Dr. Vernon Coleman: Chtějí nás zabít a takto plánují udělat (a proč) – video

Dr. Vernon Coleman v tomto nejnovějším videu varuje před rozmachem „asistované sebevraždy” neboli eutanázie. Odhaluje skutečné pozadí v této záležitosti a také zlověstnou agendu, která se propagací a rozmachem této možnosti skrývá.

Video níže je nejděsivější, jaké kdy uvidíte. Nic z toho pravděpodobně nikde jinde neuvidíte ani nepřečtete. A jako obvykle je to všechno pravda. Řeknu vám, jak vás přesvědčí, abyste se zabili a pokud se jim nepodaří přimět vás k sebevraždě, řeknu vám, jak vás zabijí. Trvalo mi týdny, než jsem to dal dohromady, a pořád mi to připadá znepokojivé. Píše se duben 2024. Objevilo se něco, před čím vás musím varovat. Eutanázie. Sebevražda spáchaná lékařem. Eutanázie je propagována jako nabídka důstojnosti a kontroly.

Dr. Vernon Coleman je anglický bývalý lékař, teoretik a spisovatel, který píše o tématech týkajících se lidského zdraví.

V rostoucím počtu zemí po celém světě se však říkají stejné lži. Vše, co si myslíte, že o eutanázii víte, je téměř jistě špatně. Eutanázie znamená úsporu peněz, odběr orgánů pro superbohaté, zabíjení postižených dětí, zabíjení duševně nemocných a snížení peněz vynakládaných na péči o chudé a postižené a pacienty trpící bolestmi. Eutanázie není bezbolestná a jde o úsporu peněz a odběr orgánů pro bohaté. Myslíte si, že přeháním? No, jednoho člověka zabili, protože byl hluchý. Už zabili lidi, kteří byli chudí. A zabili i lidi, kteří se snažili změnit názor.

Oběti eutanázie zemřely s křikem – bojovaly o život. Zabíjejí děti, které řeknou, že chtějí zemřít – bez souhlasu rodičů. Oběti eutanázie jsou v oficiálních statistikách uváděny podle toho, jakou nemocí trpěly naposledy.

Takže někdo s cukrovkou, kdo je eutanázován, zemře na cukrovku, a ne na eutanázii. Je to stejný trik, který použili, aby předstírali, že covid zabíjí milióny lidí. Na začátku roku 2020 jsem upozorňoval, že pravidla a PCR test umožňují úřadům označovat pacienty za zemřelé na covid, i když je ve skutečnosti přejel autobus nebo je zabil šílenec se sekerou.

Nedovolí mi o tom říct na YouTube, na Facebooku, na Twitteru, ani nikde jinde než na mém kanálu Bitchute a na mých webových stránkách vernoncoleman.com.

Mám zákaz vstupu do všech ostatních médií, která existují. Bílý dům Joea Bidena se dokonce pokusil zakázat jednu z mých knih. Nikdo o tom nesměl informovat. Dnes už je eutanázie legální v Belgii, Kanadě, Lucembursku, Nizozemsku, na Novém Zélandu, ve Španělsku, Kolumbii a v některých částech Austrálie, stejně jako ve Švýcarsku a v některých státech Ameriky.

Jedné postižené ženě v Kanadě bylo nabídnuto místo v národním programu eutanázie, protože to bylo jednodušší než přizpůsobit její domov jejím potřebám.

Muž z Kanady, kterému hrozilo vystěhování ze sociálního bytu, byl přijat do programu eutanázie v této zemi. Matka byla obviněna ze sobectví, když nedovolila, aby jí zabili postiženou, ale život milující dceru. Téměř 60 let jsem psal kroniku podvodů lékařů a farmaceutického průmyslu.

V únoru a březnu 2020 jsem varoval, že žádná pandemie neexistuje, jen chřipka s lepším než průměrným marketingem. Varoval jsem, že cílem budou staří lidé – což se také stalo. Tehdy jsem také varoval před vakcínou, která se chystá a která bude povinná, jak jen to půjde.

To bylo mnoho měsíců předtím, než se objevila covid vakcína, která byla samozřejmě, jak bylo předpovězeno, jen další součástí probíhajícího programu korupce, podvodů a zabíjení. Byl jsem první na světě, kdo odhalil vedlejší účinky covid vakcíny.

Nyní jsou připraveni na další fázi: smrt lékařem.

K tomu spiklenci směřují už celá desetiletí. Připravují se proměnit svět v jeden velký Jonestown. Eutanázie neboli smrt lékařem je nejhorší, nejchladnokrevnější masakr od dob, kdy Čingischán učinil genocidu módní záležitostí. Plánují zabíjet děti, aniž by o tom řekli jejich rodičům. Plánují zabít každého, kdo se o sebe nedokáže postarat.

Plánují zabít každého, kdo je klasifikován jako postižený. A snaží se rozšířit seznam lidí, kteří jsou nyní klasifikováni jako postižení. Plánují se zbavit hospiců a opustit paliativní péči, protože je mnohem rychlejší a levnější lidi zabít než se o ně starat. Zapomeňte na samoúčelný mýtus, že eutanázie je bezbolestná a důstojná.

Pro eutanázii neexistují žádné standardizované metody, a tak v důsledku toho dochází k častým případům dlouhého a strastiplného umírání. Pacienti, kterým je prováděna eutanázie, zvrací, probouzejí se z kómatu a jejich smrt může trvat až sedm dní. Nikdo neví, co dělat, pokud se první pokus o eutanázii nezdaří. Co by se mělo dělat, pokud je pacient v polovičním bezvědomí? Měl by být učiněn další pokus o usmrcení? Stejné léky, které se používají k usmrcení vězňů, se někdy používají k usmrcení pacientů, kteří s eutanázií souhlasili.

Žena byla udušena polštářem poté, co ji léky nedokázaly zabít.

Starší dementní žena v Belgii byla eutanázována poté, co její rodina rozhodla, že by měla být usmrcena. Lékař jí do kávy přimíchal sedativa – zatímco si povídala se svou rodinou. Další sedativa jí lékař podal injekcí. Žena se poté postavila na nohy. Členové rodiny ji drželi na zemi, zatímco jí lékař aplikoval injekci a usmrtil ji. Soudci prohlásili, že „lékař nemusel ověřovat její přání provést eutanázii“.

Jack King ve své nové knize uvádí, že mezi komplikace, které byly při eutanázii zaznamenány, patří:

Zvracení, tachykardie, pocení, lapání po dechu. Jeden pacient upadl do bezvědomí 25 minut po požití smrtícího léku, ale po 65 hodinách se probral a nabyl vědomí. Smrtící injekce způsobují v drtivé většině případů silnou bolest, pocit tonutí a tichou, nevyslovenou hrůzu.

V roce 2019 byl 61letý Kanaďan usmrcen smrtící injekcí. Jeho zdravotním problémem byla ztráta sluchu.

Vzhledem k tomu, že v současné době dochází k celosvětové epidemii duševních nemocí a všeobecné bídy, je to ideální pozadí pro prodej eutanázie. A zabíjejí děti. Přirozeně, protože svět je dnes takový, jaký je, úřady rodičům těchto dětí neřeknou, co se chystá.

Rodiče se to dozvědí až po akci. Dostanou e-mail. „Možná jste si všimli, že váš dvanáctiletý syn dnes nepřišel ze školy domů. Je to proto, že se přihlásil do našeho programu Sebevražda pro studenty a my jsme mu dnes pomohli spáchat sebevraždu.” Kolik dětí (a zejména dospívajících) si někdy nepřeje být mrtvý? „Rozešel se se mnou můj přítel. Kéž bych byla mrtvá.” – „Na Facebooku mě strašně šikanují. Kéž bych byl mrtvý.” Žádný problém, tady v centru Justina Trudeaua „Zabíjejme děti“ to můžeme vyřešit za vás. Pouze to trošku píchne. Stačí odložit brašnu a lízátko, lehnout si a máš po problémech navždy.

Později zavoláme tvé mámě a tátovi a řekneme jim, že se domů nevrátíš. Mohou si vyzvednout tvé tělo v márnici Justina Trudeaua. Výskyt státem posvěcených sebevražd prudce stoupá – i když, jak už jsem vysvětlil, s čísly si pohrávají. Milióny mladších lidí byly povzbuzovány, aby každý okamžik dočasného neštěstí nebo zklamání považovali za příznak vážné duševní poruchy. Lékaři ve Spojeném království nyní vypisují téměř 500 000 receptů na silná, většinou nevhodná antidepresiva, která se podávají dětem.

Smrt je vnímána jako reálná alternativa k nákladné a nevyhnutelně marné léčbě. V Kanadě vyšla studie, která dospěla k závěru, že lékařsky asistovaná smrt by mohla dramaticky snížit roční výdaje na zdravotnictví. Zranitelní lidé budou zabíjeni (nebo se to od nich bude očekávat, aby ušetřili peníze a zdroje).

Třetina osob, které se účastní kanadského programu eutanázie, se vnímá jako zátěž pro svou rodinu, přátele a pečovatele. Mnozí se obávali množství peněz, které se na péči o ně vynakládají. Není překvapením, že se eutanázie rychle stává jednou z nejrychleji rostoucích příčin úmrtí v Kanadě.

Žena, která žila z invalidního důchodu a které se nepodařilo získat dostupné bydlení, ukončila svůj život na základě kanadských zákonů o asistované sebevraždě. „Vláda mě považuje za postradatelný odpad“, řekla, než zemřela.

Překvapivě 27 % Kanaďanů se domnívá, že by se eutanázie měla rozšířit i na lidi, kteří nejsou nemocní, ale jsou chudí. A 28 % Kanaďanů by nabídlo „smrt u lékaře“ bezdomovcům.

Eutanázie měla být nabízena pouze nevyléčitelně nemocným lidem. Ale kdo ví, co je nevyléčitelné a co ne? Lék může být za rohem. Pacientův problém může zmizet i bez léčby. Diagnóza může být chybná. Lékař nemusí vědět, že je k dispozici lék. Dostupný lék může být považován za příliš drahý. Znám pacienty, kterým bylo diagnostikováno, že jim zbývají týdny života, a kteří žili ještě o deset let později.

Podmiňování, propaganda a prediktivní programování, to vše se používá k prosazování myšlenky, že starší občané mají povinnost zemřít, když dosáhnou 70 let.

Nadšenci rádi tvrdí, že sebevražda za asistence lékaře je nezbytná, protože lidé žijí déle a v důsledku toho celosvětově neúměrně roste počet starších lidí. Jediná rozumná věc, kterou je třeba podle nich udělat, je zabít přebytečné staré lidi, aby se zachoval prostor a zdroje pro mladé. Jak jsem poprvé vysvětlil již v 70. letech, je to mýtus.

Proč tedy tolik zemí legalizuje úmrtí lékařem?

Jedním z důvodů je, že skupina spiklenců tvrdí, že je nutné snížit počet světové populace. Chtějí snížit počet obyvatel světa na 500 miliónů.

Potravin je dost na to, aby uživily další miliardy. Většina potravin je však na nesprávném místě a v nesprávný čas. Spiklenci mají dvě základní politiky:

Skoncovat s chudobou ve světě tím, že zabijí všechny chudé lidi. A skoncovat s nemocemi tím, že zabijí všechny nemocné. Pokud chcete najít pravdu, musíte sledovat peníze. Postižení a staří lidé jsou dnes všeobecně považováni za osoby s malou nebo žádnou finanční hodnotou. A pak jsou tu samozřejmě důchody. Mnozí z těch, kteří pobírají státní důchody, se (zcela mylně) domnívají, že peníze, které zaplatili na daních, byly odloženy stranou na výplatu jejich důchodů.

Starší pacienti jsou zbaveni jídla, vody, diagnózy nebo léků. A pak, když se cítí zatraceně nepohodlně a mizerně, jim nabídnou pilulku smrti. „Prožil jste dlouhý život, proč se držíte, když váš čas vypršel? Spotřebováváte cenné zdroje.” A zabíjejí i dvanáctileté děti. Nadšenci propagující „smrt u lékaře“ v Holandsku nyní dokonce pořádají „Týden eutanázie“, kde mohou sdílet propagandu propagující eutanázii. Jednotlivci mohou sepsat „Živou závěť“ nebo „Předběžnou směrnici“, v níž se přihlásí k eutanázii v budoucnu.

Nesnažte se změnit své rozhodnutí, protože živá závěť je právní dokument, který nelze snadno odvolat. Jedna pacientka se bránila, když jí lékaři dávali smrtící injekci. Příbuzní drželi pacientku na zemi, zatímco do ní vpichovali jehlu. Pacientka křičela a zároveň se bránila. Soudy později lékaře očistily od jakéhokoli trestného činu.

A znovu se podívejte, co se děje s hospici a paliativní péčí po celém světě. Financování obojího mizí. Je spousta peněz na kliniky pro genderové přeměny, ale žádné na hospice nebo paliativní péči.

Ještě před několika desetiletími navštěvovali lékaři v Británii své pacienty doma během dne, večer, o víkendech a svátcích. Nikde na světě neexistovala lepší služba praktického lékaře 24 hodin denně než v Británii.

Dnes průměrný praktický lékař vydělává ročně přes 100 000 liber s bonusem 50 000 liber za očkování a pracuje jen 25 hodin týdně. Účetní a knihovníci pracují déle než praktičtí lékaři. Zdravotní péče v Británii tím byla zničena.

Mnoho z těchto pacientů má problémy, které by mohl během minut vyřešit praktický lékař, ale zvýšený tlak znamená, že průměrná čekací doba na sanitku se v mnoha oblastech prodloužila z minut na hodiny a na odděleních akutní péče čekají pacienti na vyšetření celé dny.

Dnes není vůbec výjimečné, že pacienti při čekání na ošetření umírají. V loňském roce čekalo na pohotovosti více než 100 000 lidí starších 70 let na ošetření déle než 24 hodin. Výsledkem je, že miliony lidí jsou na nekonečných čekacích listinách. A mnozí z nich se tam nikdy nedostanou.

A je tu ještě jeden důvod, proč establishment tak horlivě podporuje eutanázii: uvolní se tak velké množství orgánů k použití. Pokud jsou lidé ponecháni přirozené smrti, jejich orgány se znehodnotí a začnou hnít, ale pokud jsou usmrceni ve správný čas, mohou být jejich orgány odebrány v dobrém stavu.

Eutanázie je nyní celosvětová. V Americe je smrt lékařem prosazována politiky, lobbisty a právníky. Smrt lékařem je prodávána jako svoboda, jako možnost volby, jako lidské právo.

V Oregonu a Washingtonu uvádí více než polovina žádostí o asistovanou sebevraždu jako hlavní důvod „pocit, že je na obtíž“. Jak nadšený by byl někdo, kdyby lékaři své pacienty místo injekce jednoduše střelili do hlavy? Lékaři se shodují, že nejrychlejší, nejjednodušší, nejbezbolestnější, nejdůstojnější a nejlevnější způsob usmrcení je střelit člověka do hlavy. Nebo by se mohly zavést plynové komory.

V devadesátých letech bylo zavedeno něco, čemu se říká Liverpool Care Pathway. To umožňovalo lékařům a sestrám usmrtit kohokoli staršího 70 let, kdo se jim nelíbil, a to jednoduchým způsobem: nedat mu najíst nebo napít. Před lety byl Liverpool Care Pathway postaven mimo zákon jako neetický, bolestivý, trýznivý a zlý. Ale lékaři a sestry to stále používají. A urychlují to smrtící dávkou morfia a midazolamu.

Pacienti tak zůstávají v rukou lidí, kteří nejsou odborníky na péči o pacienty v závěru života ani na léčbu bolesti. Buď bude eutanázii poskytovat malá skupina kočovných lékařů, kteří budou cestovat po zemi a zabíjet pacienty, které neznají – moderní obdoba profesionálních katů, kteří dříve cestovali se zásobou provazů. Nebo budou eutanázii poskytovat technici, kteří mají pouze šestihodinové online školení. Mám podezření, že mnoho lidí, které bude práce nájemných vrahů lákat, budou psychopati, vrazi a zabijáci, kteří si budou zabíjení lidí užívat.

Toto video není zpeněženo, stejně jako moje webové stránky. Prosím, pamatujte, že nejste sami. Stále více lidí se probouzí. A jakmile se probudí, už neusnou. Nedůvěřujte vládě, vyhýbejte se masmédiím a bojujte proti lžím. A děkuji vám, že sledujete starého muže na židli. Jsem starý, odchází mi oči, špatně se mi používá počítač a mám obavy. Ať už jste jakkoli staří, měli byste mít také obavy.

Překlad: David Formánek (ZDROJ)

Příspěvek byl publikován v rubrice ►DŮLEŽITÉ, Analytika, Kauza C-19, Politika. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *