Rostislav Čuba: Feudalismus 2.0

Volby budou brzy zvláštním výjevem z minulosti, říká globalista Klaus Schwab, který poukazuje na umělou inteligenci jako na nového krále demokracie. Žijeme ve zvláštním světě, kde některým z nás začíná být zle z těchto vyznavačů svobody v rámci takzvané liberální demokracie.

Samotné slovo „liberální“ pochází z latinského slova „liber“, což znamená „svobodný“. V politickém smyslu se používá k označení ideologie kladoucí důraz na individuální svobodu, demokracii, právní rovnost a podporu občanských a lidských práv, kde svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Na tomto vyjádření je vše správně.

Liberální demokracie je dnes nejrozšířenější formou demokracie na světě a tvoří základ politických systémů v mnoha zemích, včetně České republiky. Bohužel elita u moci si privatizovala politické strany a jejich vůdce. Začaly se pomalu prosazovat totalitní a fašistické názory na řízení státu, kde svoboda jednotlivce i společnosti končí v rukou tyranů.

Liberální hodnoty jsou znásilňovány a stávají se ochrannou zdí, kde je jednotlivci omezována svoboda v rámci nově se formulujících ideologií.

Většina zástupců vládnoucích stran takzvané liberální demokracie se dnes hlásí k hodnotám, které prezentují neziskové organizace Aspen Institute, Open Society a Světové ekonomické fórum (WEF), které každoročně pořádá konferenci v Davosu. Na této konferenci se tyto zotročené elity setkávají, aby se dozvěděly, jakým směrem by se měla společnost vyvíjet a co mají dělat.

Podobně jsou tyto hodnoty prezentovány i na dalších akcích Aspen Institute, jako je například akce „Kam kráčíš Česko,“ nebo taková osobní návštěva Sorose mladšího má také své kouzlo.

Fotografie mi připomíná Kim Čong-una, který je známý tím, že na fotografiích je to on, kdo hlásá své moudra, zatímco ostatní ho obklopují s legendárními notýsky. No, co k tomu říct, hierarchie je jasně daná.

Všechny tyto akce a setkání mají jeden společný cíl. Jak společně zajistit, aby svobodný člověk dneška byl neškodný, nevlastnil nic, byl uzamčen v patnáctiminutovém městě a byl tam šťastný.

Kapitalistická ideologie dospěla ke svému konci, jelikož redistribuce světového majetku dospěla do bodu, kdy na jedné straně stojí úzká skupina elit, která dnes vlastní téměř všechno včetně moci peněz a na druhé straně je absolutní většina lidí, která nevlastní téměř nic.

Každoročně čteme novou zprávu od organizace Oxfam, která konstatuje, že bohatí zbohatli a chudí zchudli. Velmi se to podobá konci feudalismu.

Tyto dvě skupiny stojí proti sobě a vzniká tlak a rozpor, který brání dalšímu rozvoji. Jedna i druhá skupina v podstatě bojuje o svůj život, o hodnoty, které budou nebo nebudou mít v budoucnosti.

Malá skupina, nazvěme ji „majitelé peněz”, si hodlá zachovat své postavení a moc.

Proto se snaží najít novou ideologii, která by je u moci ponechala a zabezpečila jim jejich životní standard. Jenže novou ideologii, která by formulovala rozvoj společnosti, nenašli.

Namísto toho recyklovali starou, feudální ideologii, kterou bychom mohli nazvat feudalismem 2.0.

V této ideologii šlechty se lid stane poddanými, kde nebude vlastnit nic, ani svobodu, ani demokracii ani právo cokoli vlastnit.

Feudalismus byl dominantním politickým a ekonomickým systémem ve staré Evropě. Byl založen na vazalském systému, ve kterém byli poddaní povinni platit panovníkovi daně a poskytovat mu vojenskou službu. Feudalismus byl nakonec nahrazen absolutistickými monarchiemi, které byly založeny na absolutní moci panovníka.

V důsledku rozporu mezi malou skupinou lidí, kteří měli absolutní moc, a tou nepodstatnou většinou, se ve společnosti začalo prosazovat osvícenství. Osvícenství bylo obdobím, kdy se lidé začali zajímat o rozum, vědu a racionalitu.

Tyto osvícené myšlenky nakonec vedly ke zformulování nové ideologie, která se začala nazývat kapitalismus.

Po zformulování ideologie kapitalismu došlo ke krvavému skoncování s absolutistickou mocí. Do Evropy se vrátila demokracie, jejíž základy byly položeny již ve starověkém Římě.

Historie se opakuje. Společnost je opět rozdělena na dvě skupiny, které bojují o své hodnoty. Jedna skupina se snaží zachovat své postavení a moc nad společností, druhá skupina čelí ztrátě svobody a hodnotám, které společně vybudovali naši předci. Společnost čelí ztrátě naděje na nový rozvoj.

Narůstá napětí, uvědomění a do určité míry doba osvícení, kdy se lidé začínají pomalu zajímat o rozum a racionalitu. Je jen otázkou času, kdy někdo zformuluje novou konkurenční ideologii, kde současné elity nebudou mít místo.

Vznikne krvavý střet mezi tou nepodstatnou většinou a namyšlenou menšinou.

V dnešním světě jsou potřeba obrovské částky peněz na provoz států a jejich rozpočty.

Nicméně, tyto peníze se nakonec nedostávají do reálné ekonomiky. Výrobci totiž zjišťují, že lidé raději investují své peníze do akcií, než aby je utráceli za jejich výrobky. Tento trend je zvláště patrný ve Spojených státech, kde se burza neuvěřitelně nafoukla. Lidé investují do akcií, protože věří, že jejich hodnota pořád poroste.

Když burza praskne, peněžní tok v ekonomice se zastaví. To povede ke katastrofě, která zasáhne nejen Spojené státy, ale i celý západní svět, který je na jejich finanční systém napojen pupeční šňůrou. Čím větším dluhem je stát zatížen, tím větší problémy ho čekají. Moc peněz bude v tuhle chvíli otřesena a elity ztratí jeden ze svých mocenských symbolů.

Elity si nechaly vypracovat studii, která se objevila na veřejnosti v roce 2019. Vyplývá z ní, že potenciál komerčního přírodního bohatství na Zemi je 125 biliónů dolarů ročně. V tom jsou zahrnuty služby, které poskytují ekosystémy, jako je vázání uhlíku, biologická rozmanitost a čistá voda.

Pro srovnání, podle zprávy společnosti Rystad Energy, která se zabývá analýzou energetického trhu, činil celkový prodej ropy a zemního plynu ve světě v roce 2020 4,68 biliónu USD.

Elita našla nový hlavní zdroj, za který budeme muset „platit panovníkovi daně.” Fosilní zdroje už nebudou tím hlavním, protože Západ nad nimi ztratil kontrolu. Následně přijde ještě vojenská povinnost. Válka je totiž způsob, jak si podrobit jiný národ a vnutit mu svou ideologii. Příklad fungující nebo nově formulující jiné ideologie je vždy životně nebezpečný. Proto se Rusko stalo nepřítelem číslo jedna.

Pozvolna se nám tato feudální daň 2.0 začíná zavádět do našich legislativ a začínáme platit více za užívání přírodních zdrojů, abychom podpořili jejich v uvozovkách udržitelný rozvoj. Ale ještě jednou se podívejte na čísla, abyste pochopili ten brutální zásah do našich peněženek. Noví feudálové 2.0 mají pocit, že si koupili z natisknutých peněz planetu a my jim ji vyjídáme. Chceš-li na naší zelené planetě žít, tak zaplať! Nezvládneš-li platit, tak budeš označen na planetě za zbytečného.

Francouzský ekonom a spisovatel Jacques Attali (* 1. listopadu 1943 Alžír). Byl blízkým spolupracovníkem Françoise Mitterranda, který ho po nástupu do prezidentského úřadu v roce 1981 jmenoval svým poradcem pro hospodářské otázky.

Elitní ideolog Jacques Attali to formuloval následovně: „Lidé by měli být industrializováni, aby se zvýšila jejich ekonomická efektivita.”

Attali věří, že je třeba optimalizovat část života člověka, když je zdravý a zkrátit nebo úplně vyloučit část života, když je člověk nemocný, aby se společnost nemusela starat o výdaje na údržbu těchto lidí.

Ale vraťme se ke studii. V závěrech se polemizuje o globální dani z užívání přírodních zdrojů, která by se vztahovala na všechny země. Pokud by to nebylo možné, další možností by mohlo být zavedení lokálního poplatku za využívání přírodních zdrojů, například za vodu a energii.

Zavedení poplatků za užívání přírodních zdrojů by efektivně pomohlo zpomalit růst spotřeby a zároveň by pomohlo generovat dostatečné příjmy pro elitu.

Co toto znamená? Elita se připravuje na období, kdy nebude generovat své příjmy z podnikání, ale z daní poddaných!

Již dnes vidíme opatření, která mnohým lidem nedávají smysl. Tato opatření snižují průmyslovou a zemědělskou výrobu a mají za cíl snížit celkovou spotřebu.

Následně se obyvatelstvo bude muset více spoléhat na systém a lépe se přizpůsobí dalším opatřením, jako je například podmíněný příjem.

To už ale není kapitalistická ideologie

Páni peněz udělají cokoli, aby neztratili svou moc, proto hledají nové ovládací prostředky, jiné ideologie, jako je například Green Deal, nebo zdravotní restrikce v podobě společenského využití pandemie k ovládání obyvatelstva. (Pozn. Naší Pravdy: WHO v květnu t.r. schválí Pandemickou smlouvu.)

Kdo jsou tedy tyto elity, které se chtějí udržet u moci a které stvořily neziskové organizace aby mohli privatizovat celé státy?

Jedná se o elity, které získaly moc nad penězi a prostřednictvím peněz se snaží vládnout. Zůstávají za oponou a navenek za sebe nechávají vystupovat skupinu jedinců, kterým se někdy říká šedí kardinálové. Nejsou politiky, nestávají se prezidenty, premiéry ani nepřijímají jakékoli politické funkce, ale přesto ovlivňují zahraniční a ekonomickou politiku států. Mezi tyto šedé eminence světového kalibru jsou zahrnuti: Nedávno zesnulý Henry Kissinger, George Soros, Jacques Attali a Klaus Schwab, prezident Světového ekonomického fóra.

Všichni víceméně spadají pod ideologický vliv jiné organizace nazývané inkluzivní kapitalismus.

Inkluzivní kapitalismus hlásá o spravedlivějším a udržitelnějším ekonomickém systému, který nebude založen na honbě za ziskem. Jinými slovy, uznávají konec moci peněz.

Pánové a dámy pochopili, že kapitalismus již přestal generovat hodnoty a proto musí najít jiný ideologický systém, dříve než ho najde někdo jiný a než si většinová populace všimne, že ideologie nazvaná kapitalismus již nefunguje. Karel Marx kdysi předpověděl, že s růstem technologického aparátu a vytěsňováním práce stroji by míra zisku mohla nakonec klesnout až na nulu.

Lady Linda Rothschild, princ Charles a Christine Lagarde

Kapitalismus zdůrazňuje, že nově vytvořené hodnoty se koncentrují u jednotlivce, zatímco inkluzivní přístup spočívá v redistribuci těchto hodnot mezi všechny.

Kdo věří, že zakladatele inkluzivního kapitalizmu kteří vymysleli tento název protikladu to myslí opravdu vážně? Po mnoho generací byli „vlci kapitalismu“ cvičeni, aby požírali slabé zástupce fauny. A najednou se vlci sešli a slavnostně prohlásili, že odteď budou žrát trávu. 

Slova snesou cokoli, věřit můžeme také čemukoli. Proto se podívejme, co hlásají a jaké hodnoty jsou nám předkládaný od představitelů a zakladatelů těchto neziskových organizací.

Předseda Světového ekonomického fóra a hlasatel hodnot inkluzivního kapitalizmu Klaus Schwab, například prohlásil při rozhovoru se spoluzakladatelem Google Sergey Brinem: „Takže technologie a digitální technologie mají nyní hlavně analytickou sílu.“ Brin pokýval hlavou na souhlas. Schwab pokračoval:

Nyní přejdeme k prediktivní síle. Viděli jsme první příklady a vaše společnost je do toho hodně zapojena. Dalším krokem bychom mohli přejít k předpovědi.

Už nebudeme potřebovat volby, protože budeme moci předpovídat výsledky. Následně si můžeme položit otázku, k čemu potřebujeme volby, když víme, jaký bude výsledek.

Při této představě se Schwab začal radostně usmívat.

Možná bychom se na malou chvíli mohli zastavit a zamyslet se. K čemu je ta dnešní diskuse o korespondenční volbě, když elity přece dnes již vědí, jak volby dopadnou.

Já k tomu můžu jen dodat, že největším nepřítelem elit je uvědomění, „nové osvícení”, kdy se lidé začnou zabývat racionalitou a rozumem.

Nikdo z elit si nepřipouští, že moc většiny je větší než moc jednotlivce a všech elitních plánovačů dohromady. Musí pochopit, že restrikce, které vedou k omezení pokroku, vždy dojdou na konec. I když to může chvíli trvat, většina vždy vygeneruje nového osvíceného vůdce, který nastíní cestu pokroku. A pokrok vždy zvítězí.

Svoboda je vzduch, který dýcháme, svoboda je voda, kterou pijeme, svoboda je naše základní lidské právo.

Danit vzduch, vodu a svobodu je … zločin proti lidskosti.

Pozn. Naší Pravdy:
Rostislav Čuba je synem zesnulého doc. Františka Čuby, jehož jméno je spojeno s historií JZD Slušovice ve 2. pol. 80. let. Podrobněji ZDE.

Příspěvek byl publikován v rubrice ►DŮLEŽITÉ, Analytika, Dějiny a současnost, Politika. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

3 komentáře: Rostislav Čuba: Feudalismus 2.0

 1. admin napsal:

  Tondo, vítejte!

  Za Vaše příspěvky vyjadřuji poděkování. Ovšem, uvedl jste to na pravou míru. Dovolte mi však k tomu říci aspoň několik slov, ve smyslu principu.

  Vyjmenovat všecky ty vlastníky světových peněz je sice záslužný čin, ale abychom podnítili touhu po změně stavu věcí, je zapotřebí více. Tedy, je třeba znát, že žijeme v době obnoveného kapitalismu nejen u nás, tj. v Česku a na Slovensku, ale zejména v Rusku a na Ukrajině. Navíc, tento kapitalismus sklouzává pomalu, ale jistě, vývojově zpět k feudalismu a otrokářskému řádu, byť na sofistikovaném základu. Ostatně, tohle lze vidět zčásti např. jak na Ukrajině, tak ale i v Rusku. Tamější rozdíly mezi nejbohatšími a nejchudšími obyvateli již připomínají natvrdo poměry ve starověkém Egyptě. Bez přehánění.

  To je zásadní věc, ostatně, z toho plyne všecko, včetně války na Ukrajině. Buďte si jist, Tondo, že kdyby nepadl SSSR proradnýma rukama v jámě lvové, tj. rukama kom. darebáků v moskevském Kremlu, doslova jako sťatá hrušeň, nikdy by válka na Ukrajině ani náhodou nemohla být zažehnuta! O tom nemusíte vůbec pochybovat! Ostatně, před zničením SSSR by nikoho ani nenapadlo řešit, kdo je v SSSR Rus, Ukrajinec nebo třeba Armén, všichni patřili do jednoho souboru pod slovním spojením sovětský národ. Zatímco dnes je tam bratr bratru vlkem. A to vše jen proto, že jak ukrajinští, tak ale i ruští dolaroví magnáti potřebují ukojit svou nenasytnou portmonku. Ovšem, za tiché podpory dolar. magnátů zpoza buka, tedy ze zemí dolar. Západu. Toto mám na mysli.

 2. Tonda napsal:

  Pořád se o nich mluví, ale neřekne se kdo to vlastně je – ty elity:
  Rothschild, Sassoon, Warburg, Moses Montefiori, Sebag-Montefiori, Kadoorie, Lehman, Israel Moses Seif, Kuhn Loeb, Goldman Sachs, Salomon, Schiff, Joseph Hambro, J. Henry Schroder, Samuel Montagu, Emile and Isaac Péreire, Lazard Brothers, Speyer brothers, Seligman brothers, Stern brothers, Barnato Brothers, Ernest Oppenheimer, Abraham Oppenheim, Carl Fuerstenberg, Jacob Goldschmidt, Oskar Wassermann, Hirsch, Raphael Jonathan Bischoffsheim, Hambro, Isaac Glückstadt, Levy Martin, Markus Rubin, Goldsmid, Rosenthal, A. Dunkelsbueler, Eugen Gutmann, Herbert Gutman, Wagg and Co, Mèdici family, Speyer, Speyer-Elissen, Emile Erlanger, S. Japhet, Ernest Cassel, Carl Meyer, Achille Fould, Luigi Luzzatti, Wertheimer and Gompertz, Lippman

  zdroj: https://www.unz.com/lromanoff/the-richest-man-in-the-world/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *