Irena Aneri: K diskusi mediálních „elit“ v Rusku

Tak jsem si poslechla další pořad Večer s Vladimírem Solovjovem ze dne 10. září 2023 a ráda bych pár slov k diskusím, které tam ta mediální „elita“ vede. Margarita Simoňanová tam udělala velmi pěknou paralelu k Šalamounovi v souvislosti s municí s ochuzeným uranem dodávanou na Ukrajinu z Velké Británie a nyní zřejmě také již z USA.

Ruská novinářka, mediální manažerka a propagandistka Margarita Simoňjan

Stávající kompradorská „ukrajinská“ vláda se totiž chová k vlastnímu státu a obyvatelstvu jako ta žena z příběhu o Šalamounovi, která chtěla ukrást dítě jiné matce. Když ty dvě ženy přišly k Šalamounovi, aby je rozsoudil, tak jim řekl, že nemohou-li se dohodnout, rozřízne dítě napůl a každá dostane polovinu. Skutečná matka to samozřejmě nemohla přenést přes srdce a řekla, že raději to dítě ustoupí té druhé ženě.

Tak Šalamoun poznal, kdo z nich je skutečná matka dítěte! Současná kompradorská ukrajinská vláda přistupuje ke své zemi jako ta zlodějka dětí, nezáleží jí na tom, že ochuzený uran na dlouho znečistí životní prostředí „jejich vlasti“. To všechno je pravda a řekla to opravdu pěkně. Ovšem jak se říká, vždy musí být v sudu s medem nějaká ta lžička dehtu, a tak si zase neodpustila, aby si kopla do bolševiků, pro které prý byl nepřítelem každý, kdo nešel s nimi, tj. že nerozlišovali a brali to šmahem.

Až na to, že dějiny této její tezi moc neodpovídají. Myslím, že hodně bílých se časem přidalo k rudým a ti je mezi sebe přijali, jako například generála Slaščova. Také německé zajatce, pokud vím, bolševici nezabíjeli v koncentrácích, jak to činila druhá strana, a mnozí z nich jim potom pomohli budovat socialismus v NDR.

To jen k tomu jejímu generalizování. Doba SSSR prý podle ní byla dobou bezbožnou, i když lidé to prý navzdory bolševikům dokázali překonat a své pravoslaví (i další náboženství) si dokázali přenést do novodobého Ruska. Pokud ponecháme stranou, že ten materialismus byl jedním z podvodních kamenů marxismu (teze Koncepce sociální bezpečnosti), který tam byl založen zcela uvědoměle, tak je třeba namítnout, že Stalin se to pokusil napravit, a to skutečné pronásledování představitelů církve započalo až po jeho smrti.

Ovšem stále tu zůstává to hledisko řízení. Každé takové církevní náboženství není nic jiného než organizační struktura, a tedy fakticky řídící struktura. Je potom otázkou, zda sleduje Záměry Boha nebo cíle elitářských smrtelníků. Pokud vím, tak obyčejní lidé před VŘSR neměli se svými pravoslavnými kněžími právě ty nejlepší zkušenosti, což se následně projevilo na jejich vztahu k nim.

Byli to přece právě tito kněží, kteří sloužili jako ideologové carského režimu a podporovali rozvrstvení společnosti jako něco Bohem daného.

Nebo se snad mýlím?

O tom ale Margarita mluvit tímto způsobem zřejmě nikdy nebude, protože pravoslavná církev má opět sloužit k tomuto stejnému účelu, ideologicky odůvodňovat, že stávající oligarchické majetkové rozvrstvení společnosti je normální a Bohem dané.

V ruské veřejnosti se už otevřeně vedou diskuse o skutečné roli Stalina a bolševiků, ne o té pošpiněné, a to už od 20. sjezdu KSSS, protože už tehdy začali dílo bolševiků postupně a zcela programově špinit, likvidovat a potápět. Dokladem této novodobé veřejné diskuse je například historik Nikolaj Sergejevič Sapelkin, odkazy na některá jeho videa s titulky uvedu na konci článku, nebo historik Jevgenij Jurjevič Spicyn, přičemž ani jeden z nich není představitelem či přívržencem Koncepce sociální bezpečnosti. Kupodivu Margaritě Simoňanové v daném pořadu začal „oponovat“ Karen Šachnazarov, ale jen v tom smyslu, že doba socialismu nebyla dobou bezbožníků. Ono je to dané jednak tím, že vystupuje z pozic marxistů a možná už si tak trochu více uvědomuje trendy a nálady ve společnosti. Anebo jednoduše podobnými diskusemi odvádějí standartní práci tím, že odvádějí pozornost od skutečných úspěchů bolševiků a jejich „obhajobou“ naopak poukazují na práci trockistů, kterou za pochodu připisují bolševikům.

Jak to obratem udělal Šachnazarov, když nezapomněl zmínit deficity zboží z pozdního socialismu. (Na rozkladu hospodářství od dob Chruščova pracovali usilovně právě trockisté, ale pracovat navzdory koncepci a ideologii jim šlo špatně, lidé měli tendenci tyto jejich chyby napravovat, proto jim to trvalo tak dlouho a nakonec stejně museli SSSR definitivně položit až státním převratem.) Lidé se nesmí začít zamýšlet, proč za Stalina šlo snižovat ceny spotřebního zboží, energií i potravin, proč šlo zkracovat pracovní dobu a od dob Chruščova už to najednou možné nebylo, přestože se technický vývoj nezastavil a stroje usnadňovaly práci lidem stále víc.

Tato schizofrenie „elit“ se projevuje mezi jiným tím, že stále těží z období socialismu, z toho, co dokázali lidé za Sovětského svazu, a přitom musí lidem neustále vysvětlovat, že stávající oligarchický kapitalistický režim je tím nejlepším, co může být a neustále kydat hnůj na lidi, kteří „mužikům“ prodloužili průměrnou dobu života o 26 let a naučili je číst a psát!!!

Možná by stačilo podívat se do materiálů Koncepce sociální bezpečnosti, aby se „elity“ trochu poučily, jestliže tyto diskuse vedou z nevědomosti a nesledují zcela určité cíle. Neboť co je z pohledu jednoho chybou řízení, je z pohledu jiného jeho cílem. Potom by se třeba nemusel Dmitrij Gennadijevič Jestafjev ve stejném pořadu rozčilovat nad tím, že akademici žijící ze západních grantů a hodnocení podle počtu svých vědeckých publikací v západních vědeckých časopisech kopou za Západ, protože by jako jeden z těchto „akademiků“ věděl, že Akademie věd nejsou nic jiného než svého druhu řízené nástroje řízení.

A proč se vůbec tady takto rozčiluji já? Protože dokud nepůjdeme na kořen věci, tak se nemůžeme dobrat pravdy ani nápravy. Dál z nás budou dělat blbce a uplatňovat to své rozděl a panuj. Pokud se nejedná v Rusku přímo o pátou kolonu, která by ho nejraději zlikvidovala nejen ekonomicky, ale rovnou jako takové, tak je tam totiž další široká vrstva veřejnosti stejně jako u nás, která se domnívá, že si lze zachovat výdobytky bolševiků, a přitom žít fakticky v kapitalismu. Takový kočkopes však možný není. Nějakou dobu si ty výdobytky možná i uchovají, ale postupem času o ně tak jako tak přijdou. Buď v nějakém společenském kolapsu najednou, nebo metodou vařené žáby… Jen se podívejte, jak se neustále prodlužuje například věk odchodu do důchodu, což je ovšem vždy zapříčiněné těmi nejobjektivnějšími z objektivních příčin! Dokud si oligarchové budou moci přetahovat vzájemně peřinu jeden od druhého, obyčejné lidi budou zábst nohy. Lidé bděte! A myslete hlavou!

Historik Sapelkin: Zde jsou popsána ta skutečná svatá léta
v dějinách Ruska, třicátá léta 20. století.

Zde se dozvíte, jak pracují skuteční vědci
a jaké jim „akademické“ prostředí dokáže házet klacky pod nohy:

Lež a pravda o významném sovětském vědci, kterého pošpinili stejně jako Stalina aneb jak se uměle mění realita

A zde se dozvíte, co se dělo v SSSR po Stalinově smrti,
jakých „chyb“ se okamžitě začalo dopouštět trockistické vedení:
Megaprojekty Stalinovy epochy

Příspěvek byl publikován v rubrice Analytika, Dějiny a současnost, Politika, Z Ruska. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *