Dr. Paul Craig Roberts: Největší dar ze všech

Vánoční výzdoba a dárky jsou jedním z našich pojítek s křesťanskou kulturou, která drží západní civilizaci pohromadě už dva tisíce let.

V naší kultuře záleží na jednotlivci. To dovoluje jednotlivému člověku postavit se na vlastní nohy, zaujmout zásadový postoj, stát se reformátorem a postavit se nespravedlnosti.

Toto posílení postavení jednotlivce je pro západní civilizaci jedinečné. Díky ní se jednotlivec stal občanem rovným v právech všem ostatním občanům, chráněným před tyranskou vládou, zákonem o svobodě projevu. Tyto výdobytky jsou výsledkem staletých bojů, ale všechny vycházejí z učení, že Bůh si natolik cení duše jednotlivce, že poslal svého syna zemřít, abychom my mohli žít. Tím, že křesťanství takto vyzdvihlo jednotlivce, dalo mu hlas.

Dříve měli hlas jen ti, kdo měli moc. V západní civilizaci však mají hlas lidé s integritou. Stejně tak lidé se smyslem pro spravedlnost, čest, povinnost a fair play. Reformátoři mohou reformovat, investoři mohou investovat a podnikatelé mohou vytvářet obchodní podniky, nové výrobky a nová povolání.

Výsledkem je země příležitostí. Spojené státy přitahovaly přistěhovalce, kteří sdíleli naše hodnoty a odráželi je ve svém životě. Naši kulturu vstřebali různorodí lidé, kteří se stali jedním celkem.

V posledních desetiletích jsme ztratili ze zřetele historický úspěch, který posílil postavení jednotlivce.

Náboženské, právní a politické kořeny tohoto velkého úspěchu se již s úctou nevyučují na středních školách, vysokých školách a univerzitách a naše vláda je nerespektuje. Hlasy, které k nám přesahují tisíciletí a spojují nás s naší kulturou, jsou umlčovány „politikou identity“, „politickou korektností“, „kritickou rasovou teorií“ a válkou proti „bělošské kultuře“. Modlitba byla vytlačena ze škol a křesťanské náboženské symboly z veřejného života.

Křesťanství je postupně marginalizováno. Každým rokem je obtížnější najít vánoční přání, na kterém by bylo napsáno „Veselé Vánoce“ namísto „Srdečné pozdravy“. Místo vánočních koled se zpívají hollywoodské vánoční písně. V některých církvích se křesťanství mění v křesťanský sionismus a uctívání Izraele. V jiných zase vlají vlajky LGBTQ a BLM.

Blížíme se době, kdy křesťanské Vánoce nelze slavit, protože nejsou inkluzivní v rozmanité společnosti, a proto jsou politicky nekorektní, ne-li zločinem z nenávisti.

Ústavní ochrana byla oslabena hegemonistickými politickými ambicemi. Neomezené zadržování, mučení a vraždy jsou dnes uznávanými praktikami vlády Spojených států. Historický výdobytek spravedlivého procesu byl zrušen. Znovu se objevila tyranie.

Rozmanitost doma a hegemonie v zahraničí pohlcují hodnoty a rozkládají kulturu a právní stát. Na světě je spousta prostoru pro kulturní rozmanitost, ale ne v rámci jedné země. Babylonská věž nemá žádnou kulturu. Člověk nemůže být jeden den křesťanem, druhý den pohanem a další den muslimem. Směsice kulturních a náboženských hodnot neposkytuje žádný základ pro právo – kromě hrubé síly předkřesťanské minulosti.

Všichni Američané mají na křesťanství obrovský podíl. Ať už jsme jednotlivě věřící v Krista, nebo ne, jsme příjemci morálního učení, které omezilo moc a ochránilo slabé.

Moc je kůň, na kterém jezdí zlo. Ve 20. století byl tento kůň tvrdě hnán a 21. století vykazuje stále větší tempo.

Milióny lidí byly ve 20. století vyhlazeny válkami, které sloužily ambicím politických vůdců a ideologických hnutí. Mnozí byli zavražděni jen proto, že byli příslušníky třídy nebo rasy, která byla démonizována intelektuály a politickou autoritou. V prvních letech 21. století byly v sedmi zemích zavražděny statisíce muslimů a milióny lidí byly vysídleny, aby posloužily neokonzervativcům, kteří chtějí rozšířit hegemonii Washingtonu a Izraele.

Moc, která je sekularizovaná a oproštěná od civilizačních tradic, není omezena morálními a náboženskými skrupulemi. V.I. Lenin to jasně vyjádřil, když definoval smysl své diktatury jako „neomezenou moc, opírající se přímo o sílu a ničím neomezovanou“.

Washingtonská snaha o hegemonii nad občany USA a zbytkem světa je založena výhradně na uplatňování síly a vzkřísila nezodpovědnou moc.

Křesťanský důraz na hodnotu jednotlivce činí takovou moc, jakou tvrdil Lenin a jakou nyní tvrdí Washington, nemyslitelnou. Ať už jsme věřící, nebo ne, naše oslava Kristových narozenin je oslavou náboženství, které z nás učinilo pány našich duší a našeho politického života na Zemi. Takové náboženství, jako je toto, stojí za to, aby se ho drželi i ateisté.

Když vstupujeme do roku 2024, západní civilizace, produkt tisíciletého úsilí, upadá. Degenerace je všude před našima očima. Jak se Západ propadá do tyranie a degenerace, budou západní národy bránit svou svobodu a duši, nebo se propadnou do tyranie, která opět zvedla svou ošklivou a vše požírající hlavu?

ZDROJ (překlad Zvědavec)

Příspěvek byl publikován v rubrice Analytika, Dějiny a současnost, Glosy se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *