Zpráva z briefingu Rady bezpečnosti OSN o biologických laboratořích

Jak již víte, tak nejen Victoria Nulandová, ale i Pentagon potvrdil to, co se již nadále nedalo utajovat. USA  na Ukrajině již dlouhé roky provozují biolaboratoře. Bez zájmu médií včera, tedy 22.6.2022, proběhl v RB OSN briefing o biologických zbraních na Ukrajině. Přitom jde o téma, které by nás, Evropany, mělo nesmírně zajímat, neboť biologické zbraně neznají hranic…

Níže již kompletní prohlášení stálého zástupce Vasilije Něbenzije na briefingu Rady bezpečnosti OSN o biologických laboratořích na Ukrajině (bod pořadu jednání „Hrozby pro mezinárodní mír a bezpečnost“):

Vážení kolegové

Toto je třetí zasedání Rady bezpečnosti o vojenských biologických aktivitách na Ukrajině svolané na žádost Ruska. Dovolte mi vysvětlit proč.

Znovu a znovu dostáváme velmi znepokojivé dokumenty, které dokazují, že americké ministerstvo obrany je přímo zapojeno do realizace nebezpečných biologických projektů v této zemi, které mají charakteristické rysy tajného vojenského biologického programu. Tyto aktivity byly prováděny uprostřed východní Evropy a v blízkosti západních hranic Ruska, a představují tak skutečnou hrozbu pro biologickou bezpečnost naší země, regionu a celého světa, pokud vezmeme v úvahu přeshraniční povahu biologických hrozeb.

Jak potvrdil pan Markram, ani Spojené státy, ani Ukrajina nikdy neposkytly Organizaci spojených národů informace o těchto činnostech ve svých příslušných zprávách BTWC, které jsou součástí příslušných opatření na budování důvěry. Pouze naše speciální vojenská operace dokázala tyto nebezpečné aktivity zastavit.

Od našeho posledního setkání na toto téma uplynuly dva měsíce a za tu dobu se objevily nové důkazy. Rozeslali jsme všechny materiály v Radě bezpečnosti. Dovolte mi, abych vás upozornil na ty nejvíce odhalující kousky.

Jak můžeme vidět z dokumentů projektu 3007 „Monitorování epidemiologické a ekologické situace s ohledem na nebezpečné nemoci vodního původu na Ukrajině“, ukrajinští odborníci pod vedením amerických vědců systematicky odebírají vzorky vody v řadě velkých ukrajinských řek, včetně řek Dněpr, Dunaj a Dněstr, stejně jako v severním Krymském kanálu.

Cílem bylo zjistit přítomnost zvláště nebezpečných patogenů, včetně cholery, tyfu, patogenů hepatitidy A a E, a vyvodit závěry o jejich možném šíření vodou za účelem posouzení škodlivých vlastností vybraných vzorků. Všechny shromážděné kmeny byly poté vyvezeny do USA.

Vyvstává otázka: Proč? Proč Spojené státy potřebují sbírku nebezpečných patogenů, které se mohou šířit v řekách této oblasti? Rychlý pohled na mapu ukrajinských vodních zdrojů stačí k tomu, abychom viděli, že výsledky tohoto „vědeckého výzkumu“ mohou být použity ke spuštění biologické katastrofy, a to nejen v Rusku, ale také v Černém moři a Azovském moři, stejně jako ve východní Evropě, včetně Běloruska, Moldavska a Polska.

Dokumenty ukazují, že kyjevský režim se snažil získat přístup k technickým možnostem pro dodávky nebezpečných biologických bojových látek letecky. V loňském roce Ukrajina požádala tureckého výrobce dronů Baykar Makina, zda je možné vybavit drony Bayraktar vybavením, které by jim umožnilo rozstřikovat více než 20 litrů aerosolu při letu více než 300 kilometrů.

Kopie tohoto dopisu je součástí řady dokumentů, které jsme rozdali v Radě dne 19. dubna. Pokud je takový dron vybaven takovým aerosolovým systémem a má letový dosah 300 kilometrů, představuje skutečné nebezpečí postřiku nebezpečných biologických aerosolů nad ruským územím.

V lednu 2022 Ukrajina údajně získala více než 50 takových zařízení prostřednictvím prostředníků, které lze použít k aplikaci biologických přípravků a toxických chemikálií. 9. března 2022 byly ruskými průzkumnými jednotkami v Chersonské oblasti objeveny tři bezpilotní vzdušné prostředky vybavené 30litrovými kontejnery a postřikovacími zařízeními. Na konci dubna bylo u Kachovky nalezeno dalších 10 dronů.

Ruské ministerstvo obrany obdrželo šokující důkazy, že některé z projektů Pentagonu na ukrajinském území ohrožují životy a zdraví dobrovolníků – ukrajinských občanů. Dokumentace projektu UP-8 uvádí, že „menší“ incidenty týkající se subjektů musí být hlášeny Etické komisi USA do 72 hodin, zatímco závažné incidenty, včetně smrti dobrovolníků, musí být hlášeny do 24 hodin. To znamená, že tyto experimenty původně akceptovaly možnost smrtelného výsledku, ačkoli oficiální projektové dokumenty se zmínily pouze o normálním odběru krve. Co to bylo za vzorek krve, kdyby subjekty mohly poté zemřít?

Existují důkazy o přímém zapojení amerického politického establishmentu do financování vojenských biologických aktivit na Ukrajině kontraktory Pentagonu, jako jsou Black & Veatch a Metabiota (pozn.: spolumajitel Hunter Biden). A jejich cíle byly daleko od podpory vědy. Podle dopisu viceprezidenta společnosti Metabiota je cílem společnosti na Ukrajině „zajistit kulturní a ekonomickou nezávislost Ukrajiny na Rusku“ – což je pro biotechnologickou společnost přinejmenším velmi neobvyklý úkol.

Na předchozích zasedáních jsme informovali Radu, že Ukrajina s finanční podporou americké Agentury pro snižování obranných hrozeb vytvořila síť biologických laboratoří, které provádějí vojenský biologický výzkum a vývoj. Podle našich dřívějších informací tato síť zahrnovala Kyjev, Oděsu, Lvov, Charkov, Dněpropetrovsk, Cherson, Ternopol, Užhorod a Vinnicu.

Nyní byl Mariupol také přidán do tohoto seznamu. Ve dvou biolaboratořích tohoto města jsme objevili důkazy o okamžitém zničení dokumentů prokazujících spolupráci s americkým vojenským aparátem.

Předběžná analýza stávající dokumentace naznačuje, že Mariupol je využíván jako regionální centrum pro sběr a certifikaci patogenů cholery. Vybrané kmeny byly zaslány do Centra pro veřejné zdraví v Kyjevě, které je zodpovědné za přenos biomateriálů do Spojených států. Tyto aktivity jsou prováděny od roku 2014, jak ukazuje přesun kmenů.

Příkaz ke zničení sbírky patogenů ze dne 25. února 2022 byl nalezen v sanitární a epidemiologické laboratoři Mariupol. Proto byly v této laboratoři shromážděny patogeny cholery, tularemie a antraxu, které jsou potenciálními patogeny biologických činitelů.

Část sbírky veterinární laboratoře nebyla ve spěchu zničena. Ruští specialisté tam objevili patogeny, které jsou atypické pro veterinární medicínu, jako je tyfus, paratyfus a plynová gangréna.

Naposledy jsme informovali o prudkém nárůstu případů tuberkulózy v Doněcké a Luhanské lidové republice. Tyto případy byly způsobeny novým multirezistentním tuberkulózním patogenem. Nyní máme důvod se domnívat, že to není náhoda.

Provedli jsme vyšetřování biologického incidentu, ke kterému došlo v roce 2020 ve Slavjanoserbském okrese LPR. Jak se ukázalo, ve vesnici Stepovoje byly letáky ve formě falešných bankovek infikovány patogenem tuberkulózy a distribuovány nezletilým. Myšlenka za tím byla, že po vypořádání se s penězi děti často manipulují s jídlem, aniž by si nejprve umyly ruce.

Analýza ukázala, že tyto letáky byly kontaminovány vysoce aktivními patogeny tuberkulózy, které jsou rezistentní vůči většině léků proti TBC. Letáky nemohly být infikovány přirozeně, tj. pacientem s tuberkulózou, protože koncentrace patogenu byla příliš vysoká. Nepřežil by za přirozených podmínek – na slunečním světle, které má účinek zabíjející bakterie. Vše tedy ukazuje na záměrnou, člověkem způsobenou kontaminaci letáků vysoce patogenním biomateriálem. Naštěstí tyto letáky ve vesnici Stepovoje nezpůsobily žádné škody. Ale všechny tyto skutečnosti dohromady potvrzují velmi alarmující trend.

Nyní bych se rád vrátil k další epizodě, která znovu ukazuje, co si kyjevský režim a jeho západní sponzoři skutečně myslí o lidu Ukrajiny. Existují údaje, podle kterých američtí vědci z laboratoře v Merefě testovali potenciálně nebezpečné biologické léky na pacientech regionální klinické psychiatrické nemocnice č. 3 v Charkově.

Podobné nelidské experimenty byly provedeny v psychiatrické nemocnici č. 1 ve vesnici Streleche v Charkovské oblasti. Hlavní kategorií subjektů byla skupina mužských pacientů ve věku 40-60 let s vysokým stupněm fyzického vyčerpání. Tento výzkum byl tajný, všechny zúčastněné osoby musely podepsat dohodu o mlčenlivosti. Aby zamaskovali svou příslušnost k USA, vstoupili odborníci na biologický výzkum přes třetí země.

Čím více informací vyjde najevo o aktivitách biolaboratoří na Ukrajině, tím více otázek klademe spojencům Spojených států v NATO. Nové dokumenty ukazují, že jen mezi lety 2016 a 2019 odebrali vojenští epidemiologové z Mikrobiologického ústavu Bundeswehru tři a půl tisíce vzorků krevních sér od občanů z 25 regionů Ukrajiny. Zajímalo by mě, proč německá armáda potřebuje biologický materiál od lidí na Ukrajině?

Máme také dokumenty potvrzující zapojení Polska do biologického výzkumu na Ukrajině, který je prováděn společně s hlavními dodavateli Pentagonu (zejména americkým Battelle Institutem).

Pane prezidente!

Věřím, že dnes naši západní kolegové vysloví další dávku nepodložených obvinění z „propagandy“. Proto přikládáme velký význam shromažďování důkazů a pravidelně šíříme originální dokumenty v Radě bezpečnosti a Valném shromáždění, které jsou k dispozici našemu ministerstvu obrany. Kdokoli je může vidět. Jedná se o stovky stran podepsaných konkrétními úředníky z Ukrajiny a Spojených států. Dokumenty pomáhají lépe pochopit, co přesně chce kyjevský režim a jeho západní sponzoři skrýt před světovým společenstvím.

Američtí představitelé opakovaně odmítají objasnit povahu a skutečné cíle své biologické angažovanosti na Ukrajině a po celém světě. V přípravném výboru 9. hodnotící konference BTWC, která se sešla v Ženevě na začátku dubna, americká strana neposkytla jedinou srozumitelnou odpověď, kromě vyhýbavé odpovědi, že americké biologické aktivity jsou z definice mírové a „užitečné“ pro mezinárodní společenství.

Na schůzce členů Rady bezpečnosti OSN v Arrii 6. dubna se nezávislí novináři obrátili na Spojené státy s žádostí o vysvětlení, proč dokumenty o americko-ukrajinské spolupráci v oblasti biologického výzkumu odporují prohlášením amerických představitelů. Delegace USA a Velké Británie se však schůzky jednoduše nezúčastnily.

To je další odhalující fakt. Na výše uvedeném zasedání přípravného výboru delegace USA opět odmítla návrh na vytvoření účinného mechanismu ověřování BTWC. Američtí delegáti odmítli obnovit práci na právně závazném dodatkovém protokolu ke konventu, který USA blokují od roku 2001. Američtí představitelé také odmítli naši iniciativu rozšířit opatření BTWC na podávání zpráv o vojenských biologických aktivitách mimo národní území. To znamená, že Spojené státy záměrně blokují pokusy o posílení režimu BTWC, což by mělo umožnit účinněji odhalovat porušování úmluvy.

To jsou velmi alarmující signály, zejména vzhledem k tomu, že právní předpisy USA umožňují vojensko-biologické aktivity, a že vnitrostátní právní předpisy v této oblasti jsou nadřazeny mezinárodním právním předpisům v této zemi.

Rád bych se zeptal zástupců Ukrajiny: pokud jsou činnosti, které provádíte v biolaboratořích na Ukrajině a na celém světě, mírové, jak říkáte, proč nesouhlasíte s tím, že je umístíte pod mezinárodní kontrolu, a proč bráníte mezinárodnímu společenství, aby k tomu mělo všechny potřebné nástroje? To by byl nejjednodušší způsob, jak rozptýlit všechny pochybnosti a obvinění, když jsou ve skutečnosti zcela neopodstatněné, jak říkáte. Bohužel zatím existuje jen jedno vysvětlení: máte co skrývat.

Kolegové!

Shromáždili jsme značné množství materiálu, který přímo poukazuje na porušování Úmluvy o biologických a toxinových zbraních ze strany Spojených států a Ukrajiny. Budeme i nadále shromažďovat a vyhodnocovat relevantní údaje. Vzhledem k tomu, že se USA odmítají účastnit konstruktivní diskuse o této otázce, plánujeme použít mechanismy stanovené v článcích 5 a 6 BTWC. Jakmile skončíme se sběrem materiálu, předložíme ho Radě bezpečnosti k prošetření. Doufáme, že to zastaví vojensko-biologické aktivity, které představují hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost, a postaví pachatele před soud.

Děkuju.

Právo prvního náměstka stálého zástupce Dmitrije Poljanského na odpověď:

Pane prezidente!

Opět byl učiněn pokus odvést pozornost od diskuse tím, že se odchýlí důraz od otázky, kterou jsme původně vznesli, a smíchají se chemické a biologické zbraně. Dámy a pánové, to jsou dvě různé věci. Pane předsedající, hovořil jste o obou.

Ale mluvíme o konkrétních faktech, která jsme objevili, a o konkrétních dokumentech, které potvrzují, že Spojené státy provádějí vojenské biologické programy v ukrajinských biolaboratořích. Rozeslali jsme již několik stovek dokumentů, které poukazují na konkrétní data, konkrétní případy, konkrétní společnosti a konkrétní osoby. Pokud to pro vás není dostatečný důkaz, co to je?

Nejen v Radě bezpečnosti neodpovídáte na naše otázky. Jak jsme uvedli v našem prohlášení, Spojené státy neposkytly žádné informace ani vysvětlení o povaze a skutečných cílech jejich biologických aktivit na Ukrajině, a to ani v přípravném výboru 9. Předstírají, že se nic neděje. A požadujeme vysvětlení. Již jsme se zmínili o tom, jaké mechanismy hodláme použít, a v této otázce se nevzdáme. Jejich pokusy proměnit naše konkrétní požadavky a otázky v obecné „tlachání“ a mluvení o „ruské propagandě“ neprojdou. Musíte poskytnout konkrétní vysvětlení o svých nezákonných aktivitách na Ukrajině.

Děkuju.

Slovanka

Příspěvek byl publikován v rubrice ►DŮLEŽITÉ, Aktuality, Kauza Ukrajina. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

2 komentáře: Zpráva z briefingu Rady bezpečnosti OSN o biologických laboratořích

 1. admin napsal:

  Plně sdílím Váš názor.

  Odteď bude však záležet dost na tom, nakolik se Rusko zhostí dokončení voj. zásahu na Ukrajině. A nejen to. Ruské vedení se bude muset čelem postavit ke klíčovým problémům doma v Rusku. Mám na mysli zejména:

  ►nahrazení rovné daně ve výši 13 % progresivním zdaněním boháčů
  ►radikální snížení úrokové sazby Centrobanky RF, jinak ekononika RF neporoste
  ►znárodnění majetku Rusů, kteří mají dolarové účty v daňových rájích
  ►odpoutání ekonomiky RF od USD
  ►ukončení členství RF ve faš. WHO, ukončení kontaktů RF s WEF

 2. svengali napsal:

  Jsou to zločiny, které nesnesou odklad vyšetřování prezidentů Zelenského a Bidena se svým synem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *