Světová deklarace o klimatu: Klimatická nouze neexistuje

Věda o klimatu by měla být méně politická, zatímco klimatické politiky by měly být více vědecké. Vědci by měli zejména zdůraznit, že jejich modelové výstupy nejsou výsledkem magie: počítačové modely jsou dílem člověka.

To, co z nich vychází, plně závisí na tom, co do nich vložili teoretici a programátoři: hypotézy, předpoklady, vztahy, parametrizace, omezení stability atd. Bohužel v hlavním proudu klimatologie je většina těchto vstupů nedeklarovaná.

Věřit výsledku klimatického modelu znamená věřit tomu, co do něj tvůrci modelu vložili. Právě to je problém dnešní diskuse o klimatu, pro kterou jsou klimatické modely klíčové. Klimatická věda se zvrhla v diskusi založenou na přesvědčení, nikoli na solidní sebekritické vědě. Měli bychom se oprostit od naivní víry v nezralé klimatické modely. Výzkum klimatu musí v budoucnu klást podstatně větší důraz na empirickou vědu.

Neexistuje žádná klimatická nouze

Celosvětová síť více než 1609 vědců a odborníků připravila toto naléhavé poselství. Věda o klimatu by měla být méně politická, zatímco klimatická politika by měla být více vědecká. Vědci by se měli otevřeně zabývat nejistotami a přeháněním v předpovědích globálního oteplování, zatímco politici by měli nezaujatě počítat skutečné náklady i domnělé přínosy svých politických opatření.

Oteplování způsobují přírodní i antropogenní faktory

Geologický archiv ukazuje, že zemské klima se mění po celou dobu existence planety a že se na ní vyskytují přirozené chladné a teplé fáze. Malá doba ledová skončila teprve v roce 1850. Proto není překvapením, že nyní zažíváme období oteplování.

► Pozn. Naší Pravdy: podrobněji ve videu ZDE

Oteplování je mnohem pomalejší, než se předpokládalo

Svět se otepluje podstatně méně, než předpovídá IPCC na základě modelovaných antropogenních vlivů. Rozdíl mezi skutečným a modelovaným světem nám říká, že klimatickým změnám zdaleka nerozumíme.

Politika v oblasti klimatu se opírá o nedostatečné modely

Klimatické modely mají mnoho nedostatků a jako nástroje globální politiky nejsou ani zdaleka věrohodné. Zvyšují vliv skleníkových plynů, jako je CO₂. Navíc ignorují skutečnost, že obohacování atmosféry o CO₂ je prospěšné.

CO₂ je potravou rostlin, základem veškerého života na Zemi

CO₂ není znečišťující látka. Je nezbytný pro veškerý život na Zemi. Fotosyntéza je požehnáním. Více CO₂ je pro přírodu prospěšné, zazelená Zemi: dodatečný CO₂ v ovzduší podpořil růst globální biomasy rostlin. Je také prospěšný pro zemědělství, protože zvyšuje výnosy plodin na celém světě.

Globální oteplování nezvýšilo počet přírodních katastrof

Neexistují žádné statistické důkazy o tom, že by globální oteplování vedlo k zesílení hurikánů, povodní, sucha a podobných přírodních katastrof nebo k jejich častějšímu výskytu. Existuje však dostatek důkazů o tom, že opatření na zmírnění emisí CO₂ jsou stejně škodlivá jako nákladná.

Politika v oblasti klimatu musí respektovat vědeckou
a ekonomickou realitu

Neexistuje žádná klimatická nouze. Proto není důvod k panice a poplachu. Důrazně odmítáme škodlivou a nerealistickou politiku nulových čistých emisí CO₂ navrhovanou pro rok 2050. Pokud se objeví lepší přístupy, a ty se jistě objeví, máme dostatek času na to, abychom se zamysleli a přizpůsobili. Cílem globální politiky by měla být „prosperita pro všechny“, a to prostřednictvím zajištění spolehlivé a cenově dostupné energie za všech okolností. V prosperující společnosti jsou muži a ženy dobře vzdělaní, porodnost je nízká a lidé se starají o své životní prostředí.

Epilog

Na Světové klimatické deklaraci (WCD) se sešlo velké množství kompetentních vědců z celého světa*. Značné znalosti a zkušenosti této skupiny jsou nepostradatelné pro dosažení vyváženého, nezaujatého a kompetentního pohledu na změnu klimatu.

Od nynějška bude skupina fungovat pod názvem „Global Climate Intelligence Group“. Skupina CLINTEL bude poskytovat vyžádané i nevyžádané poradenství v oblasti změny klimatu a energetické transformace vládám a společnostem na celém světě.

* Není důležitý počet odborníků, ale kvalita argumentů.

► Pozn. Naší Pravdy: více k tématu ZDE

ZDROJ

Příspěvek byl publikován v rubrice ►DŮLEŽITÉ, Kauza glob. oteplování. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *