Archiv štítku: Kučerová Stanislava

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Jak to bylo po válce

Ve dnech 17. července – 2. srpna 1945 se v Postupimi konala konference šéfů vlád tří spojeneckých mocností:

Rubriky: ►DŮLEŽITÉ, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Historia magistra vitae?

Je historie učitelkou života, i když nám dává často převážně záporné příklady a ukazuje, jak se útisk a potlačování národa opakuje? Je! Jen kulisy se mění.

Rubriky: Dějiny a současnost, Politika | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: GLOSA PRO DNEŠNÍ DEN

Patřím ke generaci, jejíž paměť sahá nejdále, která má nejstarší společensko- historické zkušenosti. Nepřestávám se divit, proč se stal Václav Havel presidentem, proč se nevrátili takoví antikomunisti jako Milan Kundera nebo Josef Škvorecký.

Rubriky: ►DŮLEŽITÉ, Dějiny a současnost, Glosy | Štítky: | Komentáře: 2

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Velikonoce bez tradic?

Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Hod Boží, Velikonoční pondělí… ta slova znějí jak vzácná zaklínadla, poselství z dávna věků – i z dob našeho dětství. Vítání jara. Vítr povívá již povyrostlou zelenou travou a mává stonky žlutě kvetoucích petrklíčů.

Rubriky: Balzám na duši, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Jan Amos Komenský (1592-1670), nejpřednější Čech po Mistru Janu Husovi, zakladatel novověkého evropského školství (video)

Ze studií si přinesl touhu po harmonii poznání a života. Skutečnost však shledal plnou disharmonie, plnou strastí, ohrožení a neštěstí. Ani před Bílou horou nebyl jeho život v roli českobratrského kazatele a mladého otce rodiny v Přerově a pak ve … Celý příspěvek

Rubriky: ►DŮLEŽITÉ, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Březnové zamyšlení

Za první republiky pořádali učitelé s dětmi ve svých třídách besídky na počest narozenin presidenta Masaryka. Ten přišel na svět v předjaří, 7. března 1850. Básník K. Bednář věnoval tomu dni své verše: To muselo být jitro veselé a prosté, … Celý příspěvek

Rubriky: Analytika, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Marie Terezie – jak vládla

Jediná žena na českém trůně. Stala se panovnicí rakouské monarchie podle „Pragmatické sankce“, kterou její otec, habsburský vladař Karel II., kodifikoval dědické právo i pro ženské potomky. Přes toto kodifikované právo pustili se panovníci okolních zemí po jeho smrti do … Celý příspěvek

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Třicetiletá bilance dosavadního vývoje lidské společnosti

V glosáři jednoho českého akademika čteme: Nová globální doktrína trpí především deficitem demokracie a dalších všelidských hodnot. Není ani globální. Nerespektuje universalitu, pluralitu, natož jedinečnost ve skutečném lidském světě.

Rubriky: ►DŮLEŽITÉ, Analytika, Glosy, Politika | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Havlíčkův Brixen

Není tomu dávno, co jsem se zúčastnila zájezdu do Jižního Tyrolska a navštívila město Brixen-Bressanone. Místo Havlíčkova vyhnanství. Došla jsem až k hotelu U slona, abych si jej prohlédla očima vzpomínek a památky na jednoho z našich čelných obroditelů, Karla … Celý příspěvek

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: K.H. Borovský k vlastenectví

Tak hned naše národní hymna. Kdeže s úctou a láskou! Ironicky a uštěpačně mluví o ní jako o „vlasteneckém šlágru“, „hitu“ z nevalné hry J.K. Tyla (byla to jeho prvotina z r. 1834, „Fidlovačka“, s hudbou F. Škroupa). Hymna je … Celý příspěvek

Rubriky: ►DŮLEŽITÉ, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Jiří Poděbradský ─ Husitský král

Král Jiří z Kunštátu a Poděbrad se narodil 23. dubna roku 1420. Je to více než 600 let. Pohled do kalendáře nám nabízí aspoň letmou vzpomínku na jeho účast v českých dějinách. Bylo to v časovém úseku širšího období od … Celý příspěvek

Rubriky: ►DŮLEŽITÉ, Analytika, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: 17. listopad 1939 – Začátek 2. světové války v Československu

Málem jsme tehdy oslavili 20. výročí vzniku samostatné Československé republiky, blížil se 28. říjen 1938. Ale mnichovský diktát mocností nás o měsíc předešel (29.-30.září 1938). Byl to čas truchlivý, atmosféra bezmoci, zklamání, zrady a křivdy.

Rubriky: ►DŮLEŽITÉ, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Bílá horo, horo kletá…

Bílá hora: 8.11.1620 – Den smutku 21.6.1621: Poprava české státnosti

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Čeština v habsburské monarchii

Otázka postavení českého jazyka v naší vlasti za vlády Rakouska a Rakousko-Uherska se stala předmětem nového zájmu na základě podnětu pana ředitele BIS (Bezpečnostní informační služby). Pan Koudelka totiž prohlásil, že nikdo Čechy nenutil učit se německy. Je to pravda?

Rubriky: Analytika, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Říjnové zamyšlení

Prapory, zástupů jásot a vzruch v modravé vzpomínek dáli, my tančili, v objetí se druhem druh, skrz blažené slzy se smáli…

Rubriky: ►DŮLEŽITÉ, Analytika, Dějiny a současnost | Štítky: | Komentáře: 5

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Kde je historická spravedlnost?

Když se po staletích němého odumírání českého a slovenského etnika podařilo několika generacím obětavých buditelů a obrozenců vrátit je znovu mezi evropské národy, a když se po první světové válce pustili Češi a Slováci do budování nově ustaveného Československa jako … Celý příspěvek

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

PhDr. Jiří Jaroš Nickelli: Odešla významná vlastenka a badatelka

Smutná zpráva, kterou nám poslala dcera paní profesorky Masarykovy university Dr. Stanislavy Kučerové, o jejím úmrtí ve věku 96ti let, nás všechny vlastence velmi rozrušila.

Rubriky: Aktuality, Přišlo nám do pošty | Štítky: , | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Esej o hodnotách západní civilizace

Osidla postmoderny a občanských svobod a práv. Nakonec ne Hybris, ale Éthos. Nemůžeme si zastírat, že by na život nepadly temné stíny.

Rubriky: Analytika, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Rodná řeč dříve a nyní

Dřív se říkalo, že je zelenina čerstvá. Dnes se říká, že je fresh! (Televizní reklama) V dobách dobrých i zlých pěstovali naši předci mateřský jazyk jako největší kulturní statek. Odkazovali jej s úctou a láskou příštím generacím.

Rubriky: ►DŮLEŽITÉ, Analytika, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: 9. květen 1945 ─ Den osvobození

Verše českých básníků Je tomu již 78 let a není mnoho těch, kteří zažili a pamatují tu závratnou radost, pocity štěstí a vděčnosti, s kterými jsme my, pamětníci, stáli 9. května 1945 na chodnících našich měst a obcí a vítali … Celý příspěvek

Rubriky: ►DŮLEŽITÉ, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář