Prof. Valentin Katasonov: BlackRock jako beneficiant války na Ukrajině

Tzv. nezávislá Ukrajina, která vznikla před 32 lety na troskách Sovětského svazu, okamžitě začala být ovládána zahraničním kapitálem. Jednoduše řečeno, zahraniční kapitál začal skupovat “nezaležnou” (nezávislou) Ukrajinu.

Na osvojení “nezaležné” se podílely kapitály různých zemí, ale na prvním místě byl kapitál amerického původu. Historii skupování Ukrajiny zahraničními investory lze rozdělit do tří fází:

  • První fáze je od okamžiku zrodu “nezaležné” (1992) až po Majdan (události od listopadu 2013 do února 2014).
  • Druhá fáze je od doby Majdanu až po zahájení vojenských akcí na Ukrajině (tj. do 24.února loňského roku).
  • Třetí fáze je od 24. února 2022 do současnosti.

O ovládnutí Ukrajiny zahraničními investory v prvních dvou etapách se teď bavit nebudu. Pokud čtenář chce, může se o tom dozvědět z mých knih: “Ukrajina. Ekonomika zmatků, aneb Peníze z krve” (M.: Knižní svět, 2014); “Ukrajinská zvůle a přerozdělování. Ekonomická a finanční krize na Ukrajině jako globální hrozba” (M.: Rodná země, 2015).

Zastavím se u třetí etapy, která už trvá necelé dva roky. Samozřejmě, že válka, kterou vede kolektivní Západ na Ukrajině proti Rusku, sleduje vážné vojensko-politické cíle USA a jejich spojenců v NATO. Ale zároveň by tato válka měla být chápána jako gigantický komerční projekt západního kapitálu. Jedná se o válku zaměřenou na uchvácení území, přírodních zdrojů a veškerého majetku, který se nachází na území “nezaležné”.

Na území “nezaležné” se nacházejí velmi bohaté zásoby nerostů (je příznačné, že více než 90 procent zásob bylo prozkoumáno a objeveno v sovětské době). Ukrajina má 7. největší zásoby uhlí na světě a 2. největší zásoby uhlí v Evropě, což činí asi 34 miliard tun. “Nezaležná” patří mezi tři země (spolu s Austrálií a Ruskem), které mají největší zásoby železné rudy na světě. Má také největší zásoby manganové rudy v Evropě a až do loňského roku patřila do první desítky světových výrobců manganové rudy. Na Ukrajině je asi 20 % světových zásob titanových rud v přepočtu na čistý titan (největší zásoba kovu v Evropě). Ukrajina představuje 1,8 % světových zásob uranu (největší evropské ložisko uranu). U některých nerostů je Ukrajina vůbec světovou jedničkou. Je tam soustředěno 70 % světové zásoby vysoce kvalitní žuly. Dalšími významnými minerálními zdroji v zemi jsou rtuť, draselná sůl, nikl, síra, grafit, zlato. Navíc tam jsou unikátní minerální a termální vody. A samozřejmě slavné ukrajinské černozemě činí 40 % světových zásob.

Zahraniční kapitál si po tři desítky let potichoučku osvojoval přírodní bohatství “nezaležné”. Výjimkou není ani zemědělská půda, jejíchž volný prodej byl na Ukrajině zakázán. Tyto zákazy se, jak se ukázalo, obcházely.

Podle informací Australian National Review, zveřejněných v květnu 2022, bylo 17 miliónů hektarů ukrajinské zemědělské půdy ve vlastnictví tří amerických společností: Cargill, Dupont a Monsanto. Pro představu: to se zhruba rovná rozloze všech italských zemědělských pozemků.

Odborníci spočítali, že vyznačená plocha je zhruba polovina všech zemědělských pozemků “nezaležné”. Je příznačné, že hlavními akcionáři ve všech zmíněných společnostech byly americké finanční holdingy a investiční fondy BlackRock, Vanguard a Blackstone. Samozřejmě, američtí investoři si pod sebe přibírali ukrajinské pozemky ještě v první a druhé fázi, o které jsem se zmínil výše.

Ale až do 24. února loňského roku si málokdo uvědomoval, že úrodná půda a obiloviny “nezaležné” už Ukrajincům vlastně nepatří. Toto tajemství přestalo být tajemstvím poté, co ukrajinské agroholdingy kontrolované americkými investory čelily problému s vyvezením obilí mimo “nezaležnou”. Tato skandální událost dostala název “obilná dohoda”.

O “obilné dohodě” se letos mluvilo a psalo více než dost. A někteří experti a komentátoři právem upozorňovali, že jde o vývoz obilí, které nepatří Ukrajině, ale americkému byznysu. Hodně se mluvilo o různých lobbistech, kteří usilovali dostat od Ruska “zelenou” pro vývoz obilí z území “nezaležné”. Téměř nikdo však nezmínil jednoho z hlavních amerických lobbistů, a sice investiční fond BlackRock (zřejmě proto, že svou lobbistickou činnost prováděl přes prostředníky).

Nyní se chci zaměřit na téma BlackRock (přeloženo do češtiny: “Černá skála”). Již několikrát jsem psal o tom, že jde o největší finanční holding na světě v takovém ukazateli, jako je výše spravovaných aktiv. Na konci loňského roku tento ukazatel dosáhl hodnoty 10 biliónů dolarů. BlackRock je přirovnáván k obrovské chobotnici, která svými chapadly uchvátila celý svět. Především USA. Podílí se na základním kapitálu všech bank z Wall Street, společností Big Pharma, IT korporací ze Silikonové doliny, korporací VPK atd. O BlackRocku píšu pravidelně. Moje poslední publikace na toto téma BlackRock přebírá kontrolu nad státem a centrálními bankami. Řídí “Černá skála” Bílý dům?”

Méně se ví, co a jak “Černá skála” kontroluje mimo USA. Události na Ukrajině umožnily lépe pochopit, jak tento finanční holding funguje v jiných zemích. Na Ukrajině se rozhodl převzít kontrolu nad všemi hlavními aktivy a v tomto směru již učinil řadu praktických kroků. Nehledě na zvyk “Černé skály” jednat skrytě, řada akcí finančního holdingu vůči “nezaležné” se stala veřejně dostupnou.

Jedna taková akce se odehrála loni 19. září. V tento den se generální ředitel BlackRock Larry Fink a prezident “nezaležné” Vladimír Zelenský sešli v režimu videokonference. Tématem setkání byla možnost zapojení veřejných a soukromých investic do ukrajinské ekonomiky.

Generální ředitel BlackRock Larry Fink

Šéf BlackRocku navrhl zřídit fond obnovy na podporu ukrajinské ekonomiky. Larry Fink slíbil, že poradní jednotka BlackRock pro finanční trhy (Financial Markets Advisory) je připravena poskytnout bezplatné rady ukrajinské vládě ohledně toho, jak založit fond a organizovat jeho práci. Vladimír Zelenský byl z těchto návrhů nadšený: “Pro mě má mimořádný význam investiční atraktivita našeho státu. Pro mě je důležité, aby taková struktura byla úspěšná pro všechny zapojené strany. Jsme schopni a chceme obnovit normální investiční klima.”

Jak vyplývá ze zveřejněné tiskové zprávy, příslušné ministerstvo a investiční společnost BlackRock podepsaly memorandum o vzájemném porozumění, kterým se dohodl vývoj speciální platformy pro získávání soukromého kapitálu pro obnovu Ukrajiny. “Memorandum oficiálně podchycuje předběžnou diskusi o možnostech zapojení státních a soukromých investic na Ukrajině, která se konala v září mezi ukrajinským prezidentem Vladimírem Zelenským a hlavou a generálním ředitelem BlackRock Larry Finkem”, uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě.

Další důležitou stopu v temné historii “spolupráce” “Černé skály” a “nezaležné” Vladimír Zelenský zanechal ve svém telegramovém kanálu 5. května tohoto roku. Oznámil, že Kyjev diskutoval s BlackRockem o detailech vytvoření investičního fondu pro obnovu země:

Podrobnosti o založení investičního fondu pro obnovu ekonomiky Ukrajiny se projednaly během setkání s vedením největší společnosti pro správu aktiv na světě BlackRock. Hlavním cílem vytvoření fondu je přilákat soukromý a veřejný kapitál k realizaci rozsáhlých podnikatelských projektů na Ukrajině.

Významným dnem v historii “spolupráce” “Černé skály” a “nezaležné” byl 8. květen 2023. Ukrajinská média radostně informovala, že ukrajinská vláda a americká společnost BlackRock Financial Market Advisory (BlackRock FMA) podepsaly dohodu o vytvoření Fondu rozvoje Ukrajiny. Formálním cílem podniku je přilákat investice do energetiky, infrastruktury a zemědělství. Ve skutečnosti to znamená dokončení totální privatizace a pohlcení Ukrajiny zahraničním kapitálem, který se skrývá za nápisem “Černá skála”.

Kolik peněz plánuje “Černá skála” do zmíněného fondu získat? Nejméně částku, kterou experti považují za nezbytnou pro obnovu válkou zničené Ukrajiny. V březnu Světová banka odhadla, že Ukrajina bude potřebovat 411 miliard dolarů na obnovu po “speciální operaci”, ale od té doby se rozsah destrukce výrazně zvýšil. Na konci letošního roku by tak hodnota neměla být nižší než půl bilionu dolarů. Za takové peníze “Černá skála” plánuje “koupit i s vnitřnostmi” celou Ukrajinu. Jak osobně pro sebe, tak pro ty klienty, kteří budou přispívat do Fondu rozvoje Ukrajiny.

BlackRock se na Ukrajině cítí jako neomezovaný hospodář. Poměrně rezonující bylo prohlášení Larry Finka, které učinil začátkem října. Šéf společnosti BlackRock projevil znepokojení podle něj nad nezodpovědným vztahem Ukrajiny k investičním aktivům. V čem spočívá tato nezodpovědnost? Fink objasňuje:

Když jsme s prezidentem Zelenským uzavírali kontrakt a zakládali Fond rozvoje Ukrajiny, brali jsme v úvahu rizika v důsledku invaze RF. Nyní ale pozorujeme zcela nerozumné využívání černozemě ze strany Ukrajinců. Je na ní příliš mnoho hřbitovů. Cenné pozemky s ornou půdou začínají být využívány naprosto iracionálním způsobem…

Fink je praktický člověk, navrhuje způsob, jak problém vyřešit:

Je třeba situaci napravit. Můžeme vyčlenit finanční prostředky na krematoria nebo biozpracování. Je třeba to udělat, jinak budeme nuceni uvalit sankce za necílené využívání našich investičních aktiv.

Velmi pozoruhodný je následující závěr Larry Finka: “Přátelé, není to jen vaše půda”.

Kyjev v posledních měsících projevuje veškerou ochotu předat vzniklému Fondu rozvoje Ukrajiny jakákoli aktiva – jen aby Západ nadále poskytoval “nezaležné” vojenskou a finanční pomoc. Zde si můžeme všimnout následujících událostí.

V září se Vladimír Zelenský během své návštěvy USA setkal se zástupci největších amerických bank a fondů. Ale nejdůležitější bylo setkání s hlavou BlackRocku Larry Finkem. Hovořilo se samozřejmě o Fondu rozvoje Ukrajiny.

Dne 15. listopadu během návštěvy USA se šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrej Jermak setkal se zástupci společnosti BlackRock Corporation. Během tohoto setkání prohlásil:

Jsme připraveni dát všechny strategické podniky a pozemky, pokud korporace pomůže získat nový balíček vojenské a finanční pomoci.

12. prosince byl ukrajinský prezident Vladimír Zelenský opět v USA a úpěnlivě prosil americkou stranu, aby vyčlenila další finanční prostředky na pomoc Kyjevu. Oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharová 12. prosince na briefingu komentovala tuto návštěvu ukrajinského prezidenta takto:

Zelenský vyrazil s nataženou rukou. Podle informací z ukrajinských telegramových kanálů je cílem jeho návštěvy Washingtonu uzavření otázky převodu všech strategických podniků v hloubi země a půdy Ukrajiny do správy nadnárodní korporace Black Rock výměnou za její podporu při získávání nového rozsáhlého balíčku vojenské a finanční pomoci.

Na závěr bych chtěl podotknout, že Fond rozvoje Ukrajiny sice již vznikl, ale velké peníze do něj zatím nedorazily. Předběžné dělení aktiv mezi zahraniční investory s rozhodující rolí “Černé skály” v tomto dělení se však již uskutečnilo.

S ohledem na tuto okolnost má jak “Černá skála”, tak její hlavní klienti-investoři zájem na tom, aby vojenské operace na území “nezaležné” co nejrychleji přestaly. Pokračování vojenských akcí vytváří riziko, že BlackRock může ztratit kontrolu nad těmito aktivy a přijít o očekávané příjmy (když se fond začne plnit velkými penězi). BlackRock již dnes působí jako lobbista za ukončení bojů v “nezaležné” a upevnění rozdělení kdysi jednotné Ukrajiny mezi Rusko a americký kapitál v zastoupení “Černou skálou”. Je přirozené, že Rusko nemůže na takové “paktování” přistoupit.

ZDROJ (překlad PhDr. Vladimíra Grulichová)

Příspěvek byl publikován v rubrice Analytika, Kauza Ukrajina, Politika se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *