PhDr. Jiří Jaroš Nickelli: Pravým viníkem válek je kapitalismus, který nemůžeme zatknout

Když jsem četl vyjádření pana Waltra Baiera, předsedy strany Evropská levice, v Naší pravdě (roč. 1, č. 36, 30.12.2022, str. 1) o  válce v Jugoslávii, o válce na Ukrajině a o tom, že válka na Ukrajině „je hlavní příčinou inflace v potravinách, energiích a bydlení“ atd, donutilo mne to k vyjádření naprostého nesouhlasu a dokonce protestu.

Nesouhlasím s panem předsedou ani v jediném bodu těchto výroků – s výjimkou návrhu na novou kolektivní bezpečnost Evropy – tedy stejného návrhu, jaký před II. světovou válkou předkládal neustále a marně SSSR, Edvard Beneš a francouzský ministr Barthou Západu, který na nic neslyšel a raději se paktoval s Hitlerem! I když za stávajících okolností nevěřím v jeho uskutečnění, nicméně myšlenka je správná, přínosná, a zasluhuje angažovanost osvícených státníků (kterých pohříchu vidím jako šafránu…)

K výše uvedenému musím říci resolutně – pan předseda Evropské levice se nejen mýlí, ale zakládá svůj omyl na čtvrtpravdách dějinných reálií, a na mytologických vyhlášeních orgánu zvaného OSN, který již dávno ztratil původní funkci nezávislého strážce míru, rovnosti a sebeurčení národů, a stal se hříčkou v rukou zámořské velmoci a jejich federátů!

Tak za první, pan Beier hovoří o 22 válkách v současnosti a o válce v Jugoslávii v roce 1999, a přitom zamlčuje podstatné reálie těchto procesů. Nehovoří o tom, kdo vyprovokoval, kdo zásobuje tyto války a kdo poskytuje těmto válkám takovou politickou, vojenskou a logistickou podporu, „o jaké se ani socijálistům nezdálo“, jak by pravil  náš národní klasik.

Kdo, proč, a za čí peníze rozpoutal války v Jemenu, v Etiopii, v Mali, v Nigerii, v Iráku, v Libyi, v Sýrii, v Afghánistánu, atd?? Bylo to „nějaké Rusko nebo Čína“ – anebo někdo jiný??

A za druhé,  pokud se týče agresivní války NATO US a především Německa proti Jugoslávii v roce 1999, které předcházely rozbíječské války v Chorvatsku, Slovinsku a Bosně, iniciované nikoli jen občanskou společností Jugoslávie, ale štváčstvím a importem fašistických ustašů z Toronta do Jugoslavie, tak největší máslo – doslova tuny másla! – lpí na hlavách angažovaných německých státníků  – známe například pana Gänschera a Kinkela – a jejich federátů z Británie, Španěl – pan Blair, pan Solana například –  a dalších států, a musím k nim bohužel přičíst i morálního viníka pana Havla.

A dále, co se Ukrajiny týče, paní Merkelová dnes ohavně ferdyšovsky  přiznala, že Minské dohody byly pouhou zástěrkou Západu k přípravě vyzbrojení Ukrajiny proti Ruské federaci – což se naplnilo v míře vrchovaté  odhalilo tak opětnou proradnost Západu, potažmo Německa Francie, hodnou zavrženíhodného mnichovanství. I Chamberlain měl více studu…

Jako přímý svědek následků války v Jugoslávii, jako příbuzný srbské rodiny uniklé bombám jen o pár desítek metrů, doporučuji panu Beierovi, napřed se seznámit s reáliemi té války, a pak se kategoricky vyjadřovat.

Jugoslávii jsem projel, viděl následky bombardovacích a ostřelovačských zvěrstev, počínaje porodnicí zničenou tlakovou vlnou a konče mosty v Novém Sadu a klášterem rozbouraným zásahem rakety na blízký traktorový závod v Rakovici… Dodnes jsou pole v Srbsku zahnojena ochuzeným uranem, dodnes umírají lidé na následky kazetových bomb. To vše za viny NATO a především Německa, kterážto válka proti zemi, která nikoho nenapadla, neukradla ani metr cizího území, bude ležet jako mlýnský kámen na hlavách viníků USA, Británie, Itálie, Holandska a já nevím ještě které státy přišly bombardoval, ale především na hlavách německých státníků, kteří poprvé od II. světové války připustili účast svých vojáků na útoku proti Jugoslávii.

Ne nadarmo, když mně sympatická paní Sahra Wagenknechtová správně vypočítává v Bundestagu agrese za partnerství Německa, mluví o všech možných agresích, jako je Libye, Irák, Egypt, Jemen atd, ale  zapomíná na Jugoslávii. Aspoň nikdy v pozorovaných videích jsem ji neslyšel pronést jediné slovo o Jugoslávii. (Pokud se mýlím, omlouvám se za to.)

A to byla ne sedmidenní, ne čtrnáctidenní a 78 dní trvající, a daleko blíže středovýchodní Evropě, než více než tisíc km od nás vzdálený Kyjev. Jen si změřme vzdušnou čáru do Bělehradu a do Kyjeva!

Tehdy NIKDO  ani nehlesl o genocidách prováděných fašisty a islamisty na pravoslavných Srbech i na nevinných Chorvatech a dokonce na Romech a Albáncích, loajálních k Jugoslávii! Tehdy bylo celé „demokratické Evropě“ zhola jedno, co se děje se Srby, co se děje s vyháněním statisíců Srbů z Bosny, z Chorvatska a nakonec z Kosova. Nikomu nevadila zvěrstva páchaná na Srbech, jen se vymýšlela zvěrstva Srbů –  a nakonec se stavěly falešné památníky tzv. obětí muslimstva, z nichž jako se později ukázalo prof. Dolečkem, byly stovky naživu, a polovýmysl jménem Srebrenica se stal vylhaným mediálním hitem americké a západní propagandy. (Například původně ohlášených 70 tisíc obětí se smrsklo nakonec na nějakých šest tisíc, oběti byly nakonec forenzně zjištěny jako převážně vojenské, apod. Viz prof. Doleček a jeho práce, a tribunál pod kanadskými právníky) 

Přičemž se zamlčely prvotní srbské oběti z okolních šesti obcí kolem Srebrenice, kterých bylo více, než muslimských. Stejně jako se zamlčovala účast muslimských islamistů v Bosně z líhně Usámy bin Ládina.

Ovšem to je na jiný příběh – mně osobně nesmírně vadí vyjádření pana Beiera, že se „vedla válka v Jugoslávii“, přičemž alibisticky zamlčel, kdo byl agresorem, a kdo nakonec přišel o vlastní území! Takže pan Beier měl pravdivě říci – agresorem bylo NATO, USA, Německo, Británie, Itálie,  mezinárodní společenství se postavilo proti rezoluci RB č.1244, a většinově uznalo uloupené Kosovo jako stát – pouze několik zemí, včetně bratrského Slovenska, tuto mezinárodní loupež neuznalo. Přitom, jak pan Beier jistě ví, jde o pseudostát s vyvražďováním a vyháněním původního srbského obyvatelstva, a se zabíjením civilistů, dokonce i dětí! a jejich řezáním na orgány, prodávané na západ, což doložila komisařka da Ponte ve svých knihách, stát s narkomafií, kdy se „albánská cesta“ stává jednou z tras distribuce drog do Evropy!

Takto alibisticky, de facto nepravdivě,  by se představitel levice vyjadřovat neměl.  Přesto tento pseudostát uznává OSN, zatímco Doněckou a Luhanskou lidovou republiku neuznává! (Stejně jako naše  tomto ohledu prohnilá republika.)

Zde je jasně vidět v OSN nemohoucnost, politickou schizofrenii a neschopnost vnímat pravé dějinné reálie. Funkčně se OSN dostalo na bídnou úroveň zaniklé Společnosti národů v meziválečné době! Jakoby trefně to vyjádřila ironie britského seriálu „Ano, pane ministře – Ano pane premiére“, kdy šéf státní správy praví: „OSN se stalo spíše fórem pro vyjadřování nenávisti!“ Jak žalostně pravdivá je tato metafora!

A nyní k monotónně opakované mantře, o „ruském agresoru na Ukrajině“.

Když začala genocida ruských občanů Ukrajiny, připravená Majdanem a zfašizováním Ukrajiny za podpory ukrajinských fašistických emigrantů z USA a Kanady, „demokratická Evropa“ nehlesla, včetně  většiny evropské levice. Uvědomuje si pan Beier, že Ruská federace nejdříve uznala Doněckou a  Luhanskou lidovou republiku, vzniklou podle práva na sebeurčení národů? A že vůbec nehraje roli, zdali je nějaké současné OSN uznalo nebo ne, protože právo národů na sebeurčení je tzv. právo absolutní! (Pokud je zaručena homogenita a etnogenese národů – to je známo již od dob „soudce světa“ presidenta Woodrova Wilsona.) Ostatně zpolitizovaná  schizofrenie OSN v těchto věcech je evidentní. Co učiní OSN, až se Katalánci opět počnou dožadovat sebeurčení! Podpoří Madrid v represích? Co učiní OSN, až toto budou požadovat Skotové?  Jak se staví OSN k rozdělení Číny a Taiwanu, když jde o tentýž národ? Politicky podle diktátu jedné velmoci?  Podpoří sebeurčení tak velkého národa jako jsou Kurdové?  Atd. do nekonečna.

Takže jestliže Ruská federace uznala sebeurčení Donecké a Luhanské republiky – lhostejno, zdali ji média a politici Západu označují za „odtrženecké separatisty“ – kdyby chtěla měřit stejně, musela by tak označit i Taiwance! – mohla jim legitimně poskytnout pomoc, bez ohledu na účelové bláboly Západu. Protože sebeurčením těchto republik skončila tzv. územní integrita Ukrajiny bez ohledu na předchozí stav.

Souhlasím s panem Beierem v jediném, že válka by měla skončit. Že obě strany mají jít k jednacímu stolu – za předpokladu rovnoprávného postavení OBOU stran – nikoli diktátu Ukrajiny potažmo Západu Ruské federaci! Ale tvrdit, že prvotním agresorem byla Ruská federace, je něco, s čím  by se historik ani soudný státník  nikdy neměl smířit a ztotožnit. Tady vidím obrovské pochybení pana Beiera jako zástupce Evropské levice. I náš president Václav Kalous ve svém vyjádření k podstatě války na Ukrajině prohlásil – doslova proti všem euristům – že vinníkem je Západ a ukrajinská kamarila brojící proti etnickým Rusům na jejich území. Budeme kaceřovat pana presidenta za jeho rozkrytí válečné krize?

Nakonec se vrátím k úvodu své stati.

Parafrázoval jsem mytického komisaře Berghammera ze seriálu „Big Ben“, jenž praví v jedné episodě: „Pravým viníkem je kapitalismus, který ovšem nemůžeme zatknout“.

Souhlasím. Pokud bude existovat společenský systém eufemisticky zvaný „liberální demokracie“ – a dnes  politicky nekorektně „kapitalismus“ – dotud budou války jediným řešením jeho globálních krizí. Mezi ně patří i válka dvou slovanských národů, záměrně kapitálem  fašisticky poštvaných proti sobě – stejně jako v Jugoslávii. Tak jsem napsal.

Příspěvek byl publikován v rubrice Analytika, Dějiny a současnost se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *