K připomenutí výročí narození Jana Ámose Komenského, učitele národů a člověka dvou epoch

Opravdová vzdělanost nezná žádných hranic. Existují však
i takové hranice, jež
v mravním životě dávají smysl!

Přibližně za necelý měsíc (alespoň v to pevně doufám) si slavnostně připomeneme výročí jeho narození.

Právem se tvrdí, že Jan Ámos Komenský byl člověkem dvou epoch. Snoubila se v něm humanistická pansofia (všemoudrost) s čistou barokní zbožností a láskou k Bohočlověku, Ježíši Kristu. Ve své osobě tak spojuje otevřenost pravdivému poznání a zároveň víru v elementární rovnost. Víru ve spravedlivou společnost, jež se rodí z předpokladu, že všichni lidé (již ze své podstaty) jsou si navzájem bratry a sestrami.

Komenský, právě pro své českobratrské náboženské cítění, však musel v době nekompromisní rekatolizace svou milovanou Vlast opustit.

I přes naděje vkládané do mírových jednání ve Vestfálsku v závěru třicetileté války, dokonce i přes osobní diplomatické konexe (doložené např. korespondencí se švédským kancléřem Axelem Oxenstiernou), zůstalo Komenského přání návratu do rodné země nakonec nevyslyšené, a tudíž nesplněné. 

Učitel národů nalezl místo svého posledního odpočinku v nizozemském Naardenu. Tak už tomu mnohdy v naší zemi bývá, že uznání a respektu se někteří velikáni českého národa nedožijí ve svém mateřském státě vůbec. Anebo (v lepším případě) se jej dočkají alespoň v období posmrtném. Ani tehdy to ovšem nemusí platit navěky… (!) 

Mistr Jan Hus

Myslitel Petr Chelčický

Komenský uchovával a chránil duchovní a kulturní tradice národa v srdci Evropy, národa těžce zkoušeného, a přece nezdolného. Navazoval přitom na kontinuitu kultu Pravdy Mistra Jana Husa a Božích bojovníků, stejně tak na mírovou filosofii myslitele Petra Chelčického, jehož ideje převzal v 19. století ve svém románu Vojna a mír velikán ruské literatury Lev Nikolajevič Tolstoj a o trochu později i první československý prezident T.G. Masaryk. (Pozn. Naší Pravdy: podrobněji ZDE)

Jiřík z Poděbrad

Komenský se rovněž inspiroval mírovou politikou husitského krále Jiříka z Poděbrad. Věřil a doufal ve všeobecnou nápravu věcí lidských. V rámci své pedagogické činnosti se stal jakýmsi „předvojem“ všech moderních pedagogických přístupů k dítěti. Já osobně si nejvíce vážím 3 momentů v jeho pedagogické filosofii. 

 • Moment první – každé dítě je do určité míry vzdělatelné a učitel neztrácí víru ve smysl a poslání své práce (pedagogický optimismus).
 • Moment druhý – každý učitel je dítěti sluncem, jež světlem poznání a silou pravdy vítězí nad temnotou nevědomosti.
 • Moment třetí – škola má být dílnou lidskosti a právě k oné ryzí lidskosti vede cesta skrze výchovu (škola bez kázně je jako mlýn bez vody).

Studium Komenského života a díla nás přesvědčuje a utvrzuje v poznání, že lidská láska k bližnímu člověku by neměla mít žádné hranice. Souběžně s nekonečnou lidskostí však musíme mít na paměti, že při výchově a vzdělávání a při formování mravně kvalitního života jsou jisté hranice naopak velmi potřebné a opodstatněné.

Člověk jako jedinec, ale i národ coby společenství lidí, musí ostře a striktně rozeznávat hranice mezi dobrem a zlem, mezi mírem a válkou, mezi demokracií a diktaturou. A musí především usilovat o Pravdu, jež se zrodila ze samotného daru života a již do života člověk sám znovu vrací, nemá-li žít jen ve lži a klamu.

Já, učitel mateřského jazyka a dějepisu, jsem si za svůj cíl zvolil boj za historickou pravdu. Proto je mi velikou ctí lidsky i politicky spolupracovat s lidmi, kteří se zavázali k témuž cíli – hledání pravdy. Nezradit tento cíl nás všechny zavazuje k bdělosti ve všech mravních kategoriích.

Kéž už nikdy nebudou mírové ideály svobody, lidskosti a rovnosti utopeny v krvavé bouři válečných štváčů tohoto světa!

Nechť se pro-lidová a pro-národní vláda věcí našich zpět k nám, lidem této země, znovu navrátí! 

Marek ADAM

Příspěvek byl publikován v rubrice ►DŮLEŽITÉ, Dějiny a současnost se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

4 komentáře: K připomenutí výročí narození Jana Ámose Komenského, učitele národů a člověka dvou epoch

 1. Margarita napsal:

  Vážený pane Marku Adame, velmi doufám, že máte dostatek cti a odvahy odpovědět na mou otázku – proč ve svém článku vedle skutečně významných osobností jako Jan Amos Komenský, Jan Hus a husitský král Jiří z Poděbrad zmiňujete jméno Lva Nikolajeviče Tolstého?

  • admin napsal:

   Paní Margarito, vítejte.

   Gymnaziální učitel Mgr. Marek Adam ve svém článku zmínil skutečnost, že Lev N. Tolstoj a první československý prezident T.G. Masaryk převzali ideje mírové filosofie myslitele Petra Chelčického. V 19. století ve svém románu Vojna a mír velikán ruské literatury Lev Nikolajevič Tolstoj se Petrem Chelčickým inspiroval, podrobněji ZDE.

   P.S.
   Ve wikipedii o Petru Chelčickém stojí, cituji: „Spisy Petra Chelčického významně ovlivnily spisovatele a filosofa Lva Tolstého a nepřímo Gándhího, Martina Luthera Kinga, Nelsona Mandelu i T. G. Masaryka.“ Konec cit.

  • Mgr. Marek Adam napsal:

   Hezký den!
   Odpověď (s odvahou a se ctí): Protože si to významná osobnost L. N. Tolstoj plně a právem zaslouží. Máte odvahu a čest sdělit, proč s tím máte problém???

   • Margarita napsal:

    Dobrý začátek jara, děkuji za odpověď. K vaší otázce „Máte odvahu a čest sdělit, proč s tím máte problém???“- myslím, že je to tak pochopitelné – protože stránka, na které jste zveřejnil svůj článek, se jmenuje Naše Pravda.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *