Archiv štítku: Kučerová Stanislava

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Jak to bylo po válce

Ve světě Ve dnech 17. července – 2. srpna 1945 se v Postupimi konala konference šéfů vlád tří spojeneckých mocností:

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: 9. květen 1945 ─ Den osvobození

Verše českých básníků Je tomu již 78 let a není mnoho těch, kteří zažili a pamatují tu závratnou radost, pocity štěstí a vděčnosti, s kterými jsme my, pamětníci, stáli 9. května 1945 na chodnících našich měst a obcí a vítali … Celý příspěvek

Rubriky: ►DŮLEŽITÉ, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Rudoarmějci pod „našimi okny“

Delší dobu již musíme brát na vědomí, že existuje vlivná skupina nepřátel všeho ruského. Využívá každé příležitosti, aby nám Rusko a Rusy ukazovala ve špatném světle a aby vyvolávala vůči nim záporné a odmítavé postoje. Teď zrovna mají rusofóbní tvůrci … Celý příspěvek

Rubriky: ►DŮLEŽITÉ, Dějiny a současnost | Štítky: | Komentáře: 6

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Dni světlý

Blížící se konec války na jaře roku 1945 přerušil vyučování i na naší škole. Bylo to z různých důvodů. Všeobecný společenský rozklad, prázdné vyučovací třídy. Studenti vyšších ročníků byli již dříve válečně nasazeni v různých místech Říše.

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Naše česká řeč

Dřív se říkalo, že je zelenina čerstvá. Dnes se říká, že je fresh! (Televizní reklama) K podmínkám šíření informací mezi vzdělanci různých států patří mezinárodní jazyk. Kdysi to byla řečtina, pak latina, posléze francouzština. Dnes jsme svědky invaze angličtiny do … Celý příspěvek

Rubriky: Analytika, Dějiny a současnost | Štítky: | Komentáře: 2

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Anonymní udavač za protektorátu

Bylo to v květnu 1942, ale pan říšský protektor R. Heydrich se ještě těšil dobrému zdraví. Do jeho úřadu a na velitelství Gestapa v jistém krajském městě došly zajímavé anonymní dopisy.

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Jan Amos Komenský (1592-1670), nejpřednější Čech po Mistru Janu Husovi, zakladatel novověkého evropského školství

Ze studií si přinesl touhu po harmonii poznání a života. Skutečnost však shledal plnou disharmonie, plnou strastí, ohrožení a neštěstí. Ani před Bílou horou nebyl jeho život v roli českobratrského kazatele a mladého otce rodiny v Přerově a pak ve … Celý příspěvek

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: 15. března 1939 – Okupace

V mém dětském památníčku se mezi barevnými obrázky a průpovídkami, opisovanými z památníků maminek a babiček, najde jedna stránka výrazně odlišná. Je na ní jednoduchá kresba černou tuší:

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Těch více než 30 uplynulých let je předmětem kritiky

V přítomnosti nastala zvláštní doba. Občané uvažují o volbách a o vládách. Jsou nespokojeni a přáli by si zlepšení té zvláštní doby. Scházejí se, pořádají demonstrace, řeční a píší politické úvahy. Nedávno jsem zaslechla kritiku naší vlády na poliklinice.

Rubriky: Analytika, Politika | Štítky: | Komentáře: 2

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Náš Jan Masaryk

Diplomat a politik, který má stálé místo v našem národním povědomí. Třetí ze čtyř dětí našeho prvního prezidenta T.G. Masaryka a jeho ženy Charlotty. Jan Masaryk je se svým otcem spojen mimo jiné i numericky zajímavým způsobem. Narodil se 14. září … Celý příspěvek

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: V jaké době žijeme?

Po listopadovém převratu r. 1989 jsme se octli v novém politickém zřízení. Mělo to přinést nápravu nedostatků, chyb a omylů minulosti. Postupně se však ukázalo, že se u nás usadil globální neoliberalismus. Pod egidou neomezené svobody jedince došlo k popření … Celý příspěvek

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Březnové zamyšlení

Za první republiky pořádali učitelé s dětmi ve svých třídách besídky na počest narozenin presidenta Masaryka. Ten přišel na svět v předjaří, 7. března 1850. Básník K. Bednář věnoval tomu dni své verše: To muselo být jitro veselé a prosté, … Celý příspěvek

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Evropská unie není totéž co Evropa

Roku 2004 se Česká republika stala členkou Evropské unie. Tehdejší vládní skupina to oslavila jako nejcennější výdobytek polistopadového vývoje. Ale další léta otevřela mnoho otázek a pochybností. Je současná Evropa skutečně demokratická?

Rubriky: Analytika, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Těch 30 uplynulých let

Psychopatů nám vládne stále více. Všichni žijem v blázinci, myslí si psychiatři. Lze ty blázniviny vypočítat?

Rubriky: Analytika, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Pravdy a lži českých dějin

K násilí, jímž byli a jsou lidé a národy ovládáni hmotně, přistoupila jako poslední vymoženost dvacátého století propaganda, která ovládla lidi a národy duševně. Násilí zbavuje lidi svobody vůle. Propaganda je zbavuje svobodného úsudku. Proti násilí se bojuje rukama a … Celý příspěvek

Rubriky: ►DŮLEŽITÉ, Analytika, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Vánoce v českém pojetí

Od 1. do 24. prosince trvá v naší civilizaci čas adventu, čtyři neděle ústící do svátků vánočních. Je to doba rozjímání a dobročinnosti, doba očekávání příchodu Spasitele. Je to jasně definovaná část církevního roku.

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Mistr Alois Jirásek a historické národní tradice

V souvislosti s přeskupováním politických sil jsme po každém společenském převratu svědky přehodnocování našich národních dějin, významu klíčových historických událostí a vůdčích osobností té které doby. V Orwellově krutě pravdivé utopii „1984“ se dějiny přepisují nepřestajně, protože u moci se … Celý příspěvek

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: O významu vlastenectví

V našich novodobých dějinách jsou dva hvězdné okamžiky: 28. říjen a 9. květen. Oba jsou dovršením hrdinského odboje našeho národa proti cizí moci za příznivé historické situace. S oběma je spojeno nezměrné nadšení, nepopsatelná úleva z ukončení válečných útrap.

Rubriky: Analytika, Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: Havlíčkův Brixen

Není tomu dávno, co jsem se zúčastnila zájezdu do Jižního Tyrolska a navštívila město Brixen-Bressanone. Místo Havlíčkova vyhnanství. Došla jsem až k hotelu U slona, abych si jej prohlédla očima vzpomínek a památky na jednoho z našich čelných obroditelů, Karla … Celý příspěvek

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.: K.H. Borovský k vlastenectví

Tak hned naše národní hymna. Kdeže s úctou a láskou! Ironicky a uštěpačně mluví o ní jako o „vlasteneckém šlágru“, „hitu“ z nevalné hry J.K. Tyla (byla to jeho prvotina z r. 1834, „Fidlovačka“, s hudbou F. Škroupa). Hymna je … Celý příspěvek

Rubriky: Dějiny a současnost | Štítky: | Napsat komentář