Otevřený dopis ruské akademické obce na obranu českého historika Dr. Josefa Skály

16. července 2023

My, nezávislí vědci a výzkumníci z Ruska, USA a Evropy, spolupracovníci Mezinárodní akademie věd, Aruba Wellness centr (Centrum pro rozvoj, zdraví a dlouhověkost), Noosférické společenské akademie věd a vědecko-výzkumné skupiny Prométheus se obracíme na úřady České republiky, přímo na prezidenta České republiky Petra Pavla.

PhDr. Josef Skála, CSc.

Dále na poslance Parlamentu ČR, k odborným kolektivům státních a společenských organizací, k odborné veřejnosti a na zainteresované kolektivy, jakož i na odbornou veřejnost a všechny občany České republiky, kteří nejsou lhostejní k tomu, co se děje. A to vše proto, aby se zastali historika Dr. Skály, neboť během rozhlasové debaty o katyňském masakru polských zajatců u Smolenska za 2. světové války se odvážil mít vlastní pohled na dějinnou událost. To nám říká, že existuje reálné ohrožení existence demokracie v České republice s právem na vlastní soukromý úsudek o historických událostech.

Názor historika se opírá o fakta uvedená v četných dokumentech nejen v Rusku, ale také v USA, Francii a Polsku. Vyzval vědeckou komunitu k diskusi a k ​​dalšímu nezaujatému výzkumu. Česká justice však odepřela Dr. Josefu Skálovi základní právo předložit své historické listinné důkazy a pozvat vědce, kteří sdílejí opačný názor, k vědecké diskusi. Co je na této problematice nejzajímavější? Perzekuce doktora Josefa Skály začala přesně tři týdny poté, co jej KSČM zařadila na kandidátní listinu voleb prezidenta České republiky, což člověka nutí si myslet, že tato perzekuce nezávislého historika nese stopy politického tlaku a nemá nic společného s vědou.

Co to je, když ne hon na čarodějnice organizovaný proti němu? Dr. Josef Skála je i mimo Českou republiku známý jako vynikající analytik a profesionál s brilantními odbornými postoji ve svých vystoupeních. Pokud se politická síla České republiky zapojí do otevřeného tlaku na vědecký výzkum a místo vstupu do diskuse použije aparát násilí, pak takový tlak na vědu může vést ke smutnému výsledku nejslavnější dystopie románu George Orwella „1984“. Je to nepřijatelné.

Jsme si dobře vědomi výsledků odborného bádání s jeho kolegy, které Dr. Josef Skála v posledních letech otevřeně prezentoval, a jsme si stoprocentně jisti, že to vše souvisí výhradně s fundamentální vědou. Názor našeho kolegy opakovaně potvrdili historici z celého světa, včetně samotného Ruska. Osobní názor Dr. Josefa Skály nemůže jakkoli poškodit bezpečnost České republiky a není tlakem na demokracii, naopak, zvyšuje prestiž české vědy ve světě, kde má každý právo mít na určité historické události svůj soukromý názor. V této situaci se my, nezávislí badatelé a vědci, nejen bojíme o osud našeho kolegy, ale prostě nechápeme, jak v budoucnu pokračovat ve výzkumných pracích v Čechách a na Moravě samotné, protože taková soudní rozhodnutí ženou vědu do doby kamenné.

Nejstrašnější na této situaci je vliv vytvořeného společenského ovzduší ve vašem státě na českou mládež. Po tomto incidentu začnou vědu opouštět všichni slušní studenti se svědomím a zdravým rozumem. Řada vědeckých oblastí, které jsou kritické svým stavem pro vytvoření základní rezervy nutné pro budoucnost, a pokud budou dějiny minulosti překrucovány a lidé, kteří se snaží najít pravdu, budou pronásledováni, nebude pro Českou republiku žádná budoucnost na poli nejen historického výzkumu, protože se mladí a poctiví historici budou bát do takového bádání pouštět. Mladí odborníci chápou, že to může ovlivnit jakoukoli vědní disciplínu, a proto je pro ně práce ve vědě neatraktivní. Školy určené pro budoucí vědecký výzkum nemohou existovat bez neustálého přílivu mladých lidí. Pokles úrovně výzkumu spojený se stárnutím vědců, destrukce kontinuity pokolení specialistů se neprojeví okamžitě, ale postupně se stane nevratným a překotným jevem, což bude pro Českou republiku katastrofální.

Vážení kolegové a přátelé, občané České republiky, žádáme vás o pomoc!

Pomozte prosím pochopit situaci, kdy se pronásleduje za právo na svůj soukromý názor. Jsme přesvědčeni o nevině Dr. Josefa Skály. Za to, co se dříve vyzkoumalo na poli vědy, se udělovalo vyznamenání, dnes však za totéž začínají být badatelé stíháni. Pane prezidente Petře Pavle, snažíte se české občanské společnosti vnutit nastolení fašistické diktatury, když se soukromý názor liší od toho oficiálního? Něco podobného se stalo v období 1933-1945 v nacistickém Německu. Co je to za sabotáž a teror vůči české vědě a nezávislým vědcům a výzkumníkům? Ostudný proces s doktorem Josefem Skálou je soudem celé české historické vědy. Navíc je to zkouška zdravého rozumu. Ukazuje se, že dějiny nejsou prostorem k diskusi a historici nemohou mít svůj úhel pohledu, svůj postoj, ačkoli to vše jim jako vědcům a všem občanům České republiky zaručuje Ústava vašeho státu. Navíc za to, že vědci hájí svůj vlastní názor, podle vaší logiky, měli by být souzeni za extremismus?

Pokud dnes pozice českých politiků najde oporu v mocenských strukturách či ve společnosti, tak zítra bude historická věda v Čechách a na Moravě jednou provždy uzavřenou kapitolou. Jakákoli vědecká diskuse se vystavuje riziku, že se zvrhne v nekonečný soudní spor, kde se za pomoci protinároků a nátlaku bezpečnostních složek objasní historická pravda a poté zbytek vědy zahyne. Chcete jako prezident země ponořit vyspělé vědecké myšlení Čech a Moravy do dob temného středověku, kdy byli za svůj soukromý názor upalováni vědci, kteří se zapsali do análů dějin?

Německý protestantský pastor a teolog Martin Niemöller (1892-1984)

Pokud jde o veřejné mínění občanů svobodných Čech a Moravy, chce se samostatně ocitovat historický výrok německého protestantského pastora a teologa Martina Niemöllera (1892-1984), vyslovený v roce 1946. Snažil se tehdy vysvětlit nečinnost německých intelektuálů a vědců a jejich smířlivý postoj vůči nacistům. Uchovaly se mnohé jeho verze zmiňující navíc např. Židy nebo katolíky (originální podoba z roku 1946 nebyla nikde zapsána a Niemöller jej zmínil patrně v různých podobách. Zde je poslední podoba výroku podle Niemöllera z roku 1976:

 • Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem – nebyl jsem přece komunista.
 • Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem – nebyl jsem přece sociální demokrat.
 • Když přišli pro odboráře, mlčel jsem – nebyl jsem přece odborář.
 • Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mohl ozvat.

 • Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist.
 • Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Sozialdemokrat.
 • Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschafter.
 • Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.

Chcete opakovat běh dějinných událostí? Domníváme se, že rozsáhlá perzekuce historika Dr. Josefa Skály je ranou pro český výzkum, jenž k řadě vědeckých otázek zaujímá vlastní postoj, který některým silám ve vaší společnosti nevyhovuje. To je směřování týchž sil, jež chtějí zakázat řadu historických témat, zastrašit historickou komunitu. Pronásledování Dr. Skály se stává precedentem pro novou totalitní inkvizici za „myšlenkový zločin“ podobný represím, kterým jsou nyní vystaveni lidé, kteří kriticky chápou posvátné číslo „6 miliónů holocaustu“. To vše vytváří nebezpečí nového, „pseudodemokratického“ falšování dějin a nastolení totalitního režimu.

My, nezávislí vědci a badatelé v Rusku, USA a Evropě, i občanští aktivisté protestujeme proti trestnímu stíhání českého historika a výkumníka Dr. Josefa Skály, který se již řadu let věnuje dějinnému bádání. V jednání českého soudního systému vidíme jasné známky provokace, diktatury a fašizace. Domníváme se, že perzekuce českého historika a politika je politickou objednávkou s cílem zdiskreditovat jeho dobré jméno a zastavit jeho výzkumnou činnost. Protestujeme proti kampani rozpoutané v médiích k hanobení Dr. Josefa Skály a požadujeme rehabilitaci a očištění jeho jména, jakož i obnovení práva na výše uvedený vlastní názor. Požadujeme odbornou nezávislou vědeckou diskusi, nikoli tlak na sílu myšlenky pomocí represivního aparátu. Žádáme veřejné organizace České republiky, které se považují za součást občanské společnosti, aby podpořily náš dopis a protestovaly proti perzekuci Dr. Josefa Skály. Svoboda projevu je základním příslibem buržoazní demokracie, která je neustále pod stále větším útokem ve všech zemích světa. Arogantní úřady začínají pronásledovat i akademický výzkum. Když cenzura nestačí a neexistují žádné protiargumenty, pak je disent kriminalizován potlačením vůle člověka pomocí aparátu násilí.

Domníváme se, že tento fakt perzekuce historika z České republiky je prostě flagrantní proti historickým faktům a to je v oblasti vědy nepřijatelné. Politizace vědecké činnosti vede k degradaci vědy jako takové. Pokud fakta zasahují do teorie, pak je nutné se teorie zřeknout a nezahrnout represe proti faktům. My, nezávislí vědci a výzkumníci z Ruska, ale i z USA, plně podporujeme našeho kolegu, historika a nezávislého badatele, jakož i veřejnou a politickou osobnost Dr. Josefa Skály a požadujeme okamžitě přestat se zesměšňováním zdravého rozumu a logiky, přestat s žonglováním s historickými dokumenty. Ze strany státních orgánů je třeba se veřejně za toto omluvit a rehabilitovat ideového vězně svědomí a cti doktora Josefa Skálu.

 • Předseda „Mezinárodní akademie věd“, řádný člen výzkumné skupiny „Prométheus“ V.I. Gorbunov.
 • Vedoucí „Aruba Wellness Center“ (Centrum pro rozvoj, zdraví a dlouhověkost), čestný člen výzkumné skupiny „Prométheus“ D.I. Baškinov.
 • Doktor filozofických věd, profesor, akademik Noosférické veřejné akademie věd, řádný člen výzkumné skupiny „Prométheus“ L.A. Gorelikov.
 • Kandidát technických věd, profesor, „Zasloužilý vynálezce Ruska“, řádný člen výzkumné skupiny „Prométheus“, zástupce „Aruba Wellness Center“ V.S. Kralin.
 • Kandidát geografických věd, docent R.A. Juškov.
 • Docent, řádný člen „Mezinárodní akademie věd“, člen Ruské geografické společnosti, vedoucí výzkumné skupiny „Prométheus“, zástupce „Aruba Wellness Center“ V.A. Sivokoň.
 • Docent, řádný člen „Mezinárodní akademie věd“, člen Ruské geografické společnosti, řádný člen výzkumné skupiny „Prométheus“ S.V. Latajev.
 • Řádný člen „Mezinárodní akademie věd“, řádný člen výzkumné skupiny „Prométheus“ V. I. Povod.
 • Řádný člen „Mezinárodní akademie věd“, řádný člen výzkumné skupiny „Prométheus“ K.G. Pomytkin.
 • Ruský spisovatel a básník, redaktor časopisu Rusič, redaktor deníku Moskevské brány – druhý dech I.V. Kulebjakin.
 • Ruský spisovatel a publicista, historik, filosof, člen Svazu spisovatelů Ruska A.P. Blagin.
 • Nezávislý badatel, futurolog, historik, ruský publicista M.Ju. Kuzněcov.
 • Ruský spisovatel, čtyřnásobný kandidát na Nobelovu cenu za literaturu, nositel Nobelovy malé zlaté medaile za literaturu, veterán ministerstva vnitra A.V. Malyšev.

AN OPEN LETTER IN DEFENSE
OF THE CZECH SCIENTIST-HISTORIAN DR. JOSEF SKALA

18.07.2023
We, independent scientists and researchers from Russia, the USA and Europe, employees of the ANNO «International Academy of Sciences», «Aruba Wellness Center» (Center for Development, Health and Longevity), the Noosphere Public Academy of Sciences and the Prometheus Research Group, appeal to the authorities of the Czech Republic, directly to the President of the Czech Republic, Peter Pavel, to the deputies of the Parliament of the Czech Republic, to the collectives of scientific state and public organizations, the professional scientific community, as well as to all concerned citizens of the Czech Republic and Moravia with a request to protect the scientist-historian, Dr. Josef Skala for daring to have his point of view on a historical event during a radio debate about the Katyn shooting of Polish prisoners of war near Smolensk during World War II. This tells us that there is a real threat to the existence of democracy in the Czech Republic and the right to have their own private judgment about historical events.

The scientist’s opinion is based on the facts given in numerous documents not only in Russia, but also in the USA, France and Poland. He called on the scientific community to discuss and to further unbiased research. The Czech judicial system denied Dr. Josef Skala the basic rights to present his historical documentary evidence and invite scientists who share the opposite point of view to a scientific discussion. What is the most interesting thing about this question? The persecution of Dr. Josef Skala began exactly three weeks after the Communist Party of the Czech Republic and Moravia nominated him for the post of President of the Czech Republic, which makes one think that this persecution of an independent scientist-historian is based on facts of political pressure and has nothing to do with science. What is this, if not a witch hunt organized against him? Dr. Josef Skala is widely known outside the Czech Republic as an excellent analyst and professional with a capital letter with brilliant scientific works. If the political force of the Czech Republic is engaged in outright pressure on scientific research and instead of entering into a discussion uses the apparatus of violence, then such pressure on science can lead to the sad result of the most famous dystopia of George Orwell’s novel «1984». This is unacceptable.

We are well aware of the results of scientific works that Dr. Josef Skala has openly presented in recent years, and we are one hundred percent sure that all this is related exclusively to fundamental science. The opinion of our colleague has been repeatedly confirmed by historians from all over the world, including Russia itself. The personal opinion of Dr. Josef Skala cannot harm the security of the Czech Republic and is not pressure on democracy, it increases the prestige of Czech science in a world where everyone has the right to have their own private opinion on certain historical events. In this situation, we independent researchers and scientists are not only afraid for the fate of our colleague, we simply do not understand how to carry out research work in the Czech Republic and Moravia in the future, because such court decisions drive science into the Stone Age.

The most terrible thing in this situation is the influence of the created atmosphere in your country on the Czech youth. After this incident, all decent students with conscience and common sense will leave science. A number of scientific areas that are critically important for creating the fundamental foundation necessary for the history of the future, and if the history of the past is distorted, and people trying to find the truth will be persecuted, then there will be no history of the future for the Czech Republic, because young and honest historians will be afraid to engage in such research. Young specialists understand that this can affect any scientific discipline, which makes working in science unattractive for them. Scientific schools cannot exist without a constant influx of young people. The decline in the level of research associated with the aging of scientists, the destruction of the continuity of generations of specialists, will not manifest itself immediately, but will gradually become irreversible and rapid, which will be disastrous for the Czech Republic.

Dear colleagues and friends, citizens of the Czech Republic, we ask you for help! We ask you to help us understand the situation when they are persecuted for the right to have their own private opinion. We are confident in the innocence of Dr. Josef Skala. For what they used to be awarded in the field of science, today they begin to prosecute. Mr. President Petr Pavel, are you trying to impose the establishment of a fascist dictatorship on Czech civil society when private opinion is at odds with official opinion? Something similar happened in the period 1933-1945 of nazi Germany. Is this sabotage and terror against Czech science and independent scientists and researchers? The shameful trial of Dr. Josef Skala is a trial of the entire Czech historical science. Moreover, it is a judgment over common sense. It turns out that history is not a place for discussion, and historical scientists cannot have their own point of view, their own position, although all this is guaranteed to them, as scientists and all citizens of the Czech Republic and Moravia, by the Constitution of your state. Moreover, for the fact that scientists defend their own point of view, they, following, according to your logic, should be judged for extremism? If today the position of Czech politicians finds support in government structures or in society, then tomorrow historical science in the Czech Republic and Moravia will be finished once and for all. Any scientific discussion risks turning into an endless litigation, where the historical truth will be clarified with the help of counterclaims and pressure from the security forces, and after that the rest of science will perish. Do you, as the president of the country, want to plunge the advanced scientific thought of the Czech Republic and Moravia into the times of the «dark» Middle Ages, when scientists who entered the annals of history were burned at the stake for their private opinions?

Turning to the public opinion of the citizens of the free Czech Republic and Moravia, I would like to quote separately the historical quote of the German pastor Martin Niemöller, expressed in 1946. At that time, he tried to explain the inaction of German intellectuals and scientists and their non-resistance to the Nazis:

When the Nazis seized communists, I was silent: I was not a communist.

When they imprisoned the Social Democrats, I was silent: I was not a Social Democrat.

When they grabbed union members, I was silent: I wasn’t a union member.

When they came for me, there was no one to stand up for me».

Do you want a repetition of historical events? We believe that the extensive harassment of the scientist-historian Dr. Josef Skala is a blow to Czech science, which takes its own position on a number of scientific issues, which does not suit certain forces in your society. This is also the desire of the same forces to ban a number of historical topics, to intimidate the historical community. The persecution of Dr. Skala is becoming a precedent for a new totalitarian inquisition for «thoughtcrime», similar to the repressions that people who critically comprehend the sacred number «6 million of the Holocaust» are now subjected to. All this creates the danger of a new, «pseudo-democratic» falsification of history and the establishment of a totalitarian regime.

We, independent scientists and researchers from Russia, the USA and Europe, as well as civil activists, protest against the prosecution of the historian, Dr. Josef Skala, who has been engaged in his scientific research for many years. We see clear signs of provocation, dictatorship and fascization in the actions of the Czech judicial system. We believe that the persecution of the Czech scientist is a political order in order to discredit his good name and stop his scientific activities. We protest against the campaign unleashed in the media to defame Dr. Josef Skala and demand to rehabilitate his honest name, as well as to restore the rights of any person given from Above to have their own opinion. We demand professional independent scientific discussion, and not pressure on the power of thought with the help of the apparatus of repression. We ask public organizations in the Czech Republic who consider themselves part of civil society to support our letter and protest against the persecution of Dr. Josef Skala. Freedom of expression is the main promise of bourgeois democracy, which is constantly under increasing attack in all countries of the world. Arrogant authorities are beginning to persecute even academic research. When censorship is not enough, and there are no counterarguments, dissent is criminalized by suppressing the will of a person by the apparatus of violence.

We believe that this fact of persecution of a scientist from the Czech Republic is simply a blatant case against historical facts and this is unacceptable in the field of science. The politicization of scientific activity leads to the degradation of science as such. If the facts interfere with the theory, then it is necessary to throw out the theory, and not include repression against the facts. We, independent scientists and researchers from Russia, the ANNO «International Academy of Sciences», the «Prometheus» Research Group, the Noospheric Public Academy of Sciences and the «Aruba Wellness Center» (Center for Development, Health and Longevity) from the United States, fully support our colleague, a scientist-historian, independent researcher, public and political Dr. Josef Skala, and we demand that you immediately stop mocking common sense and logic, juggling facts and falsifying historical documents. It is necessary to publicly apologize and rehabilitate Dr. Josef Skala, a prisoner of conscience and honor.

 • President of the ANNO «International Academy of Sciences», full member of the «Prometheus» research group V.I. Gorbunov.
 • Head of the «Aruba Wellness Center» (Center for Development, Health and Longevity), honorary member of the «Prometheus» research Group D.I. Bashkinov.
 • Doctor of Philosophy, Professor, academician of the Noospheric Public Academy of Sciences, full member of the «Prometheus» research group L.A. Gorelikov.
 • Candidate of Technical Sciences, Professor, «Honored Inventor of Russia», full member of the «Prometheus» research group, representative of the «Aruba Wellness Center» (Center for Development, Health and Longevity) V.S. Kralin.
 • Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor R.A. Yushkov.
 • Associate Professor, full member of the ANNO «International Academy of Sciences», member of the «Russian Geographical Society», head of the research group «Prometheus», representative of the «Aruba Wellness Center» (Center for Development, Health and Longevity) V.A. Sivokon.
 • Associate Professor, full member of the ANNO «International Academy of Sciences», member of the «Russian Geographical Society», full member of the research group «Prometheus» S.V. Lataev.
 • Full member of the ANNO «International Academy of Sciences», full member of the scientific research group «Prometheus» V.I. Reason.
 • Full member of the ANNO «International Academy of Sciences», full member of the research group «Prometheus» K.G. Pomytkin.
 • Russian writer and poet, editor of the magazine «Rusich», editor of the newspaper «Moskovskie Vorota – A second wind» I.V. Kulebyakin.
 • Russian writer-publicist, historian, philosopher, member of the «Union of Writers of Russia» A.P. Blagin.
 • Independent researcher, futurist, historian, Russian writer and publicist M.Y. Kuznetsov.
 • Russian writer, four-time nominee for the Nobel Prize in Literature, winner of the Nobel Small Gold Medal in literature, veteran of the Ministry of Internal Affairs A.V. Malyshev.

ZDROJ: ZDE a ZDE (překlad Naše Pravda)

Příspěvek byl publikován v rubrice Dějiny a současnost, Politika, Z Ruska. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

2 komentáře: Otevřený dopis ruské akademické obce na obranu českého historika Dr. Josefa Skály

 1. Валерий napsal:

  Свободу доктору Йозефу Скала. Чешские власти обязаны принести ему публичные извинения.

  • admin napsal:

   Уважаемый Валерий, приветствую Вас.

   Нам довелось дожить до крайне непростых времён, когда власти наказывают за взгляд, даже если он верен. Конечно, в прошлом, напр. при Гитлере в 1933-1945 гг., за „неправильное“ мнение не только сажали в тюрьму, а напрямик казнили. Впрочем, не так давно, в годы ковидизма, даже работодатели наказывали работников их увольнением, если они не подчинились жёстким мерам со стороны властей.

   Так или иначе сказывается одно, на мой взгляд самое важное обстоятельство: сопротивляться беспределу можно не в одиночку, а только в условиях взаимной солидарности. Это по-моему единственный действенный подход к делу.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *