Prof. Valentin Katasonov: Velký Reset a Blackrock – tajemný tvůrce nového světového řádu

V dnešní době všeobecné digitalizace je svět stále transparentnější. Je však pozoruhodné, že vrchol světového finančního systému je stále zahalen v mracích tajemství a je těžké ho spatřit. Přesto je něco vidět. Řeknu vám, co jsme viděli v roce 2020.

Není pochyb o tom, že COVID-19 měl silný dopad na globální finanční systém. V ekonomice to vyvolalo takzvanou výluku, kdy podniky v různých odvětvích ukončily činnost nebo na nějakou dobu přešly do zvláštního režimu a většina zaměstnanců přešla na práci z domova. Současně klesla poptávka po mnoha statcích a službách ze strany jednotlivců, propadly se tržby a příjmy, začala růst nezaměstnanost atd. Aby se podniky udržely nad vodou a zmírnily klesající příjmy obyvatelstva, začaly mnohé státy poskytovat rozsáhlou pomoc podnikům i občanům.

V absolutních číslech byla asi největší pomoc poskytnuta podnikům a komunitám v USA. V březnu 2020 vyhlásily americké měnové orgány po konzultaci s Kongresem a prezidentem mnohamiliardový záchranný program. Federální rezervní systém USA slíbil vytisknout krátkodobé peníze v hodnotě přibližně 4 biliónů dolarů a ministerstvo financí USA slíbilo poskytnout rozpočtovou pomoc ve výši 2,2 biliónu dolarů. Očekávalo se, že z hotovostní emise Federálního rezervního systému ve výši 4 biliónů dolarů bude přibližně polovina půjčena ministerstvu financí, zatímco druhá polovina půjde přímo na úvěrovou podporu nejhůře postižených odvětví a společností. Většina pozorovatelů upozorňuje na kvantitativní stránku věci – gigantický rozsah peněžní injekce. Možná ještě zajímavější je však kvalitativní stránka. Na jaře 2020 byly konkrétně spuštěny nové mechanismy financování americké ekonomiky. (Video v ruštině: ZDE)

Zatímco tradičně americký Federální rezervní systém půjčoval americké ekonomice klasickým způsobem, tj. půjčoval podnikům nikoliv přímo, ale prostřednictvím komerčních bank, v roce 2020 se zrodil nový systém podpory podniků ze strany americké centrální banky. Byly vytvořeny účelové společnosti (SPV). Zakladatelem těchto společností bylo ministerstvo financí USA, které vytvořilo jejich základní kapitál. A americká centrální banka těmto společnostem poskytuje úvěry s dobrým pákovým efektem. Konvenčně řečeno, za jeden dolar vlastního kapitálu může SPV získat od Federálního rezervního systému půjčku ve výši 10 USD. Nezabýval jsem se podrobnostmi dohod mezi Fedem a ministerstvem financí, ale musíme předpokládat, že ministerstvo financí zajišťuje splácení půjček Federální rezervě nejen základním kapitálem SPV, ale v případě potřeby poskytuje záruku za výši nekrytých závazků.

Zákon CARES (The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) přijatý loni v březnu stanoví, že 454 miliard dolarů z celkového balíku rozpočtové pomoci je určeno na kapitalizaci SPV; lze tedy předpokládat, že maximální výše úvěrů, které mohou nové společnosti získat, přesáhne 4,5 biliónu dolarů. To je zhruba velikost všech aktiv amerického Federálního rezervního systému v předvečer zablokování americké ekonomiky.

Peníze, které do ekonomiky přicházely a stále přicházejí od amerického Fedu prostřednictvím SPV, jsou levné, téměř zdarma. Koneckonců, klíčová sazba amerického Fedu se v roce 2019 pohybovala na úrovni 0-0,25 %. SPV nepracují přímo s jednotlivými společnostmi v ekonomice USA. Pomáhají ekonomice prostřednictvím nákupu ETF (Exchange Traded Funds), které pak tvoří vlastní portfolia podnikových cenných papírů konkrétních společností. V současné době existuje 11 zvláštních účelových jednotek.

Zajímavé však je, že oficiální měnové orgány USA (Federální rezervní systém a ministerstvo financí) rozhodly: SPV bude spravovat organizace BlackRock. Jedná se o mezinárodní investiční společnost se sídlem v New Yorku. Je jednou z největších investičních společností na světě a největší na světě z hlediska spravovaných aktiv. Její vlastní aktiva se blíží 170 miliardám dolarů, což je i na americké poměry hodně. Řekněme, že banka Morgan Stanley na Wall Street má zhruba stejný objem aktiv.

Společnost BlackRock však nevykonává svou hlavní činnost z vlastních aktiv, ale tím, že přebírá aktiva firemních klientů a bohatých jednotlivců do svěřenecké správy. Klienti pocházejí z USA a desítek zemí celého světa. Podle nejnovější výroční zprávy činil k 31. prosinci 2019 objem spravovaných aktiv společnosti BlackRock 7,43 biliónu dolarů. Společnost BlackRock je součástí „velké čtyřky“ investičních společností, které mají sídlo v USA. Dalšími členy velké čtyřky jsou The Vanguard Group, Fidelity Investments a State Street Corporation.

Skupina Vanguard Group spravovala na konci roku 2020 aktiva v hodnotě 6,41 biliónu dolarů. Fidelity Investments – 3,20 biliónu dolarů. State Street Corporation – 2,51 biliónu dolarů. Tato společnost navíc jako americká Federální rezervní banka poskytuje služby správy a úschovy aktiv (Administration and Custodial Services). Objem aktiv, pro která State Street poskytuje tyto služby, činil na konci loňského roku 31,62 biliónu dolarů. Po dlouhou dobu pokrývala „velká čtyřka“ celou americkou ekonomiku svou účastí na kapitálech společností z různých odvětví. V polovině tohoto desetiletí se stala akcionářem téměř 90 % společností zařazených do indexu S&P 500 (akciový index 500 největších amerických společností) a vlastnila velké podíly v téměř všech bankách na Wall Street, velkých médiích, IT společnostech (“Silicon Mafia“), velkých farmaceutických společnostech a dalších.

Již několik let je společnost BlackRock považována za lídra v rámci velké čtyřky (měřeno podle spravovaných aktiv). Na druhém místě je skupina Vanguard Group. O třetí až čtvrté místo se dělí společnosti Fidelity Investments a State Street Corporation.

Společnost BlackRock získala nejen významnou část amerického, ale i celosvětového trhu služeb správy aktiv. Například v roce 2015 spravovala aktiva v hodnotě 4,65 biliónu dolarů ze 76,7 biliónu dolarů spravovaných všemi investičními společnostmi na světě (tj. asi 6 %). Abychom pochopili rozsah operací správy aktiv společnosti BlackRock, podotýkám, že přesahují aktiva celého Federálního rezervního systému USA. Na konci loňského roku aktiva Federálního rezervního systému jen mírně přesahovala 4 bilióny dolarů.

Pozoruhodné je, že BlackRock je podle všech standardů mladá investiční společnost (například Fidelity Investments vznikla v roce 1946, Vanguard Group v roce 1975 a State Street Corporation již v roce 1792). Společnost BlackRock byla založena teprve před 34 lety – v roce 1988, původně jako součást skupiny Blackstone. Založilo ji osm lidí v čele s Lawrencem Finkem, současným předsedou představenstva a výkonným ředitelem společnosti. V roce 1992 se společnost stala známou jako BlackRock. Na konci téhož roku spravovala aktiva ve výši 17 miliard dolarů a na konci roku 1994 již 53 miliard dolarů. V roce 1999 se společnost BlackRock stala veřejně obchodovatelnou společností a do konce téhož roku vzrostla její spravovaná aktiva na 165 miliard USD a do konce roku 2004 na 342 miliard USD. V září 2006 se společnost BlackRock spojila se společností Merrill Lynch Investment Managers. Jak upozorňují odborníci, společnost BlackRock významně přispěla k zhroucení amerického trhu s cennými papíry krytými hypotékami v devadesátých letech, což vedlo k finanční krizi v letech 2007-2009. V prosinci 2009 společnost BlackRock získala společnost Barclays Global Investors, což výrazně posílilo její pozici. Od vzniku společnosti BlackRock do doby, kdy se stala jedničkou v oblasti správy aktiv, uplynulo necelé čtvrtstoletí. Obrazně řečeno, téměř vertikální vzlet!

A nyní se vrátím k události, která se odehrála v roce 2020 – pozvání amerických měnových autorit společnosti BlackRock, aby provozovala společnosti SPV, přes které jsou a budou pumpovány miliardy a dokonce bilióny dolarů z tiskařského lisu amerického Federálního rezervního systému. Společnost BlackRock na těchto operacích nejenže vydělá obrovské množství peněz. Bude skutečně řídit peněžní toky. A to znamená, že společnost není jen pouhým prostředníkem společnosti BlackRock, ale získává moc, stává se součástí amerických měnových orgánů. Měnový duumvirát (Fed plus ministerstvo financí) se změní na triumvirát (Fed plus ministerstvo financí plus BlackRock). Někteří odborníci nevylučují scénář, kdy se americký Federální rezervní systém stane technickým přívěskem společnosti BlackRock: první bude pouze emitovat peníze, zatímco druhý bude rozhodovat, komu a za jakých podmínek je poskytne. (Video v ruštině: ZDE)

Řeknete, že je to fantazie, že to není možné. Ale já si to nemyslím. Společnost BlackRock má napoleonské plány a otevřeně se chce podílet na projektu nazvaném The Great Reset. Projekt vyhlásilo Světové ekonomické fórum (WEF) a podporuje jej řada významných politiků, státníků a osobností z byznysu. Dostatečně podrobné zdůvodnění a specifikace tohoto projektu jsou popsány v knize prezidenta WEF Klause Schwaba „COVID-19: The Great Reset“, která vyšla v červenci 2020. Příprava projektu však trvala mnoho let (téma na samostatnou diskusi). Pozoruhodné je, že se o projekt velmi zajímá společnost BlackRock Corporation. (Video v ruštině: ZDE)

Alespoň stopy tohoto zájmu lze zaznamenat v roce 2017. V té době byla z iniciativy Lynne de Rothschild (manželky slavného bankéře a finančníka Evelyna Roberta de Rothschilda) založena organizace s příznačným názvem Koalice za inkluzivní kapitalismus (CIC). Cílem koalice je právě uskutečnění výše zmíněného „velkého resetu“ za účelem vytvoření nového kapitalismu, který se nazývá „inkluzivní“. Lynne de Rothschildová je již dlouho v kontaktu s profesorem Klausem Schwabem a tvoří spolu jakýsi duumvirát. Profesor Schwab v něm byl zodpovědný za ideologické zdůvodnění a propagandu projektu, zatímco paní Rothschildová měla na starosti mobilizaci nejlepších zástupců světového byznysu, kteří byli připraveni projekt prakticky realizovat. Na internetových stránkách koalice se dozvíte, kdo je jejím členem: Unilever, Johnson & Johnson, Nestlé, Pepsico, Dow Chemical, Dupont a další. Stejně jako největší světové finanční holdingové společnosti zabývající se správou aktiv: Amundi Asset Management, Schroders, Barings, JPMorgan Chase & Co atd. Na tomto seznamu jsou také tři z „velké čtyřky“ investičních společností: State Street (divize Global Advisors), Vanguard a samozřejmě BlackRock.

Společnost BlackRock v žádném případě není svatební generál, který se mlčky účastní „svatební party“ zvané „Velký restart“. Veřejný dopis, který v roce 2018 zveřejnil šéf společnosti BlackRock Lawrence Fink a v němž vyzval podniky, aby přešly na „nový model správy a řízení společností“, měl široký ohlas. Tento model, jak jej popisuje Fink, doslova opakuje to, co se píše v dokumentech Koalice za inkluzivní kapitalismus: odmítnutí zisku jako hlavní podnikatelské priority, „sociální odpovědnost“ korporací, investice do životního prostředí, digitální technologie atd. Lawrence Fink jako šéf společnosti spravující aktiva klientů v hodnotě několika biliónů dolarů slíbil, že klientům pomůže stanovit správné investiční priority.

Velmi uznávanou institucí v USA je nezisková organizace Business Roundtable (BRT), jejímiž členy jsou významné americké společnosti a banky včetně BlackRock. V srpnu 2019 podepsalo 181 členů BRT, včetně společnosti BlackRock, prohlášení o revizi cílů a priorit korporací. Heslem hnutí za radikální reformu kapitalismu se stalo slovní spojení „ESG investice“. Zkratka znamená Environmental, Social, and Governance (životní prostředí, sociální oblast a správa). Jinými slovy, prioritou by měly být investice do ochrany životního prostředí, sociálních otázek a lepšího řízení podniků. Společnost BRT výslovně prohlásila, že od nynějška budou zájmy akcionářů a jejich touha po maximálním zisku odsunuty na druhé nebo dokonce třetí místo.

Otevřený dopis Lawrence Finka a prohlášení BRT byly pro mnoho podniků v Americe a dokonce i ve světě šokem. Mnozí podnikatelé však považovali Finkův dopis za vážný signál.

Ne všichni s dopisem Larryho [Finka] souhlasili, přiznal David Abney, výkonný ředitel logistické společnosti UPS, v listu Financial Times. – Ale řekl bych, že se k němu přiklání stále více lidí, nebo to alespoň tvrdí.

Prohlášení Klause Schwaba z r. 2020 o „velkém resetu“ nenechávají nikoho na pochybách, že starý kapitalismus končí. Jak profesor Schwab neúnavně opakuje, „pandemie COVID-19“ ukončila „normální život“ a k „normálnímu životu“ se již nelze vrátit. Před námi se rýsuje takzvaný „inkluzivní kapitalismus“, který by byl naprostou negací toho současného.

Za krásnými slovy o „společenské odpovědnosti“ byznysu se skrývají skutečné cíle globální elity: snížit počet obyvatel planety, vybudovat digitální koncentrační tábor a 99 % přeživších do něj umístit, zničit malé a střední podniky, předat řízení ekonomiky globálním korporacím, zlikvidovat zbytky národních států a na jejich troskách vybudovat světový stát se světovou vládou.

► Stručně řečeno, převzetí světové moci současnou elitou a přechod na světový otrokářský systém.

Někteří historici a filozofové popisují rozpad a zkázu Sovětského svazu velmi jednoduchým vzorcem: „stranicko-státní elita SSSR se rozhodla přeměnit svou moc na kapitál“. „Velký reset“ Klause Schwaba a jeho spolupracovníků lze však popsat opačným vzorcem: „přeměna kapitálu na světovou moc.“ Šéfové investičního holdingu BlackRock si tento trend dlouhodobě uvědomují a chtějí zaujmout klíčové pozice v řízení výše zmíněného procesu „přeměny kapitálu v globální moc“. Larry Fink, šéf společnosti BlackRock, se již považuje za součást této světové velmoci. Zvláště poté, co mu byla svěřena správa peněz Federálního rezervního systému.

ZDROJ (překlad Zvědavec)

Příspěvek byl publikován v rubrice ►DŮLEŽITÉ, Aktuality, Analytika, Kauza C-19, Politika se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *