Světová populace Rusů po rozpadu SSSR se snížila o 22 milióny

SOCIÁLNÍ KRONIKA

Ruský lid ve svých dějinách vyzískal a zachoval si úctu takovými lidskými vlastnostmi, které nepodléhají zubu času: poctivost, pracovitost, svědomitost, laskavost…

Ze všech dějinných katastrof jsme vyňali a udrželi v čistotě velký ruský jazyk, byl nám předán našimi dědy a otcy…

(Vasilij Šukšin)


Zatímco populace Země přesahuje 8 miliard lidí, počet Rusů ve světě se snížil na 124,5 miliónu lidí, podle hodnocení agentury „Rovnost“ na základě Ruského statistického úřadu a výzkumu docenta Alexandra Arefjeva ze Státního ústavu ruského jazyka. Rusové tak tvoří pouze 1,6 % světové populace.

Pro srovnání: za SSSR v roce 1989 žilo 146,6 miliónů Rusů podle národnosti, tedy 2,8 % světové populace, řekl doc. Arefjev.

Počet obyvatel Ruské federace se k 1. září 2022 snížil na 146,54 miliónu lidí, což vyplývá ze sčítání lidu v říjnu 2021 a následného přirozeného a migračního přírůstku. Rusové tak tvoří v RF 109,3 miliónu lidí, tedy 74,6 % populace, což vyplývá z dynamiky porodnosti, úmrtnosti a migrace Rusů ruských v regionech Ruské federace (kde Rusové tvoří více než 80 % z celkového počtu obyvatel).

To je o 1,7 miliónu Rusů méně než podle sčítání v roce 2010, kdy jich bylo 111 miliónů (77,7 %). Přirozený úbytek za 12 let byl větší – 3,9 miliónu Rusů, ale Krym to kompenzoval 1,7 miliónu a dalších 0,49 miliónu úbytek srovnal příliv Rusů z Ukrajiny.

Počet Rusů v roce 2022, milióny osob:

  • celkem ve světě – 124,5
  • Rusko (1.9.2022) – 109,3
  • Ukrajina a Donbas – 5,2
  • Kazachstán – 2,98
  • Bělorusko – 0,69
  • Ostatní republiky bývalého SSSR – 2,73
  • Vzdálené zahraničí – 3.5

Ve srovnání s rokem 1990, kdy bylo v Rusku 120,4 miliónu (81,5 %) Rusů, jich v září 2022 bylo o 11,1 miliónu méně. Ale to je jen část ztráty.

Podle prognózy Státního statistického výboru SSSR z roku 1989 měla populace RSFSR (Ruská sovětská a federativní socialistická republika) do konce roku 2022 vzrůst na 170 miliónů obyvatel, tedy 172,4 miliónu spolu s Krymem, odhaduje agentura „Rovnost“. Rusů by bylo 140,3 miliónu, to znamená, že za 33 roky kapitalismu Rusko ztratilo 31 milión obyvatel.

Pozn. Naší Pravdy: Tyto ztráty již převyšují ztráty z Velké vlastenecké války v letech 1941-1945.

Pokud se vymírání ruského národa nepodaří zastavit, v Rusku bude do roku 2043 méně než 100 miliónů Rusů, vyplývá to z průměrné prognózy OSN. A do roku 2065 budou Rusové tvořit méně než 1 % světové populace, tedy 3x méně než za SSSR.

Sociální nespravedlnost
zůstává hlavním důvodem vymírání Rusů

Z 31 miliónu ztrát Rusů připadlo 21,7 miliónu na pokles porodnosti, 16,7 miliónu na nadměrnou úmrtnost a 7,4 miliónu bylo kompenzováno další migrací. Populace vymírá relativně více, než by mohla, v důsledku stárnutí, špatné kvality života, problémů s přístupem ke kvalitní prevenci a léčbě nemocí, ale i životního stylu (stres, zlozvyky).

Méně dětí se rodí také kvůli souboru příčin, z nichž mezi hlavní patří nízké příjmy, jak ukázala studie agentury „Rovnost“. Negativně se navíc projevují vnucené vzorce spotřebitelského chování a demografická díra z 90. let – tehdy se kvůli poklesu porodnosti rodilo málo dětí, které nyní mají čas stát se rodiči.

Hlavním a všeobjímajícím důvodem vymírání Rusů tedy byla a zůstává nízká životní úroveň a sociální nerovnost, která ji způsobila. Ruský lid rostl, když mohl pracovat a tvořit pro budoucí generace.

Podmínky, kdy se 1 % populace Ruska zmocnilo 59 % národního bohatství a většina populace je nucena sloužit zájmům tohoto 1 % a žít v chudobě v zájmu prostého přežití, nám nedovolují dívat se do budoucnosti s optimismem.

IA „Rovnost“

Z diskuse pod článkem zdroje

Grigorij
Vládnoucí elita, stejně jako Hitler, nepotřebuje v Rusku velké množství lidí. Na obsluhu obou rour s ropou a plynem stačí polovina toho, co zde v Rusku žije. A přestože ji zahraniční sankce v poslední době donutily nějak se přeorientovat směrem k výrobě vlastního zboží, vládnoucí třídu neopouští naděje, že se vše urovná a my se zase spřátelíme se Západem a nebude třeba si lámat hlavu nad tím, jak obnovit vlastní výrobu. Ona (vládnoucí třída) je docela spokojená s pozicí surovinového přívěšku, jen aby mohla žít svobodně.

Viktorovič
Podle mého názoru vládnoucí skupina, již v podlosti k lidu Ruska, předběhla Hitlera, a to jak ve zničení, tak ve smrti lidí z těchto kanibalských reforem.

ZDROJ (překlad Naše Pravda)


Pozn. Naší Pravdy
aneb komentář moskevské redakce webu KSRF:

Právě ničení sociálních záruk, vykořisťování lidí se změnilo v nárůst demografické katastrofy. Trendy nastíněné v článku jsou alarmující a dávají za příčinu prosadit skutečnou genocidu národů Ruska, prováděnou socioekonomickými metodami. Není těžké uhodnout, jak věci mohou skončit v budoucnu. Tragický osud Byzantské říše, která skončila vlivem mnoha faktorů (včetně demografických), hovoří za vše.

Člověk však nabývá dojmu, že kompradorská „elita“ po takovém výsledku dokonce touží. Ostatně po celé postsovětské období jsme slýchali od některých jeho představitelů cynické argumenty o účelnosti buď „kolonizace Ruska“, nebo „zmizení těch, kdo žili v socialismu“. Pokud tomu tak skutečně je, pak se musíme zkonsolidovat v boji proti loupeži a zradě. Jaký je rozdíl v tom, kdo a jak pustí naše lidi do světa? Výsledek bude jeden a týž. Problém lze vyřešit pouze vytvořením sociálních a ekonomických podmínek příznivých pro Rusy. A bez přechodu k socialismu nebude možné věci rozjet.

Příspěvek byl publikován v rubrice Z Ruska. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *