Mgr. Marek Adam: Ohlédnutí za svátkem Mistra Jana Husa v Táboře 6.7.2023

Odkaz Mistra Jana zůstává stále živý!
Je přirozené, že se lidé sdružují
v Pravdě!

Stalo se již stabilní tradicí, že členové a sympatizanti KSČM si v husitském městě Táboře každoročně připomínají památku Mistra Jana Husa, středověkého kazatele a reformátora církve.

V posledních letech se ještě před každoročním setkáním v lesoparku Pintovka spojují vlastenecké a levicové síly (bez ohledu na užší stranickou příslušnost) již při pietním aktu u pomníku Mistra Jana na táborském Husově náměstí.

Toto setkání před sochou Mistra Jana bývá doprovázeno několika kratšími řečnickými příspěvky a položením květin. Mezi zúčastněnými vlastenci promluvili, přítelkyně Alena Nohavová, členka KČP v Třeboni a předsedkyně Jihočeského KV KSČM, přítelkyně MUDr. Kateřina Jirousová, členka KČP a lékařka ze Soběslavi, dále přítel docent Lubomír Pána, předseda KČP v Českých Budějovicích, či předseda České strany národně sociální, přítel Bc. Ivan Fabián. Dále zde promluvili mladí levicoví politici, členové KČP Martin Augustin a Richard Štěpán, či přítel Ing. Břetislav Koláček ze skupiny Táborští vlastenci.

V současnosti, kdy je svoboda projevu oklešťována pod záminkou boje s tzv. dezinformacemi, bývá téma Pravdy jako svébytné a autonomní entity znovu živé.

Klub českého pohraničí ve své činnosti vychází z pokrokových národních, vlasteneckých, slovanských a protifašistických tradic českého lidu a evropských národů. Programově se hlásí k dědictví husitského revolučníhi hnutí a národního obrození. Od počátku své vlastenecké práce před 31 lety si za svůj zásadní úkol stanovil ideu boje za historickou pravdu. Tuto vznešenou ideu se snažíme realizovat v praxi bohatou činností po celý kalendářní rok. V dnešních, historické pravdě spíše nepříznivých časech, se naše práce soustředí okolo zásadního tématu – snahy pravdivě a spravedlivě rozumět historii druhé světové války a osvobození naší vlasti od fašismu. Určité historické reminiscence fašizujících tendencí i riziko nového celosvětového konfliktu před nás klade nové výzvy. Neméně náročným závazkem se pro nás stává úsilí předat pravdivou historickou zkušenost našich předků generaci nejmladší, jež je však doslova indoktrinována překrucováním a přepisováním dějin v cizích zájmech.

V lesním areálu a amfiteátru Pintovka se každoročně setkávají přátelé KČP, KSČM, LKŽ a dalších vlasteneckých subjektů a skupin ve snaze najít k sobě cestu a prožít svátek Mistra Jana Husa vyjádřením touhy po míru a sociálně spravedlivé společnosti.

Datum 6. července má pro nás v Táboře každoročně dvojí rozměr: nejprve pietní akt spojený s tryznou, spojený ovšem s vyznáním lidské družnosti a s kolektivním prožíváním boje za Pravdu jako té nejvyšší hodnoty. Poté též jako setkání lidí toužících po lidské blízkosti druhých, sdílejících týž ideový světonázor. Svátek Mistra Jana se tak stává i místem vzájemné družnosti a přátelského posezení s pohoštěním, kde největším dárkem jsou si blízcí lidé navzájem. Tábor tak alespoň na tomto místě zůstává své husitské tradici věrný. Zasloužené poděkování patří všem organizátorům OV KSČM v Táboře a jejich pomocníkům.

Po převratných změnách v charakteru českého státu a národa během posledních 33 let se tak letošní projevy všech zúčastněných řečníků, s. Petra Šimůnka, 1. místopředsedy ÚV KSČM, s. Aleny Nohavové, předsedkyně Jihočeského KV KSČM, přítelkyně Jany Kozákové, předsedkyně Jihočeské KR KČP Jana Žižky z Trocnova a dalších řečníků znovu vracejí k otázce svobody slova, sociálních práv, lidské důstojnosti a historické pravdy. K tématům samé podstaty důstojné existence. Je signifikantní, že všichni řečníci dospívají k závěru, že skutečná svoboda vychází ze sociálně spravedlivého života. Zde spatřuji společný jmenovatel s odkazem a životem Mistra Jana, neboť to byla právě Husova teze, že skutečná svoboda pramení z elementární lidské rovnosti.

Poselstvím Slavnosti uctění památky světoznámého jihočeského reformátora by pro letošní rok mohla být otázka Pravdy a novodobé cenzury, včetně tzv. autocenzury. Podle sociologických průzkumů se v aktuální společnosti většina obyvatel bojí pojmenovávat věci pravdivě, například z oprávněného strachu o své zaměstnání. Lidé jsou zastrašováni a donucováni dnešním socioekonomickým systémem, který je vlastně nelidský a ve své podstatě protilidový. 

Avšak to ZÁSADNÍ platí i nadále: KLÍČOVÁ je ideologie. Mám na mysli skutečnost, že jen a pouze KSČM jako zásadní radikálně levicová strana v ČR má ve svém programu SOCIALISMUS. Socialismus není mrtvý! Naopak! Demokratický socialismus představuje takové společenské uspořádání, které jako JEDINÉ otevírá lidstvu perspektivu PŘEŽITÍ i do budoucna.

A to samé se týká komunistických stran i v ostatních zemích. Jen v zemích proletářsky internacionálních je možné mírové soužití rovnoprávných národů. Ve vztahu k národnímu státu platí zkušeností prověřená historická pravda.

Je to právě SOCIALISMUS, jenž UMOŽŇUJE UCHOVÁVAT NÁRODNÍ SUVERENITU! 

Mírové nebe nad hlavou! Veritas vincit!

Obsah vystoupení řečníků u sochy Mistra Jana Husa v Husově parku v Táboře můžete shlédnout ZDE. Taktéž vystoupení řečníků na tryzně a slavnosti u příležitosti Dne Mistra Jana Husa, uskutečněné v lesním parku Pintovka v Táboře. Oba videozáznamy pořídila přítelkyně Světlana Šatná, strážkyně míru a členka KČP z Tábora.

Mgr. Marek ADAM, vedoucí Sekce strážců míru Okresní rady KČP Táborsko,
Dr. Edvarda Beneše


Příspěvek byl publikován v rubrice Dějiny a současnost se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *