hudbou F. Škroupa). Hymna je … Celý příspěvek

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Rusofóbie? Spíš rusohostilita

Neblaze proslulý Podiven ve svém pamfletu „Úloha Čechů v dějinách“ z r. 1991 si předsevzal zničit veškeru sebedůvěru našeho národa. Ale stojí za připomínku, že záštiplnou předpojatostí stíhal na stránkách uvedeného spisu nejen český, ale i ruský národ.

Rubriky: Analytika, Politika | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: 17. listopad 1939 – Začátek 2. světové války v Československu

Málem jsme tehdy oslavili 20. výročí vzniku samostatné Československé republiky, blížil se 28. říjen 1938. Ale mnichovský diktát mocností nás o měsíc předešel (29.-30.září 1938). Byl to čas truchlivý, atmosféra bezmoci, zklamání, zrady a křivdy.

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Jan Amos Komenský (1592-1670), nejpřednější Čech po Mistru Janu Husovi, zakladatel novověkého evropského školství

Ze studií si přinesl touhu po harmonii poznání a života. Skutečnost však shledal plnou disharmonie, plnou strastí, ohrožení a neštěstí. Ani před Bílou horou nebyl jeho život v roli českobratrského kazatele a mladého otce rodiny v Přerově a pak ve … Celý příspěvek

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Pruty knížete Svatopluka

Nepřátelé Slovanů od pradávna podporovali každou názorovou a postojovou nejednotu Slovanů a využívali jí. Není tomu jinak ani v současné době. I dnes se vůdcové velmocí řídí starým římským imperialistickým principem: „Divide et impera“.

Rubriky: Aktuality, Dějiny a současnost | Štítky: | 1 komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Rusko a Evropa

Autoři, kteří píší o Evropě, většinou mají na mysli jen západní část kontinentu. Ale zeměpisná určení nelze redukovat, i Evropa má svůj východ. Příčiny oné redukce a záměny části za celek jsou zčásti historické, způsobila je minulost. Někdy však jsou … Celý příspěvek

Rubriky: ►DŮLEŽITÉ, Analytika, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Krym očima času dějin

Ve vítězných bojích s Turky získali Rusové v 18. století  Azovské moře a poloostrov Krym. Kateřina II. jej anektovala za souhlasu evropských panovníků (např. Josefa II.) roku 1783.

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Jiří Poděbradský ─ Husitský král

(V dějinách  jde o  úsek událostí v čase od doby Husovy do Bílé Hory) Ve 14. stol. (za vlády krále  Václava IV.) přibývá v českém  království zbožných kritiků společenských nepravostí. Křesťanství stojí na zásadě lásky k bližnímu,  a přece u … Celý příspěvek

Rubriky: ►DŮLEŽITÉ, Analytika, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Kolonizace českých zemí

Dr. Antоnín Boháč, ve svém článku v „Národní čítance“ z roku 1918 ukázal, kde se v novém Československu vzala německá menšina. Tu historii by měl znát každý Čech. Dnes jako tehdy. Zopakujme si ji alespoň ve stručnosti.

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Život v soukolí posledních let

Přemýšlivý člověk vychází za všech dob ze svých prožitků a zkušeností. V současnosti se střetáme s převládajícím zklamáním ze společenského vývoje doma i za hranicemi. Publicista, disident a chartista Jan Urban vidí neuspokojivý stav naší společnosti dnešní doby ve dvou … Celý příspěvek

Rubriky: Analytika, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Kdo bude volit lepší budoucnost?

Nové tisíciletí nastolilo nový problém v chápání budoucnosti naší  evropské  (euroatlantické) civilizace. Mnozí ji vidí jako v plném rozkvětu, ale přibývá zneklidňujících úvah o budoucnosti a o vyhlídkách lidstva, o jeho perspektivách, proč a do jaké míry jsou ohroženy.  Přibývá … Celý příspěvek

Rubriky: Analytika, Dějiny a současnost, Politika | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Krize jako systémová chyba dnešní civilizace

Obec potřebuje zákony, jež budou na první místo stavět duševní dobrost, na druhé tělesnou, na třetí hodnoty hmotných statků, sloužících tělu i duši. Platon

Rubriky: Analytika, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Sláva českých dějin

Také prosím, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli. Jan Hus  (List z Kostnice) Mistr Jan Hus, oblíbený kazatel, spisovatel, zakladatel spisovného jazyka českého, oprávce pravopisu, iniciátor počeštění pražské Karlovy university, stal se svým učením, svým … Celý příspěvek

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář