Dokonce i zpráva vlády USA odhaluje celý klimatický podvod

Denně se objevují nové důkazy, které jasně potvrzují, že politika tzv. „uhlíkové nuly“ či „zeleného údělu“ je založena na zmanipulovaných datech a účelových lžích. Cílí většinou na občany mdlého rozumu, kteří se již naučili, že za ně přemýšlí média. A co se uvádí v médiích hlavního proudu, to je svaté. Netřeba dodávat důkazy.

Nicméně většina těchto důkazů pochází od zatracovaných odborníků, jimž nebyla dopřána volná diskuse podobně, jako byly také za covidismu umlčovány všechny opoziční hlasy. Avšak tentokrát se objevila velmi odhalující data přímo ve zprávě vypracované pro Bílý dům…

I experti Bílého domu museli konstatovat, že další případné oteplování globálního klimatu bude mít na americkou ekonomiku jen malý dopad. To bylo také prokázáno za posledních 120 let. Respektovaný profesor zkoumá vládní zprávu a zdůrazňuje, jak špatný je klimatický alarmismus.

Bílý dům neúmyslně vydal zprávu, která je v rozporu s běžně používaným příběhem o blížící se klimatické katastrofě.

Steven E. Koonin, významný profesor Newyorské univerzity a autor knihy Unsettled, která zkoumá složitost vědy o klimatu, napsal vynikající článek do Wall Street Journal podrobně popisující detaily této zprávy. Ví, jak odhalit nedostatky v zobrazování klimatického alarmismu.

Bílý dům zveřejnil zprávu připravenou Radou ekonomických poradců a Úřadem pro řízení a rozpočet, aby ukázala, jak by změna klimatu mohla ovlivnit americkou ekonomiku.

Graf ze zprávy, který je součástí Kooninova článku, ukazuje 12 různých odhadů z recenzovaných studií, jak by rostoucí globální teploty mohly ovlivnit americký HDP. Všechny odhady naznačovaly, že ekonomický dopad oteplení o několik °C bude menší než sotva několik %.

Většina odhadů předpokládá, že oteplení o 1,2 °C způsobí pokles HDP o méně než ½ %, přičemž pouze dvě extrémní hodnoty naznačují opak. Toto číslo je nevýznamné ve srovnání s 800 % růstem reálného HDP od roku 1950.

Klimatický panel Organizace spojených národů předpovídá, že zvýšení teploty o 2,5 °C do roku 2100 povede k poklesu HDP o méně než 2 %.

Pokud se předpokládá konstantní roční tempo růstu HDP 1,5 % po dalších 80 let, čistý růst by byl 232 %. Kvůli klimatickým změnám by však došlo k malému poklesu o 2 %, což by vedlo k růstu o 225 %. Kvůli nejistotám a neověřitelným předpokladům je obtížné kombinovat ekonomické modely s modely klimatickými. Zpráva Bílého domu uznává tyto nejistoty a omezení používání HDP jako jediného měřítka dopadu klimatu.

Zpráva však příhodně ignoruje skutečnost, že Spojené státy historicky prokázaly působivou schopnost přizpůsobit se a prosperovat v měnícím se klimatu. 

Na pevnině Spojených států amerických, s výjimkou Aljašky a Havaje, došlo od roku 1901 ke zvýšení teploty asi o 2 °C. Během té doby země zaznamenala výrazný populační růst, dramatický nárůst průměrné délky života a sedminásobný nárůst ekonomické aktivity na hlavu.

Klimatičtí alarmisté předpovídají další oteplování v příštím století s náruživostí připomínající soudný den. Na základě našich minulých zkušeností však může být změna klimatu pravděpodobně spíše menší nepříjemností než existenční hrozbou.

Strašení z nevratných změn, jako je rozpad grónského ledového příkrovu (Pozn. Naší Pravdy: podrobněji ZDE), které předpověděl Mezivládní panel pro změnu klimatu, se zdá nepřiměřené, vezmeme-li v úvahu minimální dopad na globální ekonomiku.

Zpráva poskytuje důkazy, že budoucí emise skleníkových plynů pravděpodobně nebudou mít významný dopad na americkou ekonomiku v příštích desetiletích, což je v rozporu s poplašnou rétorikou o změně klimatu.

Zpráva představuje dva extrémní scénáře, jeden s nulovými čistými emisemi do roku 2075 a druhý s vysokými emisemi, ukazující pouze 1,4 % rozdíl v projektovaném „poměru zadlužení“ do poloviny století.

Zpráva je chválena za to, že přináší realitu do diskurzu o klimatu a vyzývá k upřímné diskusi o změně klimatu a jejích dopadech podložené fakty.

Přehnané tvrzení o rozsahu, naléhavosti a jistotě klimatické hrozby, by mohlo vést k ničivým a nákladným politikám, které jsou potenciálně škodlivější než jakákoli změna klimatu samotná…

Slovanka

Příspěvek byl publikován v rubrice ►DŮLEŽITÉ, Aktuality, Kauza glob. oteplování. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *