Doc. PhDr. Petr Sak, CSc.: Holocaust a depopulace

Druhá světová válka s genocidou Slovanů a holocaustem Židů patří nejen k nejstrašnějším událostem dvacátého století, ale pravděpodobně celé historie lidstva.

Po skončené válce lidstvo hledalo cesty, jak zabránit opakovaní něčeho, tak zrůdného. Vzniklo OSN, konaly se soudy s válečnými zločinci, proběhla denacifikace, bylo kodifikováno mezinárodní právo se zločiny proti míru, a dokonce se stalo v řadě zemí trestné zpochybňovat holocaust. Přes všechna tato opatření, nebyl od konce druhé světové války ani jeden bez války, a agresory těchto válek byly ty státy, které po válce všechna tato promírová opatření prosazovala.

Historie vzniku a existence fašismu a nacismu je prezentována jako jasně ohraničený zhoubný nádor na těle jinak zdravého lidstva. Oproti demokratickému Západu stála chorobná Itálie a Německo. Tento zjednodušený, až dezinformační pohled v sobě implicitně obsahuje řadu nebezpečí do budoucna. Skutečnost byla poněkud jiná a svět byl nacismem zasažen daleko výrazněji.

Britský král Eduard VIII. byl velkým stoupencem Hitlera, dokonce ho i navštívil a po své abdikaci ho podporoval k válce se svou vlastí Velkou Británií. Také v Československu se v období druhé republiky projevovaly silné nacistické tendence. Už řadu let můžeme pozorovat trendy, na tyto nacistické tendence z druhé republiky navazovat.

V USA bylo silné nacistické hnutí a dědeček a otec amerických prezidentů Prescot Bush se podílel na přípravě nacistického puče. Otec jiného amerického prezidenta Joseph Kennedy byl pro přílišné sympatie k nacismu odvolán z postu amerického velvyslance ve Velké Británii. Mimo jiné byl stoupencem mnichovské smlouvy. Americký generál, známy z přihlouplé písně Vyčítala „Já trvám na tom, že Plzeň osvobodil Patton“ (který nikdy v Plzni nebyl), musel být po válce odvolán ze své funkce vojenského guvernéra Bavorska pro přílišné sympatie k nacizmu a nad jeho smrtí v důsledku autonehody visí otazník.

Po válce si Američané převezli spousty nacistů do USA. Americký kosmický program byl do značné míry dílem nacistických vědců, známá je především role Wernhera von Brauna. Američané si také dovezli tisíc německých zpravodajců v čele s Reinhardem Gehlenem, kteří vybudovali CIA (Central Intelligence Agency–Ústřední zpravodajská služba). Nezodpovězená zůstává otázka, jaký měli vliv němečtí nacisté na citlivých místech na vývoj americké společnosti.

Po vybudování CIA byli tito zpravodajci poslání zpět do Německa s úkolem vybudovat „demokratickou“ zpravodajskou organizaci Německa. Západoněmeckou armádu budovali v padesátých letech nacističtí generálové. Když byla ve funkci Angela Merkelová, neostýchala se na tiskové konferenci opakovat politické cíle Adolfa Hitlera: „Česko se má vzdát své suverenity a k odsunu Sudetských Němců nebyl žádný morální ani politický důvod“. V současnosti stále více slyšíme v Německu a v Bruselu slovník, ne nepodobný slovníku „Mein Kamp“.

Obě západní velmoci protihitlerovské koalice již koncem války zvažovaly a připravovaly možnost spolu s nacistickými vojsky zaútočit na svého spojence Sovětský svaz, a Winston Churchill, krátce po válce svým projevem ve Fultonu, rozetnul planetu železnou oponou a zahalil ji válečným příklopem a strachem z jaderného kataklyzmatu.

Východiskem a základnou, z níž nacismus a všechny jeho modifikace v celé historii vycházejí. je elitářství a pocit nadřazenosti, a to nejen árijská nadřazenost nad Židy a Slovany, a hodnotová fixace na Zlaté tele. V současnosti je dominantní nadřazenost vyplývající z majetku. Hodnota člověka je přímo úměrná velikosti jeho majetku, a oligarchie se ve svých představách považuje za nadlidi.

Fakta v celé historii však potvrzují opak. Ti, kteří lidstvo posouvali evolučně dále, byli většinou chudí, nebo se majetku vzdali, a majetek pro ně byl marginální hodnotou. Jen pro ilustraci připomínám Mojžíše, Buddhu, Ježíše, Diogena, Sokrata, Kanta, Marxe, Masaryka, Ghándího, Beethovena, Mozarta, Janáčka. Naopak majetková elita většinově přivodila v historii zánik svých civilizací svou patologii neúměrně parazitovat na společnosti (Tainter).

Také západní civilizace svými elitami parazituje již staletí na zbytku světa až za hranu genocidy a je zodpovědná za morbidní události 20. století s desítkami miliónů mrtvých a rozvrácenými životy několika generací. V současnosti se majetkově mocenské elity chystají totéž provést se světovou populací.

Současný stav světa, v němž většinu světového majetku vlastní několik rodin, představuje evoluční deviaci a slepou uličku pro další vývoj a existenci lidstva. Pokud lidstvo tento stav nepřekoná a nenajde nový systém pro svou existenci, tak skončí jako nevydařený pokus Vesmíru (Boha).

Muammar Kaddáfí

Častou otázkou ve vztahu k minulosti je: „Jak k tomu mohlo dojít? Jak to mohli lidé připustit?“ A nyní se náhle ocitáme v situaci, která v řadě parametrů připomíná situace před vážnými událostmi lidské historie, především před 1. světovou válkou. Také tehdy se lidé naivně hrnuli do války s nepochopitelnou bezstarostností. Ti, kteří v současnosti přitakají válce, jsou dnes v Česku oslavováni, zatímco Tomáš Čermák citující nositele Nobelovy ceny, amerického spisovatele Ernesta Hemingwaye „Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřeleni hned první den války občany své země“, byl v zemi, která deklaruje lidská práva, demokracii a právní stát, na návrh státního zástupce Martina Bílého odsouzen na 5,5 roku do vězení senátem s předsedou Tomášem Boučkem. Kdo by přitom nevyměnil popravu Hitlera a rakouského císaře za odvrácení obou světových válek. Kritikům Hemingwayova citátu přitom nevadí vraždy či pokusy o vraždu organizované zpravodajskými službami (Lumumba, Allende, Castro, Husajn, Kaddáfí).

Oprávněně vyvolává lidské zděšení holocaust Židů a genocida Slovanů za 2. světové války. Tato událost však směřovala „pouze“ na segment lidstva. Přesto, že se to týká události již minulé, je trestné tuto událost zpochybňovat.

V současnosti se připravuje událost, a možná již probíhá, která se už netýká pouze etnika, národnosti, ale celého lidstva. Skupinka samozvaných vyvolených rozhodla, že lidí je moc a je třeba jejich počet zredukovat. Tomuto procesu říkají depopulace.

Jak je možné, že zpochybňování minulé události, tedy již uzavřené události, je trestné a příprava genocidy-depopulace celého lidstva trestná není? Nejde však jen o depopulaci, ale i o likvidaci států a národů. V historii lidstva se neobjevilo nic tak zrůdného jako jsou vize této skupinky šílenců. V souvislosti s jejich vizemi se objevuje řada otázek.

Jakým právem si tato skupinka osvojuje moc rozhodovat o lidstvu? Vyjádřeno v křesťanské terminologii obvykle ten, kdo si chce přisvojovat Boží moc, je nástrojem luciferských sil.

Své vize mocní a bohatí sociopati rozvádějí do plánů na řadě setkání, především v Davosu při jednáních Světového ekonomického fóra. Jednání se zúčastňují politici, přední ekonomové, podnikatelé a pravděpodobně reprezentanti bezpečnostní sféry a zpravodajských služeb.

Mluví o sobě, a také jejich novináři tak o nich mluví, jako o elitě. Elita, podle jakých kritérií? Určitě se jedná o elitu moci, majetku, mediální proslulosti a podle kritérií, které kontrolují (udělování cen, včetně Nobelovy). Určitě se nejedná o mravní a duchovní elitu, dle mravní a duchovní vyspělosti. Toto fórum se prezentuje jako reprezentant zájmů celého lidstva a na tomto mýtu intenzivně pracují všechna jejich média. Ve skutečnosti neprosazují ani zájmy onoho „uváděného“ 1 % procenta, ale spíše zájmy 0,1 % populace. Nebo snad jejich mnohaleté působení nijak nesouvisí se stále se rozevírajícími nůžkami mezi skupinkou nejbohatších a zbytkem světové populace. Toto fórum, tato „elita“ nemá žádný mandát rozhodovat o lidstvu, tím méně o jeho depopulaci.

Asi nejpřesnější charakteristika jejich počínání je světové spiknutí šílenců. Platí na ně varování Ježíše: „Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci“ (Matouš 7:15-16). Jaké je jejich ovoce? Karel III., který neustále deklaruje starost o životní prostředí oznámil, že dva dny v týdnu nebude jíst maso, přitom ale neustále léta soukromým letadlem. Proč nejí brouky celý týden? Bidenové pro životní styl s prostitutkami a drogami, parazitují na ukrajinské ekonomice, a americká média a justice dělají vše pro zakrytí těchto skutečností. Ursula von der Leyenová, falený prorok new deal při svém rozcapeném životním stylu a pochybných miliardových kšeftech s vakcínami, vyšetřovaných speciální komisí, tlačí Evropany do nesvobody a chudoby.

A co „elita“ v Česku. Ivan Bartoš říkal voličům „Pusťte nás na ně“. A jaký je výsledek, když ho voliči pustili? Dostal zbytečné ministerstvo, v době, kdy údajně nejsou peníze pro seniory. M. Kupka požaduje od občanů, že se musejí chtít podvolit a Petr Fiala orwellovským news speakem tvrdí, že občané mají právo na regulované informace. Za svobodu slova bojují cenzurou, lidská práva obhajují jejich potlačováním. Přitom do sebe, především v Brně a v Praze, cpou drogy horem dolem, a to doslova. Jistě, řídit stát pod vlivem drog není trestné, na rozdíl od řízení kola či auta.

Jak tato skupinka došla k závěrům Velkého resetu? V době, kdy Čína z důvodů zastavení růstu své populace zavedla politiku jednoho dítěte, stejní lidé, především američtí politici, Čínu kritizovali za porušování lidských práv. To jednoznačně usvědčuje tuto skupinku z pokrytectví.

Hlavním představitelem a mluvčím širšího projektu Velký reset a Nový světový řád, jehož součástí je depopulace, je Klaus Schwab. Je s podivem, že se jedná o Žida, jehož rodina byla postižena holocaustem. Jak si vysvětlit jeho usilování na pozadí rodinné historie? Další viditelnou postavou Velkého resetu a Nového světového řádu (NWO) je George Soros, maďarský žid, který po 2. světové válce odešel nejdříve do Anglie a potom do USA a finančními spekulacemi závratně zbohatnul. Proslavil se akcemi sociálního inženýrství, realizovanými prostřednictvím neziskových organizací a profesionálních disidentů, kterými rozvrací po celém světě demokratické procesy. V řadě zemí je proto nepřijatelný (Izrael, Maďarsko). 

Jinou technologii má holocaust a genocida etnika či národa např. Židů a Arménů a jiné technologie jsou nezbytné pro holocaust či depopulaci lidstva. Tyto technologie musí mířit na samou podstatu existence a reprodukce lidstva. Ať v rozměru jednoho lidského života či lidského rodu, základní jsou potraviny, energie a reprodukce, tvořená demografickými procesy a sociálno, jehož součástí je národní identita, národ, kultura s vyústěním ve spiritualitě.

Depopulační destrukce lidstva
je proto systémově zaměřena na všechny složky života.

Potraviny. Evropskou unií je vytvářen tlak na snižování stavu skotu, nadnárodní zemědělské korporace vyvinuly plodiny, které nelze opakovaně zasívat, ale musí být znova kupovány od těchto firem. Je vyvíjen tlak na pěstování geneticky upravených plodin a zákaz a regulace přírodního osiva. Tím se potraviny dostávají pod kontrolu, globálních nacistů, realizujících světový „holocaust“.

Energie. Energie jsou podstatnou systémovou složkou života jedince a společností. Proto se často vývojové epochy charakterizují podle typu energie (síla člověka, síla zvířat, vítr a voda, pára, elektřina, atom). Poslední desetiletí hraje významnou roli ropa a plyn. Zvláště v Evropě je snaha pod nejrůznějšími záminkami energie zdražit, ztížit přístup lidí k energiím a ochromit ekonomiku.

Reprodukce-demografie. Rodina je klíčovým mezičlánkem mezi společností a jedincem, a to jak pro biologickou reprodukci, tak pro socializaci nových generací. V lidské historii se ukázala jako nejvhodnější typ rodiny křesťanská monogamní rodina. Proto v projektu depopulace je klíčová její destrukce. Útoky jsou zacílené jak na celek manželské a rodičovské entity, tak na prvky, které jí tvoří, mužské, ženské, rodičovské a manželské role. Značná část populace žije singl, další část žije na „psí knížku“ a z těch, kteří se vezmou, padesát procent se rozvede. Natalita původní evropské populace prudce klesla a je pod hranicí prosté reprodukce.
 
Do této krizové situace nastupují novodobé mladé „rudé gardy“ západní civilizace, silně připomínající Mao-Ce-tungovou kulturní revoluci šedesátých let. (Pozn. Naší Pravdy: k Číně doporučujeme více ZDE) Obě události spojuje obsahová deviace, fanatismus, nesnášenlivost a agresivita. Adorace homosexuality, manželství pro všechny (kde to všechno končí, patří sem i zvířata?), 300 pohlaví, uřezávání penisů chlapečkům, operace genitálií holčiček, společné záchody, obchodování s dětmi, adopce bez maminky či bez tatínka, nechutné obscénní exhibice na veřejnosti.

Tím vším je narušen normální přirozený proces demografické reprodukce, alespoň původních Evropanů. Milující se manželé s dvěma dětmi se stávají v západní civilizaci něčím nepatřičným nebo alespoň nepokrokovým, zaostalým.

Dříve se říkalo, když politici byli v rozporu s občany, politiky můžeš vyměnit ve volbách, občany vyměnit nelze. To již neplatí. Součástí depopulace je rozředění, namíchání evropské populace. Po tom, co v jednom spolkovém státě Německa v Durynsku zvítězila ve volbách Alternativa pro Německo, tak se objevily hlasy, že se mělo přijmout více migrantů a urychleně jim dát hlasovací právo. Potom by volby dopadly správně. A co u nás hlasovací právo pro Ukrajince? On už to Pavel Rychetský nějak vymyslí.
 
Co masové migraci do Evropy předcházelo? V předcházející etapě pod hesly lidských práv, demokracie a západních hodnot byly vojensky napadeny Irák, Sýrie, Libye, a kromě statisíců mrtvých byly tyto země po všech stránkách rozvráceny a svým způsobem byly občané těchto států jako stádo hnány do Evropy. Tento způsob představuje specifickou, nepřímou kulturní a sociální genocidu, ale i demografickou. Původní evropská populace s její národní a kulturní rozmanitostí, která se v Evropě utvářela tisíciletí, je ničena a nahrazována masovou hloupou zábavou bez kořenů v národních kulturách. V čele této evropské debilizace a dekultivace je televizní vysílání.

Tragédií je, že tento proces je organizován
zevnitř Evropy zkorumpovanou bruselskou byrokracií
a zkorumpovanými „neziskovými“ organizacemi.

Zdravotnictví – biologická válka – genocida. Mezi pozitivním a negativním působením inovace na lidstvo je často tenká hranice.

Jaderná energetika oproti jaderným bombám představuje od konce druhé světové války notoricky známou bezpečnostní dichotomii.

Obdobnou dichotomií, zatím ne tak reflektovanou, je zdravotnictvím využívaná virologie a vakcinace lidí na jedné straně a biologické zbraně na straně druhé. Pod pláštíkem medicíny se tak může provádět výzkum a mohou se vyvíjet pro člověka nebezpečné látky.

Proti komu se pak využijí, je již obtížně kontrolovatelné. Dokonce je možné překročit hranici mezi medicínou a zdravotnictvím a vyvinuté vakcíny použít pro „ochranu“ populace v podstatě jako biologickou zbraň. Při ovládání médií není problém svést příčinu třeba na netopýry. V projektu depopulace může vakcinace lidí hrát významnou roli.

Nový světový řád a komunismus. Většinově má česká populace velmi negativní postoj ke komunismu, přičemž chybně za komunismus považuje společenský režim, který byl u nás do roku 1989. Prozatím se však česká společnost nijak nevymezuje oproti novému světovému řádu (NWO), jehož atributy jsou oproti vizi komunismu daleko výraznější ve směru k diktatuře a totalitě.

V komunismu má být vše společné, a společnost se má řídit sama bez státu a jeho represivních složek.

V novém světovém řádu mají být lidé zbaveni majetku, ovšem s výjimkou nejbohatší oligarchie a lidé mají být ovládáni světovou vládou a nadnárodními korporacemi.

Komunistická společnost má překonávat odcizení lidí a sloužit k jejich seberealizaci. Nový světový řád má zabezpečovat zájmy nejbohatší oligarchie.

Jak vysvětlit, že národní i mezinárodní právní instituce i jednotliví právníci koncept a realizaci depopulace zcela přehlížejí a jiné mezinárodní instituce jsou dokonce vůči projektu Velký reset a Nový světový řád vstřícné?

V čem se liší a na čem je shoda u minulého nacismu-fašismu a současného projektu Velkého resetu? Za obojím je velký kapitál. Při vzniku nacismu byla podpora velkým kapitálem skrytá, nyní je podpora současného projektu NWO a Velkého resetu velkým kapitálem otevřená.

Příspěvek byl publikován v rubrice ►DŮLEŽITÉ, Analytika, Dějiny a současnost, Politika se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *