Arcibiskup Viganò: Globalismus jako náboženství Satana – Morální rozklad společnosti podporovaný západními elitami

MICHAEL HAYNES přináší informace o setrvale statečném postoji arcibiskupa a bývalého papežského nuncia v USA Carlo Maria Vigana, který se nebojí vyslovovat „zakázanou pravdu“ o současných politických a církevních elitách Západu, z nichž se line odporný pach síry odvěkého nepřítele lidstva.

Arcibiskup Carlo Maria Viganò znovu odsoudil vzestup „globalismu“ a prohlásil, že připravuje lidstvo „na politický vzestup Antikrista.“ V rozhovoru pro francouzské zpravodajství z 24. srpna se Vigano vyjádřil ke vzestupu „globalismu“ a jeho dopadu na společnost.

Globalismus a satanismus jsou synonyma

Arcibiskup opětovně odsoudil globalismus a spojil zničující korupci ve společnosti s korupcí v katolické církvi:

Prvek, který je podle mého názoru třeba objasnit – aby bylo odsouzení úplné, je spekulativní vztah mezi převratem Deep state v občanské sféře a podobným převratem Deep church ve sféře církevní. Podvratná činnost, která podkopává obě sféry, je totožná, stejně jako inspirativní principy, které je pohánějí, a cíle, které si kladou.

Podle něj je pro katolíky nezbytné, aby pochopili, že Druhý vatikánský koncil a Novus Ordo byly pro Církev tím, čím byly revoluce a Deklarace lidských práv pro občanské společnosti, protože v kořenech obou leží jedovatý zárodek revoluce, tj. rozvracení přirozeného řádu, který Bůh ustanovil pro člověka a lidská společenství.

Arcibiskup dále vykreslil souvislost mezi globalismem a satanismem a prohlásil, že jde téměř o synonyma. „Podstatou globalismu je satanismus a podstatou satanismu je globalismus.“ „Satanův plán totiž spočívá v nastolení vlády Antikrista, což mu umožní parodovat Kristův pozemský život, napodobovat jeho zázraky groteskními divy, strhávat davy nikoliv prostotou Pravdy, ale podvodem a lží.

Kulisy k nástupu Antikrista

Globalismus představuje takříkajíc kulisy, skript a scénář, který musí lidstvo připravit na politický vzestup Antikrista, jemuž se vládci světa – jeho služebníci – vzdají národních suverenit, aby se stal jakýmsi světovým tyranem.

Když Vigano rozvádí, jak by se taková „scénická úprava“ mohla uskutečnit, vysvětluje, že „to, co zbylo z Kristovy vlády, musí být vymazáno v institucích, kultuře a každodenním životě občanů.“ Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je záměrné nastolení „morálního rozkladu“, který lidi povzbudí „k neřestem a výsměchu ctnostem.“

Zdůraznil však i další aspekty, jako jsou pokusy zničit přirozenou rodinu, základní buňku společnosti, z níž se děti stávají zbožím, produktem, který si ti, kdo mají peníze, mohou objednat na internetu, a který živí rozsáhlou a stále více prosperující zločineckou síť, nemluvě o průmyslu náhradního mateřství.

Rozvody, potraty, eutanazie, homosexualismus a pansexualismus, mrzačení při změně pohlaví se ukázaly být účinnými nástroji k likvidaci nejen zjevené víry, ale i nejsvětějších zásad přirozeného práva.

Satanovo náboženství a demokratická fikce

V protikladu ke katolické víře, proti níž tato hnutí proti životu vystupují, je globalismus „náboženstvím“ šířeným prostřednictvím „ideologie probuzení“, prohlásil arcibiskup. Zatímco katolicismus je zaměřen na Krista, „globalisté uplatňují katolické principy ‚sociálního kralování‘, ale králem společností prohlašují Satana.“

Viganò, který dříve působil jako papežský nuncius v USA v letech 2011-2016, poukázal na „cenzuru informací, které nejsou v souladu s oficiálním příběhem, prováděnou za spoluúčasti sociálních platforem a médií.“ Ta se podle něj uplatňuje v moderní společnosti a umožňuje šíření protikatolického ducha:

Není náhodou, že demokratická fikce používá prostředky násilného potlačování lidových demonstrací, které by ve svobodné demokracii měly vést k barikádám a mezinárodním popravám. Mám na mysli mimo jiné prezidenta Macrona, studenta Young Leaders for Tomorrow ze Světového ekonomického fóra od Klause Schwaba. Nestačí diktaturu nazvat „demokracií“, aby se jí zázrakem stala, zvláště když souhlas občanů s těmi, kdo vykládají jejich stav mysli a očekávání, představuje hrozbu pro přežití těchto rozvratných parazitů.

Zednářská pohádka o demokracii

Vyjádřil také pochybnosti o současné nezávislosti a pravdivosti volebních procesů a prohlásil, že „demokracie“ je iluze, kterou si „zednářská oligarchie“ nechává od občanů líbit.

Opakuji: kdyby demokracie fungovala, nenechali by občany hrát si na frašku voleb a iluzi zastoupení v Parlamentu. Pokud to dovolí, je to proto, že zednářská oligarchie ví, že ji může ovládat prostřednictvím svých emisarů rozmístěných všude.

Na druhé straně, Antikrist bude králem, nikoli prezidentem: bude vykonávat moc absolutním, totalitním, diktátorským způsobem. A ti, kdo věří pohádce o demokracii, příliš pozdě zjistí, že byli oklamáni.

Arcibiskupovy výroky proti globalismu a globalistickým silám nejsou zdaleka první, které vyslovil. V rozhovoru se Stevem Bannonem loni v létě Viganò prohlásil:

Stručně řečeno, vládne nám vrchní velení lichvářů a spekulantů, od Billa Gatese, který investuje do velkých farem těsně v předvečer potravinové nouze nebo do vakcín těsně před vypuknutím pandemie, až po George Sorose, který spekuluje na výkyvy měn a státních dluhopisů a spolu s Hunterem Bidenem financuje biolaboratoře na Ukrajině.

Žádný (lidský) plán nikdy nevyjde

Arcibiskup Viganò

Prohlásil, že národní vůdci a hlavy států „jsou zrádci našeho národa, kteří jsou oddáni likvidaci obyvatelstva, a že všechny jejich kroky jsou prováděny s cílem způsobit co největší škody občanům.“ Zároveň však věří, že navzdory „úmyslnému záměru škodit“ má globalistické úsilí známé jako „Velký reset“ nevyhnutelný konec v podobě neúspěchu, jehož doba závisí na „naší schopnosti se mu postavit a také na tom, co je obsaženo v plánech Boží Prozřetelnosti.“

A vyzval rodiny, aby se zapojily do hnutí, které se bude bránit programu Velkého resetu a místo toho „obnoví to, co bylo zničeno.“

Tato slova pozoruhodně rezonují s posledními statečnými výroky kardinála Dominika Duky, respektive s okamžitou skandalizační reakcí mnohých satanských lemurů v naší politice, typicky struktury reprezentované Pekarovou-Adamovou z TOP 09 či Danuší Nerudovou, kterou tatáž strana připravuje do Evropského parlamentu.

ZDROJ

Příspěvek byl publikován v rubrice ►DŮLEŽITÉ, Analytika, Politika se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *