Victor Grossman: Roztržka na Levici

Je to tragédie, nebo nová naděje? Po měsících, ve skutečnosti po letech vnitrostranického hašteření v německé straně LINKE (Levice), byly kostky vrženy, Rubikon překročen a Sahra Wagenknechtová s devíti dalšími poslanci Bundestagu stranu opustili a v lednu oznámili své rozhodnutí založit novou stranu.

Do té doby, až si zvolí název, si bude říkat Alliance Sahry Wagenknechtové – Za rozum a spravedlnost (BSW = Bündnis Sahra Wagenknecht – für Vernunft und Gerechtigkeit).

Dr. Sahra Wagenknechtová, německá politička, ekonomka a publicistka. Bývalá místopředsedkyně strany Die Linke.

To bylo 23. října. Od začátku panovaly třenice. Desítka, i když už nebyla ve Spolkovém sněmu členkou frakce LINKE, odmítla požadavky 28 poslanců, kteří zůstali ve straně, aby se vzdala svého hlasovacího práva. Trvali na tom, že mohou zůstat poslanci až do nových voleb, pravděpodobně v roce 2025.

Ale běda! Aby si strana udržela status „frakce“, musí mít alespoň 5 % křesel, v současnosti 37. Až dosud se LINKE protlačila s 38. Ale s pouhými 28 nemůže žádná frakce existovat – poprvé od roku 2005. Jak 28, tak 10, kteří odešli, se mohou ucházet o podřízený status „skupin“ a mohou ho získat, ale skupiny nemohou navrhovat nové zákony, mají omezenou řečnickou dobu, méně kancelářských prostor, horší křesla a mnohem méně peněz pro zaměstnance. Až stovka výzkumných, právních a dalších asistentů a sekretářek může přijít o práci, přičemž oproti těm z jiných stran mají jen málo možností. A skupiny mají mnohem méně práv požadovat čas, aby byly slyšet a vidět v hromadných sdělovacích prostředcích.

Proč došlo k tomuto škodlivému rozštěpení? Bylo to nutné?

Strana – stejně jako levičáci navěky – je rozštěpená dlouho. V některých otázkách byly nalezeny společné základy, ale tyto tektonické desky se od sebe nikdy nepřestaly vzdalovat.

Rané téma se týkalo (východní) Německé demokratické republiky (NDR). Ti, kterým se často říkalo „reformátoři“, se pečlivě distancovali od toho, co média a politici nazývali „Unrechtstaat“ – tedy „zemí bezpráví“ – přehlíželi všechny úspěchy NDR a téměř srovnávali „stalinistickou represi“ v NDR s tímto dřívějším státem – ano, Hitler jej nazýval „národním socialismem“.

Tím, že se s tím víceméně smířili a nikdy to neznělo příliš radikálně, bylo možné, aby se LINKE posunula od ošklivého statusu „zlobivého hocha“ a získala částečné přijetí jako levicově orientovaná, ale jinak přijatelně respektovaná figurka na šachovnici „demokracie volného trhu“. To umožnilo vstupovat do vládních koalic v řadě státních vlád v Berlíně, ve východním Německu (a v zapadlých západních Brémách) a dokonce stát v čele vládní koalice v Durynsku. V průběhu let však taková účast vyústila ve sklouzávání z kopce a ztrátu peří; stále více rozladěných, nespokojených a ustaraných východních Němců považovalo předáky LINKE za neúčinné figurky v odmítnutém zavedeném systému. Stále více se jich obracelo k hlasitým, pravicovým protestním stranám nebo zůstávalo v den voleb doma.

Naděje mnoha reformátorských předáků, že se stanou – byť slabšími – partnery v národním kabinetu s SPD a Zelenými, se ukázala být nejen iluzí, ale i katastrofou. Strana, která se v roce 2009 pyšnila 11,9 % a stala se vedoucí opoziční stranou, klesla celostátně na ubohých 5,5 % v Evropské unii a ostudných 4,9 % ve volbách do Spolkového sněmu v roce 2019. V říjnu, ve státních volbách v Hesensku, LINKE ztratila svá křesla v západoněmeckém zákonodárném sboru – drženém patnáct let – tím, že těžce minula ono magické číslo pěti procent. A všechna znamení ukazovala na další slzy příští rok ve třech východoněmeckých zemských volbách, kde první místo v průzkumech nyní zaujímala AfD.

Reformátoři obviňovali levičáky, že vyvolávají neshody kolem tak velmi znepokojivé vychytralé Sahry Wagenknechtové, která si přivlastnila tolik mediální pozornosti. Pokud jde o levičáky, ti tvrdili, že vedení strany nikdy pořádně neanalyzovalo příčiny ztrát, neotevřelo možnosti pro svobodnou diskusi členů a nezvažovalo změny strategií, které se ukázaly jako velmi chybné, kde navzdory mnoha dobrým projevům poslanců Bundestagu byl příliš velký důraz kladen na práva uprchlíků a přistěhovalců, na otázky „identity“ menšin, na slovíčkaření o genderových otázkách a jak je reflektovat, a to i v interpunkci – ale zanedbávalo přímé záležitosti dělnické třídy a získávání styků s lidmi z dělnické třídy, zejména s těmi, kteří se potýkají s největšími těžkostmi. Už to není skutečně dělnická strana, tvrdili – a pro některé to došlo příliš daleko na to, aby se dala zachránit.

Rozdíly vyvrcholily s ukrajinskou válkou. Obě strany v únoru 2022 ruský útok odsoudily; jakákoliv varianta tohoto postoje by znamenala totální udání jako Putinovi milenci, s následným umlčováním. Levičáci ve straně ale také obvinili NATO, že se vzpírá prosbám a varováním amerických expertů a z Moskvy proti tlačení frontových linií NATO a velkých zbraní blíž a blíž k totálnímu obklíčení Ruska, proti provokativním hrozbám v podobě námořních a pozemních manévrů a proti vyzbrojování a výcviku ukrajinských vojsk při podpoře otevřeně profašistických jednotek „Azov“ proti donbaským separatistům. Tvrdili, že všechny pokusy o úspěch v Minsku, v Turecku nebo s Naftalim Bennettem z Izraele byly zmařeny a že základní příčinou konfliktu byl cíl Washingtonu dosáhnout světové hegemonie, jak ho vyhlásil Biden a jeho předchůdci.

Reformátoři na druhé straně, i když někdy nejasně obviňovali všechny strany, měli tendenci vyhýbat se ostrému odmítání – nebo analýze – NATO, ale připojili se k obecným útokům na „imperialistického Putina“ a přijali sankce a hospodářské přerušení vztahů s Ruskem, prosazené Washingtonem, bez ohledu na vážné problémy, které to znamenalo pro německou ekonomiku, jako nezbytnou oběť.

Ve hněvivém projevu ve Spolkovém sněmu v září 2022 Wagenknechtová tuto politiku odmítla a označila ji za podlézání americkým zájmům zejména v ropném a plynárenském byznysu, což by znamenalo trvalý a nebezpečný rozkol v Evropě i ve světě.

Projev rozzlobil mnoho reformátorů; někteří pak vyzývali k jejímu vyloučení ze strany. Zásadní zlom však nastal, když se Sahra (jak o ní mnozí hovoří) připojila ke známé feministce a společně vydaly mírový manifest vyzývající k zastavení palby a k jednáním o ukončení ukrajinské války. Ten záhy překvapivě podepsalo přes 750 tisíc Němců a v únoru následovala výzva k obřímu mírovému shromáždění v Berlíně. Ke zděšení bezpočtu stoupenců předáci LINKE nejenže manifest a shromáždění nepodpořili, ale vyzvali členy, aby se od obojího drželi dál, a tak se připojili ke sboru masmédií a obvinili Sahru, že přijala podporu od AfD a dalších krajně pravicových lídrů, kteří – z vlastních důvodů „proti všemu“ – víceméně podporují Putina. To bylo vskutku trapné, ale organizátoři shromáždění v čele se Sahrou jasně odmítli podporu či účast AfD, přičemž přivítali každého, kdo upřímně upřednostňoval mír – a poukazovali na to, že na venkovním shromáždění nelze nikomu zabránit v podpisu manifestu či kontrole všech. Tvrdili však, že kontroverzní transparenty jakéhokoliv druhu nelze přijmout.

Shromáždění všechny ohromilo; odhadem 40-50 tisíc i více lidí vzdorovalo mrazu a lehkému sněžení, s mořem log holubic míru a vlastnoručně vyrobených nápisů. Malá skupinka pravičáků byla zablokována a izolována v jednom malém koutě, aniž by si toho obrovský dav všiml. Ale bojkot shromáždění vůdci LINKE, nebo většinou z nich, znamenal bod, kdy mnoho levičáků rozhodlo, že odtržení je nevyhnutelné.

A to se nakonec stalo 23. října, kdy deset delegátů Bundestagu v čele se Sahrou oznámilo zlom.

Někteří levičáci, včetně těch, kteří stojí v čele skupiny Komunistické platformy v rámci LINKE, se postavili proti této i spoustě další politiky vůdců, ale také proti rozštěpení. „Musíme to vybojovat“, říkali, ale uvnitř strany jako jediné smysluplné opozice v Německu. Někteří chtěli počkat alespoň tři týdny na celostátní stranický sjezd – který se konal minulý víkend v bavorském městě Augsburg.

LINKE vynaložila veškeré úsilí, aby uspořádala úspěšný sjezd. Až na jeden rozhořčený projev spolupředsedy Sahřiny frakce Dietmara Bartsche, který Sahru za rozkol vyplísnil, se o ní mluvilo jen zřídka. Dobře organizovaný program se zaměřoval na postoj „zaplaťpánbůh, že je pryč“, s výzvou k aktivnímu boji za mír a pokrok, proti chudobě a miliardářům. Úvodní projevy jejích spolupředsedů Janice Wisslerové a Martina Schirdevana zněly bojovněji antikapitalisticky než za dlouhou dobu. Wisslerová oznámila, že se v posledních týdnech přidalo několik stovek nových členů, což je mnohem více, než kolik jich ze strany odešlo; veškeré úsilí se nyní musí soustředit na znovunabytí sil pro červnové volby do Evropského parlamentu, životně důležité volby příští rok na podzim ve východoněmeckém Sasku, Braniborsku, Durynsku a v roce 2025 překonání této hrozivé pětiprocentní hranice a znovuzískání silné pozice ve Spolkovém sněmu.

Navzdory hlasitým, radikálním požadavkům na nového bojovného ducha ve vzdoru vůči superbohatým se však změnilo jen málo, bez analýzy základní motivace Evropské unie nebo NATO, sotva o nich padlo kritické slovo, i kritika smrti a zkázy v Gaze byla oslabena, aby neobtěžovala přátele Izraele, bez kladení otázek.

Jakákoliv skutečná kritika minulé chybné politiky se omezila na dvouapůlminutová prohlášení. Delegáti, z nichž velkou část tvořili dlouholetí straničtí funkcionáři, dokonce odhlasovali (195 ku 175) i požadavek na znárodnění obřích veřejně prospěšných korporací. Od Gazy po Ukrajinu, EU ve Štrasburku nebo německou ekonomiku obsahovaly jen málo smělých všeobecností, jež by znepokojily masmédia, politiky nebo ty, kdo za nimi stojí.

A jaké jsou šance pro novou stranu, charakterizovanou čtyřiapadesátiletou Sahrou Wagenknechtovou, (která používá neobvyklý pravopis svého křestního jména kvůli svému studentskému otci, který se musel vrátit do rodného Íránu, když jí byly pouhé tři roky, a brzy zmizel)? Sahra se těší neobvyklé popularitě; atraktivní, vždy dobře (a myslím, že draze) oblečená, je velkolepou řečnicí a velmi zručnou v tom, jak s klidným, chladným úsměvem oponovat těm dvěma, třem i více, kteří proti ní stojí v talk-show. Od té doby, co přitáhla mnoho diváků, získala mnoho pozvánek navzdory svým nechtěným levicovým postojům. Ale pokud se ona nebo strana s ní stane skutečnou silou na levici, bude brzy zesměšněna, ignorována nebo obojí.

Původní prohlášení Sahry a její aliance také vyvolalo některé otázky, především ohledně imigrace. Vždy zdůrazňovala boj za práva dělnické třídy a dělnické konexe, které byly v minulých aktivitách LINKE tak často opomíjeny nebo byly slabé. Přitom se však stavěla proti imigraci, protože byla využívána ke stlačování mezd a práv těch, kteří už tu jsou – nebo se tu narodili. Ano, cítila, že je třeba přijmout skutečné uprchlíky, ale pravidla by měla být jasnější, ještě přísnější, čistě ekonomičtí přistěhovalci by měli být odrazováni – a ti, kteří porušují zákony, deportováni. Zdůraznila, že skutečným bojem musí být ukončení válek a zabránění imperialistickému využívání jižních zdrojů, nezpracovaných plodin a trhů příliš otevřených levnému severskému zboží – a tedy zamezení migračním vlnám. Její kritici tvrdí, že se příliš přibližuje pravičáckým sloganům AfD v naději, že získá, nebo znovu získá jejich voliče.

Avšak skutečnost, že nejméně tři ženy, které se k ní aktivně připojují při budování nové strany, mají přistěhovaleckou minulost, by měla zaručit internacionalistického ducha. Jednou z nich je třiatřicetiletá Amira Mohamed Aliová (jejíž egyptský otec je zodpovědný za překvapivé dvojí rodinné jméno). Sahra ji upřednostňuje jako možnou hlavní organizátorku nové strany – na tuto roli není Sahra zvyklá. A není snadná! Pokud je známo, nemá žádné ústředí, žádný kancelářský aparát, málo členských seznamů, pokud vůbec nějaké – ale má jednoho pokrokového (vlastnoručně vyrobený software) milionáře jako finančního podporovatele!

Program tohoto levicového, radikálnějšího odtržence od ochočené LINKE obdobně popsal současnou hospodářskou situaci Německa jako nepořádek, s upadajícím vzdělávacím systémem, bolestivým bořením zdravotnických zařízení a infrastruktury. Poté pokračoval:

… v důsledku ruských sankcí a přehnané politiky zlepšování klimatu, zdražování energií… hrozí naší zemi ztráta důležitých průmyslových odvětví.

(Program pak vyzývá k návratu rozumu do politiky.)

Německo potřebuje silnou, inovativní ekonomiku a sociální spravedlnost, mír a spravedlivý obchod, respektování individuální svobody svých občanů… Naše země má stále solidní průmysl a úspěšný malý a střední podnikatelský sektor… Německý průmysl je páteří naší prosperity a musí být zachován.

To zní jaksi ještě méně radikálně nebo socialisticky než mnohá prohlášení strany LINKE. Byla zmírněna, aby neodstrašila středostavovské voliče? Geniální Sahra však v průběhu let občas vyjadřovala nečekané názory. Jak silný bude její vliv? Uvidíme, co se objeví v lednu.

Co se tedy může stát v roce 2024?

Je až příliš možné, že nová i stará strana propadnou a nedosáhnou tu pětiprocentní hranici, jak mnozí v médiích radostně předpovídají.

To by znamenalo, že levicové názory vyslovují jen roztroušené malé slabé skupiny a skupinky, které už nejsou ve Spolkovém sněmu ani ve státních zákonodárných sborech, jsou zcela vyloučeny z masmédií.

S krajními omezeními levicové opozice (existují už všechny formy cenzury) by lidé jako ministr obrany Boris Pistorius a šéfka EU Ursula von der Leyenová (a velký byznys za nimi) mohli plnou parou vpřed pokračovat v dalším budování Německa jako mocné vojenské síly namířené přímo proti Rusku (a pak Číně), s nebo bez úzkého partnerství s nepředvídatelnými USA Bidena, Trumpa nebo nějakého jiného agresivního Goliáše.

Současná „semaforová“ koalice, která vládne Německu, je skutečně v chaosu, sociální demokraté, Zelení a Svobodní demokraté se více hádají, než spolupracují, všichni jsou připraveni dát kopačky ostatním dvěma a přitulit se k pravicovým křesťanským demokratům, kteří z opozičních křesel hrají jeden proti druhému. S krajně pravicovou AfD na druhém místě celostátně a na prvním místě ve velké části východního Německa se celá scéna kymácí doprava! Teď nebezpečně! Sílící levice je naléhavě potřebná, nejen pro Německo!

Může se nová strana, podpořená Sahřinými schopnostmi a půvabem, pustit do tvrdých bojů proti militarismu a válce, proti ničení založenému na fosilních palivech, proti větším útrapám těch, kdo jsou nejméně schopni je překonat – může taková nová strana získat nové a rostoucí postavení v Německu – a v Evropě?

První předběžný test proběhne příští sobotu, kdy se u berlínské Braniborské brány opět plánuje, doufejme obří, mírové shromáždění, jehož se zúčastní oddaní řečníci včetně Sahry a nejméně jednoho státního vůdce LINKE. Shromáždění bude požadovat příměří a jednání v ukrajinské válce a v izraelské válce. Čím větší dav, tím větší šance, že bude slyšet – také ze strany politiků, kteří mají obavy z předvolebních průzkumů a sčítání voličů. Může to být zklamání – ale možná, podobně jako nečekané davy v Londýně, na Hlavním nádraží a Brooklynském mostě v New Yorku a ve městech a velkoměstech po celém světě, by to mohlo být právě tak velké, aby to nabídlo další duhovou naději pro rok 2024 i potom!

Berlin Bulletin č. 218 21. listopadu 2023 (překlad VLADIMÍR SEDLÁČEK)


Victor Grossman (* 11.3.1928 v New Yorku, vlastním jménem Steve [Stephen] Wechsler) je americký novinář a spisovatel, absolvent Harvardské university, dlouholetý obyvatel východního Berlína. Je autorem knih Překročil jsem řeku: pojednání o americké levici, studené válce a životě ve východním Německu (Crossing the River: A Memoir of the American Left, the Cold War, and Life in East Germany; vydal University of Massachusetts Press, 2003), a Přeběhlík k socialismu: Z Harvardu na Karl-Marx_Allee (A Socialist Defector: From Harvard to Karl-Marx-Allee; vyd. New York: Monthly Review Press).

V r. 1949 vstoupil do Komunistické strany USA. V lednu 1951 byl povolán do armády. Byl pracovníkem údržby na základně americké armády v bavorském Fürthu. Za účast na činnosti v komunistických skupinách měl být v srpnu 1952 postaven před vojenský soud. Uprchl přes Dunaj do sovětské zóny v Rakousku. Po útěku si změnil jméno. V r. 1952 vyslán Sověty do Berlína, kde vystudoval novinařinu a stal se rozhlasovým reportérem (krom jiného vedl zahraniční zpravodajství Rádia Berlín v bývalé NDR). Jen na okraj pro zajímavost: Sekci zahraničních zpráv rádia Varšava v té době vedl jiný americký komunista, profesor matematiky a fyziky Erwin Marquet; byli blízcí přátelé.

Victor Grossman se v r. 1947 zúčastnil 1. světového festivalu mládeže a studentstva v Praze. Podílel se také jako člen skupiny americké pokrokové mládeže na výstavbě památníku v terezínské Malé pevnosti.

US Army stáhla všechna obvinění proti němu v r. 1994. Od té doby několikrát navštívil Spojené státy.

Byl ženatý (už je dost dlouho vdovec), má dva syny.

V NDR překládal také dialogy k anglickým a americkým filmům a učil německy herce a zpěváka Deana Reada, dodnes na to rád vzpomíná. V současné době píše pro týdeník KS USA The People´s World (a rozesílá své komentáře e-mailem v Berlin Bulletinu, odkud je překládám. Osobně se známe od r. 2009; pozn. VS). Jeho články – nejen na téma bývalé NDR nebo společenských a politických událostí v současném Německu – se dají vystopovat v různých dalších amerických levicových sdělovacích prostředcích.

VLADIMÍR SEDLÁČEK

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Analytika, Politika se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *