Z projevů Adolfa Hitlera v září 1938

12. záři 1938

Bída sudetských Němců je nepopsatelná. (Hrůzné vrčení vlčí smečky.) Chtějí je zničit. Nesnesitelně utlačují a hanebně ponižují jejich lidství.

Jestliže tři a půl miliónu členů téměř osmdesátimiliónového národa nesmí zpívat písně, které se jim líbí, jen proto, že se nelíbí Čechům (skučení), nebo jsou-li biti, až krev teče, jen proto, že nosí punčochy, jejichž barva Čechy uráží (jekot), nebo jsou-li terorizováni a znásilňováni, protože se zdraví pozdravem, který Češi nenávidí (proklínání) nebo jsou-li hnáni a pronásledováni jako bezbranná zvěř za každičký projev svých národních citů…

Sudetští Němci pocítili na vlastním těle surovost českého násilí – měla to být výstraha, aby nepěstovali své národní zájmy a nehlasovali pro jejich uplatněni: A aby československá vláda ospravedlnila v očích celého světa tyto výtržnosti, rozhodl se pan Beneš…

Kdybychom se dali unést vášní natolik, že bychom pak nestačili událostem a že bychom nepochopili jejich vývoj, tu bychom opravdu své nejdražší statky ohrozili. Herr Benesch, pan Beneš vymyslel lež, že Německo zmobilizovalo svá vojska a chystá se vpadnouti do Československa.


26. září 1938

Otázka, která nás v těchto nedávných měsících a týdnech tolik pobouřila, není dnešní: není to ani tak Československo, jako spíše pan Beneš. V tomto jménu je nashromážděno vše, co dnes hýbe milióny, co je dohání k zoufalství nebo co je naplňuje fantastickým odhodláním…

Československý stát se zrodil ze lži … a otec této lži se jmenuje Beneš. Tento pan Beneš se tehdy objevil ve Versaillích a především ujistil státníky, že existuje jakýsi československý národ. A anglosaští státníci, kteří, jak známo, nevynikají zvláštními znalostmi v otázkách zeměpisných a národnostních, ani se nesnažili tvrzení pana Beneše přezkoumat…

Když Beneš vylhal svůj stát, dal slavnostní slib. Všichni víme, jak pan Beneš svému slibu dostál. Začalo to hrůzovládou… Ale nyní je konec německé trpělivosti! Anglie a Francie se k tomu připojily a žádají od Československa, aby konečně uvolnilo německé území a postoupilo je říši.

Žádám tedy nyní, po dvaceti letech, aby byl pan Beneš konečně přinucen vyrovnat se s pravdou. Prvního října nám budou tyto kraje postoupeny.

Pan Beneš nyní skládá celou svou naději v představu, že mu svět pomůže! On i jeho diplomaté se tím nijak netají. Prohlašují: doufáme, že Chamberlain padne a že bude odstraněn také Daladier a že se už kdekdo chystá poslat rezoluci. Spoléhají na Sovětské Rusko.

Pravda je však jen jedna: Tam je pan Beneš a tady jsem já. Jsme lidé dvou světů. Když celý svět byl v plamenech a národové zápasily o své bytí, potuloval se pan Beneš světem, zatím co jsem já sám jako dobrý voják stál při své povinnosti … ve službách své vlasti. Pokud jde o sudetské Němce, je konec mé trpělivosti. Nežádal jsem nic, než aby splnil, co slíbil. Rozhodnutí je nyní v jeho rukou: válka či mír! Buď přijme nabídku a vrátí Němcům svobodu, nebo půjdeme a vezmeme si tu svobodu sami. Svět si musí po čtyřapůlleté válce a po zkušenostech, jež byly údělem mého dosavadního politického života, uvědomit věc, kterou by si mně nikdo neodvážil popřít do očí: nikdy jsem nebyl zbabělcem. Jsem prvním vojákem svého lidu – a za mnou – nechť zví to celý svět – kráčí národ – a je to jiný národ než v roce 1918!

Dal-li se náš národ tehdy otrávit demokratickými hesly potulného profesora (prezidenta W. Wilsona), tedy dnes již německý národ není tím, čím byl tehdy. Takovým heslům se dnes ubráníme, ta nás nemohou zranit, to jsou na nás jen žihadla.

Celý německý národ stojí za mnou. Jsme jedno tělo a jedna vůle. V mých očích hoří budoucnost a osud národa a ty posvěcují mé dílo. A naše vůle bude tak silná jako tehdy, když jsme bojovali a když jsem já – prostý voják – dobýval říše a nikdy nepochyboval o konečném vítězství. Jsme rozhodnuti. Slovo má pan Beneš. Ať volí sám!

Z knihy Dr. Beneš od Comptona Mackenzie, vydalo v roce 1948 Vydavatelství družstevní práce v Praze, str. 8-11.

Připravila prof. PhDr. Věra Olivová, DrSc.

Příspěvek byl publikován v rubrice Dějiny a současnost. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *