Arcibiskup Viganò Američanům: Braňte se proti satanské globalistické elitě, která drží USA jako rukojmí

Arcibiskup Viganó zde jistě promluvil k Američanům nejen proto, že byl kdysi sám do USA vyslán, ale také proto, že si uvědomuje, odkud je nemalá část světa řízena k totální destrukci.

Zajímavé postřehy arcibiskupa Vigana, kterého někteří katolíci považují za skutečného papeže, jsou často zajímavé i pro nás, kdo se k žádné církvi nehlásíme…

Následuje poselství od arcibiskupa Carla Maria Viganò pro turné ReAwaken America Tour, které vyšlo 14. října 2023.


Drazí přátelé,

Pochválen buď Ježíš Kristus!

Dovolte mi, abych vás nejprve oslovil, abych vám poděkoval za svědectví, které vydáváte svým americkým spoluobčanům. Probuzení vědomí je prvním krokem k osvobození od podvratného vedení, které se zmocnilo nejvyšších pozic v národních a mezinárodních institucích.

Protože otevřít oči a čelit realitě je nezbytné pro pochopení toho, co se skutečně děje, pro odsouzení globalistického převratu a pro znovuzískání národní suverenity a základních svobod, které vám byly odebrány.

Ti všichni byli v posledních letech svědky radikální změny ve společnosti. Změnu, kterou naplánovali lidé bez volebního mandátu a provedli vyhovující vládci. Spojené státy americké, stejně jako mnoho dalších národů, které jsou rukojmími Agendy 2030, se nacházejí ve velmi vážné krizi: inflace, migrační krize, kterou si sami přivodili mimo kontrolu, obchodování s lidmi a dětmi, nekontrolovatelná kriminalita a oslabení vymáhání práva.

Liberalizace zločinu a beztrestnosti, společenského úpadku všude, nové drogy, které ničí lidi, kteří je berou, aberace „woke“ ideologie, LGBTQ+ agenda vnucená ve školách, diskriminace bílých lidí.

A je toho víc: válka proti prezidentu Donaldu Trumpovi, podvody s voliči v prezidentských volbách, plány Velkého resetu, které, jak se zdá, jdou hladce, a v bezedné propasti finanční a vojenské pomoci zaměřené na zmírnění konfliktu na Ukrajině se rozšiřují a tím i zakrývají zločiny rodiny Bidenových a demokratů.

A nakonec velmi znepokojivý nový scénář války na Blízkém východě. Toto mnohostranné obléhání má všechny znaky nekonvenční války, mnohem ničivější než ozbrojený konflikt.

Tato elita chce, abychom věřili, že změny, které nám vnucují bez jakékoli demokratické legitimity, jsou pro naše dobro. Tento zdánlivě nezastavitelný proces je plánován desítky let a ti, kdo ho chtěli a realizují, patří k otevřeně protikřesťanské lobby.

Rozvod, potraty, eutanazie, „změna pohlaví“, pedofilie, mravní korupce, kultura woke, imigrace a zmanipulované krize, prostředky k vymazání všech stop křesťanské morálky z našich společností a k záměrnému ožebračování obyvatelstva a podpoře občanských válek.

Jejich cílem je nás rozdělit, znepřátelit nás navzájem a přimět nás bojovat proti sobě, spíše než se sjednocovat a bojovat proti nim.

A nakonec celý tento chaos slouží jako záminka k potlačení protestů novými omezeními. Tito podvratníci chtějí, abychom za každou cenu věřili, že neexistuje žádná alternativa, že krize, které vyvolávají – pandemická fraška, klimatická krize, energetická a vodní krize, zástupné války – jsou nezvratné a nevyhnutelné.

Dnes víme, že tomu tak není. Máme možnost uniknout z tohoto pekla na zemi – a musíme, ale dokážeme to pouze tehdy, pochopíme-li dvě důležité a související věci.

Za prvé: Globalisté jsou jistě velmi dobře organizovaní a mají obrovské ekonomické zdroje, ale je jich velmi málo a členové této tyranské elity mají jméno a tvář, počínaje Rothschildy a Rockefellery, přes Billa Gatese, George Sorose a Klause Schwaba.

Veškeré jejich bohatství a zisky jsou založeny na vykořisťování lidí a spoluúčasti zkorumpovaných a koupených vládců. I zde jsou jména známá: mnoho politiků a představitelů předních institucí z různých zemí se zúčastnilo programu Světového ekonomického fóra „Young Global Leaders for Tomorrow“, školy podvracení.

Jak se liší zástupci nadnárodních organizací, jejichž cílem je vlastní obohacení a naše zotročení, od mafie? Co nám brání se proti nim vzbouřit, jako bychom se vzbouřili proti mafiánským vůdcům?

Druhým důležitým bodem, který je třeba poznamenat, je, že v této duchovní bitvě globalistická elita, i když se může zdát mocná, poslouchá Satana, protivníka, který je od počátku vrahem, zatímco my, lidé, se všemi svými slabostmi stojíme na straně Všemohoucího Boha.

Věříme, že jejich pán, Satan, je mocnější než Pán Bůh? Náš Pán Ježíš Kristus, jednorozený Syn Boží, se inkarnoval a vydržel své utrpení a smrt na kříži, aby zlomil řetězy hříchu a smrti, kterými nás Satan drží v zajetí. Skrze vykoupení jsme byli osvobozeni od jha ďábla a skrze milost máme nadpřirozenou pomoc, abychom svedli svatou bitvu proti protivníkovi lidstva. 

Když pochopíme, že vítězství již bylo vybojováno, a že Bůh je skutečně všemocný, pochopíme také, že budeme mít podíl na vítězství, pokud se postavíme na stranu Pána a budeme s ním bojovat proti jeho i našim nepřátelům. Otázkou není, jestli Bůh zvítězí nad Satanem.

Jeho vítězství je jisté, protože Satan již byl poražen na kříži. Otázkou je, zda chceme vyhrát s Bohem, nebo nevyhnutelně prohrát se Satanem.

Je to Bůh, Všemohoucí Bůh, kdo drží osud světa ve svých rukou. On je Pán, Dárce života. Musíme poslouchat jen Jeho, protože On je dobrý Otec, který touží po našem dobru, natolik, že za nás dal život svého jednorozeného Syna! Musíme jen věřit v Boha, protože On je pravda a On nás neklame!

Vyjděte ven, ve jménu Boha! Vyjděte z tohoto strašlivého divadla pekla postaveného podvratnými zločinci, kteří nás chtějí zabít! Nedovolte, aby se klam této síně hrůzy stal dystopickou realitou. 

Nenechte se zabít na těle i na duši těmi, kteří nenávidí vše dobré, pravdivé a krásné, protože je to obraz Boha a jeho velikosti! Reagujte a postavte se!

Probuďte se, drazí přátelé.

Probuďte se ze spánku a znovu objevte hrdost na to, že sloužíte dobru, s vědomím, že Bůh je na vaší straně, a že bez ohledu na to, jak mocní se jeho i naši nepřátelé mohou zdát, již vyhrál, ale chce, abychom se všichni zúčastnili této duchovní bitvy a jeho vítězství a triumfu.

A pokud chcete také pomoci v tomto boji kněžím a řeholníkům, kteří odvážně vzdorují tyranii zkorumpované a odpadlé katolické hierarchie, můžete tak učinit darem Exsurge Domine, mezinárodnímu sdružení, které jsem založil a které se věnuje pastorům věrným Kristu. 

Pomáhá a bojuje, aby Slovo Boží neutichlo, aby světlo evangelia svítilo ve tmě, aby se vždy našli kněží, kteří přinášejí mši svatou Boží Veličenstvu. Kéž nám v tomto úsilí pomáhá Blahoslavená Panna Maria, naše Paní a Královna, a svatý Michael Archanděl, princ nebeských zástupů.

Nenechte se oklamat, milí přátelé: Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!

A ať vám všem Bůh žehná.

Carlo Maria Viganò, arcibiskup
bývalý apoštolský nuncius ve Spojených státech amerických


Tolik vzkaz arcibiskupa Vigana Američanům a – podle zmínek o Velkém resetu – v podstatě i zbytku světa, který je ovládán ze stejného „centra moci.“

Mnohé v tomto vzkazu může oslovit i nevěřící, vždyť celá globalistická agenda je namířena proti lidem, bez ohledu na to, kde na této planetě žijí nebo čemu věří…

Slovanka

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Politika se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *