V ruském Soči pořádali konferenci OSN o zajištění „nedělitelné biologické bezpečnosti v boji proti infekčním hrozbám“

Ano, čtete správně, jednalo se o Soči, tedy ruské město. A jednalo se o konferenci OSN, tedy de facto americké organizace (či lépe řečeno organizace se sídlem v New Yorku, která je dlouhodobě řízena US Deep state).

Téže organizace, za níž stojí Rockefellerové, jimž patří budova, kterou kdysi věnovali právě pro účely této organizace.

V současné době prosazování stále tvrdších sankcí ze strany Západu by se dalo očekávat, že jakákoli konference pořádaná OSN (či organizací na ni napojenou) bude v kterékoli členské zemi – vyjma Ruska. Ale skutečně proběhla před pár týdny v Rusku. A to není vše. I samotný její průběh o mnohém vypovídal.

22.-23. června 2023 hostilo Soči čtvrtou mezinárodní konferenci „Global Biosecurity Challenges: Problems and Solutions“ – jednu z několika globálních iniciativ organizovaných v rámci Úmluvy OSN o biologických zbraních (BWC).

Summitu předsedala ruská „Federální služba pro dohled nad ochranou práv spotřebitelů a lidským blahobytem“, kterou podpořilo ruské ministerstvo zahraničních věcí.

Webová stránka konference (v angličtině) vysvětluje:

 • Jejím cílem je diskuse o posílení mezinárodní biologické bezpečnosti. Očekává se, že se akce zúčastní více než 150 účastníků ze 70 zemí a také mezinárodní organizace a organizace občanské společnosti a vědci. …
 • Setkání v Soči je platformou pro otevřenou odbornou diskusi všech zemí a organizací, které mají zájem o zajištění nedělitelné biologické bezpečnosti založené na respektování suverenity a zájmů států v této oblasti.
 • Konference v Soči umožní analyzovat současné hrozby pro biologickou bezpečnost ve světě a vypracovat návrhy, jak těmto hrozbám čelit za účelem ochrany zdraví a zajištění udržitelného rozvoje.
 • Delegáti budou diskutovat o současných globálních a regionálních rizicích biologické bezpečnosti, zkušenostech získaných při reakci na infekční hrozby a nových vědeckých příležitostech k zajištění biologické bezpečnosti.

To hovoří samo za sebe.

Na konferenci bylo také diskutováno „posílení nadnárodních mechanismů ke snížení hrozby vývoje a použití biologických a toxinových zbraní“ – což je samozřejmě velmi důležité téma, které si zaslouží mezinárodní dialog a spolupráci. Pokud bylo dosaženo pokroku směrem k tomuto cíli, měli bychom být všichni rádi.

I když je okouzlující, že konference zdůrazňovala důležitost „respektování suverenity a zájmů států“, je nejisté, že globální zdravotnické projekty pod vedením OSN mají v této oblasti dobré výsledky.

Na webových stránkách konference je „administrativní oběžník“, který obsahuje některé zajímavé podrobnosti o účastnících. Část tohoto dokumentu obsahuje seznam vedoucích různých delegací, který se však zdá být neúplný. Je pravděpodobné, že některé země nechtěly sdělovat kontaktní údaje médiím, což je u tohoto typu akcí běžné.

Co však víme, je, že Univerzita Johnse Hopkinse vyslala jednoho nebo více „odborníků na zdraví“. Tohle není dobré. Dále byli přítomni například zástupci WHO a evropské kanceláře této organizace.

Účastníci samozřejmě museli dodržovat mimořádně „bezpečná a účinná“ opatření k zamezení šíření COVID-19“. Na stránkách agentury je uvedeno:

V souladu s předpisy platnými v Ruské federaci k zamezení šíření nové koronavirové infekce:

 • Cizinci cestující na konferenci musí při překračování hranic Ruské federace předložit potvrzení (v ruštině nebo angličtině), které potvrzuje negativní výsledek PCR testu na COVID-19, který byl proveden nejméně 72 hodin před příjezdem do Ruské federace. Při vstupu do Ruské federace se provádí zdravotní a karanténní kontrola;
 • všem účastníkům akce bude při vstupu do budovy sledována tělesná teplota (osoby s tělesnou teplotou vyšší než 37,1 stupňů Celsia nebudou vpuštěny);
 • prostory jsou čištěny dezinfekčními prostředky účinnými proti virům (dle návodu k použití výrobku);
 • instalovaná zařízení na dezinfekci vzduchu mohou pracovat v přítomnosti lidí;
 • uspořádání/usazení zaměstnanců, účastníků, zástupců médií a dalších skupin lidí, kteří se budou ve stejnou dobu nacházet na místě akce, bude organizováno s ohledem na sociální odstup;
 • je zaručena přítomnost dezinfekčních prostředků na ruce u vchodu do budovy, v hlavní konferenční místnosti, v jídelnách atd.;
 • zajištění používání ochranných prostředků účastníky, organizátory a dozor po celou dobu trvání akce.

Takže:

Negativní PCR „testy“, nějaká „kontrola karantény“, kontroly teploty, vše bylo postříkáno chemikáliemi (z bezpečnostních a zdravotních důvodů), vzduch „dezinfikován“ ve všech příslušných zařízeních, uspořádání sedadel pro zajištění správného „sociálního rozestupu“, dezinfekce rukou u všech vchodů a roušky povinné.

Soudě podle fotografií zveřejněných na webu konference byl požadavek na roušky přísně dodržován i venku:

Ruský nezávislý web Kaťuša zveřejnil zajímavou zprávu, která zahrnuje další pozoruhodné aspekty této konference. Pár úryvků:

Velmi zajímavým hostem v Soči je také Ženevské centrum pro bezpečnostní politiku (JCPS). Oficiální adresář Diplomatické akademie ruského ministerstva zahraničních věcí o této skupině říká:

WCPB byla založena jako příspěvek Švýcarska k Partnerství NATO pro mír (PfP) … Personál se skládá z hostujících specialistů, 20 % zaměstnanců má zkušenosti jako analytici NATO a Pentagonu. Mezi vědeckými a pedagogickými pracovníky jsou i zaměstnanci, kteří se vzdělávali na univerzitách SSSR a Ruska a ovládají ruštinu.

Hlavním úkolem centra je školit odborníky z diplomacie, armády, státní úředníky z různých zemí a zaměstnance mezinárodních organizací na různá témata z oblasti bezpečnosti.

Převažujícími tématy kurzů jsou mezinárodní bezpečnostní politika včetně humanitární (sociální a individuální bezpečnost) a kybernetická bezpečnost, evropská bezpečnostní politika, demokratická kontrola mocenských struktur vedoucích států.

Kaťuša k tomu na závěr uvádí:

Naši představitelé pozvali do Soči naprosto úžasné „partnery“ v době, kdy vrcholila ukrajinská protiofenzíva na pozice ozbrojených sil Ruské federace, v plné koordinaci s nepřítelem NATO.

O WHO, a zejména o evropské kanceláři WHO, která na znamení zvláštního „partnerství“ nedávno uzavřela svou kancelář v Moskvě, prostě mlčíme – jejich činnost Kaťuša podrobně rozebírá v jiných materiálech.

Co s nimi tedy „naši“ diplomaté a zdravotníci vyjednají, aby byl celý svět lepší, čistší a přátelštější, bez infekcí, bez chemických zbraní? O tom jsou bohužel velmi velké pochybnosti. Stejně jako existují pochybnosti, zda iniciátoři tohoto setkání nepředstavují hrozbu pro ruskou národní bezpečnost a suverenitu.

Putin adresoval účastníkům konference vzkaz:

Neméně důležité je posilování kolektivního úsilí světového společenství v boji proti epidemiím. Chtěl bych potvrdit, že ruští specialisté jsou připraveni i nadále se aktivně podílet na eliminaci ohnisek nebezpečných infekcí v různých oblastech světa.

Putin také ve vzkazu poukázal skutečnost, že: „….v poslední době byly zásady stanovené v tomto základním dokumentu (Úmluva o biologických a toxinových zbraních) systematicky porušovány.

Smysluplné iniciativy k posílení příslušného režimu nešíření zbraní navíc často čelí odporu některých států, které se snaží využít stávajících mezinárodních problémů k zajištění vlastní biologické bezpečnosti na úkor ostatních.

Zde předpokládám, že je celkem jasné, o kom Putin mluví.

Problém je v tom, že snahou Ruska zajistit „biologickou bezpečnost“ je „sanitární ochrana“, která se opírá o PCR testování a urychlené genetické vakcíny. To je stejná „strategie“, jakou prosazuje WHO i celý Západ.

Nyní tak panují pochybnosti o tom, jak to vlastně jde dohromady s nedávným prohlášením ruské vlády, která deklarovala, že začne podnikat kroky k vystoupení z WHO a WTO, případně i některých dalších organizací.

Každopádně je tento summit, jehož se účastnili i zástupci NATO, dalším z mnoha náznaků, že multipolární svět je tvořen cíleně a byl předem dlouho plánován.

K těmto procesům zřejmě patří i stávající dedolarizace, posilování spolupráce tzv. „globálního jihu“ – který se zároveň odvrací od Západu – a s tím související rozšiřování BRICS…

Slovanka

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Kauza C-19, Z Ruska. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *