Dr. Ing. Jan Campbell, Ph.D.: Nápověda nepoučitelným

V posledním příspěvku Nepřilévám benzin do ohně, ale… jsem naznačil několik důvodů, proč bychom se měli věnovat jiným realitám a pravdám, než těm, které jsou nám nabízeny politicky korektními médii.

Zmínil jsem se krátkým citátem o interview Naší pravdě. Bude zveřejněno ve čtvrtek 3. srpna v tištěné a příští týden v elektronické formě i na webu Institutu české levice (ICL). Nepřilévám benzin do ohně, ale.., interview Naší pravdě a dnešní příspěvek tvoří trojici, která představuje nikým neplacenou – jako vždy, nápovědu nepoučitelným.

Základní chybou politického a vojenského vedení Západu po rozpadu SSSR bylo podcenění ruské mentality. Za existence SSSR se přistupovalo k problému jeho rozpadu a oslabení ve velkém měřítku, studiem země se zabývaly celé instituty a výsledek byl ohromující: SSSR se rozpadl, USA vyhrály studenou válku, šance na získání přírodních zdrojů se staly oslepujícími.

Euforie z geopolitického úspěchu představuje příčinu ztráty ostražitosti. Západ se mnohem méně začal zabývat procesy v Rusku. Byl si jist, že Rusko nikam nepůjde, že je pevně v pasti, a přepočítal se. Rusko se začalo utrhávat ze řetězu, v roce 2014 získalo Krym, v roce 2022 začalo speciální vojenskou operaci a vstoupilo do moderní permanentní světové války, jednoho z několika projektů vypracovaných profesionály mimo jiné v Langley, metonymum pro CIA.

Vstup do permanentní světové války přinesl s sebou potvrzení podcenění ruské mentality na poli politicko-hospodářském a vojenském. Jako příklad uvádím vojenskou přípravu Ukrajinců v členských státech NATO a používám vysvětlení formou citátu z příspěvku (v neautorizovaném překladu) mně osobně známého Jakova Kedmiho, politologa a bývalého šéfa izraelské zpravodajské agentury Nativ, který byl zveřejněn na serveru EUROMORE:

Ani Britové, ani Francouzi, nikdo nikdy nepřipravil ani se nepokusil prolomit echelonové obranné systémy. Nevědí, jak to udělat, nikdy to neudělali. Takže je nepravděpodobné, že by to mohli učit. Ano, v americké armádě existují určité jednotky – obrněné jednotky. Ale mnohem organizovanější, s profesionálními vojáky. Americká obrněná divize cvičila, jak prorazit echelonovou obrannou linii. Ale nikdy to nedělala v žádné válce, ani ve druhé světové. Američané bojují jinak. Takže není co učit.

Abychom prolomili echelonovou obranu Ruska, musíme do průlomu vrhnout alespoň jednu divizi a po nějaké době ji nahradit další. Protože v prvních fázích průlomu bude divize a vše ostatní zničeno, když postoupí jen o jednu nebo dvě linie. Dál už to chce víc a víc! To se jim nemůže podařit. Zaprvé nemají tolik síly. Za druhé, jakýkoli pokus o soustředění velkých formací před útokem z nich dělá vynikající cíl pro dělostřelecké a letecké útoky.

I zde se nabízí nepochopení školitelů Ukrajinců pro procesy probíhající v Rusku. To pomáhá Rusku stát pevně na nohou. Alespoň prozatím. Dokud se experti – školitelé v NATO neprobudí, s pravděpodobností hraničící s jistotou, Rusko využije omylu nepřítele.

Podcenění ruské mentality, nepochopení probíhajících procesů v Rusku, dlouhodobé profesionální plánování především v Langley a začátek moderní permanentní světové války iniciovaný na Ukrajině s pomocí klamu, lži a profesionálního plánu, způsobily tektonickou trhlinu, která se projevuje mj. v různém chápání budoucnosti v různých částech světa. Trhlina se bude jen prohlubovat, proto konfrontace bude trvat dlouho, pravděpodobně celá desetiletí.

Tvrzení kolektivního, ale nejednotného Západu

 • 1) Rusko je v izolaci. Tento mýtus zcela ignoruje skutečnost, že politické kontakty Ruska s Asií, Afrikou a Latinskou Amerikou se čile rozvíjejí. Trhy v uvedených regionech jsou otevřené, společnosti z regionů pracují v Rusku navzdory sankcím, éra všemocného dolaru ustupuje nové éře národních a digitálních měn a vnitropolitické napětí v USA roste den ze dne.
  ► Současně vztah Ruska s Evropou se výrazně oslabil, ale nezmizel. Vztah s globálním Jihem a stejně globálním Východem se výrazně posílil. Evropa ztratila ruský trh na dlouhá desetiletí, evropské investice jsou buď ve státní správě, nebo vyhořely, přičemž samotný průmysl zůstal.
 • 2) Ruská ekonomika se rozpadá. Tvrzení představuje druhý mýtus, neznalost ruské mentality a nepochopení probíhajících procesů v Rusku. Ve skutečnosti lze dokázat, že růst výroby v Rusku je vyšší než v Evropě. Agentura Reuters nedávno sdělila, že v dubnu 2023 aktivita v ruském výrobním sektoru rostla již dvanáctý měsíc v řadě. Míra inflace je výrazně nižší než v mnoha západních zemích a nezaměstnanost je na historicky nejnižší úrovni 3,3 %.
 • 3) Rusko chtělo omezit NATO a aliance se rozšířila na úkor Švédska a Finska. Tato tvrzení představují další mýtus a dokonce lež. Proč? Protože Rusko, vědomo si, že není v jeho silách a možnostech zastavit mírovým způsobem expanzi NATO, se nikdy nesnažilo expanzi zadržovat. Jediné, o co Rusko žádalo, bylo zohlednění jeho národních zájmů a nezvání bývalých částí SSSR do NATO. Zejména těch, se kterými má Rusko například územní spory.
 • 4) Ukrajina. Jediným cílem Ruska (Kremlu) bylo a možná i zůstává, eliminovat hrozbu a členství Ukrajiny v NATO. A toho Rusko dosáhne tak či onak, protože se jedná o bytí, či nebytí jedné z největších kultur a jaderných mocností. Cena bude vysoká a budeme ji muset platit i my žijící mimo Rusko.

Předběžný závěr

Z předem uvedeného vyplývá jednoduchý a smutný závěr: Pokud budou konfliktní země přijaty do NATO, konflikt bude trvalý, protože se jedná o otázku existence Ruska.

Doprovodný informační šum a žvanění Západu nemá prakticky žádný obsah. Indikuje, že mocní na západě vědí, že jejich čas skončil, že dnešek ve válce jim nepatří, zítřek o to méně. Proto Anglosasové a jejich slouhové – nejenom podle konspiračně myslících, že o všem se rozhoduje v jedné synagoze – by si měli konečně uvědomit, že:

 • 1) 2022-2023 se zapíší do dějin jako doba největšího civilizačního rozkolu a jako vrchol existenciální krize lidstva v 21. století zviditelněním moderní permanentní světové války. Jejím přímým důsledkem bylo zahájení speciální vojenské operace na Ukrajině, kterou nelze označovat jako regionální konflikt, ale jako totální konfrontaci kolektivního a nejednotného Západu se zbytkem světa, vše pod taktovkou USA s Velkou Británií ve vleku.
  ► Zdegenerovaná generace západních politiků si zjevně neuvědomuje, co dělá a po čem volá. Zapomněla, představit si reakce Ruska, až skončí trpělivost v Kremlu, u občanů Ruska a že stále platí staré přísloví: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
 • 2) Konfrontace bude velmi dlouhá, protože na zkrocení zlých žen, mužů a dalších moderních genderů je podle zákonů kvantové fyziky a mechaniky pozdě. Rozdíl v chápání budoucnosti v různých částech světa se bude jenom prohlubovat. Proto konfrontace bude trvat desítky let a doba desítek let bez války na prahu vlastních dveří patří již dnes nenávratně minulosti. Otázka bez odpovědi zní: Kdo je ochoten bojovat, kdo ví, za co se má a bude bojovat a kde všude? Cui bono? Cui prodest?
 • 3) Jedním ze způsobů řešení popsané současné situace je třetí světová válka. Takové řešení ale vítězům s pravděpodobností hraničící s jistotou nezaručuje prosperitu, jako tomu bylo po předchozích světových válkách. Proč? Protože nelze považovat za vítězství svět, v němž nastala jaderná zima, milionová města leží v troskách, kvůli extrémnímu elektromagnetickému pulsu nejde elektřina a obrovské množství lidí zemřelo na následky tlakových vln, záření, radiace a radioaktivního zamoření. Ve světě, ve kterém vládnou epidemie a hladomor. Přesto apokalypsa je nejen možná, ale také pravděpodobná. Proč? Existují nejméně dva důvody:
 • 1) Svět se nachází v situaci a konfrontaci mnohem horší než představovala kubánská krize, protože kolektivní Západ pod vedením USA se rozhodl porazit jadernou velmoc – Rusko.
 • 2) Jaderné zbraně už byly použity USA, proto neexistuje žádné tabu! Příklady táhnou, ty špatné často jiného někam stáhnou. Například Leonardo da Vinci, levák, během celého života používal zrcadlové psaní. Proč asi? Protože bylo snazší psací brk táhnout než tlačit.

Představitelné, ale dnes nepravděpodobné řešení

Jedno z představitelných řešení obsahuje dlouhodobé hledání obtížných kompromisů. Vytvoření nového světového řádu, který bude založen na rovnováze zájmů všech zemí. Hledání kompromisu vyžaduje ale schopnost komunikovat, být trpěliví, zdrženliví, opustit jednání a znovu se k nim vrátit. To vše dnes Západu chybí, nemá čas. Proto hledání kompromisů bude trvat roky, možná desetiletí. Ale je to určitě lepší než zemřít všichni společně v den apokalypsy.

Jedním ze základních předpokladů dlouhodobého hledání obtížných kompromisů je ochota a schopnost udělat vše potřebné, abychom se dostali z fáze totální konfrontace. K potřebnému předpokladu v mezinárodních vztazích patří mimo jiné v maximální možné míře zohlednění národních zájmů. USA je nemají pro veřejnost nikde specificky definované, ale mají je všude, jak dokazuje život. Nebo, jak to tvrdí konspiračně myslící, bude stačit jeden příkaz z jedné synagogy.

V případě Ruska to znamená mimo jiné vyloučení možnosti existence modelu Antiruska, včetně vyloučení možnosti opakování případu Finska a jeho vstupu do NATO. Finsko se stalo nepřátelskou zemí, kterou vytvořil Lenin! Proto se nabízí s Finskem a zeměmi jako je Polsko, pobaltské státy a samozřejmě Velká Británie dočasně úplně přerušit nebo alespoň na čas omezit diplomatické vztahy. Lidé a obchodníci si tak budou moci snadněji uvědomit následky konání prodejných politiků – slouhů.

Na úrovni OSN a dalších mezinárodních organizací musí dojít ke kvalitativním změnám při plném respektování práv stálých členů Rady bezpečnosti. Jinak bude vše zcela neúčinné, po staru a nová struktura se stane novou příčinou konfrontací. OSN upadne v zapomnění. Nebudu pokračovat v popisu současného vývoje dění ve světě a z něho vyplývajících trendů, které tlačí náš svět ke třetí světové válce. Protože – Veškeré zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a vše to je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet druhých (Anton Pavlovič Čechov), nejsem optimista.

Příspěvek byl publikován v rubrice ►DŮLEŽITÉ, Analytika, Politika se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *