Mgr. Marek Adam: Levice tří zemí střední Evropy našla svůj společný středobod v Českém Krumlově

Členové KSČM, německé Die Linke a rakouské KPÖ si jihočeské setkání parádně užili!

U společného jednacího stolu, u pana starosty, v historickém ateliéru Seidel a nakonec i v Šatlavě (ale naštěstí jen v té turistické, hospodské) 🙂

Slavnostní setkání se uskutečnilo dne 11.11.2023, tak trochu symbolicky právě v den výroční, v den připomínající ukončení první světové války.

Organizace se ujal OV KSČM Český Krumlov, jemuž tímto vyslovujeme upřímnou pochvalu a velké poděkování!

Děkujeme jmenovitě organizátorovi Stanislavu Trnkovi, zastupiteli Petru Šanderovi a předsedovi OV v Českém Krumlově Ivanovi Nadberežnému. Naše poděkování patří též všem zúčastněným a pomáhajícím příznivcům naší strany. A v neposlední řadě děkujeme panu starostovi Českého Krumlova za vlídné a vstřícné přijetí na radnici.

Z naší krumlovské akce postupně se sjednocující středoevropské levice pro NP citujeme společné memorandum, jež reflektuje levicový světonázor k evropské současnosti.

Zpracoval: Marek Adam
Návrh schváleného společného memoranda: Jaroslav Hanus


My, členové, Komunistické strany Čech a Moravy, Komunistické strany Rakouska a německé strany Levice potvrzujeme důležitost mezinárodní spolupráce komunistických a dalších levicových sil v Evropě.

Společně se stavíme proti mimořádnému růstu napětí v Evropě, které v její východní části dokonce již přešlo v otevřený konflikt Jako jednu z priorit naší spolupráce proto považujeme zápas proti nebezpečí války, na obranu míru. Vyzýváme vlády našich zemí, aby se žádným způsobem nepodílely na zvyšování napětí v Evropě.

K prosazování politiky založené na míru, solidaritě a společenském pokroku je důležité získat širokou podporu občanů našich zemí. Naše strany proto budou zvýšenou pozornost věnovat mimo jiné blížícím se volbám do Evropského parlamentu s cílem zmobilizovat veřejnost k podpoře zvolení co největšího počtu levicových kandidátů.

Členové KSČM Jihočeského kraje, Die Linke Pasov a KS Horního Rakouska projednali náměty se zaměřením na doplnění volebních programů těchto stran. Hledání společného tématu přineslo mnoho podnětů pro zlepšení spolupráce sousedících regionů. Zachování originality a kulturního dědictví tohoto území je naší prioritou.

* * * * * *

Wir Mitglieder der Kommunistischer Partei Böhmens und Mährens, der Kommunistischer Partei Österreichs und der deutschen Partei Die Linke bestätigen die Wichtigkeit der internationalen Zusammenarbeit der kommunistischen und anderen Linkskräfte in Europa.

Miteinander stellen wir uns dem ausserordentlichen Wachstum der Spannung in Europa, das sogar in seinem östlichen Teil schon in einem offenen Konflikt überging. Deshalb ist eine der Prioritäten unserer Zusammenarbeit der Kampf gegen die Kriegsgefahr, für die Verteidigung des Friedens. Wir fordern die Regierungen von unseren Ländern, dass sie auf keinerlei Weise Anteil an der Steigerung der Spannung in Europa haben.

Für die auf Frieden, Solidarität und Fortschritt aufgebaute Politik ist wichtig eine breite Unterstützung von Bürgern unserer Länder zu gewinnen. Unsere Parteien werden deshalb eine erhöhte Aufmerksamkeit aussen anderem den Wahlen ins Europäischen Parlament widmen mit dem Ziel die Öffentlichkeit für die Unterstützung der Wahl möglich grösste Zahl der Linkskandidaten zu mobilisieren.

KSČM Südböhmens, Die Linke Passau und die KP Oberösterreichs besprechen die Themen über Ergänzung der Wahlprogramme dieser Parteien. Die Suche nach einem gemeinsamen Thema brachte viele Ideen für die Aufbesserung der Zusammenarbeit der Nachbarregionen. Unsere Priorität ist die Originalität und das Kulturerbe von diesem Territorium zu bewahren.

Český Krumlov
11.11.2023


Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Balzám na duši, Politika se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *