Prohlášení Světové odborové federace (SOF) k 1. máji 2024

Světová odborová federace, radikální, třídně orientovaný hlas, zastupující přes 105 miliónů pracujících, kteří žijí, pracují a bojují ve 134 zemích pěti kontinentů, vzdává čest 138. výročí boje dělníků v Chicagu v roce 1886.

Boje, jenž znamenal trvalý mezník dělnické třídy a maják pro dnešní i zítřejší boje, maják nepřerušeného boje za trvalou práci s právy, sociálním zajištěním, bezplatným veřejným a všeobecným zdravotnictvím a vzděláním, s důstojným životem.

Letošní prvomájové výročí se zapíše do dějin jako krvavé, protože zatímco se milióny pracujících po celém světě organizují, vystupují proti antilidové politice kapitálu, kapitalistických vlád a EU, naši kolegové v Palestině budou pohřbívat desítky těl zavražděných každý den v rámci genocidy, kterou provádí Izrael. Pracující ve všech koutech zeměkoule nebudou při páchání zločinu mlčet. Každé prvomájové vystoupení promění v demonstraci solidarity s bojujícím palestinským lidem a odsouzení vražedného státu Izrael a jeho imperialistických spojenců, kteří tím či oním způsobem masakr podporují.

Stejně tak dělníci nemlčí o žádném dalším zločinu spáchaném na národech, pro zisk imperialistů a monopolů. V době, kdy z planety na různých místech kape krev při vojenských intervencích, mezinárodní třídně orientované odborové hnutí, organizované a odhodlané, bojuje za mír. Říkáme NE imperialistickým plánům a vojenským konfliktům. Boj za mír má specifický obsah. Znamená v první řadě boj za rozklad NATO a všech vojenských koalic, boj za obranu práva každého lidu zvolit si cestu svého hospodářského a společenského rozvoje bez intervencí, sankcí, blokád a hospodářských válek. Proti politice dvojího metru, kdy mezinárodní právo nakonec v praxi je právem mocných.

Poselství a požadavky chicagských průkopníků z roku 1886 zůstávají aktuální i dnes. Krize kapitalismu se zobecňuje a prohlubuje. Společenské nerovnosti se dramaticky prohlubují. Demokratické svobody a práva odborů jsou po celém světě napadány. Vysoké životní náklady a inflace brutálně podkopávají životní úroveň pracujících a důchodců. Právo organizovat a kolektivní vyjednávání a posvátné právo na stávku jsou pod útokem.

Individuální smlouvy, privatizace, najímání zaměstnanců zvenčí (outsourcing), práce na dálku a „pronajímání služeb“ jsou jen některé z forem, které tento drsný neoliberální útok používá.

Hlavní sociální výdobytky, jako je sociální zabezpečení a veřejné zdravotnictví, jsou privatizovány, zatímco autoritářské a svévolné zvyšování věku odchodu do důchodu metodicky pokračuje.

Je zřejmé, že je znovu zkoušeno, aby břemeno kapitalistické krize bylo přeneseno na bedra pracujícího lidu a obecně slabých lidových vrstev.

Pracující po celém světě pasivně nepřijímají kapitalistické útoky proti obyčejným lidem a dělníkům. Odmítají zaplatit účet za kapitalistickou krizi. Za radikálních bojů a mobilizací ve všech koutech zeměkoule požadují uspokojení svých současných potřeb. SOF a v ní sdružené organizace stojí a budou pevně stát v čele těchto bojů!

Při letošních prvomájových oslavách a demonstracích bude vedle vlajek SOF a jejích sdružených organizací hrdě vlát palestinská vlajka. V duchu solidarity a internacionalismu pevně stojíme po boku lidu hrdinné Kuby a národů, které bojují proti vražedným sankcím, intervencím, imperialistické agresi, blokádám a hospodářským válkám.

U příležitosti prvomájového dne 2024 vyzývá SOF třídní a radikální odbory po celém světě, aby zorganizovaly letošní kampaň a činnost pod heslem:

PROTI JEJICH ZISKŮM, VSTÁVÁME ZA SVÉ ŽIVOTY!

Masivněji a radikálněji:

  • Za okamžité potřeby pracujících, proti vykořisťování!
  • Za demokratické a odborářské svobody!
  • V solidaritě s Palestinou, proti imperialistickým válkám a intervencím!

Za třídně orientované odborové hnutí, za pracující, kteří vzdorují, kteří se nesmiřují s útlakem, diskriminací a vykořisťováním je jen jedna důstojná cesta – cesta bojů!

Probíhající boje dávají naději, ukazují obrovskou sílu organizované dělnické třídy, vyznačují perspektivní cestu proti kapitalistickému vykořisťování.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Dějiny a současnost, Politika. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *